Zakon o amnestiji (2010)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ZAKON O AMNESTIJI


Član 1.

Daje se amnestija licima koja su od 18. aprila 2006. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona učinila, odnosno za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična dela: izbegavanje vojne obaveze iz člana 394, izbegavanje popisa i pregleda iz člana 395, neizvršavanje materijalne obaveze iz člana 396, izbegavanje vojne službe onesposobljavanjem i obmanom iz člana 397. i samovoljno odsustvovanje i bekstvo iz Vojske Srbije iz člana 399, propisana Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 - ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09 i 111/09). Amnestija lica iz stava 1. ovog člana obuhvata oslobođenje od krivičnog gonjenja, oslobođenje od izvršenja kazne i brisanje osude.

Član 2.

Ako protiv lica iz člana 1. ovog zakona nije pokrenut krivični postupak, postupak se neće pokrenuti, a ako je krivični postupak u toku – obustaviće se.

Ako je licu iz člana 1. ovog zakona pravnosnažno izrečena kazna zatvora, oslobodiće se od izvršenja te kazne u celini ili delu koji nije izvršen.

Član 3.

Amnestija ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Član 4.

Za lice protiv koga se vodi krivični postupak ili je taj postupak pravnosnažno okončan, rešenje o amnestiji donosi nadležan sud prvog stepena po službenoj dužnosti.

Član 5.

Ako se lice iz člana 1. ovog zakona na koje se odnosi amnestija nalazi u pritvoru, nadležni sud doneće rešenje o ukidanju pritvora.

Za lice iz člana 1. ovog zakona koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, rešenje o oslobođenju od daljeg izdržavanja kazne doneće prvostepeni sud opšte nadležnosti na čijem se području nalazi kazneno-popravni zavod, odnosno okružni zatvor.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana doneće se po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Rešenje iz čl. 4. i 5. ovog zakona može se doneti i na zahtev okrivljenog ili osuđenog lica ili lica koje u korist optuženog može izjaviti žalbu.

Član 7.

Protiv rešenja o primeni amnestije žalbu mogu izjaviti javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac, osuđeni i lice koje je ovlašćeno da u korist optuženog izjavi žalbu ako je ono podnelo zahtev.

Žalba iz stava 1. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 8.

Ako se lice na koje se odnosi rešenje o primeni amnestije iz člana 1. ovog zakona nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, sud će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Član 9.

Brisanje osude iz kaznene evidencije za krivična dela iz člana 1. ovog zakona izvršiće po službenoj dužnosti organ koji vodi kaznenu evidenciju, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Brisanje osude iz stava 1. ovog člana izvršiće se i na zahtev lica koje može podneti zahtev za davanje amnestije po ovom zakonu.

Član 10.

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, postupak o primeni amnestije po ovom zakonu sprovodi se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/10