Ženidba od Leđana bana

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Ženidba od Leđana bana

0001 Zaprosio od Leđana bane
0002 Čak daleko lijepu đevojku
0003 U Janoku bijelome gradu,
0004 Ćercu dragu od Janoka bana,
0005 Po imenu Ljubicu đevojku.
0006 Ban je prosi, bane se ponosi,
0007 Đe za dobra curu obećao.
0008 Silno bane potrošio blago
0009 Dok udrio prsten na đevojku,
0010 Pokrojio dibe i kadife,
0011 Darovao svasti i punice.
0012 Ban uz prsten svadbu ugovara:
0013 ”Ova svadba do godine dana,
0014 ”Dok ja sađem u mome Leđanu,
0015 ”A đevojka pripravi darove. ”
0016 Bana prati taste i punica,
0017 Sve od kule do rosne livade,
0018 Te govore banu zetu svome.
0019 ”O naš zete, od Leđana bane,
0020 ”Koliko ćeš dovesti svatova,
0021 ”Da ja mogu pripravljat’ darova? ”
0022 ”O moj taste, od Janoka bane,
0023 ”Dovešću ti do trista svatova,
0024 ”Više neču, a manje ne mogu,
0025 ”Ban se ženi, a bane udava,
0026 ”Nije šala dvije zemlje glave. ”
0027 Otole se bane podignuo,
0028 Pa otide dvoru bijelome,
0029 Zdravo dođe u polje Kruševo,
0030 Kada viđe čudo iznenada:
0031 Sve mu polje punano čadora,
0032 Pod čador’ma do trista Arapa,
0033 A pred njima troglavi Arape.
0034 Susrete ga srpsko momče mlado,
0035 Te se banu smjerno poklonio,
0036 Bane njega plahovito pita:
0037 ”Kažuj, brate, ako Boga znadeš!
0038 ”Otkud ona vojska u Kruševu,
0039 ”Kad je došla, i čemu je došla? ”
0040 Veli banu srpsko momče mlado:
0041 ”Dobar Srbe, dobar gospodare,
0042 ”Ono ti je troglav Arapine
0043 ”Su njegovo trista Arapina,
0044 ”U kruševo tabor učinio,
0045 ”Te na raju porez udario:
0046 ”Svaku noćcu po jalovu ovcu,
0047 ”I tri peći kruva šeničnoga,
0048 ”I bario vina crvenoga,
0049 ”I po jednu lijepu đevojku,
0050 ”Da mu obdan rujno vino služi,
0051 ”A po noći da joj lice ljubi,
0052 ”Kad obljubi da je doma vrati.
0053 ”Jošt je čuo troglav Arapine,
0054 ”Da se ženi od Leđana bane,
0055 ”Da ć’ ovuda provesti svatove,
0056 ”Pa da udri na banske svatove,
0057 ”Da na silu preotme đevojku,
0058 ”I bogato ruho uz đevojku;
0059 ”Kad obljubi banovu đevojku
0060 ”Da je banu na tragove vrati,
0061 ”Bez darova što se uz nju nađe. ”
0062 Ka dto začu od Leđana bane,
0063 Od straha ga uhvati groznica,
0064 Kosa mu s’ na glavi skostrši,
0065 Sa glave mu kalpak poletio,
0066 Prifati ga srpsko momče mlado
0067 Te ga dava od Leđana banu,
0068 Bane njemu dvanaest dukata:
0069 ”Na ti, sinko, te se napij vina. ”
0070 Pa otole ode b’jelu dvoru,
0071 Obigrava iznada čadore
0072 Da ga ne bi Arap uvidio,
0073 Al’ ga viđe troglavi Arape,
0074 Pa ovako banu govorio:
0075 ”Ajde zbogom, od Leđana bane,
0076 ”Misliš, đido, da te ne poznavam,
0077 ”Lako ti je samu prolaziti,
0078 ”Ali neće svati tvoji proći,
0079 ”Ni provesti lijepu đevojku. ”
0080 Sluša bane, al’ neće da čuje,
0081 Bez obzira dvoru napreduje,
0082 Eto ti ga na bijelu kulu.
0083 Ljuto bane sjetan neveseo,
0084 Pitala ga svoja stara majka:
0085 ”Što je, bane, moje milovanje,
0086 ”Kad gođ si mi s puta dolazio,
0087 ”Vazda si mi veseo došao,
0088 ”A danas si ljuto neveseo.
