Bunaparti i Bečkom ćesaru

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Bunaparti i Bečkom ćesaru (1806)

0001 Dvije su se krune zavadile,
0002 Jedno mi je od Beča ćesare,
0003 A drugo je Bunaparte kralje.
0004 Knjigu piše Bunaparte kralje,
0005 Ter je šalje Bečkome ćesaru:
0006 "Čuješ li me, od Beča ćesare,
0007 "Ostavi mi Mletke i Taliju,
0008 "A i slavnu Boku na krajini.
0009 "Ako li mi ostaviti nećeš,
0010 "Ja ću dići silu i Franciju,
0011 "Na granice tvoje udariti,
0012 "Sela palit’ i gradove primat’,
0013 "Dokle dođem Beču bijelome,
0014 "Bez boja ću u Beč ulaziti,
0015 "U tvoj divan konje ugoniti,
0016 "A od dvora graditi špitalje,
0017 "Od tebe ću bruku učiniti.
0018 "Ni na tom te ostaviti neću,
0019 "Ćeraću te do Praga Zlatnoga,
0020 "Zlatnog ću ti Praga osvojiti,
0021 "Pa te ćerat’ zemljom Đermanijom,
0022 "Đermaniju svu ću osvojiti.
0023 "Kad osvojim Česku i Đermansku,
0024 "Odatle ću obratiti vojsku,
0025 "Dokle dođem u Milana grada,
0026 "Bez boja ću u grad ulaziti.
0027 "Kad osvojim bijela Milana,
0028 "Proz Taliju provodiću vojsku,
0029 "Dokle dođem Mletku bijelome.
0030 "U Mletku ću počinuti kralje
0031 "Na prestolu dužda mletačkoga.
0032 "Odatle ću obratiti vojsku,
0033 "Sve krajine tvoje poduzeti,
0034 "Od Trijesta i Rijeke Senjske,
0035 "Svu Istriju, zemlju Dalmaciju;
0036 "Kad osvojim zemlju Dalmaciju,
0037 "Sama će mi Boka dolaziti,
0038 "Bokijeske donositi ključe."
0039 Dođe knjiga od Beča ćesaru.
0040 Kada viđe što mu knjiga piše,
0041 Svu gospodu bješe sakupio,
0042 Pred njima je knjigu proučio.
0043 A kad knjigu oni razumješe,
0044 Nevjerna ga izdaje gospoda,
0045 Još ovako njemu besjediše:
0046 "Kruno naša, od Beča ćesare,
0047 "Ti se prođi vraga od Mletaka,
0048 "Nego brani krunu i ćesarstvo."
0049 No se princip Karla namjerio,
0050 Te ćesaru riječ besjedio:
0051 "Oj Boga ti, od Beča ćesare,
0052 "Zašt’ da pustiš’ Mletke i Taliju,
0053 "Talija je tvoja potkućnica,
0054 "Mleci su ti cvijet od gradova,
0055 "Sva Istrija, zemlja Dalmacija,
0056 "To, ćesare, tvoja banovina,
0057 "Boka ti je ključi od gradova.
0058 "No ti brani Mletke i Taliju,
0059 "Dok je tvoja kruna i ćesarstvo."
0060 Kad to čuo od Beča ćesare,
0061 On otole sitnu knjige piše,
0062 Ter je šalje Bunaparti kralju:
0063 "Čuješ li me, Bunaparta kralje,
0064 "Mo’š li znati, da l’ si zatuvio,
0065 "Kad veliki savjet učinismo
0066 "U mojemu Beču bijelome
0067 "Oko krune dužda mletačkoga,
0068 "Te duždevu krunu raskrunismo,
0069 "Mi ovake pate učinismo:
0070 "Ti da nosiš sve duždevo blago,
0071 "Ja da uzmem zemlju i gradove.
0072 "Ti odnese blago svekoliko,
0073 "Gole meni ostavi gradove,
0074 "Pa još tražiš Mletke i Taliju.
0075 "Talija je moja potkutnjica,
0076 "Mleci su mi cvijet od gradova,
0077 "Sva Istrija, zemlja Dalmacija,
0078 "To je, reče, moja banovina,
0079 "Boka mi je ključi od gradova.
0080 "Ne dam tebe Mletke i Taliju,
0081 "Dok je moja kruna i ćesarstvo,
0082 "Nit’ se bojim tebe ni Francuza."
0083 Knjiga dođe Bunaparti kralju,
0084 A kad viđe što mu knjiga piše,
0085 Na knjigu se grotom nasmijao:
0086 "Avaj, Kranjče, od Beča ćesare,
0087 "Ta ti li ćeš sa mnom ratovati?"
0088 Pa on diže silu i Franciju,
0089 Na granice ćesarske udari,
0090 Sela pali, i gradove prima,
0091 Dok je blizu Beča doodio.
0092 No tako je sreća iznijela
0093 Baš jednoga moskovskog principa,
0094 Po imenu Kutuzova kneza,
0095 Te dočeka Bunapartu kralja,
