Lazo bajraktar i Teptiš-buljubaša

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Lazo bajraktar i Teptiš-buljubaša

0001 Vino pije Plavša arambaša
0002 U planinu pod zelenu jelu,
0003 Pored Plavše Lazo bajraktare,
0004 Naokolo trides’ odmetnika,
0005 Koji bjagu skoro pobegnuli
0006 Od zuluma aga bosanskije;
0007 Nevolja im bješe dodijala,
0008 Junaci su srca junačkoga,
0009 Turski zulum podnet’ ne mogoše,
0010 U zelenu goru umakoše,
0011 Arambašu Plavšu postaviše,
0012 Od Turaka mloge jade grade,
0013 Roba robe, a sijeku glave.
0014 Kada bješe o Mitrovu danu,
0015 Te opade sa gore listina,
0016 A na goru napade kitina,
0017 Besedi im Plavša arambaša:
0018 „Braćo moja i družino draga,
0019 Đe li ćemo zimu zimovati ─
0020 Leto prođe, tamna zima dođe!”
0021 Onda veli trideset junaka:
0022 „Mi smo čuli da kazuju ljudi
0023 Da imade lomna Gora Crna,
0024 Što se nikad ne boji Turaka,
0025 Od Kosova sablju naoštrila,
0026 Ne da Turku na Cetinje doći,
0027 Pod njom jeste krvava Morača,
0028 Ko uteče, braćo, u Moraču
0029 Ne boji se nikoga do Boga,
0030 Jer ga brane uskoci junaci,
0031 Ne dadu ga prije svoje glave ─
0032 Bjež’te pravo u Moraču tvrdu,
0033 Tamo ćemo zimu zimovati,
0034 A na ljeto otud poraniti,
0035 Sjeći ćemo Turke na komade,
0036 Naše ćemo pokajati stare!”
0037 Onda Plavša stade besediti:
0038 „Čujte, braćo i moja družino,
0039 Poslušajte mene arambašu,
0040 Ne idite u Moraču tvrdu,
0041 Nije lako u Moraču doći,
0042 A mi ljudi jesmo nepoznati,
0043 Sam Bog znade kako će nam biti,
0044 No ajdemo šeru Sarajevu
0045 Po imenu evendi-kadiji!
0046 Otkako sam stao arambašom,
0047 Sedam mi je knjiga opravio,
0048 On me zove na zimovnik tvrdi,
0049 U knjigama tvrdu veru daje,
0050 On se kune dinom i amanom
0051 I turskijem postom ramazanom
0052 Da nam ništa učiniti neće!”
0053 Taman Plavša u riječi b’jaše,
0054 Dok eto ti blijedo Latinče,
0055 Kapu skida, do zemlje se svija,
0056 Ljubi Plavšu u skuti u ruku,
0057 Pa mu dade knjigu iz nedara.
0058 Uze knjigu Plavša arambaša,
0059 Kad sagleda što mu sitna piše,
0060 Ovako je Plavša besedio:
0061 „Evo mene osma knjiga dođe
0062 Od Turčina evendi-kadije,
0063 Turčin daje božju vjeru tvrdu,
0064 Tvrda vjera tvrđa od kamena,
0065 Da nam ništa učiniti neće,
0066 Tek da zimu kod njeg’ prezimimo,
0067 A na leto da se postaramo
0068 Da mu dobro ise učinimo,
0069 Što od aga silom dobavimo!”
