Kad se prepanuo Marko

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Kad se prepanuo Marko

0001 Kraljić Marko ladno pije vino
0002 U Prilipu gradu bijelome
0003 Sa staricom na večeri majkom.
0004 Kad se Marko napojio s majkom,
0005 Pak ga poče zapitivat’ majka:
0006 ”A moj sinko, Kraljeviću Marko!
0007 ”Jesi li se igda prepanuo,
0008 ”Igda, sinko, u zemanu tvome? ”
0009 A Kraljić je pogledao Marko,
0010 Pa se staroj nasmijao majci:
0011 ”Luda ti si, moja stara majko!
0012 ”Ko se nije prepanuo, majko,
0013 ”Ko li nije, ko li neće, majko?
0014 ”Dosta sam se puta prepanuo,
0015 ”Dosta puta u malo zemana;
0016 ”No što sam se jednom prepanuo
0017 ”Taman dobro, moja stara majko,
0018 ”Kad s’ oženi ban vojvoda Janko
0019 ”Od Sibinja grada bijeloga
0020 ”Iz Budima lijepom đevojkom.
0021 ”Moja majko, da ti jade kažem,
0022 ”Istače se silna poturica,
0023 ”Belil-aga s Bišća bijeloga,
0024 ”I za njime trista janičara,
0025 ”Zareče se dinu i amanu,
0026 ”I svojemu postu ramazanu,
0027 ”Da će čekat’ ban-vojvodu Janka
0028 ”I njegovo svata pet stotina
0029 ”U Sitnicu zelenu planinu:
0030 ” ”Tu ću njemu, bogme, udariti,
0031 ” ”I otet’ mu Budimku ćevojku,
0032 ” ”I darove u pet stotin’ svata
0033 ” ”Na sramotu a ne volje drage,
0034 ” ”A sve Srbe gorom rašćerati. ”
0035 ”Kad ti glasi dopadoše Janku,
0036 ”Pa sve Srbe pozva u svatove:
0037 ”Od Kosova vojvodu Miloša,
0038 ”A iz Bosne Relju poletara,
0039 ”Od zelene gore Romanije
0040 ”Zove Janko Starinu Novaka
0041 ”I Grujicu Novakova sina
0042 ”I njegova Bogom pobratima,
0043 ”Oblak-Rada od Novog Pazara,
0044 ”A za kuma Erdeljića bana;
0045 ”I ja dođok u svatove, majko.
0046 ”Kad s’ okupi pet stotina svata,
0047 ”Sve razredi ban vojvoda Janko:
0048 ”Za prvijenca Novaković-Gruja,
0049 ”Barjaktara Relju poletara,
0050 ”Starog svata staroga Novaka,
0051 ”Za vojvode vojvodu Miloša,
0052 ”Za čauša Oblačića Rada,
0053 ”Daše njemu sedepli tambure
0054 ”I nadžake od suvoga zlata,
0055 ”A za kumaErdeljića bana,
0056 ”Mene jadna u đeverstvo, majko,
0057 ”Otolen se podigosmo, majko,
0058 ”Od konaka, pa hajd’ do konaka,
0059 ”Dok dođosmo do Budima grada,
0060 ”Tu nas divno dočekaše majko:
0061 ”Dobre konje u nove podrume,
0062 ”A svatove na bijelu kulu.
0063 ”Za gotovu sovru zasjedosmo,
0064 ”Pili vina, razgovarasmo se,
0065 ”Dok pitome ptice zapjevaše,
0066 ”Tada viknu od Budima kralju:
0067 ” ”A svatovi, moja braćo draga!
0068 ” ”Ko je đever ban-vojvodi Janku,
0069 ” ”Ko će njemu paziti đevojku
0070 ” ”Od Budima do Sibinja svoga? ”
0071 ”Ja ustadoh, moja stara majko,
0072 ”Pa ja prođoh proz bijelu kulu
0073 ”Dok sađosmo u šikli odaju,
0074 ”Dočeka me lijepa đevojka,
0075 ”Poljubi mi ruku i koljeno,
0076 ”Ja je privih pod svoje pazuvo,
0077 ”Obukoh joj svilu i kadifu,
0078 ”A saših joj svilene marame,
0079 ”Privatih je pod bijelu ruku,
0080 ”U to svanu i ogranu sunce.
