Koran glava 3

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


IMRANOVA PORODICA.
Dato u Medini. — 200 stihova.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Elif. Lam. Mim. Bog. Nema drugog Boga osim njega, Živoga, Neizmjenjivoga.

2. On je tebi u cijeloj istini poslao knjigu koja potvrđuje ono što joj je prethodilo; on je s neba spustio Pentatevh i Jevanćelje, da ljudima budu za upravljanje. On je spustio razlikovanje.

3. Oni koji ne uzvjeruju u znakove Božje iskusiće strahovitu kaznu. Bog je mogućan, osvjetljiv.

4. Od svega što je god na nebesima i na zemlji ništa njemu sakriveno nije. On je koji vas u utrobama vaših matera stvara kako je njemu drago. Nema drugog Boga osim njega. On je mogući, mudri.

5. On je taj koji ti je od svoje strane poslao knjigu. U njoj se nahodi neizmjenjivijeh stihova, koji su kao mati knjige, i drugih koji su u prenosnijem slikama. Oni kojih srca skreću s pravoga puta trče za prenosnijem slikama, iz želje za neredom i iz želje za tumačenjem; ali njihovo tumačenje niko ne zna osim Boga. Ljudi stanovitog znanja reći će: Mi vjerujemo u ovu knjigu, sve što ona sadrži dolazi od našega Gospoda. Jest, samo ljudi razumom obdareni razmišljaju.

6. Gospode! nemoj našim srcima dopustiti da svrnu s pravoga puta, kad si nas na nj jednom izveo. Obdari nas tvojim milosrđem, jer si ti vrhovni razdavalac milosti.

7. Gospode! ti ćeš rod ljudski skupiti u dan o kojemu nema sumnje. Zaista, Bog ne poriče svoja obećanja.

8. Što se tiče nevjernijeh, ni njihova bogatstva ni njihova djeca neće im moći nikako poslužiti kao ravnocjenost pred Bogom; oni će biti hrana vatri.

9. Takva je bila sudbina Faraonova naroda i onijeh koji bijahu prije njega. Oni su naše znakove nazivali lažima. Bog ih je dohvatio za njihove grijehe, a on je strahovit u svojim kaznama.

10. Reci nevjernijem: Vi ćete skoro biti savladani i u paklu skupljeni. Da grozna staništa!

11. U one dvije vojske koje se sudariše, jedna bijući se na putu Božjem, a druga nevjerna, bijaše jedan znak za vas. Nevjernicima se činjaše da očima vide dva put više neprijatelja; ali ono Bog svojom pomoću podupiraše onoga kojega on hotijaše. Zaista, u tom bijaše opomena za bistrovidne ljude.

12. Ljubav spram zadovoljstava, kao što su žene, djeca, riznice prepunjene zlatom i srebrom, konji žigosani biljegama, stada, polja, sve se to ljudima čini lijepo, no to su samo privremena uživanja ovoga svijeta; ali kod Boga je lijepo boravište.

13. Reci: Mogu li onijem koji se boje navijestiti što god što više valja? Kod svojega Gospoda oni će naći bašta orošenijeh tekućim vodama, u kojima će vječno stanovati; ženâ oslobođenijeh od svake nečistoće, i Božje zadovoljenje. Bog pogleda na svoje služitelje.

14. Takva će biti sudbina onijeh koji govore: Gospode, mi smo vjerovali; oprosti nam naše grijehe i sačuvaj nas muke vatrene;

15. Onijeh koji su bili strpjeljivi, koji su istinu govorili, koji su pokorni, dobrotvorni, i prose Božje oproštenje pri svakom svitanju zore.

16. Sam Bog svjedok je da nema drugog Boga osim njega; anđeli i ljudi obdareni naukom i pravičnošću ponavljaju: Nema drugoga Boga osim njega, Mogućega, Mudroga.

17. Zakon (vjerozakon) Božji je Islam. Oni koji slijede za Pismima nijesu se između sebe razdijelili prije nego što su primili nauku, i to iz surevnjivosti. Onaj koji ne ushtije vjerovati u znakove Božje osjetiće koliko je on gotov da traži računa o ljudskim djelima.

18. Reci onijem koji se usprepiru s tobom: Ja sam se Bogu sa svijem predao, kao i oni koji slijede za mnom.

19. Reci onijem koji su primili Pisma, i neznalicama: Predajete li se vi Bogu? Ako se predadu, oni će biti na pravom putu; ako oklijevaju, tebi je naloženo samo propovijedanje. Bog vidi svoje služitelje.

20. Navijesti onijem koji ne vjeruju u Božje znakove, koji svoje proroke, protiv svake pravde, ubijaju, i, između sebe, i sve one koji im propovijedaju pravdu, navijesti im jadovitu kaznu.

21. Onijem kojih su djela ovoga i onoga svijeta bila sasvijem uzaludna, i koji neće imati branitelja.

22. Nijesi li ti vidio one, koji su primili (Čivute) jedan dio Pisama, da pristupaju Božjoj kazni, da ona presudi njihove raspre, pa poslije, između njih, da jedna stranka oklijeva i udaljava se?

23. To je za to što su oni sebi rekli: Nećemo vatre dopasti nego samo mali broj dana. Njihove laži čine ih slijepijem u njihovijem vjerovanjima.

24. Šta li će biti kad vas mi skupimo na dan o kojemu nema sumnje, na dan u koji će svaka duša primiti cijenu svojih djela, i u koji neće niko biti oštećen?

