Pohara Kolašina

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Piju vino dva velika zmaja,
0002 Dva velika zmaja ognjevita
0003 U Moraču kod bijele crkve,
0004 Jedno beše Cerović Novica,
0005 A drugo je Milane serdare
0006 Sa Veruše visoke planine,
0007 Od viteška roda Vasojeva,
0008 Šnjima pije otac Dimitrije,
0009 Arhimandrit od dvije Morače.
0010 Ladnijem se vinom iskitiše,
0011 Pa im vince lice ugrijalo,
0012 Veli tako Cerović Novica:
0013 "Fala Bogu, moja braćo draga,
0014 "Što uradi crnogorski knjaže
0015 "I njegovi mladi Crnogorci,
0016 "Kad na njega care udario,
0017 "Kad mu sedam paša udariše,
0018 "Ne mogaše knjaza osvojiti
0019 "Ni njegovu zemlju posobiti,
0020 "No je knjaže paše predobio.
0021 "Na nas pade sramota velika,
0022 "Ne mogasmo i mi mu pomoći,
0023 "Ni mogasmo, niti pomogosmo:
0024 "Pa i opet, moja braćo draga,
0025 "I sad mu je care udario
0026 "Na Grahovac na polje široko,
0027 "Junački ga knjaže dočekao,
0028 "Dočekao, pa ga darovao,
0029 "Jednoga mu pašu izgubio,
0030 "I uz njega do sedam hiljada,
0031 "Sve nizama careva soldata,
0032 "I ostale nebrojene Turke
0033 "Od čestite Bosne kalovite,
0034 "Bosne zemlje i Hercegovine.
0035 "To mi, braćo, brojit’ ne možemo,
0036 "Koliko su u boj poginuli,
0037 "Što carevo pero ne opiše,
0038 "Drukčije se brojati ne može,
0039 "Hercegovci na domove znadu,
0040 "Hercegovci i mladi Bošnjaci,
0041 "Koliko je njima poginulo,
0042 "Kad vojnika na dvorove nema.
0043 "Oduzeše careve barjake
0044 "I miruju, što je za vojnike,
0045 "Oduzeše carsku džebeanu,
0046 "Oduzeše dvanaest topova,
0047 "Oduzeše bogato oružje:
0048 "Od čelika sablje dimišćije,
0049 "Viši dio srebra bijeloga,
0050 "Nego bješe od ljuta čelika,
0051 "Oduzeše konje sedlenike,
0052 "Oduzeše carevo oružje,
0053 "Ima puno puške šest hiljada,
0054 "Sve birane latinske šišane,
0055 "I bosanske bistre dževerdare,
0056 "I donese na Cetinje vojska,
0057 "Svijetlome knjazu pokloniše,
0058 "Pokloniše vojničko oružje,
0059 "I carevu vojsku predobiše.
0060 "Sad se fale mladi Crnogorci
0061 "Proz meane i kroz kafeane
0062 "Na ravnome polju Cetinskome,
0063 "Koliko je ko posjeko glava,
0064 "Junaci se po pazarim’ fale,
0065 "Kakovi su megdan zadobili,
0066 "I vječiti spomen ostavili.
0067 "Kad dođemo na Cetinje ravno,
0068 "Ne ćemo ih u oči gledati,
0069 "Ni od stida među njima doći.
0070 "Čim ćemo se njima prikazati?
0071 "E su naše gore zamuknule,
0072 "Počinu nam rđa na oružje,
0073 "No što ćemo, ako Boga znate?"
0074 Al’ mu veli Milane serdare:
0075 "O Novica, srpska perjanice!
0076 "Dignimo se, pokupimo vojsku,
0077 "Da udrimo gradu Kolašinu.
0078 "No se bojim od knjaza našega,
0079 "E su došli carski poslanici
0080 "Od četiri silne kraljevine,
0081 "Od Rusijske i od Ćesarove,
0082 "Od Francije i zemlje Ingleške,
0083 "Među knjazom vjeru uhvatiše,
0084 "Među knjazom i Otmanovićem,
0085 "Pak se bojim od knjaza našega,
0086 "Ak’ udrimo ravnu Kolašinu,
0087 "Knjaz će nama posjeć’ dobre glave."
0088 A Novica njima besjedio:
0089 "O Milane, moja desna ruko!
0090 "Ja se bojim udrit’ Kolašinu.
0091 "Nije šala grada osvojiti,
0092 "Ni ovakve lafe savladati,
0093 "Junaci su oni od starine,
0094 "Ne poznaju cara ni vezira,
0095 "Niti daju careva arača.
0096 "Pa Milane, Bogom pobratime,
0097 "S kime ćemo na nji udariti,
0098 "Velika je kolašinska snaga,
0099 "I sam care od njih stra imade,
0100 "Mi nemamo vojske nikoliko
0101 "Nego Rovca i dvije Morače,
0102 "A tu nema vojske tri hiljade,
0103 ”A hiljadu u Vasojeviće,
0104 ”Tu je malo vojske za udarca.