0089 ”Zar nijesi curu isprosio? ”
0090 Bane majci tijo progovara:
0091 ”Prođi mi se, moja mila majko,
0092 ”Ja sam, majko, curu isprosio,
0093 ”Darivao i prstenovao,
0094 ”Ali sam je zalud isprosio
0095 ”Kad će mi je drugi obljubiti.
0096 ”Da je kogođ ne bi ni žalio,
0097 ”Nego jedan crni Arapine. ”
0098 Što gođ ide, to dolazi brzo,
0099 Brzo prođe i godina dana,
0100 Neće bane da kupi svatove;
0101 Tako prođe i druga godina,
0102 Neće bane da kupi svatove;
0103 Navrši se i trća godina,
0104 Ne sm’je bane da kupi svatove,
0105 Niti smije ići po đevojku
0106 Sve od straha crna Arapina.
0107 Kad se treća napuni godina,
0108 Bana kori ostarela majka:
0109 ”Sine bane, moje milovanje,
0110 ”Što ne kupiš kićene svatove,
0111 ”Što ne ideš po tvoju đevojku? ”
0112 Sluša bane, al’ neće da čuje.
0113 To vrijeme malo postojalo,
0114 Eto banu knjiga na koljeno
0115 Od svojega tasta i punice,
0116 Ovako mu u njoj sitno piše:
0117 ”O naš zete, od Leđana bane,
0118 ”Znaš li, bane, i ako je davno,
0119 ”Kad si našu ćercu isprosio,
0120 ”Isprosio i prstenovao,
0121 ”Za godinu svadbu uročismo,
0122 ”Evo pro’še i do tri punane,
0123 ”Da nam stoji cura neudata.
0124 ”Vrsnice se njene poudaše,
0125 ”A vrsnici davno poženiše,
0126 ”A Ljubica trune pod prstenom:
0127 ”Dok miriše, svak je begeniše.
0128 ”Kad ostari, niko i ne gleda,
0129 ”No je vodi, ili je otpusti,
0130 ”A bićemo isti prijatelji. ”
0131 Kada banu sitna knjiga dođe
0132 I vidio što se u njoj piše,
0133 Onu uči, drugu brže piše,
0134 ”Bane taste, novi prijatelju,
0135 ”Čudo jeste, al’ se čudit’ nemoj
0136 ”Što ti u dvor ostade đevojka,
0137 ”Oćah doći, kako smo ročili,
0138 ”Al’ se ljuta guja naturila
0139 ”U Kruševu polju širokome,
0140 ”Ljuta guja troglav Arapine
0141 ”Su njegovu trista Arapina,
0142 ”Oće Arap da svate dočeka,
0143 ”Da mi otme curu na sramotu,
0144 ”Da j’ obljubi, pa da mi je vrati.
0145 ”Zato ne smjeh doći po đevojku,
0146 ”Jer ja nemam u mome Leđanu
0147 ”Dobra momka niti zatočnika,
0148 ”Ko b’ Arapa smio dočekati,
0149 ”Na megdanu dijelit’ junaštvo. ”
0150 Kada knjiha u Janoku dođe
0151 Na rukama od Janoka banu,
0152 Uči knjigu od Janoka bane,
0153 Uz knjigu se grotom nasmijao,
0154 Pa on brže drugu zetu piše:
0155 ”Mio zete, od Leđana bane,
0156 ”Zete bane, lude li si glave!
0157 ”Ako nemaš u zemlji junaka,
0158 ”Ano ima tuda naokolo
0159 ”Biranijeh srpskih sokolova,
0160 ”Da bi jedan deset pogubio,
0161 ”A kamoli crnog Arapina,
0162 ”Dva ću tebi po imenu kazat’ ,
0163 ”Ti ih znadeš, a ja ih poznavam:
0164 ”Jedno ti je od Prilipa Marko,
0165 ”A drugo je Relja Bošnjanine.