25. Reci: Gospode, vlast je u tvojim rukama: ti je daješ kome ti hoćeš, i ti je uzimlješ od koga ti je drago; ti uzdižeš koga ti hoćeš, i ti obaraš koga ti hoćeš. Dobro je u tvojim rukama, jer si ti svemogućan.

26. Ti činiš da noć ulazi u dan a dan u noć, ti činiš da život izlazi iz smrti a smrt iz života. Ti hranu daješ kome ti hoćeš, bez broja i mjere.

27. Neka vjerni ne uzimlju nevjerne za prijatelje (saveznike i pokrovitelje) radije nego vjerne. Oni koji bi to učinili ne treba da se ničemu nadaju od strane Božje, osim ako biste se imali čega bojati od njihove strane. Bog vas opominje da ga se bojite; jer k njemu ćete se svi vratiti. Reci im: Sakrivali vi ono što je u vašim srcima, ili vi to iznosili na javnost, Bog će znati. On zna šta je na nebesima i na zemlji, on je svemoguć.

28. Na dan u koji će svaka duša pred sobom naći dobro koje je učinila i zlo koje je uradila, na taj će dan zaželjeti da je neizmjerni prostor dijeli od njezinijeh zlijeh djela. Bog vas opominje da ga se valja bojati, jer je on dobar i blag za svoje služitelje.

29. Kaži im: Ako vi Boga ljubite, pođite za mnom; on će vas ljubiti, on će vam oprostiti vaše grijehe; on je blag i milosrdan. Pokoravajte se Bogu i proroku; ali ako vi oklijevate, znajte da Bog ne miluje nevjerne.

30. Bog je prije sviju ljudi izabrao Adama i Noja, Avramovu porodicu i Imranovu. Te porodice izašle su jedne iz drugih. Bog zna i čuje sve.

31. Ti se sjeti dana u koji je Imranova supruga Bogu upravila ovu molitvu: Gospode, ja sam tebi zavještala ono što je u mojoj utrobi, ono će biti potpuno tvoje; primi ga, jer ti čuješ i znaš sve. Pošto rodi, ona reče: Gospode, na svijet sam donijela jednu kćer (Bog je vrlo dobro znao šta je ona na svijet donijela: djetić nije kao djevojka), i ja sam joj nadjela ime Mariam (Marija); ja je stavljam, pod tvoju zaštitu, nju i njezino potomstvo, da ih ti sačuvaš od prijevara kamenovanog đavola.

32. Gospod Imranovoj ženi učini najljepši prijem; i on učini te ona rodi muško stvorenje. Zaharija se o djetetu staraše; svaki put kad on iđaše da Mariju posjeti u njezinoj ćelijici, on je kod nje nalazio hrane. O Marija! od kud ti ova hrana? — Bog mi je šalje, odgovori ona, jer Bog izobilno hrani one koje on hoće, i ne broji im zalogaje.

33. I tu Zaharija stade se moliti Bogu. Gospode, udijeli mi blagosloveno potomstvo; ti rado uslišavaš molitve molilaca. Njegovi anđeli pozvaše ga dok se on moljaše u svetilištu,

34. Bog ti objavljuje rođenje Jahijino (svetoga Jovana), koji će potvrditi istinu Božjega slova; on će biti veliki, cjelomudren prorok iz broja pravednijeh.

35. Gospode, od kud ću imati to dijete? zapita Zaharija; ja sam ostario, a žena je moja nerotkinja. Anđeo mu odgovori: Tako Bog čini što on hoće.

36. Zaharija reče: Gospode, daj mi jedan znak kao zalogu tvojega obećanja. — On reče: Evo znaka: za tri dana ti ćeš sa ljudima samo pomoću znakova govoriti. Neprestano izgovaraj Božje ime, i slavi njegove hvale večerom i jutrom.

37. Anđeli rekoše Mariji: Bog te je odabrao, on te je oslobodio svake nečistoće, on te je izabrao između svijeh ženâ svega svijeta.

38. O Marija! budi pobožna spram svojega Gospoda, padaj ničice i klanjaj se pred njim sa onijem koji se klanjaju.

39. Takove su pripovijesti, do sad tebi nepoznate, o Muhamede! koje mi tebi otkrivamo. Ti među njima ne bijaše kad oni svoje trske bacahu da vide na koga će pasti da se stara o Mariji; ti među njima ne bijaše kad se oni prepirahu.

40. Jednoga dana anđeli rekoše Mariji: Bog ti navještava svoje slovo. Ono će se nazvati Mesija, Isus sin Marijin, slavan na ovome svijetu i na drugom, i jedan od domaćih Božjih.

41. Jer će on ljudima govoriti, i kao dijete u kolijevci i kao odrastan čovjek, i on će biti iz broja pravednijeh.

42. Gospode, odgovori Marija, kako ću ja imati sina? Nikakav me čovjek nije dodirnuo. — Tako Bog, dodade anđeo, stvara što on hoće. On reče: Budi, i bude.

43. On će ga naučiti knjizi i mudrosti, Pentatevhu i Jevanđelju. Isus će biti njegov poslanik kod sinova Izrailjevijeh. On će im reći: Ja k vama dolazim praćen Božjim znakovima; ja ću od kala načiniti lik tice, ja ću u nju duhnuti, i sa Božjim dopuštenjem tica će biti živa; ja ću izliječiti slijepoga od rođenja i gubavoga; ja ću mrtve oživljavati, sa dopuštenjem Božjim; ja ću vam kazati što vi budete jeli i što vi budete sakrili u vašim kućama. Sve će to biti za vas znakovi, ako ste vjerni.