0105 "Da nijesmo Kuče pogazili,
0106 "Pogazili, ognjem izgorjeli,
0107 "U Kuče su tri hiljade vojske,
0108 "Sve birana momka i vojnika,
0109 "Ne možemo zvat’ ih na pomoći,
0110 "Nit’ će Kuči od žalosti doći
0111 "Nit’ će doći, niti je prilike."
0112 A govori Milane serdare:
0113 "O Novica, Bogom pobratime!
0114 "Ja otidoh na svoje dvorane,
0115 "Ja ću ravne Kuče progaziti,
0116 "Tamo imam dosta prijatelja,
0117 "Ja se uzdam u Boga jednoga,
0118 "Probudiću srca u junake,
0119 "I spomenut’ sve stare megdane,
0120 "I ako smo Kuče poarali,
0121 "Ako smo ih ognjem opalili,
0122 "Zapov’jed smo od knjaza primili,
0123 "Ema na nas žalost ne imadu,
0124 "Ni na tebe, ni na mene, Novo!
0125 "Ni na našu svu vojsku ostalu,
0126 "Mi nikoga, Novo, ne sjekosmo."
0127 Tad govori duhovni glavare,
0128 Arhimandrit od dvije Morače:
0129 "Vidite li do dva srpska zmaja!
0130 "Kako se je moja dogodila,
0131 "Kad smo prije s vojskom udarili
0132 "A i Kuče selo izgorjeli,
0133 "Kad sam vama zapovijed dao,
0134 "Da mi Kuče, braćo, ne koljemo,
0135 "Ne s’jecimo, no ih opalimo,
0136 "E će kuće opet ograditi,
0137 "A ranimo Kuče za poslijed,
0138 "Mogli bi nam od potrebe biti,
0139 "Je li bolje što me poslušaste,
0140 "Je l’ istina, da sam pogodio?"
0141 Obadva mu kape podigoše,
0142 Dimitriji ruku poljubiše:
0143 "Tebe fala, vrhovni glavaru!
0144 "Fala tebi i tvojoj besjedi,
0145 "Bolje znadeš, što je za potrebu,
0146 "I što će se poslije slučiti,
0147 "Ako bi ni Bog i sreća dala,
0148 "Da udrimo gradu Kolašinu,
0149 "Da udrimo, da ga dobijemo,
0150 "Ti ćeš za nas u knjaza zboriti
0151 "I u knjaza oba izmoliti,
0152 "Da ni dobre ne pos’ječe glave."
0153 Dimitrija tako besjedio:
0154 "Ne bojte se, dva moja viteza!
0155 "Ja se uzdam u Boga miloga
0156 "I našega knjaza svijetloga,
0157 "Ako bismo Kolašin dobili,
0158 "Neće knjaže izgubit’ nam glave.
0159 "Istina je, moji dva viteza!
0160 "Od kraljeva biće njemu teško,
0161 "I velju će muku dočekati,
0162 "Knjaz je mudra i pametna glava,
0163 "On će znati njima odgovarat’,
0164 "No ustan’te, i kupite vojsku."
0165 A Novica bio besjedio:
0166 "O Milane, Bogom pobratime!
0167 "Ajde brže u Kuče kamene,
0168 "Ako bi ni Bog i sreća dala,
0169 "Eda bi se Kuči preslovili,
0170 "I jošt nama došli na pomoći,
0171 "Otpiši mi što si uradio,
0172 "Jesi l’ naše Kuče obratio."
0173 Milan pođe niz Kuče kamene,
0174 Pa polazi stare prijatelje,
0175 I okupi Kuče svekolike,
0176 Dobro Milan rijeđa junake,
0177 Spomenjuje za stare megdane,
0178 Spomenjuje mlade Crnogorce,
0179 Kako s Turcim’ megdan zadobiše,
0180 Proslavili ime po svijetu,
0181 Kuči njemu tako besjediše:
0182 "Istina je, Milane serdare!
0183 "Da su vječni spomen ostavili,
0184 "I junački megdan zadobili,
0185 "Ema što su i nas poarali,
0186 "Veliku su dobili greotu,
0187 "To im niko zafaliti neće."
0188 Milan mudra i pametna glava
0189 Pa Kučima divno odgovara:
0190 "Istina je, Kuči braćo draga!
0191 "Da su vama žalost učinili,
0192 "Kad su na vas prije udarili.
0193 "Ne krivite braću Crnogorce,
0194 "Ni krivite knjaza svijetloga,
0195 "No krivite sve vaše glavare,
0196 "Što ne znadu vladati narodom,
0197 "Niti znadu časti ni poštenja,
0198 "Te ne hćeše knjaza pripoznati,
0199 "Nego knjaza na megdan pozvaše,
0200 "Nije lasno s knjazom ratovati,
0201 "Vidite li, što su Crnogorci,
0202 "Kakve carske sile satriješe?
