Koran glava 70

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


STEPENI
Dato u Meki. — 44 stiha.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Poneki ište bez odlaganja kaznu

2. Za nevjerne. Niko nije u stanju spriječiti

3. Boga da je ne izvrši, Boga, gospodara Stepenâ.

4. Stepena uz koje se anđeli i duh penju k njemu za vrijeme jednoga dana, kojega vrijeme traje pedeset tisuća godina.

5. Čekaj dakle sa lijepijem strpljenjem.

6. Oni (nevjernici) drže da je dan suđenja daleko.

7. A mi vidimo da je blizu.

8. Na dan kada nebo budekao rastopljena mjed,

9. Kada brda budu kao pramenje vune crveno obojene,

10. I kada prijatelj ne bude više pitao svojega prijatelja,

11. I ako će im se dopustiti da vide jedan drugoga; tada će zločinac poželjeti da se kazne oslobodi cijenom svoje djece,

12. Svoje druge i svojega brata,

13. Cijenom svojih roditelja koji ga milovahu,

14. Cijenom svijeh onijeh koji su na zemlji. On će poželjeti da bude spasen.

15. Ne, nipošto, — jer paklena vatra,

16. Dohvativši za lobanju,

17. Tražiće za sebe svakojega čovjeka koji okretaše leđa i odilažaše,

18. Koji gomilaše blago i pokazivaše se lakomijem.

19. Čovjek je bio stvoren lakom,

20. Ožalošćen kada ga nesreća snađe,

21. Ohol kada mu kakvo dobro dođe.

22. Neće tako biti sa pobožnijem ljudima,

23. Koji uvijek svršavaju svoje molitve;

24. Koji u svojem imanju čuvaju uvijek jedan dio

25. Za onoga koji ište, i za siromaha stidljiva.

26. Oni koji drže da je dan suđenja istina,

27. Koje, kada pomisle na kaznu Božju, obuzme strah

28. (Jer niko nije sakriven od kazne Božje);

29. Oni koji žive uzdržljivo,

30. I imaju odnošaja samo sa svojim ženama i robinjama koje su stekli, jer tako ne zaslužuju nikakva prijekora;

31. A koji god ide dalje u svojim željama prijestupnik je.

32. Oni koji vjerno čuvaju amanete koji su im povjereni i ispunjavaju svoje obaveze,

33. Koji su nepokolebljivi u svojim svjedočanstvima,

34. Koji tačno drže čas molitve,

35. Tijem će, u rajskim baštama, pasti čast u dio.

36. Šta je dakle tijem nevjernicima koji dakćući trče ispred tebe,

37. Na gomile podijeljeni, desno i lijevo?

38. Neće li to biti zato što bi svaki od njih želio ući u bašte milina?

39. Nikako. — Mi smo ih stvorili, oni znaju od čega.

40. Ja se ne kunem vladarom Istoka i Zapada, da mi možemo njih

41. Zamijeniti narodom koji će vrijediti više nego oni; i mi zacijelo nećemo dopustiti da vas ko preteče u vršenju naših presuda.

42. Ostavi ih neka rade i neka se zabavljaju dok se ne nađu pred svojim danom, onijem danom koji im je obećan,

43. Onijem danom u koji će poletjeti iz svojih grobova sa svom brzinom, kao da se sabiraju pod zastave,

44. S oborenijem očima, zasuti sramotom. — Takav je dan koji im se obećava.