44. Ja sam došao da potvrdim Pentatevh koji ste vi primili prije mene; ja ću vam dopustiti upotrebljavanje izvjesnijeh stvari koje su vam bile zabranjene. Ja sam došao sa znakovima od strane vašega Gospoda. Bojte se njega i pokoravajte se meni. On je moj i vaš gospodar. Obožavajte ga: to je pravi put.

45. Ali odmah čim Isus opazi njegovo nevjerstvo, on povika: Ko će biti moj pomagač u vođenju ljudi Bogu? — Mi, odgovoriše učenici Isusovi, mi ćemo biti pomagači Božji. Mi vjerujemo u Boga, a ti ćeš svjedočiti da se mi predajemo njegovoj volji.

46. Gospode, mi vjerujemo u ono što nam ti šalješ, i mi slijedimo za apostolom. Zapiši nas u broj onijeh koji daju svjedočanstvo.

47. Čivuti protivu Isusa izmisliše lukavstva. Bog ih ismisli protivu njih; i zaista Bog je vještiji.

48. Zaista, ja sam taj koji te podvrgavam smrti, i ja sam koji te uzdižem k sebi, koji te oslobađam od nevjernijeh, koji namještam one koji pođu za tobom nad one koji nevjeruju, do dana vaskrsa. Vi ćete se svi k meni vratiti, i ja ću između vas presuditi u predmetu vaših prepiraka.

49. Ja ću nevjerne užasnom kaznom kazniti na ovom svijetu i na drugom. Oni nigdje neće naći pomoći.

50. One koji vjeruju i dobro čine, Bog će nagraditi, jer on ne ljubi nepravedne.

51. Evo učenja i mudrijeh opomena koje mi tebi kazujemo.

52. Isus je pred Božjim očima što i Adam. Bog ga obrazova od prašine, po tom reče: Budi, i on bi.

53. Ove su riječi istina koja dolazi od tvojega Gospoda. Čuvaj se da ne posumnjaš o tom.

54. Onijem koji se s tobom usprepiru o tom predmetu, otkako si o tom primio savršeno znanje, odgovori: Hodite, pozovimo našu djecu i vašu, naše žene i vaše, dođimo i mi i vi, pa onda svaki od svoje strane preklinjimo Gospoda, i prizovimo njegovo prokletstvo na lažljivce.

55. To što vam ja propovijedam, sama je istina. Nema drugih bogova osim Boga; on je moćan, mudar.

56. Ako oni oklijevaju, zaista, Bog poznaje zlikovce.

57. Čivutima i Hrišćanima reci: O ljudi od Pisama! dođite da čujete samo jednu riječ; ugovorimo da ćemo obožavati samo Boga jedinoga, i da mu nećemo pridruživati ma šta bilo, i da mi nećemo jedni među drugima tražiti gospodara pored Boga. Ako oni to ne ushtiju, recite im: Vi sami ste svjedoci da se mi sa svijem podvrgavamo Božjoj volji.

58. O vi koji ste primili Pisma! Zašto se vi prepirete o Avramu? Pentatevh i Jevanđelje poslani su ozgo tek mnogo vremena poslije njega. Zar vi to nikada nećete razumjeti?

59. Vi koji se prepirete o stvarima o kojima ste obaviješteni, zašto vi tražite da se prepirete o onijem o kojijem ništa ne znate? Bog zna, ali vi, vi ne znate.

60. Avram ne bijaše ni Čivutin ni Hrišćanin; on bijaše pobožan i pokoran Božjoj volji, i on ne bijaše u broju neznabožaca.

61. Oni koji su najviše zadržaliod Avramovog vjerovanja jesu oni koji idu za njim. Takvi je prorok (Muhamed) i vjerni. Bog je pokrovitelj vjernijeh.

62. Jedan dio onijeh koji su primili Pisma, željeli bi da vas odvedu na stranputicu; ali oni zavode sami sebe, a oni to ne osjećaju.

63. O vi koji ste primili Pisma! Zašto vi ne vjerujete u Božje znakove, kad ste im vi bili svjedoci?

64. O vi koji ste primili Pisma? Zašto istinu odijevate u lažnu haljinu? Zašto je krijete, vi koji je poznajete?

65. Jedan dio onijeh koji su primili Pisma rekoše: Jutrom vjerujte u knjigu poslatu vjernijem (Muhamedancima), a večerom odbacite njihovo vjerovanje; na taj će način oni ostaviti njihovu vjeru.

66. Vjerujte samo onijem koji idu za vašom vjerom. Reci im: Istinsko je upravljanje ono koje dolazi od Boga; ono se sastoji u tom što ostali učestvuju u otkriću koje vam je prvo bilo dato. Hoće li se oni s vama prepirati pred Gospodom? Reci im: Milosti su u Božjim rukama; on ih dijeli kome on hoće. On je neizmjeran i mudar.

67. On će svoje milosrđe udijeliti kome on ushtije. On je gospodar neizmjernijeh milosti.

68. Među onijem koji su primili Pisma, ima ih kojima ti možeš povjeriti jedan talanat (kintar), i koji će ti ga vratiti čitava: ima ih drugih koji ti neće vratiti povjereni im dinar, ako ih ti na to ne prisiliš.

69. Oni tako rade, jer govore: Nas ništa ne obavezuje spram neznalica. Oni Bogu hotimično prišivaju laž.

70. Onaj koji ispunjava svoje obaveze i boji se Boga, znaće da Bog miluje one koji ga se boje.

71. Oni koji za pogodbu sa Bogom i za svoje zakletve kupuju satvar od niske vrijednosti, neće imati nikakva dijela u budućem životu. Bog im neće ni jedne riječi progovoriti, on na njih ni jednoga pogleda neće baciti na dan oživljenja, on im neće oprostiti grijehe; njima je namijenjena strašna kazna.

