Ženidba kneza Lazara (SANU 2)

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Šetao se Đurađ i Jerina,
0002 Jerina je Đurđu besedila:
0003 ”Da moj Đurđu, dragi gospodaru,
0004 Zašt’ ne ženiš dijete Lazara?”
0005 Jerini je Đurđe govorio:
0006 ”Evo ima tri godine dana
0007 Kako ženim dijete Lazara,
0008 Lazu ženim, oženit’ ne mogo –
0009 Di ja nađem za Lazu devojku,
0010 Onde nema za me prijatelja,
0011 A di nađem za me prijatelja,
0012 Onde nema za Lazu devojke!
0013 No evo sam našao devojku
0014 Za jedinca dijete Lazara
0015 I za mene dobra prijatelja –
0016 Ko će smeti Jugu spomenuti
0017 Od njegovi devet Jugovića?”
0018 Njima veli dijete Lazare:
0019 ”Spremaj, majko, gospodsku večeru,
0020 Svu gospodu zovi na večeru,
0021 Svu gospodu i gospodičiće,
0022 I našega starog Jug-Bogdana
0023 I njegovi devet Jugovića!”
0024 To je majka Lazu poslušala,
0025 Ona sprema gospodsku večeru,
0026 Svu gospodu zove na večeru,
0027 Svu gospodu i gospodičiće,
0028 I staroga glavom Jug-Bogdana
0029 I njegovi devet Jugovića.
0030 Kad gospoda večer’ večerala
0031 I rujnoga ponapila vina,
0032 Tad uzima dijete Lazare
0033 Zlatnu čašu crvenoga vina,
0034 Pa nazdravlja starom Jug-Bogdanu:
0035 ”Zdrav da si mi, stari Jug-Bogdane,
0036 Ni u moje ni u tvoje zdravlje,
0037 Već u one kod bijela dvora,
0038 Koja veze careve darove!”
0039 Planu vatrom stari Jug-Bogdane,
0040 Pa govori svojim Jugovićem:
0041 ”Šta ste stali, devet Jugovića,
0042 Zar je malo konja i volova?”
0043 Njemu vele devet Jugovića:
0044 ”Ustaj gore, naš stari babajko,
0045 Te ti šeći dvoru bijelome
0046 I uzimaj knjigu razborničku,
0047 Knjigu nosi saborničkoj crkvi,
0048 Neka gleda protopope Luka
0049 Je l’ venčana Milica za Lazu!”
0050 To posluša stari Jug-Bogdane,
0051 On se šeće dvoru bijelome
0052 I uzima knjigu razborničku,
0053 Knjigu nosi protopopu Luki,
0054 Baš kod one crkve saborničke,
0055 Da mu kaže protopope Luka
0056 Je l’ venčana za Lazu Milica.
0057 Knjigu gleda protopope Luka,
0058 Knjigu gleda, na Juga pogleda,
0059 Nasmeja se pa Jugu besedi:
0060 ”Bog je dao, Bogom je suđena
0061 Carstva kruna na glavu Lazara,
0062 A Milica nuz Lazu carica!”
0063 Kad je Bogdan reči razumio,
0064 On se šeće dvoru bijelome,
0065 Pa besedi mladim Jugovićem:
0066 ”Deco moja, devet Jugovića,
0067 Veli nama knjiga razbornička –
0068 Bog je dao, Bogom je suđena
0069 Carstva kruna na glavu Lazara,
0070 A Milica nuz Lazu carica!”
0071 Kad su djeca saslušala starca,
0072 U glas viču devet Jugovića:
0073 ”Kad je tako Bogom naređeno,
0074 Neka bude za Lazu Milica,
0075 A mi braća sestri na obrani!”