Boj na Čačku

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Boj na Čačku (komadi od pjesme)

0001 Još zorica ne zabijelila,
0002 Ni danica lica pomolila,
0003 Al pokliče prebijela vila
0004 Sa Avale iznad Biograda,
0005 Ona zove stojnu Biogradu,
0006 A na ime Suleman-vezira:
0007 „Zar ne vidiš (njima ne viđeo!)
0008 „Đe se tvoja odmetnula raja?
0009 „Zaludu si zemlju oduzeo,
0010 „Rašćerao Srpske vojevode,
0011 „Jedne k moru, a druge k Dunavu,
0012 „Kad, veziru, jesi ostavio,
0013 „Ostavio do tri ljute guje:
0014 „Jedno guju vojvodu Mutava,
0015 „Drugo guju Loma Arsenija,
0016 „Treće guju posinka Miloša;
0017 „Još je jedan akrep nastanuo,
0018 „Ljuti akrep od Dobrače Jovo;
0019 „Svu ti redom odmetnuše raju:
0020 „Odmetnuše Gružu i Moravu,
0021 „A pokraj njih Mlavu i Resavu;
0022 „I na Čačku učiniše kavgu:
0023 „Čačak su ti popalili listom,
0024 „I sagnali roblje u džamiju;
0025 „Ne će proći tri bijela dana,
0026 „Sve će im se predavati roblje.”
0027 Kad to začu Suleman vezire,
0028 Udari se rukom po koljenu:
0029 „Avaj mene do boga miloga!
0030 „Još trojicu da sam pogubio,
0031 „Sva bi moja ostanula raja.”
0032 Pa dozivlje pašu Ćaja-pašu:
0033 „Ćaja pašo, od krajine krilo!
0034 „Hajde kupi mlogu silnu vojsku,
0035 „Pa ti idi Rudničkoj nahiji;
0036 „Poharajte, ognjem popalite
0037 „Do Morave i oko Morave,
0038 „Pa u Čačku logor učinite,
0039 „Uvatite tri vojvode Srpske,
0040 „Vežite mi posinka Miloša,
0041 „Vežite mu ruke naopako,
0042 „A na noge želez-gvožđe teško,
0043 „Turite ga na konje mezilske,
0044 „Pratite ga mene k Biogradu,
0045 „Od njega ću sehir učiniti;
0046 „Tu dvojicu gore pogubite,
0047 „Dragačevo sebe prizovite,
0048 „Sve kmetove i njine knezove,
0049 „Pa ih pola onđe pogubite,
0050 „A pola ih k mene opravite;
0051 „Poćerajte roblje i plijene,
0052 „Pa hajdete stojnu Biogradu.”
0053 To je paša jedva dočekao,
0054 Brže ode u svoje konake,
0055 Pred konake iznese barjake,
0056 Pod barjake pokupi junake,
0057 Sve bekriju gori od gorega,
0058 A junaka boljeg od boljega,
0059 Koji može stići i uteći
0060 I na strašnu mjestu postojati,
0061 A ne žali junak poginuti;
0062 Kom je sablja i otac i majka,
0063 Kabanica kuća đe mu drago,
0064 A za vjernu ljubu i ne znade,
0065 No se misli skoro oženiti
0066 Ja Moravkom, jali Šumadinkom;
0067 On pokupi petnaest hiljada,
0068 Pa isturi vojsku u Vračara.
0069 Njega gleda Sulejman vezire
0070 Baš sa kule, đe mu sati stoje,
0071 Malo mu se učinilo vojske,
0072 Pa doziva sina Amet-agu:
0073 „Amet-aga, da moj mio sine!
0074 „Kup’ jaiju careva pješaka
0075 „I atliju pašine kavaze,
0076 „Pa ti idi paši u indata;
0077 „Mlogo ćete roblje pridobiti.”
0078 Amet-aga oca poslušao,
0079 Svu je vojsku bio pokupio,
0080 I on ode s pašom u nahiju.
0081 I padoše na prve konake,
0082 Po Vrbici i po Trešnjevici.
0083 S mirom Turci idu uz nahiju:
0084 Nikom’s’ ne da u selo svratiti,
0085 Nikom’ ne da zulum učiniti.
0086 Kad dođoše u Takovo Turci,