72. Neki između njih svojim jezicima izvrću riječi Pisama, da bi vas uvjerili da se u njima zaista nahodi ono što oni govore. Ne, to ne čini dio Pisama. Oni vele: Ovo dolazi od Boga. Ne, to ne dolazi od Boga. Oni laži govore o Bogu, i oni to znaju.

73. Je li pristojno da čovjek, kojemu je Bog dao Knjigu i mudrost i dar proročanstva, reče ljudima: Budite moji obožavaoci, a u isto vrijeme i Božji? Ne, budite obožavaoci Božjim počem vi poznajete Knjigu i izučavate je.

74. Bog nam ne zapovijeda da za gospodare uzimljemo ni anđele ni proroke. Bi li vam on zapovijedio da postanete nevjerni pošto ste se vi riješili da ćete biti pokorni Božjoj volji (Muslomani).

75. Kad Bog od proroka primi ugovor (pogodbu), on im reče: Evo knjige i mudrosti koje vam dajem. Jednog će dana prorok doći da potvrdi ovo što vi primate. Vjerujte u njega i pomažite mu svima silama. Pristajete li na to i primate li pogodbu sa ovijem uslovima? Oni odgovoriše: Mi na to pristajemo. — Budite, dakle, svjedoci, nastavi Gospod, a i ja sam takođe jedan svjedok kao i vi.

76. Poslije te obaveze, koji bi god pokušao da joj se otrgne, bio bi u broju opakih.

77. Žele li oni drugi zakon osim Božjega zakona, dok se među tijem dobrovoljno, ili silom, njegovijem zapovijestima pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, i kad se sve jednoga dana mora vratiti k njemu?

78. Reci: Mi vjerujemo u Boga, u ono što nam je on poslao, u ono što je on otkrio Avramu, Ismailu, Jakovu, i dvanaestorim plemenima; mi vjerujemo u svete knjige koje su s neba primili Mojsije, Isus i proroci; mi ne činimo nikakve razlike među njima, mi smo pokorni Božjoj volji (mi smo Muslomani),

79. Koji god želi drugo bogosluženje van pokoravanja volji Božjoj (islam), to bogosluženje neće primiti Bog, i taj će, na drugom svijetu, biti u broju nesrećnijeh.

80. Kako bi Bog na pravom putu rukovorio one koji se, pošto su bili svjedoci znakova, vraćaju u nevjerstvo? Bog ne rukovori opake.

81. Njihova će nagrada biti prokletstvo Božje, anđela i svijeh ljudi.

82. To prokletstvo vavijek će ih pokrivati. Njihovo mučenje neće im se olakšati, i Bog na njih neće baciti ni jednoga pogleda.

83. Neće tako biti sa onijem koji se Gospodu vrate sa svojim kajanjem i koji uščine dobro, jer je Bog blag i milosrdan.

84. Oni koji nevjerni postanu pošto su vjerovali, i koji za tijem samo uvećavaju svoje nevjerstvo, tijeh se kajanje neće primiti, oni će ostati u zabludi.

85. One koji su nevjerni i koji umru nevjerni, neće od užasne kazne moći otkupiti toliko zlata koliko ga zemlja može obuhvatiti. Oni neće imati branitelja.

86. Vi nećete savršenu pobožnost dosegnuti prije nego što budete milostinju činili od onoga što vam je najdraže. Sve što vi budete dali, Bog će znati.

87. Svaka hrana bijaše dopuštena djeci Izrailjevoj, izuzevši onu koju je Izrailj (Jakov) sam sebi zabranio, prije nego Pentatevh bijaše došao. Reci im: Donesite Pentatevh, i čitajte, ako ste iskreni.

88. Ko god laži kuje o Bogu, u broju je nepravednijeh.

89. Reci im: Bog samo istinu govori. Dakle, držite se vjere Avramove, koji bijaše pobožan i Bogu ne pridruživaše drugih suštastava.

90. Prvi hram ustanovljen među ljudima je bio hram u Beki. On bi ustanovljen da bude blagosloven i da ljudima služi za upravljanje.

91. Vi ćete u njemu vidjeti tragova očevidnijeh čudesa. Tu je Avramovo počivalo. Koji god uđe u njegovu ogradu sačuvan je svake opasnosti. Putovati do njega na poklonjenje, to je dužnost prema Bogu svakoga koji je u stanju to učiniti.

92. Što se tiče nevjernijeh, šta mari? Bog može biti bez čitavoga svijeta.

93. Reci onijem koji su primili Pisma: Zašto nećete da vjerujete u Božje znakove? On je svjedok vaših djela.

94. Reci im: O vi koji ste primili Pisma! Zašto vi vjerne oturate sa puta Božjega? Vi biste ga htjeli krivijem učiniti, a ipak ga znate. Ali Bog nije nepažljiv na ono što vi radite.

95. O vjerni! ako vi uzaslušate neke između onijeh koji su primili Pisma, oni će učiniti da postanete nevjerni.

96. Ali kako biste vi mogli postati nevjerni, kad vam se pročitavaju Božji znakovi, kad je njegov poslanik među vama? Onaj koji se tvrdo za Boga prihvati biće rukovođen na pravom putu.

97. O vjerni! bojte se Boga, kao što on zaslužuje da ga se bojite, i nemojte umrijeti dok se ne pokorite Božjoj volji (dok ne postanete Muslomani).