0096 Izgubi mu dvanes’ iljad’ vojske,
0097 Ćera njega do trideset sata.
0098 Tad se jedan Srbin namjerio
0099 Baš u vojsci Bunaparte kralja,
0100 Pa on tajno sitne knjige piše,
0101 Ter ih šalje Kutuzovu knezu:
0102 "O veliki Kutuzove kneže,
0103 "Da l’ ne čuješ, il’ ne aješ za se,
0104 "Tudeška te izdade gospoda,
0105 "Nego bježi, i ukloni vojsku.
0106 "Ako li se ukloniti nećeš,
0107 "Kunem ti se Bogom istinijem,
0108 "Oćeš svoju izgubiti glavu."
0109 Knjiga dođe Kutuzovu knezu,
0110 A kad viđe što mu knjiga piše,
0111 On pobježe, i ukloni vojsku.
0112 Kad to viđe Bunaparta kralje,
0113 Tad se s vojskom natrag povratio,
0114 Dokle dođe Beču bijelome.
0115 Bez boja je u Beč ulazio,
0116 U divan je konje ugonio,
0117 A od dvora gradio špitalje,
0118 Ćesaru je štetu počinio.
0119 Ni na tom ga nije ostavio,
0120 Poćera ga do Praga Zlatnoga,
0121 Zlatnoga mu Praga osvojio,
0122 Pa ga ćer zemljom Đermanijom,
0123 Osvoji mu Česku i Đermansku.
0124 Pak otale povratio vojsku,
0125 Dokle dođe u Milana grada.
0126 U Milanu dočeka ga vojska,
0127 Pred vojskom je Vilip Vukasović,
0128 Đenerale od zemlje Slavenske.
0129 Grada brani tri bijela dana,
0130 Izdaše ga prokleti Latini.
0131 Kad to viđe Vilip Vukasović,
0132 On ostavi bijela Milana.
0133 Čim to viđe Bunaparte kralje,
0134 Đe Vilipa u Milanu nema,
0135 Bez boja je u grad ulazio.
0136 Kad osvoji bijela Milana,
0137 Proz Taliju provodio vojsku,
0138 U Mletke je doodio kralje.
0139 Tu je malo vreme počinuo
0140 Na prestolu dužda Mletačkoga.
0141 Sitne su mu knjige dopadnule
0142 A od slavne Boke na krajini,
0143 Knjige pišu mladi Jakovini:
0144 "Bunaparta, i otac i majko,
0145 "Evo ima devet godin’ dana,
0146 "Kako smo se, vele, preprodali
0147 "Baš onome Bečkome ćesaru.
0148 "Itaj brže, ako Boga znadeš:
0149 "Ne bi li nas pređe ugrabio
0150 "A iz ruku Bečkoga ćesara,
0151 "Jer te žele mladi Jakovini
0152 "Kako đeca roditelja svoga."
0153 Mlidijahu niko ne čujaše,
0154 Al’ ih ljuta razumjela guja,
0155 Ljuta guja Kneževiću Đorđe
0156 Od Novoga grada bijeloga.
0157 Pak Đorđije sitnu knjigu piše,
0158 Pa je šalje Krvu bijelome,
0159 Sinjavinu vice-admiralu,
0160 Dženeralu od zemlje Moskovske:
0161 "Sinjavine, i otac i majko,
0162 "Evo ima četir stotin’ ljeta,
0163 "Kako kleti Turci pritiskoše
0164 "Slavnu zemlju baš Ercegovinu.
0165 "Što knezova bješe i grafova,
0166 "I boljara od one zemljice,
0167 "Sve u Boku jeste pribjegnulo
0168 "Pod zaštitu dužda mletačkoga.
0169 "Dužde nas je privatio divno,
0170 "On nas drža kao đecu majka.
0171 "Kad propade dužde od Mletaka,
0172 "Pripadosmo Bečkome ćesaru,
0173 "On nas drža kao otac đecu.
0174 "Prodaše nas kleti Jakovini
0175 "Baš onome Bunaparti kralju.
0176 "Itaj brže, ako Boga znadeš!
0177 "Ne bi li nas pređe ugrabio,
0178 "Jer te žele svi bokiski Srbi,
0179 "Žele tebe kao oca svoga."
0180 Sinjavinu sitna knjiga dođe,
0181 A kad viđe što mu knjiga piše,
0182 On naturi na more korablje,
0183 Ode pravo Boki od Kotora,
0184 S druge strane Bunaparte kralje.
0185 Sinjavinu Bog i sreća dade,
0186 On preteče Bunapartu kralja,
0187 Te ugrabi Boku od Kotora,
0188 Bokejci ga Srbi dočekaše,
0189 I sa šnjima mladi Crnogorci,
0190 Pred njima je Cetinski vladika,
0191 Činiše mu slavu i poštenje,
0192 Bog im dao zdravlje i veselje!Izvor[uredi]

Srpske narodne pjesme 1 - 9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca, knjiga osma, Beograd, 1900.