0081 ”Svatovima objed doniješe,
0082 ”Objeduje svata pet stotina,
0083 ”A na baška meni i đevojci,
0084 ”Dok zavika čauš od svatovi,
0085 ”Čauš viknu a tambura riknu,
0086 ”Udariše sedepli tambure:
0087 ” ”Ko je konjik, konje azurajte,
0088 ” ”Ko li pješak, priteži opanke,
0089 ” ”Da ranimo da ne primrčemo,
0090 ” ”Da ranije konak uvatimo,
0091 ” ”Tuđi ljudi, ne znamo im ćudi,
0092 ” ”Zemlja tuđa, kalauza nema,
0093 ” ”Da idemo ka Sibinju svome,
0094 ” ”Đeverbaša, izvodi đevojku. ”
0095 ”Ja izvedoh pod ruku đevojku,
0096 ”Uzeše je dva banova sina,
0097 ”Uzjaše je na labuda svoga,
0098 ”Predše mi konja i đevojku,
0099 ”Pa s’ otole podigosmo, majko,
0100 ”Pjevajući i lumbardajući,
0101 ”Dok dođosmo do vrata Budima,
0102 ”Kad evo ti kralja i kraljice
0103 ”A đe nose gospocke darove
0104 ”Te daruju kićene svatove,
0105 ”Svakom daju šta je za kojega,
0106 ”Na konjika srmajli jagluka,
0107 ”Na pješaka zlatne bokčaluke,
0108 ”Barjaktaru na barjak jabuku,
0109 ”A prvljencu Novakovu Gruju,
0110 ”Daše njemu kolasćaine,
0111 ”Sve od srme i od suva zlata,
0112 ”Milu kumu Erdeljiću banu,
0113 ”Njemu daše sedlo na đogina,
0114 ”Sve od srme pa od suva zlata,
0115 ”U jabuku alem kamen dragi,
0116 ”On mu valja po Budima grada,
0117 ”A Novaku srebrnu siniju,
0118 ”Na siniju dva od zlata sana
0119 ”A u njemu dvanaest ožica
0120 ”Sve od čista mletačkoga zlata,
0121 ”A oko njih opletenu guju
0122 ”Od petero i od devetoro
0123 ”Sve od čista mletačkoga zlata,
0124 ”U glavi joj alem kamen dragi:
0125 ” ”Na to tebe, Starina Novače,
0126 ” ”Ti kad dođeš gori Romaniji
0127 ” ”U studenu kamenu pećinu,
0128 ” ”Tu venjera ni svijeće nema,
0129 ” ”Ni u mraku vidiš večerati,
0130 ” ”Da ti vidiš s njome večerati
0131 ” ”U po noći kao usred podne,
0132 ” ”Kod guje ti ne trebuje sunce. ”
0133 ”Bogme divna i bijaše, majko!
0134 ”A vojvodi Obilić-Milošu,
0135 ”Njemu daše bedeviju suru
0136 ”Orakćenu i opusaćenu,
0137 ”Pa otolen poljem Budimskijem.
0138 ”Svi svatovi šemni i veseli,
0139 ”A ja, majko, jadan neveselo:
0140 ”Svi svatovi, majko, darovani,
0141 ”Mene ništa nema do kamena.
0142 ”S nama ide od Budima kralju,
0143 ”Dobro prati kićene svatove,
0144 ”A sjetuje lijepu đevojku,
0145 ”A ja mislim, moja stara majko,
0146 ”Bogme ću ti posijeći glavu! ”
0147 ”Dok evo ti Budimskoga bana,
0148 ”On poda me uhvati Šarina,
0149 ”A izvadi posjeklicu ćordu,
0150 ”A kakva je, stara moja majko!
0151 ”Takva može, a ljevša ne može:
0152 ”Sva u srmi i u čistu zlatu,
0153 ”Iz balčaka tri sindžira zlatna,
0154 ”A u njima tri kamena draga,
0155 ”A valjaju tri careva grada,
0156 ”Dva na moru a jedan na suvu,
0157 ”Pa ovako meni progovara:
0158 ” ”Đeverbaša, Kraljeviću Marko!
0159 ” ”Na amanet predavam ti ćercu,
0160 ” ”Pazi mi je kao sestru svoju,
0161 ” ”Tamo kažu agu Belil-agu,
0162 ” ”Su njegovo trista janičara,
0163 ” ”Da ti otme lijepu đevojku,
0164 ” ”Da je uzme sebe za ljubovcu;
0165 ” ”Evo ima tri godine dana
0166 ” ”Od kako je aga na Sitnicu,
0167 ” ”Oteo je tridest đevojaka,
0168 ” ”I razbio tridest đuvegija,
0169 ” ”Oženio tridest pašajlija,
0170 ” ”I on čeka moju ćercu dragu;
0171 ” ”On se kune dinu i amanu
0172 ” ”I njegovu postu ramazanu,
0173 ” ”Da se hoće oženiti njome,
0174 ” ”Al’ Sitnicom zelenom planinom;
0175 ” ”Nego Marko, amanet ti davam!