0203 "Ajte, braćo, mene poslušajte,
0204 "Prekorite srce u junake,
0205 "Pomislite za turske megdane
0206 "I na naše mlade Crnogorce,
0207 "Pa žalosna srca preslovite,
0208 "Ajte, braćo, da se okrenete,
0209 "Da udrimo gradu Kolašinu,
0210 "Za njih dobro turski sultan znade,
0211 "I od njega velik strah imade,
0212 "Eda bi ni Bog i sreća dala,
0213 "Eda bismo njega osvojili.
0214 "Istina je, Kuči braćo draga!
0215 "Da ga nije lasno osvojiti,
0216 "I da ćemo mnogi izginuti,
0217 "Ma ako b’ smo njega osvojili,
0218 "I koji bi na njem poginuo,
0219 "Ime njemu poginuti neće,
0220 "Dokle traje sunca i mjeseca.
0221 "Pak se uzdam u Boga jednoga,
0222 "Koji ne bi na boj poginuo,
0223 "I kad bismo njega osvojili,
0224 "Poći ćemo knjazu svijetlome,
0225 "Za vas ću se u knjaza moliti,
0226 "Opet će ve knjaže privatiti,
0227 "Koga kara, toga i miluje,
0228 "Takovi je crnogorski knjaže,
0229 "On je taki, taka mu je vlada."
0230 Kad ga čuše na zboru junaci,
0231 Svi Milana milo poslušaše,
0232 Ostaviše majke i ljubovce,
0233 Mlada momčad u planini ovce,
0234 Sve se sprema gradu Kolašinu.
0235 No da vidiš Milana serdara,
0236 Serdaru se srce radovaše,
0237 Pa šarenu knjigu napravio,
0238 Šalje knjigu u Moraču donju,
0239 Dimitriji od dvije Morače
0240 I Novici, svome pobratimu:
0241 "Na noge se moja braćo draga!
0242 "Ustanite, okupite vojsku,
0243 "Evo sa mnom svi Drekalovići
0244 "I rodbina od Vasojevića,
0245 "Ja se spremam gradu Kolašinu,
0246 "U četvrtak mislim udariti.
0247 "U petak će majke prokukati,
0248 "Ali turske, al’ naše rišćanske.
0249 "Po nekoga dobra biti neće."
0250 Pa je drugu knjigu nakitio,
0251 Te je šilje u Bratonožiće,
0252 A na ruke Vuku kapetanu
0253 I vitezu Beši buljumbaši,
0254 Ovakvu im serdar knjigu piše:
0255 "Pozdravljam ve, moji dva viteza!
0256 "Čim primite knjigu šarovitu,
0257 "Pokupite sve Bratonožiće
0258 "I Lutovce, naše krajičnike,
0259 "Ajte šnjima uz Kotič planinu,
0260 "Pravo ajte gore na Verušu,
0261 "Na Verušu visoku planinu,
0262 "I tu ćete mene naoditi,
0263 "Da udrimo gradu Kolašinu.
0264 "Ma nemojte, braćo, zadocniti,
0265 "U četvrtak oću udariti."
0266 Čim primiše knjigu šarovitu,
0267 Digoše se srpski dva viteza,
0268 I ubrzo vojsku pokupiše,
0269 Okrenuše u Kotič planinu,
0270 Kalauzi Beša buljumbaša,
0271 Pored njega Vuko kapetane.
0272 Preminuše Kotiča planinu,
0273 Na Verušu vojska dolazila,
0274 Tu serdara s vojskom naođahu,
0275 I uz njega od Kučah glavare.
0276 ("Ne mogu t’ ih redom kaživati,
0277 "Jer bi pjesna podugačka bila.")