98. Svi se vi tvrdo prihvatite Boga i nikada se ne odvajajte od njega; i sjetite se njegovijeh dobročinstava, kad ono, dok bijaste prijatelji, on sjedini vaša srca, i kada ste vi svi njegovom milošću, postali jedan bratski narod.

99. Vi bijaste na ivici vatrene jame, i on vas je od nje otklonio. Tako on vama pokazuje svoje znakove, da bi ste imali jednog putevođu;

100. Da bi ste postali narod koji druge zove na dobro, koji naređuje dobra djela, a zabranjuje rđava. Ljudi koji tako uzrade biće blaženi.

101. Nemojte biti kao oni koji su se, pošto su bili svjedoci očevidnijeh znakova, razdijelili i prepirkama se predali; jer će ti dopasti užasne kazne.

102. Na dan oživljenja biće bijelijeh obraza i crnijeh obraza. Ovijem pošljednjim Bog će reći: Nijeste li vi koji, pošto vjerovaste, postadoste nevjerni? Idite, okusite kaznu za cijenu vaše nevjernosti.

103. Oni kojih obrazi uzbudu bijeli osjetiće Božje milosrđe, i vječno će ga uživati.

104. Eto Božjih znakova koje mi tebi u cijeloj istini kazujemo, jer Bog ljudima neće zla.

105. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji, i sve će se njemu vratiti.

106. Vi ste najodličniji narod koji se ikada javio među ljudima; vi zapovijedate što je dobro, a zabranjujete što je rđavo, i vi vjerujete u Boga. Kad bi ljudi, koji su koji su primili Pisma, htjeli vjerovati, to bi se okrenulo samo na njihovu korist; ali neki između njih vjeruju, a na protiv, većina je opaka.

107. Oni bi mogli učiniti samo neznatnijeh šteta. Ako im padne na pamet da na vas zarate, oni će nabrzo okrenuti leđa i neće biti potpomagani.

108. Gdje god se oni zaustave, sramota će se, kao šator, razastrijeti iznad njihovijeh glava, ako ne potraže savez sa Bogom ili sa ljudima. Oni će na sebe navući gnjev Božji, i jad će se opet kao šator razastrijeti iznad njihovijeh glava. To će se dogoditi, jer oni nijesu htjeli vjerovati u Božje znakove, jer oni nepravedno ubijaše proroke: to će biti cijena njihovog odmetanja i njihovijeh nepravda.

109. Svi oni koji su primili Pisma nijesu jednaki. Ima ih kojih je srce pravo; oni čitave noći provode u pročitavanju učenja Božjih i obožavanju Boga.

110. Oni vjeruju u Boga i pošljednji dan: oni naređuju dobro i zabranjuju zlo; oni trče dobrijem djelima nadmećući se jedni s drugima, i oni su čestiti.

111. Kakvo god dobro vi učinili, vama se neće oduzeti nagrada. Bog zna one koji ga se boje.

112. Što se tiče nevjernika, njihova bogatstva i njihova djeca neće im nimalo poslužiti kao zamjena u mjesto Boga! Oni će biti predati vatri i vječno će u njoj ostati.

113. Milostinje koje oni čine na ovom svijetu biće kao ledeni vjetar koji duva na polja nepravednijeh i uništava ih. Neće Bog s njima nepravično postupiti, oni su sami nepravični bili spram sebe.

114. O vjerni! prisna prijateljstva gradite samo među sobom; nevjernici bi vas pokvarili; oni žele vašu propast. Njihova mrzost probija kroz njihove riječi; ali je još gore ono što njihova srca taje. Mi smo vam već o tom pokazali očevidnijeh dokaza, ako pak znate razumjeti.

115. Vi ih ljubite, a oni vas ne ljube. Vi vjerujete u cijelu knjigu; kad vas oni susretnu, oni govore: Mi smo vjerovali; ali tek što se od vas rastanu, raspaljeni jedom, oni grizu svoje prste. Reci im: Umrite u vašemu jedu; Bog zna dno vaših srdaca.

116. Dobro koje vama dođe, njih žalosti; snađe li vas neka nesreća, oni su puni radosti. Ali ako vi imate strpljenja i straha Božjega, njihova lukavstva neće vam moći dosaditi, jer Bog svojom mudrošću obugvata sva njihova djela.

117. Sjeti se sada u koji si ti jutrom ostavio svoju kuću da vjernijem prigotoviš logor za borenje, a Bog slušaše i znadijaše sve.

118. Sjeti se dana u koji strah obuze dva odjeljenja vaše vojske, i Bog bi njihov pokrovitelj. Neka dakle vjerni stave u Boga svoje pouzdanje.

119. Bog vas je pomogao u Bedrskom boju, gdje vi bijaste vrlo nejaki. Dakle bojte se Boga i činite mu blagodarenja.

120. Onda ti, o Muhamede! govoraše vjernijem: Zar vam nije dosta da vam Bog pomaže sa tri tisuće anđela koji siđoše s neba?

121. Zaista, taj je broj dovoljan: ali ako budete izdržljivi, ako se Boga bojite, i ako vas neprijatelji iznenadno napadnu, on će vam pomoći sa pet tisuća ljudi pod biljegama.

122. Bog vam to kaže kao srećnu novost, da vam srca dobiju pouzdanja; pobjeda dolazi samo od Boga mogućega i mudroga. Bog vam kaže da će on nevjerne satrti, da će ih razbiti, da će oni biti slomljeni, poraženi bez pomoći.

