Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI

ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/09), poslije člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

„Član 2a.

(1) Inicijativu za promjenu naziva jedinice lokalne samouprave mogu podnijeti zainteresovana skupština jedinice lokalne samouprave ili najmanje 30% birača koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave za koju se traži promjena naziva.

(2) O inicijativi koju podnosi najmanje 30% birača koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave za koju se traži promjena naziva, mišljenje daje skupština jedinice lokalne samouprave.

(3) Inicijativa za promjenu naziva jedinice lokalne samouprave mora biti obrazložena i mora da sadrži razloge koji opravdavaju promjenu naziva.

(4) Inicijativa iz stava 3. ovog člana podnosi se Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) posredstvom Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

(5) Nakon razmatranja inicijative, Vlada donosi odluku o inicijativi za promjenu naziva jedinice lokalne samouprave.

(6) U slučaju prihvatanja inicijative, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stava 5. ovog člana, Vlada će utvrditi nacrt zakona i uputiti ga u dalju proceduru.“

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Opštine u Republici Srpskoj su: Bileća, Berkovići, Bratunac, Brod, Višegrad, Vlasenica, Vukosavlje, Gacko, Gradiška, Derventa, Donji Žabar, Zvornik, Istočni Mostar, Istočni Drvar, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Kozarska Dubica, Kostajnica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Milići, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pale, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Sokolac, Teslić, Trnovo, Ugljevik, Foča, Han Pijesak, Čajniče, Čelinac, Šamac, Šekovići i Šipovo.“

Član 3.

U članu 7. u tački g) riječi: „Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada)“ brišu se.

Član 4.

U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Gradovi u Republici Srpskoj su Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Prijedor i Trebinje.“

Član 5.

U članu 25. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Gradovi Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje u svom sastavu nemaju opština.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1063/12
10. jula 2012. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/12