Zakon o Srpskom gradu Sarajevo za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O SRPSKOM GRADU SARAJEVO

ZA VREME RATNOG STANjA ILI NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI


Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se područje Srpskog grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad), organi i nadležnost organa, finansiranje i konstituisanje skupštine.

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Grad obavlja sve poslove lokalne uprave na svom području, osim poslova koje Skupština grada poveri organima opštine.

Član 2.

Područje Grada čine područja opština Republike Srpske: Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad, Rajlovac, Vogošća i Trnovo.

Član 3.

Sedište Grada je u Novom Sarajevu.

Grad ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Grad obavlja poslove lokalne uprave na svom području, i to:

1) donosi program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun,
2) uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalne delatnosti od interesa za celi Grad,
3) uređuje i obezbeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
4) stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od interesa za Grad,
5) stara se o zadovoljenju potreba građana u kulturi, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, fizičkoj kulturi, informisanju, zanatstvu, turizmu i ugostiteljstvu i zaštiti životne sredine,
6) izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike Srpske čije izvršenje je povereno Gradu, obezbeđuje izvršenje propisa i opštih akata Grada,
7) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i poslovanje,
8) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.

Član 5.

Organi Grada su: Skupština grada, Izvršni odbor grada i organi uprave.

Skupština Grada ima 51 odbornika.

Član 6.

Gradu i opštinama pripadaju prihodi od poreza, taksa i drugih dažbina utvrđenih zakonom, odnosno prihodi koji po zakonu pripadaju opštini, kao i sredstva za obavljanje poverenih poslova od strane Republike Srpske.

Prihodi iz stava 1. ovog člana raspoređuju se između Grada i opština po postupku utvrđenim Statutom Grada srazmerno njihovim pravima i dužnostima.

Član 7.

Konstituisanje Skupštine Grada izvršiće se u skladu sa Zakonom o izboru poslanika i odbornika („Službeni glasnik SR BiH“, broj 21/90 i „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/93 i 11/92) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Skupština Grada doneće Statut Grada u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine Grada.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj 02-1511/93
30. decembra 1993. god.


Predsednik
Narodne skupštine
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/93