Odluka o dopuni Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (2006)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 174. i člana 178. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 22/05), Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset trećoj posebnoj sjednici, održanoj 30. marta 2006. godine, donijela je


ODLUKU O DOPUNI

POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 22/05) u članu 49. iza tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi:

„4. Odbor za reviziju;“

Dosadašnje tačke od 4. do 16. postaju tačke od 5. do 17.

Član 2.

Iza člana 58. dodaje se novi naslov „Odbor za reviziju“ i novi članovi 58a. i 58b. koji glase:

„Član 58a.

Odbor za reviziju ima predsjednika i osam članova koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

Član 58b.

Odbor za reviziju:

- razmatra izvještaje po obavljenim revizijama Glavne službe za reviziju budžetskih i drugih pravnih lica,
- razmatra godišnje Planove za reviziju Glavne službe za reviziju,
- daje inicijativu za profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju svake četiri godine,
- razmatra izvještaj Službe koja je vršila profesionalnu ocjenu rada Glavne službe za reviziju,
- po potrebi zahtijeva od Glavne službe za reviziju da izvrši posebne revizije,
- određuje platu i naknade glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora,
- daje prijedloge Narodnoj skupštini o smanjenju budžeta budžetskih korisnika, na osnovu nalaza i preporuka iz izvještaja o reviziji,
- usvaja godišnji budžetski zahtjev Glavne službe za reviziju,
- razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine, kad to traži Narodna skupština.“

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-326/06
30. marta 2006. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/06