Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (2009)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09 i 106/09) član 87. mijenja se i glasi:

„Penzijski osnov boraca prve kategorije i učesnika NOR-a prije 9. septembra 1943. godine ne može biti manji od prosječne neto plate u Republici u godini koja prethodi godini na koju su usklađene penzije uvećane za 30%.

Penzijski osnov boraca druge kategorije ne može biti manji od prosječne neto plate u Republici u godini koja prethodi godini na koju su usklađene penzije uvećane za 15%.

Penzijski osnov boraca treće i četvrte kategorije ne može biti manji od prosječne neto plate u Republici u godini koja prethodi godini na koju su usklađene penzije uvećane za 10%.

Penzijski osnov boraca pete kategorije ne može biti manji od prosječne neto plate u Republici u godini koja prethodi godini na koju su usklađene penzije.

Kod određivanja porodične penzije iza poginulog borca ili učesnika NOR-a, penzijski osnov ne može biti manji od penzijskog osnova iz stava 1. ovog člana.“

Član 2.

Član 89. briše se, a ostali članovi se pomjeraju.

Član 3.

Poslije člana 231b. dodaje se novi član 231v. koji glasi:

„Član 231v.

Penzije određene primjenom člana 87. za borce šeste i sedme kategorije, kao i člana 89. Zakona, po zahtjevima podnesenim prije početka primjene ovog zakona, ponovo će se odrediti po službenoj dužnosti počev od 1. februara 2010. godine.“

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1830/09
Datum: 23. decembar 2009. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/09