Naredba o osnivanju Prve proleterske brigade

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
N A R E D B A

Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije u sporazumu sa Vrhovnim štabom narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije rešio je da se formira Prva Proleterska narodno-oslobodilačka udarna brigada u borbi za oslobođenje naroda Jugoslavije od okupatora i svih narodnih izdajica.

U sastav prve Proleterske narodno-oslobodilačke udarne brigade za sada ulaze sledeće partizanske jedinice:

1/ Prvi i drugi crnogorski partizanski bataljon, u čijem sastavu se nalaze sledeće partizanske jedinice: Prva i druga Cetinjska četa i Komska četa (1. bataljon), prva Piperska četa, Druga kučka četa i Treća bjelopavlićka četa.

2/ Kragujevački bataljon u sastavu tri čete.

3/ Kraljevački bataljon u sastavu četiri čete.

4/ Šumadijski bataljon od dve čete u čiji sastav ulazi i Druga užička četa.

Ova brigada novi naziv Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada. Formiranje ove brigade mora biti završeno do 22. decembra 1941. godine. Komandu nad brigadom ima privremeno Vrhovni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije.

Za političkog komesara Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade imenovan je drug Fića.

Pravila za ovu brigadu izradiće se do 28. decembra 1941. godine i naređuje se komandantima i komandirima ove brigade da se borci temeljito upoznaju sa vojničkim pravilima ove brigade.

Brigada dobija zastavu. Zastava je crvena i na sredini polja nalazi se petokraka zvezda sa srpom i čekićem, a na rubu kraja koplja izvezeni su inicijali brigade.

21.12.1941. godine

Centralni komitet

Komunističke partije Jugoslavije

Vrhovni štab

Narodnooslobodilačkih

partizanskih odreda

Jugoslavije

TITO