Erdutski sporazum

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Erdutski sporazum  (1995) 


ERDUTSKI SPORAZUM

OSNOVNI SPORAZUM O PODRUČJU ISTOČNE SLAVONIJE, BARANjE I ZAPADNOG SREMA

Strane se slažu o sledećem:

 1. Ustanoviće se prelazni period od dvanaest meseci, koji može biti produžen na još jedan period istog trajanja, po zahtevu jedne od strana.
 2. Od Saveta bezbednosti UN traži se da se osnuje Prelazna uprava, koja će upravljati ovim područjem u prelaznom periodu a u interesu svih lica koje žive na tom području ili se na njega vraćaju.
 3. Od Saveta bezbednosti UN se traži da se donese odluka o slanju međunarodnih snaga koje će u prelaznom periodu održavati mir i bezbednost na Području i na druge načine pomagati u sprovođenju ovog Sporazuma. Područje će biti demilitarizovano u skladu sa rokovima i procedurama koje međunarodne snage budu utvrdile. Ova demilitarizacija se mora dovršiti najkasnije 30 dana po razmeštanju međunarodnih snaga, a obuhvata sve vojne snage, naoružanje i policiju, osim međunarodnih snaga i policije koja će delovati pod nadzorom ili uz pristavak Prelazne uprave.
 4. Prelazna uprava će omogućiti mogućnost povratka izbeglica i raseljenih lica njihovim domovima. Sva lica koja su napustila Područje ioi su došla na Područje sa ranijim mestom stalnog boravka u Hrvatskoj uživaće ista prava kao i svi ostali stanovnici Područja. Prelazna uprava će takolđe bez odlaganja preduzeti neophodne korake za ponovno uspostavljanje normalnog funkcionisanja svih javnih službi u Području.
 5. Prelazna uprava pomagaće u osnivanju i obuci privremenih policijskih snaga u cilju izgrađivanja profesionalizma među pripadnicima policije kao i poverenja među svim etničkim zajednicama.
 6. Na Području će se postaviti najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih i osnovnih prava.
 7. Sva lica imaju pravo da se slobodno vrate u svoje mesto boravka na Području i da tamo žive u punoj bezbednosti. Sva lica koja su napustila Područje ili koja dolaze na Područje sa ranijim stalnim mestom boravka u Hrvatskoj imaju pravo da žive na Području.
 8. Sva lica imaju pravona povraćaj imovine koja im je oduzeta nezakonitim postupcima ili koju su bili prisiljeni da napuste, kao i na pravednu odštetu za imovinu koja im se ne može povratiti.
 9. Sva lica bez obzira na nacionalnost pripadnost imaju pravo na povraćaj imovine, na odštetu za imovinu koja im se ne može povratiti, kao i na pomoć za obnovu oštećene imovine.
 10. Sve zainteresovane zemlje i organizacije pozivaju se da poduzmu odgovarajuće korake kako bi potpomogle ostvarenje obaveza iz ovog Sporazuma. Po isteku prelaznog perioda i u skladu sa utvrđenom praksom, međunarodna zajednica će dugoročno pratiti i izveštavati o poštovanju ljudskih prava na Području.
 11. Uz to se sve zainteresovane zemlje i organizacije pozivaju da osnuju komisiju koja će biti ovlaštena da prati sprovođenje ovog Sporazuma, naročito onih odredbi koje se odnose na ljudska i građanska prava, da vrši istragu o svim prijavama o kršenju ovog Sporazuma i da donosi odgovarajuće preporuke.
 12. Najkasnije 30 dana pre isteka prelaznog perioda, Prelazna uprava će oragnizovati izbore za sve organe lokalnih vlasti, uključujući opštine, oblasti i regione, i obezbediće pravo srpskoj zajednici da imenuje zajedničko Veće opština. Od međunarodnih organizacija i institucija (npr. Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi, Ujedinjene nacije) kao i zainteresovanih država traži se da nadgledaju sprovođenje izbora.
 13. Vlada Republike hrvatske će u potpunosti sarađivati sa Prelaznom upravom i međunarodnim snagama. Tokom prelaznog perioda Hrvatska Vlada daje ovlaštenja za prisustvo međunarodnih posmatrača na međunarodnim granicama Područja kao be se omogućilo slobodno kretanje ljudi preko postojećih graničnih prelaza.
 14. Ovaj Sporazum stupa na snagu pošto savet bezbednosti UN donese rezoluciju kojom se potvrđuju zahtevi postavljeni u ovom Sporazumu.

Dana 12. novembra 1995. godine.

POTPISNICI
Hrvoje Šarinić
Vođa delegacije hrvatske Vlade
Milan Milanović
Vođa srpske pregovaračke delagacije
SVEDOCI:
Piter V. Galbrajt
Ambasador SAD
Torvald Stoltenberg
Posrednik Ujedinjenih nacija

Izvor[uredi]