123. To se tebe ne tiče, oprostio im Bog ili ih kaznio; to su nevaljalci.

124. Bogu pripada sve što je na nebesima i na zemlji: on oprašta kome hoće, a kazni koga hoće. On je blag i milosrdan.

125. O vjerni! nemojte se odavati kamati, dižući dvojinom svotu, i opet dvojinom. Bojte se Gospoda, i vi ćete biti srećni.

126. Strašite se vatre spremljene za nevjerne; pokoravajte se Bogu i proroku, da biste stekli Božje milosrđe.

127. Trudite se da zaslužite milost Božju i naselje u raju, koji je prostran kao nebesa i zemlja, i opredijeljen onijem koji se boje Boga.

128. Onijem koji milostinju daju kad su u izobilju kao i kad su u oskudici, koji umiju savladati gnjev, i koji opraštaju ljudima koji ih vrijeđaju. Zaista Bog ljubi one koji su dobri.

129. Oni koji se, pošto učine neko nepošteno djelo ili neku nepravdu, odmah sjete Gospoda, zaištu mu oproštenje svojih grijeha (jer ko drugi osim Boga ima pravo oprostiti?) i prestanu griješiti poznav grijehe svoje,

130. Svi će ti osjetiti Božju milost, i vječno će stanovati u baštama orošenijem tekućim vodama. Kako je lijepa nagrada onijeh koji imaju dobrijeh djela!

131. Prije vas su kažnjavani rđavi ljudi. Obiđite zemlju, i vidite kakav je svršetak bio onijeh koji su Božje poslanike nazivali varalicama.

132. Ova je knjiga glas upućen ljudima; ona služi za putevođu i za opomenu onijeh koji se boje.

133. Nemojte gubiti hrabrost, nemojte tugovati, vi ćete pobijediti ako ste vjerni.

134. Ako dopadnete rana, zar ih nijesu dopadali i mnogi drugi? Mi među ljude naizmjenice puštamo nedaće i uspjehe, da bi Bog poznao vjerne, da bi on među vama izabrao svoje svjedoke (on mrzi zlikovce);

135. A da bi okušao vjerne i satr'o nevjerne.

136. Mislite li vi u raj ući prije nego Bog sazna koji su, među vama, oni koji su se borili i bili čvrste volje.

137. Vi smrt željaste prije no što se pojavila; vi ste je vidjeli, vi ste je uočili, i vi ste popustili.

138. Muhamed je samo poslanik. Njemu su prethodili drugi poslanici. Ako bi on umr'o, ili ako bi on bio ubijen, biste li se vi vratili natrag? Onaj koji bi se vratio, ne bi Bogu štete učinio, a Bog nagrađuje one koji mu ukazuju blagodarnost.

139. Živa duša umire samo sa dopuštenjem Božjim, po knjizi koja opredjeljuje granicu života. Onomu koji želi nagradu ovoga svijeta, mi ćemo je udijeliti: mi ćemo takođe udijeliti nagradu budućeg života onomu koji je uzaželi, i mi ćemo nagraditi one koji su blagodarni.

140. Ne jedan, no više proroka imali su da se bore sa neprijateljem praćenim bezbrojnijem vojskama, pa ipak ti proroci nijesu se dali savladati bijedama pretrpljenijem na putu Božjem; oni nijesu oslabili u svojoj vjeri, oni se nijesu podlo pokorili neprijatelju. Zaista, Bog ljubi one koji su postojani.

141. Oni govorahu jedino ovo: Gospode, oprosti nam naše pogrješke, zastranjenja kojim smo se okrivili u našem poslanju; učvrsti naše korake, i daj nam tvoju potporu protivu nevjernijeh. Bog im dade nagradu ovoga svijeta i lijep udio na drugom svijetu, jer Bog ljubi one koji čine dobro.

142. O vjerni! ako vi nevjerne slušate, oni će vam učiniti da se vratite u vaše zablude, i vi ćete ponovo doći do propasti.

143. Bog je vaš pokrovitelj. Ko vam bolje od njega može pomoći?

144. Mi ćemo baciti stravu u srca idolopoklonika, jer su oni Bogu dodali božanstva, i ako im Bog nije dao nikakva prava na to; vatra će biti njihovo stanište. Kakvo je užasno stanovište bezbožnijeh!

145. Bog je već ispunio svoja obećanja, kad ste vi, sa njegovijem dopuštenjem, uništili svoje neprijatelje; ali vaša je hrabrost olabavila, i vi ste se prepirali o stvari koju vi znate; vi ne poslušaste kad vam je prorok pokazao ono što željaste.

146. Jedan dio među vama željaše dobra ovoga svijeta; drugi željahu budući život. Bog je učinio da pobjegnete pred vašim neprijateljima da bi vas okušao; ali on vam je za tijem oprostio, jer je on pun velikodušnosti spram vjernijeh.

147. Spomenite se da ste vi onda u neredu bježali, i vi ne čekaste jedni druge, dok vas prorok iza vaših leđa zovijaše u boj. Bog je učinio da vi pretrpite žalost iza žalosti, zato da više ne osjećate tuge radi plijena koji vam se izmače i radi nesreće koja vas zadesi. Bog je obaviješten o svijem vašim djelima.