0176 ” ”Ne pušti mi ćercu u Turaka,
0177 ” ”I evo ti darovnica ćorda,
0178 ” ”Udri njome, Kraljeviću Marko,
0179 ” ”Ona može posjeći turčina
0180 ” ”Pod oklopom i pod pancijerom. ”
0181 ”Pa se s njime razdvojismo, majko,
0182 ”Mi odosmo gorom proz planinu,
0183 ”A sve gledam darovnicu ćordu,
0184 ”Mila mi je kako desna ruka.
0185 ”A kad bismo Sitnicom planinom,
0186 ”Ponajprvi Novaković Grujo
0187 ”Na debelu cingaliju vrancu.
0188 ”Dočeka ga aga Belil-aga,
0189 ”Krajem druma raspeo šatora,
0190 ”Pod njim Turčin noge prekrstio,
0191 ”Ispod njega riječ besjedio:
0192 ” ”A hajduče, Novaković-Grujo!
0193 ” ”Danu ostav’ gospodske darove,
0194 ” ”Ali svrći da ih dijelimo. ”
0195 ”A kad čuo i vidio Grujo,
0196 ”Od njega se dobro prepanuo,
0197 ”Pa on dade kolaićaine,
0198 ”A pobježe gorom kroz planinu;
0199 ”Al’ evo ti Relje pod barjakom,
0200 ”A zavika aga Belil-aga:
0201 ” ”A Reljice, bosansko kopile!
0202 ” ”Daj darove od Budima grada,
0203 ” ”Ali svrći da ih dijelimo. ”
0204 ”Dade Relja s barjaka jabuku,
0205 ”A pobježe tragom za Grujicom;
0206 ”A naljeze bane Radivoje,
0207 ”A zavika aga Belil-aga:
0208 ” ”Daj darove, bane Radivoje. ”
0209 ”Daje Rade od zlata nadžake,
0210 ”A pobježe tragom za Reljicom;
0211 ”A naljeze Starina Novače,
0212 ”A zavika aga Belil-aga:
0213 ” ”Daj darove, Starina Novače!
0214 ” ”Ali svrći da ih dijelimo. ”
0215 ”Ja pogledah, moja stara majko,
0216 ”E se kami uzdah u Novaka,
0217 ”Novak dade srebrnu siniju
0218 ”I na njojzi dva od zlata sana
0219 ”I u njima dvanaest ožica
0220 ”I svu guju od suvoga zlata
0221 ”I oko nje alem kamen dragi,
0222 ”Pa pobježe Novak za svatima,
0223 ”Tu me, majko, jadi zadesiše;
0224 ”Al’ evo ti Miloša vojvode,
0225 ”A zavika aga Belil-aga:
0226 ” ”A vojvoda, Obilić-Milošu!
0227 ” ”Daj darove iz Budima grada,
0228 ” ”Ali svrći da ih dijelimo,
0229 ” ”Ma ne svrći, no davaj darove,
0230 ” ”Nemoj s ništa izgubiti glavu. ”
0231 ”Kad ga viđe vojvoda Milošu,
0232 ”Pa mu dade bedeviju suru
0233 ”Orakćenu i opusaćenu.
0234 ”Kad ja viđeg, moja stara majko,
0235 ”Tu me viši jadi zadesiše:
0236 ”Ja se uzdah u Miloša, majko,
0237 ”A pobježe tragom za Novakom.
0238 ”Kad evo ti Erdeljića bana,
0239 ”A zavika aga Belil-aga:
0240 ” ”Daj de dara, Erdeljiću bane!
0241 ” ”Što su ti ga u Budimu dali,
0242 ” ”Ali svrći da ga dijelimo. ”
0243 ”Ban mu dade sedlo okovato,
0244 ”A pobježe za Milošem tragom;
0245 ”U to, majko, svati pet stotina,
0246 ”Svaki dade gospodske darove,
0247 ”A sve bježe jedan za drugijem,
0248 ”Ja najstražnji uz đevojku, majko,
0249 ”Kad naljegoh putem širokijem,
0250 ”A zavika aga Belil-aga:
0251 ” ”Đeverbaša, Kraljeviću Marko:
0252 ” ”Daj darova iz Budima grada,
0253 ” ”Ali svrći da ih dijelimo,
0254 ” ”Za đevojku ni pitat’ te neću. ”
0255 ”Ja zavikah, stara moja majko:
0256 ”Lasno ćemo, dragi gospodaru,
0257 ”Dara malo, a đevojka tuđa,
0258 ”Neću s njega zametati kavge,
0259 ”Nego ago, dragi gospodaru:
0260 ”Dobro mi je žeđa dodijala,
0261 ”Gotovo sam Šarcu kidisati,
0262 ”Da mu pijem krvi ispod grla,
0263 ”No ne znaš li đegođ vode ladne,
0264 ”Da otpojim sebe i Šarina?