0087 Tu je pašu knjiga susretnula
0088 Od onoga bega Asan-Golja:
0089 „Ćaja-pašo, sunce ogrijano!
0090 „Pušti, pašo, u nahiju vojsku,
0091 „Poharajte, ognjem popalite;
0092 „Na mene su vlasi nasilili,
0093 „I vodu su mene uzaptili,
0094 „Evo danas tri neđelje dana.”
0095 Kade paši taka knjiga dođe,
0096 Pušća paša svoju mlogu vojsku,
0097 Poharaše, ognjem popališe
0098 Do Morave i oko Morave,
0099 Mlogo pusto roblje pridobiše;
0100 I tu Turci na konak padoše
0101 U maleno selo Konjeviće,
0102 Zanoćiše, a ne osvanuše,
0103 Do u Čačku osvanuše Turci,
0104 Tuna Turci logor učiniše.
0105 A kad viđe gospodar Jovane,
0106 On isturi vojsku na Ljubića,
0107 „Na Ljubiću šance načiniše —
0108 Vrag nanese pašu Ćaja-pašu
0108 [..........................................]
0109 Na junaka Knićanina Vasa.
0110 Kad je Vaso pašu ugledao,
0111 On je svojoj pušci besjedio:
0112 „Puško moja, ne ostala pusta!
0113 „Nemoj mene danas prevariti!
0114 „Dosle sam te srebrom okivao,
0115 „Odsele ću žeženijem zlatom
0116 „Kod mojega slavna gospodara.”
0117 Pušci reče, a oku primače,
0118 Puče puška, svijetla mu ruka!
0119 Na loše ga mjesto pogodio,
0120 Đe spučava toke na prsima,
0121 Ne ukvari toka na junaku,
0122 No ukvari srce u junaku;
0123 Pade Turčin u vodu Moravu —
0124 Kada Turci ugledaše vojsku,
0124 [...........................................]
0125 Đe udari sa četiri strane,
0126 Pobjegoše, roblje ostaviše,
0127 Ostaviše roblje i topove,
0128 Ostaviše haznu i džebanu;
0129 Za njima se Srbi naturiše,
0130 Da isprate uz nahiju Turke.
0131 Od Jelice do vode B’jelice,
0132 Sve ostaše baše i subaše
0133 Oko puta otud i odovud,
0134 Sve ostaše jedan do drugoga,
0135 Da ne žali jedan na drugoga;
0136 Od B’jelice te do Moravice,
0137 Sve ostaše age i begovi
0138 Oko puta otud i odovud,
0139 Sve ostaše jedan do drugoga,
0140 Da ne žali jedan na drugoga;
0141 Od Morav’ce te do u Vodice,
0142 Sve ostaše pašini kavazi
0143 Oko puta otud i odovud,
0144 Sve ostaše jedan do drugoga,
0145 Da ne žali jedan na drugoga;
0146 Od Vodice do sela Kladnice,
0147 Tu ostaše hodže i hadžije,
0148 Oko puta otud i odovud,
0149 Sve ostaše jedan do drugoga,
0150 Da ne žali jedan na drugoga;
0151 Dok dođoše u Sjenicu Turci.
0152 U Sjenici po donjem sokaku
0153 Oko onih kuća Ubanića,
0154 Tuna su se sastajali Turci,
0155 Na prijepis kazivali vojsku,
0156 Koliko im izginulo vojske,
0157 Izginulo dvanaest hiljada,
0158 I što došlo, ostati ne može.
0159 Kad se Srpska iskupila vojska,
0160 Dovedoše devedeset roba
0161 I trideset živijeh Turaka,
0162 Dovedoše u selo Koiće.
0163 Sve gospodar isiječe Turke,
0164 A roblju im daše pratioce,
0165 On opravi roblje u Užice,
0166 Da kazuju po Užicu kade,
0167 Kako jesu Srbi zadobili,
0168 Kako li su zaglavili Turci;
0169 Nek se priča i nek se kazuje,
0170 Kad je paša vojsku podigao,
0171 Da uvati obor-knez’ Miloša.Izvor[uredi]

Vuk IV - Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta, Beograd 1986-1988.