0166 ”Nek je Marko svatski starješina,
0167 ”A Bošnjanin za vjenčana kuma.
0168 ”Ako tebi do nevolje bude,
0169 ”Oni će ti pogubit’ Arapa. ”
0170 Kada bane knjigu napisao,
0171 Ode knjiga u Leđanu gradu.
0172 Ban Leđanski knjigu proučio,
0173 Onu uči druge dvije piše.
0174 Jednu šalje u Prilipu Marku:
0175 ”Pobratime, od Prilipa Marko,
0176 ”Zovem tebe u moje svatove
0177 ”Da mi budeš svacki starješina,
0178 ”E se ženim do petnaest dana,
0179 ”Ako Bog da, i bude suđeno. ”
0180 Ovu šalje, drugu načinio,
0181 Te je šalje Relji Bošnjaninu:
0182 ”Pobratime, Relja Krilatica,
0183 ”Zovem tebe u mije svatove,
0184 ”Da mi budeš za vjenčana kuma,
0185 ”E se ženim do petnaest dana,
0186 ”Ako Bog da, i bude suđeno. ”
0187 Idu knjige zemljom i krajinom.
0188 Malo bilo, dugo ne čamalo,
0189 Eto banu aber iz Prilipa:
0190 ”Gospodaru od Leđana bane,
0191 ”Ja ću doći tebe u svatove,
0192 ”Ama neću poći po đevojku,
0193 ”E sam čuo, kazuju mi ljudi,
0194 ”Da je došo troglavi Arape
0195 ”U Kruševo sa trista Arapa,
0196 ”Čeka tvoje svate i đevojku
0197 ”Evo pune tri godine dana.
0198 ”Davno sam se prošao megdana,
0199 ”Život mi je davno pokleknuo
0200 ”Od megdana i junačkih rana.
0201 ”Nego čuj me, bane gospodare,
0202 ”Ako oćeš da po curu idem,
0203 ”Ti napiši list knjige bijele,
0204 ”Te je šalji gori Romaniji
0205 ”Na rukama Starini Novaku
0206 ”Nek ti pošlje dijete Grujicu,
0207 ”Čudno momče, kažu, za megdana,
0208 ”Nije Grujo pokorio baba,
0209 ”Onda ću ti doći u svatove,
0210 ”Nek je Grujo đever uz đevojku. ”
0211 Kada banu glas i knjiga dođe,
0212 Knjigu piše Starini Novaku:
0213 ”Oj Novače, od gore ajduče,
0214 ”Pošlji mene tvog sina Grujicu,
0215 ”Da mi bude đever uz đevojku,
0216 ”E se ženim u prvu neđelju,
0217 ”Ako Bog da, i bude suđeno. ”
0218 Pa ufati sivoga sokola,
0219 Pod krilo mu knjigu namjestio.
0220 Odleće mu soko planinama,
0221 Preletio brda i planine,
0222 Sve gradove sela i varoše,
0223 Dok doleće gori Romaniji
0224 I u gori kamenoj pećini.
0225 Tu naodi Starinu Novaka,
0226 Nad njim trpti, pa na rame pade,
0227 Ispod krila knjigu ispustio.
0228 Uči knjigu Starina Novače,
0229 A kad viđe šta se u njoj kaže,
0230 A Grujice u pećini nema,
0231 No odveo četu po krajini,
0232 Pa dovati kalem i artiju,
0233 Al’ nemaše crna murećefa,
0234 Te izvadi fišek iz dolafa,
0235 Od baruta gradi murećefa,
0236 Te je sitnu knjigu nakitio:
0237 ”O Grujica, moja izmjenica,
0238 ”Da si mene brže Romaniji,
0239 ”Da otideš, sine, u svatove
0240 ”Za đevera od Leđana banu. ”
0241 Pa sokolu Novak govorio:
0242 ”Na ti pismo, banovi sokole,
0243 ”Te preleti goru Romaniju.