0265 ”Pa ćemo se lasno nasuliti. ”
0266 ”Aga đipi na đogina, majko,
0267 ”A zavika grlom bijelijem:
0268 ” ”Za mnom, Marko, psi ti j…i majku,
0269 ” ”Ima ovđe dosta vode ladne. ”
0270 ”Pa obrnu putem širokijem
0271 ”Da mi kaže đe je voda ladna.
0272 ”Ja pogledah na đevojku, majko,
0273 ”Kad ćevojka grozne suze pušta,
0274 ”Sve marame suzam’ pokvasila,
0275 ”Stakaju se đogu niz kopita,
0276 ”Kad ja viđeh, moja stara majko,
0277 ”A tako mi Boga pravednoga!
0278 ”Sve mi srce puče za đevojkom,
0279 ”Pa pomislih, stara moja majko,
0280 ”Bolje mi je poginuti ođe,
0281 ”No sramotno doma dolaziti,
0282 ”Pa potegoh darovnicu ćordu,
0283 ”Njom udarih Belil-agu straga
0284 ”Po ramenu i po desnoj ruci,
0285 ”A zažmurih oči obadvije,
0286 ”Da ne viđu kad ću poginuti.
0287 ”Kad pogledah na Turčina, majko,
0288 ”Kad tu age belil-age nema,
0289 ”No mu stoje bakračlije prazne,
0290 ”Na labudu nema gospodara,
0291 ”Nego dvije pole oko konja.
0292 ”Kad ja viđoh, moja stara majko,
0293 ”Tada đipih od Šarina moga,
0294 ”Silnu agi te posjekoh glavu,
0295 ”A uzeh mu svijetlo oružje,
0296 ”A svukoh mu pancir i košulju,
0297 ”Pa zavikah lijepu đevojku:
0298 ”A Budimko, moja snaho draga!
0299 ”A nu sjaši bijesna đogina,
0300 ”Te iskupi gospodske darove,
0301 ”E ću malo poćerati Turke.
0302 ”Pa posjedoh bijesna Šarina,
0303 ”A potegoh plamenitu ćordu,
0304 ”Te rašćerah janičare Turke,
0305 ”Tu posjekoh stotinu Turaka,
0306 ”Oteh njima stotinu hatova,
0307 ”On’ ostalo gorom pobjegnulo.
0308 ”Ja se, majko, opet natrag vratih,
0309 ”Dok ja dođoh Budimci đevojci,
0310 ”Kad đevojka skupila darove,
0311 ”A svezala konje vitezove.
0312 ”Mi s’ otole podigosmo, majko,
0313 ”Ponijesmo gospodske darove,
0314 ”Povedosmo stotinu paripa
0315 ”I stotinu glava od Turaka,
0316 ”Da tražimo kitu i svatove.
0317 ”Niđe, majko, svata đavoljega,
0318 ”No Sibinju prije dolazili,
0319 ”I kazali ban-vojvodi Janku,
0320 ”Đe su Turci izgubili Marka
0321 ”I oteli lijepu đevojku:
0322 ”Tu su crne pjesme zapjevale,
0323 ”A barjaci strmo obrnuli,
0324 ”Žale, majko, mene i đevojku,
0325 ”Više mene nego i đevojku:
0326 ”Kud će naša bruka do vijeka!
0327 ”Kad viđoše mene i đevojku,
0328 ”Đe vodimo stotinu paripa
0329 ”I stotinu glava od Turaka,
0330 ”I labuda age Belil-age,
0331 ”I na njemu belil-bega glava!
0332 ”Tu se šemluk težak učinio,
0333 ”Tri velika kola zaigrala,
0334 ”I velike pjesme zapjevale.
0335 ”Tu vjenčasmo Janka i đevojku,
0336 ”Svadbovali za neđelju dana,
0337 ”I dadoh im gospodske darove,
0338 ”Svakom, majko, što je koga bilo,
0339 ”Oni mene aferime prazne,
0340 ”Što nikome ništa ne trebuje,
0341 ”A ja uzeh šićar od Turaka,
0342 ”Tijem sam se dobro pomogao,
0343 ”Tada sam se, majko, prepanuo
0344 ”Što nijesam u vijeku svome,”Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke najstarije i srednjijeh vremena, knjiga šesta, Beograd, 1899.