0278 Tu zajedno vojsku mješaše.
0279 Malobilo, mnogo ne trajalo,
0280 Al’ evo ti Bošković-Nikole,
0281 Kapetana od Vasojevića,
0282 I on vodi sve Vasojeviće,
0283 Kako mu je serdar naredio.
0284 Sa tri strane sastade se vojska
0285 Na Verušu visoku planinu.
0286 Pak se silna vojska okrenula,
0287 Ide vojska krajem Tare ladne,
0288 I Taru je vodu preminula,
0289 I suminu ravno Mateševo,
0290 I dođoše gori Planinici
0291 Na granicu tursku i kaursku
0292 Prema b’jela grada Kolašina.
0293 Još ne bješe zora otvorila,
0294 Evo blizu Kolašina doše.
0295 Kad šarena knjiga dolazila
0296 Na Novicu i na Dimitrija,
0297 I viđeše što im knjiga piše,
0298 Tad Novica na noge skočio,
0299 I pripasa sablju o pojasu,
0300 I u pojas puške obadvije,
0301 Među njima noža plamenoga,
0302 O ramenu objesi šišanu,
0303 Dorata mu mlađi izvedoše,
0304 Pa zakroči Novo na dorata;
0305 Dimitrije na noge skočio,
0306 I on paše sablju od megdana,
0307 I u pojas puške obadvije,
0308 Bez nikakva noža ni andžara,
0309 Dimitrija usjede na vranca,
0310 O vrancu su četiri kubure,
0311 Te mu vise sedlu o jabuci,
0312 Ogrnu se crnom tambarinom,
0313 A zavija u maramu bradu,
0314 Pa prikuči tešku topuzinu,
0315 Objesi je vrancu o unkašu:
0316 Ne bi reko, dragi pobratime,
0317 Da je ono crni kaluđere,
0318 Nego da je Starina Novače.
0319 Pa Novica njemu besjeđaše,
0320 Zbori Novo sa konja dorata:
0321 "Čuješ li me, oče Dimitrije!
0322 "Ja otidoh u Moraču Gornju
0323 "Do Tušimnje, do moje starine,
0324 "Pokupiću vojsku do Tušimnje,
0325 "Do Tušimnje, i do Bukovice,
0326 "Bukovice turačke krvnice,
0327 "I do Struga i sela Malinska,
0328 "Do Slatine, moje starevine,
0329 "To su naši uskoci junaci,
0330 "Oni znadu što su Kolašinci,
0331 "Oni znadu šnjima boja biti,
0332 "To su naša od Morače krila,
0333 "I uzeću Begana serdara,
0334 "E je Began strašna megdandžija,
0335 "I skupiću Gornje Moračane
0336 "Od bijele kule Dragovića
0337 "Pa do kule Minje vojevode,
0338 "Do Ljevišta i gornjeg Javorja,
0339 "Evo s vojskom idem Kolašinu.
0340 "I ti skupi Donje Moračane
0341 "I Rovčane, sive sokolove,
0342 "Ajde šnjima na široke Ravni,
0343 "Pa okreni, osvani na Žirke,
0344 "Tu ćemo se s vojskom miješati,
0345 "A Milan će iz prijeka doći
0346 "I dovesti tri hiljade Kuča
0347 "I četvrtu od Vasojevića.
0348 "Al’ se nemoj, oče, odocniti,
0349 "Ko odocni, biće junak gori."
0350 To s dobrije konja divanjahu,
0351 Pa Novica uz Moraču pođe,
0352 Kupi Novo Gornje Moračane,
0353 I uskoke izbrane junake,
0354 I šnjim bješe Begane serdare.
0355 Dimitrija ne stoji zaludu,
0356 Kupi Mitar Donje Moračane,
0357 I Rovčane sive sokolove.
0358 Podiže se vojska uz Moraču,
0359 Ali vojska osvanu na Žirke;
0360 Al’ eto ti Cerović-Novice,
0361 I šnjim bješe Begane serdare,
0362 Šnjima vojska Gornjemoračani
0363 I uskoci rabri vitezovi,
0364 Tu se stade vojske tri hiljade
0365 Priđe zore i bijela dana,
0366 Okrenuše gradu Kolašinu.
0367 Al’ eto ti Milana serdara,
0368 Šnjim je vitez Bošković Nikola,
0369 Već Nikola, mladi kapetane,
0370 Pored njega Vuko kapetane,
0371 I šnjima je Beša buljumbaša,
0372 Za njim vojske četiri hiljade,
0373 Sve golema momka ubojnika,
0374 Stadoše se vojske svekolike
0375 Pod b’jelijem gradom Kolašinom.
0376 Pa glavari vojsku narediše,
0377 Uređuje Cerović Novica:
0378 "O Milane, bogom pobratime!
0379 "Ti udari na bijele kule,
0380 "Na bijele Mominove kule.
0381 "Đe se suše crnogorske glave,
0382 "I povedi Kuča tri hiljade;
0383 "Ti Nikola, novi kapetane!
0384 "Ti udari na bijele kule,
0385 "Na bijele kule Pašovića,
0386 "Pašovića i Duratovića;
0387 "A ti, Vuko, čuj me, kapetane!
0388 "Ti udari na bijele kule,
0389 "Na bijele kule ispod grada."
0390 Pa četvrtu vojsku uređiva,
0391 Naređuje Paviću serdaru
0392 Od Rovaca mjesta viteškoga,
0393 Da udari na bijele kule
0394 Mušovića i Martinovića:
0395 "To su turske zmije ubojite,
0396 "Mnozinji su oči povadili,
0397 "I dosta se glava nakidali,
0398 "A najviše od naše Morače,
0399 "A ti čuj me, oče Dimitrije!
0400 "Da mi našu vojsku miješamo
0401 "Od uskoka i dvije Morače,
0402 "Da udrimo na beden od grada,
0403 "Pa što Bog da i sreća junačka!"
