Zakon o Gradu Banja Luka

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O GRADU BANjA LUKA


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se područje Grada Banja Luka (u daljem tekstu: Grad), organi i nadležnost organa, finansiranje i konstituisanje Skupštine.

Član 2.

Područje Grada čini područje bivše opštine Banja Luka.

Član 3.

Sedište Grada je u Banja Luci. Grad ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Grad obavlja poslove lokalne uprave na svom području i to:

1) donosi program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun,
2) uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalne delatnosti od interesa za celi Grad,
3) uređuje i obezbeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
4) stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od interesa za Grad;
5) stara se o zadovoljenju potreba građana u kulturi, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, fizičkoj kulturi, informisanju, zanatstvu, turizmu i ugostiteljstvu i zaštiti životne sredine,
6) izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike Srpske čije izvršenje je povereno Gradu, obezbeđuje izvršenje propisa i opštih akata Grada,
7) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i poslovanje,
8) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.

Član 5.

Organi Grada su Skupština Grada, Izvršni odbor Grada i organi uprave.

Skupština Grada ima 70 odbornika.

Skupštinu Grada do prvih izbora čine odbornici bivše Skupštine opštine Banja Luka.

Član 6.

Gradu pripadaju prihodi od poreza i drugih dažbina, utvrđenih zakonom, odnosno prihodi koji po zakonu pripadaju opštini kao i sredstva za obavljanje poverenih poslova od strane Republike.

Regulisanje nivoa lokalne samouprave i način ostvarivanja prihoda i posebnih prihoda Grada urediće se posebnim propisom.

Član 7.

Konstituisanje Skupštine Grada vršiće se u skladu sa Zakonom o izboru poslanika i odbornika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Skupština Grada doneće Statut Grada u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine Grada.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02-573/97
16. marta 1997. godine


Predsednik
Narodne skupštine
Dr Dragan Kalinić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/97