0070 To rekoše, pa se poslušaše,
0071 Po srijedi puške dovatiše,
0072 Pa pođoše pravo Sarajevu,
0073 Ama neće Lazo bajraktaru,
0074 Ovako im Lazo progovara:
0075 „Ne idite, braćo moja draga,
0076 U bijela šera Srajeva,
0077 Svi oćete ludo poginuti ─
0078 U Turčina vjera na koleno,
0079 Ne vjerujte, braćo, muslomanu,
0080 No ajdemo u Moraču tvrdu!”
0081 Tu Lazove ne slušaju reči,
0082 Sam ostade pod jeliku Lazo,
0083 Sve mislio što će i kako će,
0084 Pa najedno junak je smislio,
0085 Sam u sebi bio govorio:
0086 „Teško onom svakome junaku
0087 Koji nema druga nijednoga ─
0088 Kud pogine trides’ odmetnika,
0089 Baš i Plavša dobri arambaša,
0090 Nek pogine Lazo bajrataru
0091 Da u mene seme ne ostaje!”
0092 Pa dovati pušku dževerdara,
0093 Siđe Lazo gori Romaniji.
0094 Kad ga viđe Plavša i družina,
0095 To je njima vrlo milo bilo.
0096 Kalauzi blijedo Latinče,
0097 Dok dođoše šeru Sarajevu,
0098 U po noćce tamne dolazili
0099 U kadi’ne prebijele dvore,
0100 Zadrmaše alkom na kapiju.
0101 Tu kadija sedi u avliju,
0102 Skoči Turčin, otvori kapiju,
0103 Pa susrete Plavšu u avliju,
0104 Ruke šire, u lica se ljube,
0105 Pa ig vodi na bijelu kulu,
0106 Donese im piva i jestiva,
0107 Junaci se odmoriše divno.
0108 Tu sediše pet nedelja dana,
0109 Dok Turčinu sitna knjiga dođe
0110 Da s’ kadija u čipčije sprema.
0111 Kad kadija skoro poći ćaše,
0112 Vodi Plavšu i druge junake,
0113 U potaju, up drume tije,
0114 Pa im daje dvije kćeri mile
0115 Da im služe vino i rakiju
0116 Dok se Turčin od čivčija vrati.
0117 Pa kadija posede đogina,
0118 Ode pravo po Bosni ponosnoj.
0119 Malo stalo, zadugo ne bilo,
0120 Gdi je sreća, tu je i nesreća,
0121 To se čulo po bijelu šeru,
0122 Po bijelu šeru Sarajevu,
0123 Da je Plavša zazimio zimu
0124 U sredinu šera Sarajeva.
0125 To začuo travnički veziru,
0126 Pa doziva teptiš-buljubašu:
0127 „Idi, slugo, teptiš-buljubaša,
0128 Te pod tevter udri Sarajevo,
0129 Sve preturi ane i dućane ─
0130 Ako nađeš Plavšu i družinu,
0131 Čestita ću tebe učiniti!”