0404 Kad Novica razredio vojsku,
0405 Razredio, divno uredio,
0406 Svaki svoju vojsku najavio,
0407 Okoliše grada Kolašina.
0408 A kad sinu zora od istoka,
0409 Razviše se vojnički barjaci,
0410 Kad viđeše Turci Kolašinci,
0411 Na grad puče zelena lubarda,
0412 Aber dade ravnu Kolašinu.
0413 Što za fajdu, dragi pobratime!
0414 Zapucaše puške na hiljade
0415 Od Srbalja stari vitezova,
0416 Svi jedanak udriše na Turke.
0417 Bože mili, čuda velikoga!
0418 Zametnu se strahovita kavga,
0419 Zapucaše puške na hiljade,
0420 I fisnuše do sedam hiljada.
0421 Bože mili, čuda velikoga!
0422 Kolašin se iz temelja trese
0423 I bijele oko njega kule
0424 I turačke krvave palange,
0425 Nit’ ga mogu Srbi osvojiti,
0426 Ni se lako dadu Kolašinci;
0427 Nož sijeva, krv se prolijeva,
0428 Zamuti se Tara valovita
0429 Već od krvi konjske i junačke,
0430 No na bedem Srblji jurišaju,
0431 Za bedem se rukam’ dovaćaju.
0432 Ne dadu se Kolašinci Turci,
0433 No valjahu Srblje oko sebe;
0434 Urišuju na bijele kule,
0435 Na bijele kule i čardake,
0436 No ne daju zmije Kolašinske,
0437 No Srbima vade oči crne.
0438 Bože mili, čuda velikoga!
0439 Nit’ ih mogu Srbi predobiti,
0440 Nit’ se Turci predobiti dadu:
0441 Stoji jeka ranjena junaka,
0442 Stoji jeka mrtva i ranjena,
0443 Klikuju se na glasu vitezi,
0444 Tama pala gradu Kolašinu,
0445 I Kolašin grada pritisnula,
0446 I varoše b’jele oko grada
0447 I bijele kule ispod grada,
0448 Tu brat brata poznat’ ne mogaše,
0449 A kamoli Turčin kaurina,
0450 Od crnoga praha i olova.
0451 Boga moli Dimitrija starče,
0452 A da pune vjetar od istoka,
0453 Da rašćera maglu po krajini,
0454 Da on vidi što se uradilo,
0455 Ko će biti, ko li predobiti,
0456 Boga moli, pa ga umolio,
0457 Od Koma je vjetar udario,
0458 Već od Koma visoke planine,
0459 I razagna maglu po krajini,
0460 Kad junaci oči otvoriše,
0461 I viđeše što su uradili,
0462 Da nijesu grada osvojili,
0463 Ni bijele kule oko grada,
0464 Tade Srblji bolje navališe.
0465 Ma Nikola udri kapetane
0466 Sa Srbima od Vasojevića,
0467 I osvoji kule Pašovića,
0468 Pašovića i Duratovića
0469 I njihove velike čardake,
0470 Đe su mnoge glave okapale
0471 Od našije Srba vitezova,
0472 Baš Nikola novi kapetane,
0473 Osvojiše, pa ih razvališe.
0474 A kad viđe Vuče kapetane
0475 I viteže Beša buljumbaša,
0476 Jurišiše na bijele kule,
0477 Na bijele kule ispod grada,
0478 I osvoji kule i varoše.
0479 A to viđe Paviću serdare,
0480 Na pokliče sive sokolove
0481 Iz Rovaca mjesta junačkoga,
0482 Pa udari na krvave kule
0483 Mušovića i Martinovića,
0484 Đe se suše od Morače glave.