0244 ”Ako ne bi u planini Gruja,
0245 ”Prelećećeš u tursku Udbinju,
0246 ”I preberi okom po Udbinji,
0247 ”I krvavu svu Kunor planinu.
0248 ”Ako l’ Grujo ni tu ne bi bio,
0249 ”Ti poleti u Tursku Krajinu,
0250 ”Biće tamo s četom okrenuo. ”
0251 Kad se soko knjige dobavio,
0252 On odleće nebu pod oblake.
0253 Gleda soko gore i planine,
0254 Gleda soko svu Tursku Udbinju,
0255 I prebira svu Tursku Krajinu,
0256 Dok opazi četu i Grujicu
0257 U Kunaru visoku planinu,
0258 Đeno čudan šićar dijeljahu.
0259 Sleće soko u oku trenutka,
0260 Pade Gruju na desno koljeno,
0261 Ispod krila knjigu ispustio.
0262 Uči Grujo, te je proučio,
0263 Pa družini svojoj besjedio:
0264 ”Brže, braćo, ako Boga znate,
0265 ”Da idemo gori Romaniji,
0266 ”Babo mi je knjigu opremio. ”
0267 Otolen se četa povratila,
0268 Otište se gorom i ćenarom
0269 Brdimčke butun stramputičke
0270 Zdravo sišli kamenoj pećini,
0271 Nemaše se kad za zdravlje pitat’ ,
0272 No mu veli Starina Novače:
0273 ”Brže, sine, sebe azuravaj,
0274 ”Nek ti drugi konja otimari. ”
0275 Grujo momče jedva dočekalo,
0276 Udri na se gospocko ođelo,
0277 Zlatne kite, srebrne čelenke,
0278 I oklopi od ljuta čelika,
0279 I oružje što je za junaka,
0280 I uzima koplje ubojito,
0281 Pa posjede pomamna labuda,
0282 Bože mili, viđet’ li ga divna!
0283 Za njim babo starac pristajaše,
0284 Te mu dava stotinu dukata
0285 I ovako Gruju govoraše:
0286 ”O Grujica, baba perjanice,
0287 ”Bržaj, sine, što se bolje može,
0288 ”Dva konaka u jedan sastavljaj.
0289 ”Đe god sreteš u putu siraka,
0290 ”Il’ na konju cure i nevjeste
0291 ”Darivaj ih, ne čuvaj mi blago,
0292 ”Nego čuvaj dušu i poštenje.
0293 ”Sine Grujo, ne pokori baba,
0294 ”Tako ti je i babo činio,
0295 ”Dok u svijet ime rasprosuo.
0296 ”Jošt me počuj, moj Grujica sine,
0297 ”Ja sam čuo, kaživali su mi,
0298 ”Da je pao u polje Kruševo
0299 ”Silno Ture troglav Arapine,
0300 ”Čeka Ture svate i đevojku.
0301 ”Nemoj mi se, sine, prepanuti,
0302 ”Ni upustit’ banove đevojke,
0303 ”Dok je tebe na ramenu glave.
0304 ”Ak’ ne htio, ti mi živ ne bio! ”
0305 Mudro momče, baba sjeta prima,
0306 Pokloni se babu do jabuke,
0307 Pa obode pretila labuda.
0308 Kud gođ ide Novakov Grujica,
0309 Put se sjaje, a gora veseli,
0310 Čudilo se malo i veliko
0311 Zornu konju i dobru junaku.
0312 Đe gođ Grujo susreta siraka,
0313 Kljasta, roma, stara i sakata,
0314 Svakom dava zlatnoga dukata
0315 Na konake mlade i đevojke,
0316 Što ga bude da ne bi prispao.
0317 Evo ti ga u Leđanu gradu,
0318 Kuca banu alkom na vratima,
0319 Pitala ga banova Marija:
0320 ”Ko to kuca avliji na vrata? ”
0321 Grujo joj se po imenu kaže.
0322 Sleće Mara, otvori mu vrata.
0323 Pita Grujo sa konja labuda:
0324 ”O Bogu ti, banova Marija
0325 ”Đe je bane, đe li su svatovi?