148. Za tijem je Bog sam i bezbjednost spustio na jedan dio između vas. Što se tiče drugog dijela između vas, njihove strasti navedoše ih na nepravedne misli protivu Boga, na misli neznanja. Ti govorahu: Šta mi dobijamo u svoj ovoj radnji? Odgovori im: Svaka radnja zavisi od Boga. Oni u njihovijem dušama sakrivahu ono što tebi ne obznanjivahu. Oni govorahu: Da smo imali steći neku korist iz svega ovoga rada, zaista ne bismo mi ovdje bili razbijeni. Reci im: Kad biste vi bili ostali u vašim kućama, oni kojih je smrt zapisana tamo gorje bili bi na to mjesto sami došli da poginu, da bi Bog okušao ono što vi sakrivaste u vašim njedrima, i razmrsio ono što bijaše u dubini vaših srca. Bog zna što srca taje.

149. Oni koji natrag uzmakoše onoga dana kad se dvije vojske sudariše, bijahu sablažnjeni đavolom, za kaznu nekih pogrješaka koje oni bijahu učinili. Bog im je oprostio, jer je on milostiv i blag.

150. O vjerni! nemojte nalikovati nevjernijem koji govore svojoj braći, kad ovi putuju po zemlji ili kad idu u vojsku: Da su oni s nama ostali, ne bi umrli, oni ne bi bili ubijeni. Bog htjede onijem što se dogodilo da baci u njihova srca grku tugu. Bog daje život i smrt, i on vidi vaša djela.

151. Ako vi umrete ili ako poginete bijući se na putu Božjem, oproštenje i milosrđe Božje čeka vas. Ovo više vrijedi nego bogatstva koja vi nagomilavate.

152. Umrli vi prirodnom smrću ili bili ubijeni, Bog će vas skupiti u pošljednji dan.

153. Kao slatko i lako, ti si predstavio Božje milosrđe o Muhamede! Da si bio stroži i oporiji, oni bi se bili odlučili od tebe. Imaj dakle blagosti spram njih, moli Boga da im oprosti, savjetuj ih u njihovijem poslovima, a kad ti preduzmeš kakvu stvar, ti se uzdaj u Boga, jer on ljubi one koji su u njega položili svoje uzdanje.

154. Ako vam Bog dođe u pomoć, ko će vas moći pobijediti? Ako vas on ostavi, ko će vam moći pomoći? Samo se u Boga vjerni uzdaju.

155. Prorok vas neće prevariti. Onaj koji vara, pojaviće se sa svojom prijevarom na dan oživljenja. Tad će svaka duša primiti cijenu svojih djela, i niko neće biti predusretnut nepravično.

156. Mislite li vi da će onaj koji uzbude slijedio za voljom Božjom biti predusretnut kao onaj koji je zaslužio njegov gnjev, i kojemu će stanište biti vatra? Kako je gadan taj put!

157. Oni će zauzeti razne stepene kod Boga. On vidi vaša djela.

158. Bog je već učinio da za vjerne sijne njegovo dobročinstvo, poslavši im, između njih, apostola da im iskaže njegova učenja, da ih očisti i nauči Knjizi (Koranu) i mudrosti, njih koji nedavno bijahu u očevidnoj zabludi.

159. Kad vas je prvi put snašla nesreća (a vi prethodno bijaste vašim neprijateljima prouzrokovali nesreću dvaput veću nego što je vaša), vi ste rekli: Od kuda nam dolaze ovi jadi? Odgovori im: Od vas samijeh. Bog je svemogućan.

160. Nesreća koju ste pretrpjeli onog dana u koji su se sudarile dvije vojske, dogodila se voljom Božjom, da bi Bog raspoznao vjerne od licemjernijeh. Kad im se povika: Stupajte naprijed, borite se na putu Božjem, potisnite neprijatelja, oni odgovoriše: Kad bi smo umjeli boj biti, išli bismo za vami. Toga su dana bili bliže nevjerstvu nego vjeri.

161. Oni svojim ustima izgovarahu što ne bijaše u njihovijem srcima; ali Bog poznao što oni kriju.

162. Onijem koji, ostavši na svojim ognjištima, govore: Da su nas naša braća slušala, oni ne bi bili poginuli, odgovori: Pa zaštitite se od smrti ako istinu govorite.

163. Nemojte vjerovati da su mrtvi oni koji su poginuli boreći se na putu Božjem: oni žive kod Boga, i od njega primaju svoju hranu.

164. Puni radosti radi dobročinstva kojim ih je Bog obasuo, oni se raduju što će oni koji idu za njihovijem tragom, a koji ih još nijesu stigli, bili zaštićeni od strahota i od muka.

165. Oni se raduju sa dobročinstava Božjih i sa njegove velikodušnosti, sa toga što on ne ostavlja da propadne nagrada vjernijeh.

166. Oni koji poslije gubitka (pretrpljena na Ohodu) slšaju Boga i proroka, koji čine dobro i boje se Gospoda, oni će od Boga primiti krasnu nagradu.

167. Oni koji, kad im se obznani da se neprijatelji skupljaju i da im se valja bojati, samo umnože svoje vjerovanje i govore: Dosta nam je Bog, to je divan pomoćnik,

168. Ti se vraćaju obasuti Božjim milostima; nikakva ih nesreća ne snalazi; oni su slušali volju Božju, kojega je izdašnost beskrajna.

169. Često đavo zaplaši svoje pristalice; ne bojte ga se, ali se bojte mene, ako ste vjerni.

170. Neka te ne žaloste oni koji brzijem koracima trče nevjernosti; oni Bogu nebi mogli nanijeti ni najmanje štete. Bog će im odreći svaki udio u budućem životu; samo im je strašna kazna pripremljena.

171. Oni koji nevjernost kupuju po cijenu vjere neće Bogu učiniti nikakve štete. Grozna kazna njih očekuje.

172. Neka nevjerni ne misle da je to dobro za njih kad im dopustimo dug život. Mi im dajemo dug život da oni umnože svoje krivde. Sramna kazna njih očekuje.