0485 Kad to viđe Milane serdare,
0486 On zakroči svojega mrkalja,
0487 U rukama sablja povađena,
0488 A za njim su Kuča tri hiljade,
0489 Na najtvrđe udario kule,
0490 Na najtvrđe Muminove kule,
0491 Na najtvrđe kule i palange
0492 I njegove velike čardake.
0493 Tu se strašna zametnula kavga,
0494 Niti može kule osvojiti,
0495 Nit’ se Mumin osvojit’ ne dade,
0496 Brani puste kule i čardake,
0497 Na nji mnogi Kuči izgiboše.
0498 Ma se vojska jadu ne podaje!
0499 No da vidiš Milana serdara
0500 Na njegova mrkoga dorata,
0501 Pa ga bije pletenom kamdžijom,
0502 Nagoni ga Muminovoj kuli,
0503 Golu sablju nosi u rukama,
0504 Konj mu igra, a sablja sijeva,
0505 I do b’jele kule dolazio,
0506 Za kulu se rukom prifatio,
0507 No od kule puške zapucaše,
0508 No serdaru dobra sreća bila,
0509 Mrkov ga je glavom zaklonio,
0510 Te ubiše konja pod serdarom,
0511 Konj mu pade, a serdar ostade,
0512 Sabljom s’ječe u vrata od kule,
0513 Nasrnuše tri hiljade Kuča,
0514 Muminove dvore osvojiše.
0515 No da vidiš Milana serdara,
0516 Muminova hata ugrabio,
0517 Kad ugrabi konja Muminova,
0518 Jošt se bješe bolje rasrdio,
0519 S’ječe Turke, nevjerne hajduke,
0520 Viteške je krvavio ruke.
0521 Ono gleda Cerović Novica
0522 S Dimitrijom od Morače Donje,
0523 Pa na tvrdi beden udariše,
0524 Bijela mu vrata salomiše,
0525 Po gradu se zaturila kavga,
0526 Pa Novica rasrdi dorata,
0527 Razagoni kroz Kolašin Turke
0528 S ostrom sabljom u bijele ruke,
0529 Ne znade se umorit’ Novica,
0530 Niti oće junak počinuti,
0531 Dok bijela ne osvoji grada.
0532 A da vidiš Dimitriju starca!
0533 On ne pali pušku od obraza,
0534 Niti sabljom s’ječe od pojasa,
0535 Nego drži tešku topuzinu,
0536 Tuče Turke, nevjerne hajduke,
0537 Tuče Turke na obije strane,
0538 Boga moli, da mu pripomaže.
0539 Poletaju niz Kolašin glave
0540 Od desnice Novičine ruke
0541 I njegove sablje od pojasa,
0542 Turci kliču Muja i Aliju,
0543 A Novica starca Dimitriju
0544 I viteza Milana serdara.
0545 Al’ eto ti Milana serdara
0546 Na zelenka konja Muminova,
0547 Vas zelenko u krv ogreznuo,
0548 Sijekući oko grada Turke,
0549 A kad Milan do Novice dođe,
0550 Bolje mi se Novo posilio,
0551 Maha sabljom na svakoju stranu,
0552 A Milan ih jetko dočekiva.
0553 Zelenka je konja rasrdio,
0554 Pa zelenkom Turke pogazio.
0555 A da vidiš Milana serdara,
0556 Koliko se vrlo pomamio,
0557 I kakva je snaga u serdara!
0558 Fata Turke za grlo bijelo
0559 Po dvojicu i po četvoricu,
0560 Pa ih baca niz bedem od grada,
0561 Pa ih nosi Tara voda ladna.
0562 Serdar vika iza svega glasa:
0563 "Žderi, Taro, vodo valovita,
0564 "Kolašinske Turke strahovite."
0565 A Novica ostrom sabljom maha,
0566 Jednom mane, a dva mu padaju.
0567 Osvojiše grada Kolašina,
0568 Osvojiše, te ga razuriše
0569 I bijele kule oko grada,
0570 Ne uteče ništa do kamenja.
0571 Što uteče iz bijela grada,
0572 Da ubježi u goru zelenu,
0573 Dobar njima junak ne davaše,
0574 Od uskoka Begane serdare.
0575 No uskoci Turke poćeraše,
0576 Uskoci su laki na nogama,
0577 B’jele svoje umorili ruke,
0578 Sijekući kroz Kolašin Turke,
0579 No ako su ruke umorene,
0580 Lagane su noge pod ajduke,
0581 Razagnaše kroz planinu Turke,
0582 I stotinu glava posjekoše,
0583 A što malo bješe pčobjegnulo,
0584 To uteče u Kolašin Donji,
0585 I to bješe pola ranjenika.
0586 Bože mili, čuda velikoga!
0587 Kupe vojsku srpski vitezovi,
0588 Kupe svoju, i razbraju vojsku
0589 Po livada krajem Kolašina.
0590 Ma je dosta vojske poginulo
0591 Od Rovaca i dvije Morače
0592 I uskoka, od Morače krila,
0593 Poginulo dv’je stotine druga,
0594 I toliko više ranjenika,
0595 Tu pogibe od Vasojevića,
0596 Vasojević’ i Bratonožića
0597 Sedamdeset i više četiri,
0598 I toliko bješe ranjenika,
0599 I Kuča je mnogo poginulo,
0600 Stotina je puno poginulo,
0601 Ranjenika više od stotine.
0602 Pa skočiše vojskam’ čelovođe,
0603 I svoj vojsce tako narediše,
0604 Da okupe stoku kolašinsku.
0605 Vojska ih je vrlo poslušala,
0606 Kolašinsku stoku okupila,
0607 Bože mili, čuda velikoga!
0608 Kad su sitnu stoku izbrojili,
0609 Sve ovaca i dobrije koza,
0610 Ima puno četrdes hiljada,
0611 Šest hiljada konja i volova
0612 I hiljadu roba svezanije,
0613 Sve su bule i ta đeca luda.
0614 Okupiše glave od Turaka,
0615 Ima glava petnaest stotina,
0616 Baciše ih u Taru u vodu,
0617 Pa ih Tara voda odnijela.
0618 Novica se grohotom smijaše.
0619 Serdaru se srce veseljaše,
0620 Dimitrija Bogu zahvaljaše:
0621 "Čast i slava roda junačkoga!