0132 Skoči tevtiš, jedva dočekao,
0133 Pa doziva delibašu-Ibra:
0134 „Biraj, Ibro, trides’ pašalija
0135 Da idemo šeru Sarajevu!”
0136 A kad čuo delibaša Ibro,
0137 Milije mu beše od svijeta,
0138 Pa izabra trides’ pašalija,
0139 Gdi god koga poboljega znade,
0140 Pravo idu šeru Sarajevu.
0141 Pa kad tevtiš Sarajevu dođe,
0142 On pod tevter turi Sarajevo,
0143 Sve pretura ane i dućane,
0144 Dok do pola Sarajeva dođe,
0145 Beloj kuli eventi-kadije.
0146 Tu je Plavši loša sreća bila,
0147 Đe mu nema evendi-kadije,
0148 A tevtiš je kulu opasao,
0149 I kadi’ne kćeri pofatao,
0150 Pa ig bije pletenom kamdžijom,
0151 Kud ih bije, sve im krvca lije,
0152 Još devojke tvrde vjere b’jaju,
0153 Ne kazuju Plavšu ni družinu.
0154 Viđe tevtiš i prilika kaza
0155 Da je Plavša u podrume tije,
0156 Pa dolazi na podrumska vrata,
0157 Grlom viče, grlo ga boljelo:
0158 „More, Plavša, otvori mi vrata,
0159 Eto tebi božju vjeru dajem
0160 Da ti ništa učiniti neću!”
0161 Javi mu se Plavša iz podruma:
0162 „O, tevtišu, crna tvoja majka,
0163 Đe ti dođe da ostaviš glavu
0164 Pred podrumom evendi-kadije!”
0165 Ama tevtiš opet odgovara,
0166 Pa i Plavši prvo povtorava:
0167 „Oj, ti Plavšo, silan kaurine,
0168 Kunem ti se dinom i amanom
0169 I mojijem postom ramazanom
0170 Da ti ništa učiniti neću ─
0171 Otvori mi na podrumu vrata
0172 Da pijemo, da se napijemo!
0173 Kad se rujna vina napijemo,
0174 Mi oćemo u naše kafane
0175 Ti ostani opet u podrumu!”
0176 Ni to Plavši milo ne bijaše,
0177 Al’ mu druga biti ne mogaše,
0178 Pa otvori na podrumu vrata.
0179 Ujavi se tevtiš-buljubaša
0180 Sa trideset svoji pašalija,
0181 Svi sedoše u podrumu Turci,
0182 Među svima sovra postavljena,
0183 Na sovri je vino i rakija.
0184 Zdesna sedi Plavša arambaša,
0185 Do Plavše je Lazo bajratare,
0186 Do Laza je trides’ odmetnika,
0187 I slijeve tevtiš-buljubaša,
0188 Do tevtiša delibaša Ibro,
0189 Pokraj Ibra trides’ pašalija.
0190 Piše vino dok se napojiše,
0191 Dođe čaša delibaši-Ibru,
0192 Stade Ibro čašom napijati,
0193 U Plavšino zdravlje pominjati:
0194 „Zdrav si, Plavšo, gorski arambašo,
0195 Ni u zdravlje cara ni cesara,
0196 No u zdravlje sablje demiskije,
0197 Koju jesam dobro naoštrio,
0198 Za tebe je, Plavša, prištedio,
0199 S njome mislim tebe pogubiti
0200 I tvojega Laza bajratara!”
0201 Dođe čaša Lazu bajrataru,
0202 Pa nazdravi tevtiš-buljubaši:
0203 „Ni u moje ni u tvoje zravlje,
0204 No u zdravlje moje zlatke male,
0205 Kojeno su u Mletke kovate,
0206 Za pet stotin’ žutije dukata,
0207 S njima mislim tebe pogubiti
0208 I tvojega delibašu-Ibra ─
0209 Raja će mi dugo pominjati
0210 Đe ukido zemlji zulumćara!”
0211 Čašu popi, na sovru turio,
0212 Pa istrže dvije zlatke male,
0213 Obadv’jema dade vatru živu,
0214 Desnom gađa tevtiš-buljubašu,
0215 Usred čela, među oči žive,
0216 Sve mu pršte mozak po podrumu,
0217 A lijevom delibašu Ibra,
0218 Na prsi mu toke prolomio,
0219 A na pleća pendžer otvorio,
0220 Mrtva oba na sovru panula.
0221 Ta da vidiš trides’ pašalija,
0222 Potegoše šeset kuburlija,
0223 Pa na Laza vatru oboriše.
0224 Tu Srbima dobra sreća bila,
0225 Sagoše se sovri i trapezi,
0226 Preko sviju vatra preturila.
0227 Odmetnici puške povadiše,
0228 Pa na Turke vatru oboriše ─
0229 Mili bože, čuda velikoga,
0230 Nož sijeva, krv se prolijeva,
0231 Ne vidi se od mene do tebe,
0232 Po podrumu magla uvatila!
0233 Boga moli Plavša arambaša:
0234 „Daj mi, Bože, vetra sa planina
0235 Da rastera maglu po podrumu,
0236 Da ja viđu koje zadobio,
0237 Ili Turci ali odmetnici!”
0238 Bog mu dade, sreća donijela,
0239 Vetar punu posred Sarajeva,
0240 Te isćera maglu iz podruma ─
0241 I tu Plavši dobra sreća bila,
0242 Na skupu mu trides’ odmetnika,
0243 Tek mu nema druga najboljega
0244 Po imenu Laza bajraktara.
0245 U podrum se Plavša povratio
0246 Da ranjena ponesu junaka,
0247 Ali Laza do pojasa nema
0248 Od žestoka praha i olova.
0249 Onda Plavša družinu naredi,
0250 Pa plamene nože povadiše
0251 I kroz Turke naglo udariše.
0252 Zdravo Plavša u Moraču dođe
0253 I dovede trides’ odmetnika,
0254 Tamo su ig dobro dočekali,
0255 Kao braću svoju zagrlili.
0256 Tu junaci zazimiše zimu,
0257 A na leto dobro poraniše,
0258 Pa odoše u Bosnu ponosnu,
0259 Mnoge jade od Turaka grade.
0260 Davno bilo, sad se pominjalo,
0261 Sad velimo da se veselimo!Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća, Beograd, 1974.