173. Bog vjerne neće ostaviti u stanju u kojem ste vi; on će zle odlučiti od dobrijeh.

174. Bog neće da vam otkrije sakrivene stvari. On izbira poslanike koje mu je drago, da im se povjeri. Dakle vjerujte u Boga i u njegove poslanike; ako uzvjerujete i ako se uzbojite, vi ćete primiti plemenitu nagradu.

175. Neka ljudi, žudni dobara koja im Bog dijeli u svojoj milosrdnosti, ne pomišljaju da će im to koristiti; mjesto koristi, to će im donijeti zlu sreću.

176. Blaga o koja se lakome biće im privezana za grlo kao đerdan, na dan oživljenja. Našljedstvo nebesa i zemlje pripada Bogu; on je obaviješten o svijem vašim djelima.

177. On je čuo riječi onijeh koji govorahu: Bog je siromah, a mi smo bogati. Mi ćemo voditi račun o njegovijem riječima i o krvi proroka nepravedno pobijenijeh, i mi ćemo im reći: Trpite kaznu vatrenu;

178. Za cijenu djela vaših ruka; jer Bog nije nepravedan spram svojih služitelja.

179. Onijem koji govore: Bog je nama obećao da mi nećemo biti obvezani vjerovati u jednoga proroka, prije nego taj prorok prinese žrtvu koju će nebeska vatra odmah spržiti,

180. Odgovori: Prije mene dolazilo vam je proroka koji su činili čudesa, pa i onaj o kojemu vi govorite; zašto ste ih dakle ubijali? Kažite, ako govorite istinu.

181. Ako oni s tobom postupaju kao s varalicom, o Muhamede! apostoli prije tebe poslati bili su tako isto predusretnuti, premda su oni čudesa činili i donijeli knjigu Psalama i Knjigu koja osvetljava.

182. Svaka će duša okusiti smrt. Vi ćete vaše nagrade primiti na dan oživljenja. Onaj koji mimoiđe vatru i koji uđe u raj, taj će biti blažen, jer život ovoga svijeta samo je varljivo uživanje.

183. Vi ćete biti kušani u vašim dobrima i u vašoj čeljadi. Vi ćete od onijeh koji su primili Pisma, i od strane neznabožaca, čuti oporijeh stvari; ali strpite se i bojte se Boga: ovo je u poretku stvari.

184. Bog je s Čivotima ugovorio da će oni ljudima objašnjavati Pentatevh, i da ga oni neće sakrivati. Oni su ga bacili za svoja leđa i prodali su ga po ništavu cijenu. Ružna li je trgovina koju su oni primili u zamjenu!

185. Nemojte misliti da su od kazna sačuvani oni koji se raduju svojim djelima, ili koji hoće da budu hvaljeni za ono što nijesu učinili. Njih očekuje jadovita kazna.

186. Božje je carstvo nebesa i zemlje. Bog ima vlast nad svijem stvarima.

187. U stvorenju nebesa i zemlje, u redimičnom mijenjanju dana i noći, bez sumnje ima znakova za ljude obdarene razumom,

188. Koji, stojećki, sjedeći, ležeći, misle na Boga i razmišljaju o stvorenju nebesa i zemlje. Gospode, govore oni, ti nijesi sve to stvorio uzalud. Slave tvoje radi, nijesi. Sačuvaj nas vatrene muke.

189. Gospode, onaj kojeg ti baciš u vatru biće pokriven sramotom. Zlikovci neće postići nikakve pomoći.

190. Gospode, mi smo čuli čovjeka koji zovijaše: on nas zovijaše u vjeru, on nam vikaše: Vjerujte u Boga, i mi smo vjerovali.

191. Gospode, oprosti nam naše mane, izbriši naše grijehe, i učini da umremo na putu pravednijeh.

192. Gospode, podari nam ono što si nam obećao preko tvojih apostola, i nemoj nas ucvijeliti na dan oživljenja; zaista, ti ne poričeš svoja obećanja.

193. Bog ih usliša i reče im: Ni jednoga između vas, ni čovjeka ni žene, neće biti izgubljeno ni jedno ciglo djelo. Žene su izašle od ljudi.

194. Ja ću izbrisati grijehe onijeh koji se budu iselili ili koji budu istjerani iz svoje domovine, koji budu stradali na mome putu (radi mene), koji se budu borili i poginuli. Ja ću ih uvesti u bašte orošene tekućim vodama.

195. To je Božja nagrada; i zaista Bog raspolaže veličanstvenijem nagradama.

196. Neka te ne zasijeni živo kretanje nevjernijeh (koji su u Meki). To je uživanje kratkog vijeka. Njihovo stanište biće vatra. Kakvo grozno mjesto počivanja!

197. Ali oni koji se boje Boga stanovaće u baštama orošenijem tekućim vodama; oni će u njima vječno stanovati. Takav će biti doček koji će kod Boga naći; a zaista, sve što odlazi od Boga više valja za pravedne.

198. Među Čivutima i Hrišćanima, ima ih koji vjeruju u Boga i u knjige poslate vama i njima, koji se ponižavaju pred Bogom, i ne prodaju njegova učenja za ništavu cijenu.

199. Oni će svoju nagradu naći kod Boga, koji brzo svršava račune.

200. O vjerni! budite strpjeljivi; strpjeljivošću se nadmećite jedni sa drugima; budite stalni i bojte se Boga. Vi ćete biti srećni.