0622 "Bogu hvala i Bogorodici"
0623 "Kad velika zmaja predobismo,
0624 "Velikoga grada Kolašina,
0625 "E smo našu braću osvetili
0626 "Od Kosova što su uradili,
0627 "Sami će se sultan začuditi,
0628 "Kad začuje, što smo učinili.
0629 "On ga nije mogo osvojiti,
0630 "Ni pod krilo svoje posobiti,
0631 "Mi ga danas, braćo, osvojismo,
0632 "I ako ne dosta poginulo,
0633 "Njima nigda ime ne umire,
0634 "Dokle traje na istokusunce.
0635 "Al’ smo dobro s glave poginuli,
0636 "Pogiboše naši stotinaši,
0637 "Koji našom vojskom upravljahu,
0638 "I junaci mladi desečari,
0639 "Pogiboše naši barjaktari."
0640 S Novicom se u lice poljubi,
0641 Pak po tome ljubi i Milana.
0642 "Blago mene, dva ognjene zmaja!
0643 "Kada viđeh mojijem očima,
0644 "E strašnoga zmaja predobismo,
0645 "Sad ne žalim starac umrijeti."
0646 I još ovo veli Dimitrija:
0647 "O Novica, srpska perjanice:
0648 "Blago tebe i koljenu tvome!
0649 "E si vječni spomen učinio,
0650 "Mnogi znadu đe si dohodio,
0651 "Mnogi će te Srblji zaviditi.
0652 "O Milane, viteški serdare!
0653 "Veseli se i raduj se divno,
0654 "I fali se vazda pred gospodom,
0655 "Pofali se, a i jesi fala,
0656 "Jesi strašni megdan zadobio.
0657 "O junaci, naši sokolovi!
0658 "Radujte se viteški vojnici,
0659 "E vječiti spomen zadobiste.
0660 "A vi, mrtvi, pokojna vam duša!
0661 "Božjega se lica nagledali,
0662 "U raju vam duša počivala!"
0663 Još izusti oče Dimitrija:
0664 "Čujte mene, sva vojska ostala,
0665 "Pokupimo Srbe vitezove,
0666 "Sve mrtvoga i ranjena druga,
0667 "Na turske ih konje tovarimo,
0668 "I uzmimo šićar od Turaka,
0669 "I vodimo robje povezano,
0670 "Pa hajdemo u Moraču Donju,
0671 "Da mi naše mrtve saranimo,
0672 "Ukopamo i ožlujemo
0673 "Kod našega stojna manastira,
0674 "I rišćanski način učinimo,
0675 "Ranjenike kupimo na jedno,
0676 "Ma ljekare naše dozovimo,
0677 "Da vidamo ranjene junake,
0678 "I bogati šićar dijelimo."
0679 Dimitriju vojska poslušala,
0680 Pokupiše mrtve i ranjene
0681 I turačko robje povezano,
0682 I skupiše mala velikoga
0683 I odoru, šta je sa Turaka,
0684 I oružje, što je sa junaka:
0685 Polovina bješe od oružja,
0686 Polovinu bješe crnogorsko,
0687 Što su Turci četom dobijali,
0688 Kad su sjekli mlade Crnogorce,
0689 Dovedoše bule u Moraču,
0690 Turske bule i tu đecu ludu,
0691 I dognaše mala u Moraču,
0692 Ukopaše mrtve ubojnike,
0693 Crkovni im način učiniše,
0694 I vidaju svoje ranjenike;
0695 I golemi šićar dijeljahu,
0696 Dijele ga za petnaest dana.
0697 Kad golemi šićar dijeljahu,
0698 Onda veli Cerović Novica:
0699 "Čuješ li me, srpski duhovniče!
0700 "Mi lijepi način učinismo,
0701 "No što ćemo od robja turskoga?
0702 "Ko će ranit’ roblje u Moraču?
0703 "Što ni oću bule nekrštene?
0704 "Što ni oću turska đeca luda?
0705 "No vratimo roblje na tragove,
0706 "Nek se vuku kuđ’ je njima drago,
0707 "Neka prose kroz turske gradove,
0708 "No im dajmo nekoliko mala,
0709 "I dajmo im ljeba nekoliko,
0710 "Da po putu ne lipšu od gladi,
0711 "Dokle dođu u turske gradove."
0712 Sva Novicu vojska poslušala,
0713 Tere natrag robje povratiše,
0714 I daše im mala nekoliko,
0715 Nekoliko mala od ovaca,
0716 Prepratiše robje uz planinu,
0717 I dođoše robje u Turaka.
0718 To se čudo i do cara čulo,
0719 Pa kad čuo car Otmanoviću,
0720 Od jada ga zaboljela glava:
0721 "Ala kardaš, čuda velikoga!
0722 "Što učini crnogorski knjaže!
0723 "Što učini, kakva mu je snaga!
0724 "Te razuri Kolašina moga.
0725 "Čujte dobro, dva velja vezira!
