Pismo generala Armstronga Mihailoviću od 17.12.1943.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Arhiv Vojnoistorijskog instituta, arhivski fond D. M., VK—Y—785. General Armstrong bio je šef savezničke vojne misije pri štabu Dragoljuba Mihailovića. Nakon zahlađenja međusobnih odnosa, Armstrong i Mihailović komunicirali su pismeno ili putem formalnih konferencija. Sledeće pismo nosi datum 19.12.1943.


Kad bih rekao da mi je bilo jako milo kada je meni pripala čast da budem izabran da preuzmem komandu nad savezničkom misijom pri Vašem štabu, omalovažavao bih svoja prava osećanja. Stigao sam pun nade i predviđao sam doba srećne saradnje, i po dobrim i po zlim prilikama, kao i mnogo korisnih operacija protiv mrskog okupatora.

Za vreme prvih nedelja moga boravka imao sam čast da sa Vama često konferišem.

Na tim konferencijama dogovorili smo se da naredite mnogo napada na neprijatelja, naročito protiv vitalnih železničkih pruga Vranje — Skoplje, Niš — Sofija, u dolini Ibra, u Kačaničkom tesnacu, i od Skoplja do grčke granice. Takođe smo se dogovorili da se vrše napadi u homoljskom kraju i protiv saobraćaja na Dunavu.

U prethodnih šest meseci dostavljeno je najmanje dvadeset transporta potpukovniku Keseroviću, 27 transporta Vašim komandantima u Homolju i, kao što znate, znatno više od 40 transporta potpukovniku Đuriću. Naravno, i pored gore navedenih, dostavljen je izvestan broj transporta Glavnom štabu i raznim drugim komandantima... Godina se brzo primiče svome kraju. Gledam oko sebe da napravim pregled onuga što je postignuto protiv okupatora, neprijatelja, i pitam se da li smo došli do cilja — zadatka koji smo sami sebi postavili.

Da govorim bez okolišanja, duboko sam razočaran. Vi ste mi sami rekli da ste telegrafskim putem obavestili komandante u homoljskom kraju da jednom učine kraj konferencijama i da pristupaju akciji i da ste naredili potpukovniku Đuriću da Vam odmah javi razlog zašto ne može da izvrši operacije koje smo već odavno projektovali.

Ja bih Vas ozbiljno molio, gospodine Mihailoviću, da naredite da se dotične operacije odmah izvrše. Uveravam Vas da želim da Vam pomognem, ali s obzirom na Vaše stalno odbijanje da me primite, osećam se nemoćnim da to učinim.