0326 A Marija njemu prvo kaže:
0327 ”Otišli su svati po đevojku
0328 ”Jutros rano u cik zore sjajne,
0329 ”I amanet mene ostavili
0330 ”Ako dođeš, bržaj za svatove. ”
0331 Kad to začu Novakov Grujica,
0332 On labuda obode mamuzom,
0333 A ošinu po sapima laba,
0334 Te poleće ka’ da ima krila.
0335 Brže siđe vrh polja Kruševa,
0336 Tu susrete momče i đevojku,
0337 Oboje se suzam’ ubrljalo.
0338 Pitao ih sa konja Grujica:
0339 ”O Bogu vi, momče i đevojko,
0340 ”Koja vi je golema nevolja,
0341 ”Te ronite suze od očiju?
0342 Progovara momče i đevojka:
0343 ”Čuješ mene, naznana delijo,
0344 ”Mi smo dvoje bratac i sestrica,
0345 ”Vodim sestru crnom Arapinu,
0346 ”Da je ljubi, i da je obljubi,
0347 ”A ujutro povrati đevojku. ”
0348 Veli s konja dijete Grujica:
0349 ”Vrat’ se natrag, momče i đevojče,
0350 ”Ako li se povratit nećete,
0351 ”Kunem vi se, pa vi vjeru davam,
0352 ”Mojom sabljom odsjeć’ ču vam glavu,
0353 ”No nemojte da griješim duše. ”
0354 Jošt ovako sa konja govori:
0355 ”Čuj me, momče, od zemlje neznane,
0356 ” ’Vako reci crnu Arapinu:
0357 ” ”Oćah tebe dovesti đevojku,
0358 ” ”Ma ne dade Novakov Grujica. ”
0359 ”Od mene mu selam ponesite. ”
0360 To izreče, skoči sa labuda
0361 Te odmori sebe i konjica,
0362 Da založi ljeba bijeloga,
0363 A napije lozove rakije.
0364 Ode momče te Arapu kaže,
0365 A đevojka osta kraj Grujice,
0366 Te se svija, koljena mu ljubi,
0367 Blagosivlje i suze utira.
0368 Kad se grujo malo popravio,
0369 Otište se poljem Kruševijem,
0370 Eto ti ga do samih čadora.
0371 Bože mili, čuda i znamenja
0372 Kako mu se labud posilio,
0373 Kako skače nebu u visine,
0374 Ušim’ striže, a kopa nogama,
0375 To gledalo trista Arapina,
0376 Vide dobra konja pod junakom,
0377 Poskočiše, te ga okoliše,
0378 Da mu otmu konja na sramotu,
0379 Ali Grujo, tiću od sokola,
0380 Konja igra, a iz grla viče:
0381 ”Dalje, Turci, činite mi puta,
0382 ”Labud mi se mahom pomamio,
0383 ”Da vam ne bi učinio kvara,
0384 ”Vidite li dizgen ne pomaga,
0385 ”Ustežući zabolje me ruka. ”
0386 Kad Arapi čuše i viđeše
0387 Zorna momka manita labuda,
0388 Pobjegoše Turci na buljuke,
0389 Kao ovce u tor pred kurjakom.
0390 U to doba Arap izletio
0391 Pred svojijem od svile čadorom,
0392 Pa ovako Gruju progovara:
0393 ”Lakše, đido, od Vlainje Grujo,
0394 ”Manje sile, pomanje junaštva,
0395 ”Ne štrkaj mi po Kruševu društvo,
0396 ”Vjera moja i moga mi dina,
0397 ”Da ne znadem kud si naumio,
0398 ”I čiju ćeš provesti đevojku,
0399 ”Pustio bih silu iz tri glave,
0400 ”S tvoga bih te konja isturio
0401 ”Da ja moju ne poganim ćordu.
0402 ”Nego ajde kud si naumio,
0403 ”Šjutra ćemo za zdravlje se pitat. ”
0404 Ražljuti se Novakov Grujica,
0405 Pa se pljesnu rukam’ po zadnjici:
0406 ”Drž’, Arape, do konta đumruka,
0407 ”Nemoj reći : prođoh bez arača.”
