Zakon o izmenama i dopunama u Osnovnom zakonu Kraljevsko-Srpske Akademije (1892)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Royal Coat of arms of Serbia (1882–1918).svgU IME

NjEGOVOG VELIČANSTVA

A L E K S A N D R A I.

PO MILOSTI BOŽJOJ I VOLjI NARODNOJ

Kralja Srbije

MI KRALjEVSKI NAMESNICI


PROGLAŠAVAMO I OBJAVLjUJEMO SVIMA I SVAKOME, DA JE
NARODNA SKUPŠTINA, SAZVANA U DRUGI REDOVAN
SAZIV PRVE PERIODE, REŠILA, I DA SMO MI
POTVRDILI I POTVRĐUJEMO:


Z A K O N

o

IZMENAMA I DOPUNAMA U OSNOVNOM ZAKONU

KRALjEVSKO-SRPSKE AKADEMIJE


Član I.

U svim članovima zakona o «Kraljevsko-Srpskoj Akademiji» od 1 novembra 1886 god. reči «Kraljevsko-Srpska Akademija» zamenjuje se rečima: «Srpska Kraljevska Akademija».

Član II.

U drugoj alineji čl. 11 reči: «dvadeset i pet» zamenjuju se rečima: «trideset i četiri».

Član III.

Član 12. menja se, i glasi:

«Osem stalnih članova — akademika — Srpska Kraljevska Akademija ima:

1. dopisne članove, kojih može biti dvojinom koliko stalnih;

2. počasne članove.

Član IV.

Član 16. ukida se. Članovi 17., 18. i 19. postaju članovi 16., 17. i 18.

Član V.

Član 20. postaje čl. 19. Posle druge alineje ovoga člana dodaje se treća, koja glasi:

«Predsednik ima nagradu, koja mu se određuje iz godišnjih budžeta Kraljevske Srpske Akademije.

Član VI.

Član 21. postaje član 20. Posle četvrte alineje ovoga člana dodaje se i peta, koja glasi:

«Ako nije popunjeno mesto stalnog sekretara, ovu dužnost može privremeno vršiti akademik, kojeg izabere Srpska Kraljevska Akademija, i kojem nagradu određuje iz svoga godišnjeg budžeta.»

Član VII.

Članovi 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. postaju članovi: 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28.

Posle ovih članova dolazi nov član 29., koji glasi:

«Dosadašnje Srpsko Učeno Društvo udružuje se sa Srpskom Kraljevskom Akademijom u jednu celinu i to ovako:

1. Srpsko Učeno Društvo bira u toku 1892 godine između svojih redovnih članova osmoricu za stalne članove Srpske Kraljevske Akademije. Pri tom izboru prvenstvo imaju oni redovni članovi Učenog Društva, koji su već dopisni članovi Akademije.

2. Srpska Kraljevska Akademija može izuzetno od propisa druge alineje člana 13. izabrati u toku 1892 godine i ostatak stalnih članova do broja trideset i četiri.

Za izbore i pod 1. i pod 2. vrede odredbe 3. alineje člana 13. i 5. alineje člana 26.

3. Ostali redovni kao i svi dopisni i počasni članovi Srpsko Učenog Društva postaju počasni članovi Srpske Kraljevske Akademije.

4. Sve imanje Srpskog Učenog Društva sastavlja se s imanjem Srpske Kraljevske Akadmemije, a tako isto i svi njegovi delegati i zaveštanja.»

Član VIII.

Druga alineja čl. 31. ukida se.

Član IX.

Članu 32. dodaje se nova alineja:

«Srpska Kraljevska Akademija oslobođava se plaćanja poštarine za svoju korespondenciju i sva pošiljanja.»

Član X.

Ovaj zakon stupa u život od dana, kad ga Kralj potpiše.

Preporučujemo svima Našim ministrima, da ovaj zakon obnaroduju i o izvršenju se njegovom staraju; vlastima pak zapovedamo da po njemu postupaju, a svima i svakome, da se pokoravaju.10 februara 1892 god.
u Beogradu.


Jov. Ristić s. r.
K. S. Protić s. r.
J. Beli-Marković s. r.


(M. P.)
Video i stavio držav. pečat,
čuvar držav. pečata,
ministar pravde,
Gl. Geršić s. r.


Predsednik ministarskog saveta
i zastupnik
ministra financije,
Nik. P. Pašić s. r.


Ministar građevina
i zastupnik ministra
narodne privrede,
P. Velimirović s. r.


Ministar pravde,
Gl. Geršić s. r.


Ministar inostranih dela i zastpunik
ministar prosvete i
crkvenih poslova,
M. Kr. Đorđević s. r.


Ministar
unutrašnjih dela,
J. Đaja s. r.


Ministar vojni,
đeneral-štabni pukovnik,
Jov. D. Praporčetović s. r.

Izvori[uredi]

  • Srpske novine, br. 33 od srede 12. februara 1892, naslovna strana.

Vidi još[uredi]