0726 "I gospoda, što ste oko mene,
0727 "Mislio sam u razumu mome,
0728 "Da bi moju silu sakupio,
0729 "Da Kolašin ne bih oduzeo,
0730 "Tvrd je bio, Bog da ga ubije!
0731 "Na njemu se tri granice staju:
0732 "Od prostrane Bosne kalovite,
0733 "Bosne zemlje i Hercegovine,
0734 "I od ravne moje Arbanije,
0735 "A četvrta mala Gora Crna,
0736 "To graniči s gradom Kolašinom,
0737 "Kroz njem teče Tara valovita:
0738 "I takvi me glasi dopadoše
0739 "Od onoga crnogorskog knjaza,
0740 "Bud’ predobi grada Kolašina,
0741 "Što će činit’ od drugi gradova?
0742 "Sve će moje zemlje osvojiti.
0743 "Što učini na Grahovac ravni,
0744 "Te mi moju izas’ječe vo jsku,
0745 "Izas’ječe i zarobi žive,
0746 "Ni na tome nije počinuo,
0747 "No se opet brže potežio.
0748 "I čujte me, dva velji vezira,
0749 "Slaću knjige na četiri strane,
0750 "Na četiri velje kraljevine,
0751 "Da ustave crnogorskog knjaza,
0752 "Da ustanu i vjeru uhvate,
0753 "Ako oni ne skočiše brzo,
0754 "Knjaz će doći do Stambola moga,
0755 "Pa ni nama lako biti neće."
0756 Rekoše mu obadva vezira,
0757 Rekoše mu, te se prepadše:
0758 "Istina je, mili gospodare!
0759 "No se vladaj mudro i pametno,
0760 "Piši knjige, ako Boga znadeš."
0761 Pa četiri knjige napravio,
0762 Jednu šilje caru rusijskome,
0763 Drugu šalje bečkome ćesaru,
0764 Treću šilje kralju francuskome,
0765 A četvrtu ingleskoj carici.
0766 Ovako im sultan knjige piše:
0767 "Mili pozdrav, od zemlje kraljevi,
0768 "Jeste l’ čuli, što se uradilo
0769 "Od Danila, crnogorskog knjaza?
0770 "E osvoji Kolašina moga,
0771 "Tu je moja prevelika snaga
0772 "Od prostrane moje Arbanije
0773 "Pa i Bosne i Hercegovine.
0774 "Malo mu je bilo na Grahovac,
0775 "Te je moga pašu izgubio
0776 "I pašinu svu vojsku ostalu.
0777 "Vi kraljevi za to dobro znate,
0778 "Vi ste međ’ nas vjeru ufatili,
0779 "A knjaz za to ni abera nema,
0780 "No razuri tvrda Kolašina,
0781 "I zarobi malo i veliko,
0782 "I pos’ječe sabljom svekoliko.
0783 "Umirite, ako Boga znate,
0784 "Povrnite kolašinsko blago
0785 "I njihova mala velikoga,
0786 "A za mrtve razgovora nema,
0787 "No prebite prve za potonje,
0788 "Već sve moje plaćene soldate
0789 "Za nesretnje Turke kolašinske,
0790 "Sami znate tako pravonije.
0791 "Pravo nije, ma lijeka nije"
0792 Ustadoše svi četiri kralja.
0793 I poslaše svoje vjerne sluge,
0794 Crnogorskog knjaza pokaraše,
0795 Što se tiče u turske gradove,
0796 A knjaz njima tako odgovara:
0797 "To nijesu turački gradovi,
0798 "Nego zalud Srblji od starine,
0799 "Strašljivci se u njem poturčiše,
0800 "Neko silom, neko dobre volje,
0801 "Kad Srbiju Turci spodobiše,
0802 "Uz nju Bosnu i Hercegovinu
0803 "I čestitu ravnu Arbaniju,
0804 "Pa ja tražim moju starevinu,
0805 "Što je moje od starine bilo."
0806 Poslanici njemu besjediše:
0807 "Stan’ polako, crnogorski knjaže!
0808 "Nije kolje tražit’ banovine,
0809 "Mi ćemo te s carom umiriti."
0810 Svi četiri te se podigoše,
0811 Crnu Goru tada okružiše,
0812 Okružiše i ograničiše,
0813 Ma su knjazu učinili krivo,
0814 Knjaz na tome nigda ne pristaje,
0815 Nego traži svoju starevinu,
0816 Pa je traži i tade i sade,
0817 Pa što Bog da i sreća junačka!
0818 Što bi moglo biti na poslijed,
0819 Što libiti, ko će pogoditi,
0820 Ne razgađu jadni Crnogorci,
0821 No sve paze svoje pismo staro,
0822 Dobro pamte, što Petar potpisa:
0823 Ko razgađe u nas ne pogađe,
0824 I tu riječ drže Crnogorci,
0825 I držaće do suđena danka,
0826 Pa se bore i tade i sade,
0827 Sijekući oko sebe Turke.