Koran glava 13

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


GRMLjAVINA
Dato u Meki. — 43 stiha.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Elif. Lam. Mim. Ra. Evo znakova Knjige, i ono što je bilo ozgo poslano prava je istina; ipak veći broj ne vjeruje.

2. Bog je uzdigao nebesa bez vidivijeh stubova, i postavio se na prijesto. On je podvlastio sunce i mjesec, i svaka od tijeh zvijezda svojim tokom slijedi do određene tačke; on rukuje poslovima svega svijeta i jasno pokazuje svoja čudesa. Možda ćete najposlije pouzdano povjerovati, da ćete jednoga dana izići pred svojega Gospoda.

3. On je razastp̈o zemlju, on je na nju postavio brda i rijeke, on je na njoj ustanovio parove u svijem proizvodima, on noći naređuje da obavije dan. Zaista, u svemu tom ima znakova za one koji razmišljaju.

4. A na zemlji vi vidite dijelove različite po svojoj prirodi, i ako susjedne: vinograde, žita, urme usamljene ili u skupu na jednome stablu. Oni su orošeni jednom vodom, a mi ih stvaramo bolje jedne od drugih, u pogledu ukusa. Zaista, u tom ima znakova za ljude obdarene umom.

5. Ako će te nešto začuditi od njihove strane, a ti se začudi kad progovore: Je li moguće, pošto smo jednom bili pretvoreni u prah, da za tijem postanemo nova satvar?

6. Oni ne vjeruju u Boga; okovi će se saviti oko njihova grla, oni će biti zavještani plamenu, i u njemu će vječno stanovati.

7. Oni će navaljivati na tebe, da požuriš zlo prije nego dobro (prije gnjev nego milosrđe Božje). Sličnijeh primjera već se događalo prije njih. Zaista, Bog je milostiv spram ljudi i ako oni griješe; ali je i strašan u svojim kaznama.

8. Nevjernici govore: Da li mu Bog nije dao kakve vlasti da čini čudesa? Ti dakle samo opominješ, i svaki je narod imao jednoga poslanika, određenoga da ga rukovodi.

9. Bog zna šta svaka žena nosi u svojoj utrobi, koliko se materica steže ili širi. Sve u njega ima svoju mjeru.

10. On zna što je skriveno i što je javno. On je veliki, previsoki.

11. Za njega je sve jedno: i onaj koji krije svoj razgovor i onaj koji ga na sva usta razglašuje, i onaj koji se zavija u noć i onaj koji se iznosi na bio dan.

12. Svaki čovjek ima anđelâ koji se neprestano smjenjuju oko njega; oni bde nad njim po naredbi Božjoj. Bog neće promijeniti ono što je ljudima podario, dokle god oni prvi ne promijene što imaju s dobra na zlo. Kad on hoće da ih kazni, ništa ga ne može sprečiti; ljudi nemaju zaštitnika osim njega.

13. On čini da munja sijeva pred vašim pogledima, da u vas udahne strah i nadanje. On kreće oblake pune kišom.

14. Grmljavina objavljuje njegove hvale, anđeli ga slave proniknuti strahom. On hita munju, i zgađa koje on hoće, dok se oni prepiru o Bogu, jer je on neizmjeran u svojoj moći.

15. On je jedini dostojan prizivanja, a oni koji se mole drugim bogovima ne isprose ništa; oni su kao onaj koji obje ruke pruža vodi, da je ustima prinese, ali koji nikad ne dospije da je dohvati. Glasovi nevjernikâ zalutaju putem.

16. Sve što je na nebesima i na zemlji klanja se pred Bogom drage volje ili na silu. I same sijeni svijeh bića klanjaju se pred njim jutrom i večerom.

17. Reci: Ko je vladar nebesa i zemlje? Odgovori: Bog. Reci im: Hoćete li ga vi zaboraviti, i tražiti zaštitnikâ, koji sami nemaju nikakve vlasti nad onijem što im je korisno ili što im je štetno? Reci im: Jesu li slijep i onaj koji vidi jednaki, i tmine i svjetlost jedna stvar? Hoće li oni Bogu dodavati drugih božanstava, koja bi stvarala kao što je stvarao Bog, tako da se dva stvaranja pomiješaju pred njihovijem očima? Bolje kaži: Bog je tvorac svijeh stvari; on je jedini, pobjedonosni.

18. On pušta vodu s neba; potoci teku svojim koritima po određenoj mjeri; struja odnosi pjenu koja po vrhu pliva, a rude koje ljudi tope na vatri, da od njih grade nakite i oruđa, prave sličnu pjenu. Takvijem načinom Bog stavlja u priče istinu i laž. Pjena brzo odiđe, ali ono što je ljudima korisno ostaje na zemlji. Tako i Bog pruža priče. Lijepijeh nagrada biće onijem koji odgovore pozivu Božjemu; ali oni koji na nj ne odgovore, da imaju sve što je u zemlji i još jedan put toliko, ne bi se mogli otkupiti. Njihov račun biće užasan, njihovo stanište pakao. Da strašne postelje umornomu!