0408 Pa obode svojega labuda,
0409 Za svatov’ma pogna u tragove.
0410 Kad svatovi sišli u Janoku,
0411 Grujo igra konja pred Janokom.
0412 Gledao ga od Janoka bane,
0413 Pa govori banu zetu svome:
0414 ”O moj zete, od Leđana bane,
0415 ”Koji ono junak pred kapijom,
0416 ”Te se pod njim labud pomamio.
0417 ”Da ga junak silom ne priteže,
0418 ”Skočio bi gradu na bedemu. ”
0419 Kad pogleda od Leđana bane,
0420 Čim ga viđe, birdem ga poznade:
0421 ”Ono ti je Novakov Grujica,
0422 ”Blago, reče, meni do vijeka. ”
0423 Oba bana u susret mu pošla,
0424 S njima Relja i Kraljević Marko,
0425 Ruke šire, u lica se ljube,
0426 Izvedoše na bijelu kulu,
0427 Ugostiše pivom i jestivom.
0428 Tu svatovi dva, tri dana bili,
0429 Dok zavika svatski starješina:
0430 ”Gospodine od Janoka bane,
0431 ”Dosta bilo piva i jestiva,
0432 ”Nego nama izvedi đevojku.
0433 ”A vi, braćo svati, na nogama. ”
0434 U to doba evo i đevojke,
0435 Azur cura, azur i svatovi.
0436 Izniješe gospocke darove,
0437 Darivaše što je za kojega,
0438 A đeveru konja i đevojku.
0439 Kada svati na upuću bili,
0440 Za đevojkom bane pristajaše,
0441 Gruja moli, ovako govori:
0442 ”Đeverbašo, Novakov Grujica,
0443 ”Na teškom ti božjem amanetu
0444 ”Moja ćerca, a tvoja nevjesta,
0445 ”Ne pusti je crnu Arapinu,
0446 ”Provedi je zdravo kroz Kruševo.
0447 ”Kunem ti se, a vjeru ti davam,
0448 ”Čestita ću tebe učiniti. ”
0449 Zorno momče amanet prifati,
0450 A za ruku lijepu đevojku:
0451 ”Ne boj mi se, dušo, ako Bog da.
0452 ”Dok je mene na ramenu glave,
0453 ”Ne dam tebe crnu Arapinu. ”
0454 Otolen se svati uputiše
0455 Pjevajući i puške mećući.
0456 Kad su sljegli u polje Kruševo,
0457 Reče Marko svacki starješina:
0458 ”Ja bih, braćo, da se poslušamo,
0459 ”Prođimo se pjesme i pišaka,
0460 ”Okrenimo putem stramputice,
0461 ”Da se crna ne proljeva krvca. ”
0462 Svi svatovi tome kail bili,
0463 Ali nije Relja Bošnjanine,
0464 Nit’ je kail đeverbaša Grujo,
0465 Oba čuše, obadva rekoše:
0466 ”Kud bi naša bruka i sramota,
0467 ”Da se trista od trista bojimo,
0468 ”No udrimo taman kraj čadora,
0469 ”Pa šta kome Bog i sreća dade. ”
0470 Još da veli Novakov Grujica:
0471 ”Čujte, svati, braćo i družino,
0472 ”Volite li na sama Arapa,
0473 ”Al’ na trista njegove družine? ”
0474 Marko grdno riječ presjekao:
0475 ”Ja voleja na trista sa Reljom,
0476 ”Nego oba na Arapa sama,
0477 ”A ti Grujo udri na Arapa,
0478 ”Čuvaj samo na konju đevojku. ”
0479 U to doba do’še u Kruševo.
0480 Kad u polju nasred druma puta
0481 Troglav Arap noge prekrstio,
0482 U ledini koplje zabusao,
0483 A za koplje svezo bedeviju,
0484 Preko krila drži golu ćordu;
0485 Oko njega dva grdna Arapa,
0486 Gole sablje drže u rukama,
0487 Strašno ih je i očim’ viđeti,
0488 A kamo li na njih udariti.
0489 Kako koji od svata naljeze,
0490 Ište Arap svakome darove:
0491 ”Bacaj, Marko, svatovske darove. ”
0492 Baci Marko, ne reče riječi.
0493 Za njim dođe Relja Bošnjanine.
0494 ”Bacaj, Relja, svatovske darove. ”
0495 Dade Relja, ne reče riječi.
0496 Tako daju svi svatovi redom,
0497 Svi dadoše, riječ ne pisnuše.
0498 Dok evo ti na konju đevojke,
0499 Uz đevojku Grujo ne bijaše,
0500 No po polju konja razigrava,
0501 Da ga bolje žesti i pomami.
0502 Al’ zavika sa konja đevojka:
0503 ”Đe si, Grujo, moj ručni đevere,
0504 ”U zo čas ga konja poigrao,
0505 ”A u devet vjeru obećao
0506 ”Da me nećeš pustit Arapinu,
0507 ”Ev’ Arapa đe me drži živu. ”
0508 Povrati se Grujo na labuda,
0509 Te doleće s pleća Arapinu
0510 Iznenada, a Bog mu pomaga,
0511 Te zavika grlom junačkijem:
0512 ”Stan’ , Arape, turski kopilane,
0513 ”Čiju misliš voditi đevojku
0514 ”Bez krvava polja i megdana? ”
0515 Pa zamanu sabljom i mišicom,
0516 Tako ga je sreća poslužila,
0517 Božja volja i junačka ruka
0518 Dvije mu je glave odsjekao.
0519 Obrnu se crni Arapine,
0520 Iz treće je oganj popustio,
0521 Na junaku toke izgorješe,
0522 Premetnu se dvaput sa labuda,
0523 Al’ se junak brže popravio,
0524 Fatiše se na prsi junačke,
0525 Goniše se puna dva sahata,
0526 Jedan drugog oborit’ ne može,
0527 No se kolju vučki zubovima,
0528 Jedan drugom ljute rane dava.
0529 Loša Gruju sreća priskočila,
0530 Klonu momku od umora snaga,
0531 Pa zavika i Relju i Marka:
0532 ”Đe ste danas, crn vi obraz bio!
0533 ”Vidite li đe sam poginuo? ”
0534 Al’ ne čiju ni Relja ni Marko,
0535 No se kolju s Turcim’ po poljani,
0536 A svi drugi pobjegli svatovi.
0537 Kad se Grujo na nevolju nađe,
0538 Progovori lijepoj đevojci:
0539 ”A đevojko, šinula te guja,
0540 ”Al’ ne vidiš, s njima ne viđela!
0541 ”Đe sam junak danas poginuo?
0542 ”Uzmi moga od pasa andžara,
0543 ”Te pomozi mene al’ Arapu. ”
0544 Ražali se lijepoj đevojci,
0545 I od straha srce propuknulo,
0546 Pa sa konja na noge skočila,
0547 Te Grujova izvadi andžara,
0548 Zabode ga u grkljan Arapu.
0549 Klonu Arap, a premetnu Grujo,
0550 Te mu treću odas’ječe glavu.
0551 Sve tri glave baci u zobnicu,
0552 Pa poskoči na konja labuda,
0553 A đevojka za eim sustopice.
0554 Kad ugleda i Relju i Marka,
0555 Oba Srba u krv ogreznula,
0556 I ljutije dopanuli rana,
0557 Sve pobili do trista Arapa.
0558 Kad se braća sva tri sastadoše,
0559 Cura vadi vezene marame,
0560 Te junacim’ rane zavijala,
0561 Te odoše pravo u Leđanu.
0562 Kada ih je bane upazio
0563 Su njegovo do trista svatova,
0564 Čudan šenluk bane učinio,
0565 Sa ubojnim od grada lubarda,
0566 Šenluk čini za nedelju dana,
0567 Ljubi Gruja među oči crne.
0568 Tu vjenčaše za bana Ljubicu,
0569 Ova pjesna za našeg Grujicu
0570 Da mu nikad ime ne umira.Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke najstarije i srednjijeh vremena, knjiga šesta, Beograd, 1899.