19. Onaj, koji zna da ti je Bog poslao s neba istinu, hoće li se vladati kao slijepac? Mudri će na to pomišljati.

20. Oni koji vjerno ispunjavaju obaveze spram Boga i ne prekršavaju njegov savez;

21. Koji sjedinjuju što je on naredio da se sjedini, koji se boje svojega Gospoda i straše se rđavog svršetka svojeg računa;

22. Oni koje u nesreći krijepi želja za licem Božjim, koji potpuno vrše molitvu, koji tajno ili javno dijele dobra koja smo im mi dali, koji svoje pogrješke brišu dobrijem djelima, tijem će biti pošljednje stanište.

23. U edenske gradine će ući oni, i njihovi ocevi, i njihove žene i djeca, ako budu pravedni. Tamo će ih pohoditi anđeli, koji će ulaziti na sva vrata.

24. Mir budi s vama, reći će im oni, jer ste vi izdržali: kako je prijatno ovo pošljednje stanište!

25. Oni koji krše Božju pogodbu, pošto su je primili, koji razdvajaju što je Bog htio ujediniti, i čine nepravdu na zemlji, ti, klevetama obasuti, boraviće u strašnom stanu.

26. Bog izliva punijem rukama dobročinstva na koga on hoće, ili ih zakraćuje. Oni se naslađuju dobrima ovoga svijeta; ali šta je život ovoga svijeta prema budućem životu, ako ne privremeno uživanje?

27. Nevjernici govore: On bez sumnje nije ozgo primio nikakve moći da čini čudesa. Reci im: Bog izvodi onoga kojega on hoće, a k sebi dovodi one koji se kaju,

28. Koji vjeruju i čija su srca mirna, jer se sjećaju Boga. Ta zar se ne umiruju srca ljudska sjećanjem na Boga? Oni koji vjeruju i čine dobro imaće blaženstvo i najljepše utočište.

29. Mi smo te poslali narodu kojemu su drugi prije dolazili, da mu ti pročitaš naša otkrića. Oni ne vjeruju u premilostivoga. Reci im: Gospod, nema drugog Boga osim njega. Ja sam u njega položio svoju nadu. K njemu se mora sve vratiti.

30. I kad bi Koran pokrenuo brda, kad bi rascijepio zemlju i učinio da mrtvi progovore, oni opet ne bi vjerovali; ali Bogu pripada vlast nada svijem. Sumnjaju li vjerni da Bog ne može na pravom putu rukovoditi sve ljude, ako on to hoće?

31. Nesreće će jednako obasipati nevjernike zbog njihovijeh djela, ili će se gomilati na ulascima njihovijeh domova, dok god se prijetnje Božje ne budu ispunile; a zaista Bog ne poriče svoju riječ.

32. I prije tebe trpjeli su mnogi poslanici poruge; ja sam vjernijem dao rok, poslije sam ih kaznio; kakve biše moje kazne!

33. Da li je onaj koji bdi nad svijem djelima duše jednak sa onijem koji ne motri na nju? Oni su Vječnomu dali drugove. Reci im: Imenujte vaša božanstva; zar vi Boga da učite onomu što on ne bi do sad znao na zemlji, ili božanstva nijesu drugo do samo prolazno ime? Na protiv, nevjernicima je obmana izodavna bila prigotovljena, i oni su daleko zalutali od prave staze; i zaista onaj kojega Bog ushtije zavesti neće više imati putevođe.

34. Kazna će ih snaći na ovom svijetu, a strašnija ih čeka na drugom, oni neće imati zaštitnika koji bi ih branio od Boga.

35. Evo kakva će biti gradina obećana onijem koji se boje Boga: gradina orošena tekućim vodama; hrana njezinijeh plodova neisrcpna je, a njeni su hladovi vječni. Takav će biti svršetak vjernijeh, a oganj, nevjernijeh.

36. Oni koji su primili Pisma raduju se onom što im je otkriveno. Drugi, stranka Arabljana, odbacuju jedan dio toga. Reci im: Bog mi je zapovjedio da mu se klanjam i da mu ne pridružujem nikoga drugoga. Ja ljude pozivam da u njega vjeruju, i ja ću se vratiti k njemu.

37. Mi smo ti otkrili Koran da bude zakonik na arapskom jeziku: ako ti pođeš za njihovijem željama, pošto si primio znanje, nećeš imati ni prijatelja, ni zaštitnika, da te brane od Boga.

38. Mi smo, prije tebe, slali druge proroke kojima smo dali žene i potomstvo. Ni jedan od njih nije činio čudesa, osim po Božjem dopuštenju. Svakomu dobu svoja sveta Knjiga.

39. Bog briše što hoće, ili održava. Mati[a] knjige u njegovijem je rukama.

40. Bilo da ti pokažemo ispunjenje jednoga dijela naših prijetnjâ, bilo da te pozovemo prije toga roka, tvoj je zadatak da propovijedaš, a naše je da tražimo strog račun.

41. Ne vide li oni da smo mi prodrli u njihovu zemlju, i da je odasvuda nagrizamo? Bog sudi i niko ne pregleda njegove presude. On brzo svršuje svoje račune.

42. Njihovi su ocevi radili lukavo; ali Bog je gospodar svijeh lukavstava: on zna svačija djela, i nevjernici će, jednoga dana, saznati ko će obladati vječnijem staništem.

43. Nevjernici će ti reći: Ti nijesi poslat od Boga. Odgovori im: Meni je dosta da Bog i onaj koji zna Knjigu, budu svjedoci između vas i mene.


  1. To jest, izvornik Korana, knjiga vječitih presuda Božjih.