Boj na Zupce

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Kliče vila s Gučine planine
0002 Na Mitrovdan jutru na uranku,
0003 Zove vila Vukalović-Luku,
0004 Zove vila što joj grlo dava:
0005 "Zlo ti jutro, vojevoda Luka,
0006 "Seireći ravnu Sutorinu,
0007 "Šetajući i duvan pušeći,
0008 "A u čardak na jastuk sjedeći,
0009 "Ispijajuć’ kafu i rakiju
0010 "Sa tvojijem biranim junacim’!
0011 "Vi pijete, teno šelmučite,
0012 "Ne vidite jada iz nenada,
0013 "Evo na vas silnovite vojske,
0014 "Okoliše sa četiri strane,
0015 "Derviš-paša su dvadeset tabora
0016 "Na Zupce će udrit’ od Dživara,
0017 "Od Poljica paša Mehmet-paša,
0018 "Preko mosta ljuta Arbanija,
0019 "Pred njima je beže Arslan-beže,
0020 "Od četvrte strane od istoka
0021 "Udriće ti Čengić Rustan-beže,
0022 "U njega je pet stotin’ Turaka,
0023 "Sve zlikovca s koca i konopca,
0024 "Jaramaza krstu dušmanina.
0025 "Da imate sokolova krila,
0026 "Ne bi koji glave iznosio,
0027 "Ili da se u čelik stvorite,
0028 "Ne bi oka živa izbjegnulo,
0029 "Ili da vam sva ustane raja,
0030 "I sva butum Crna Gora dođe,
0031 "Ne biste ih smjeli dočekati,
0032 "A kamo li njima udariti.
0033 "No na noge, ako Boga znadeš!
0034 ”Ne upusti sirotinju raju,
0035 "Kod sirota ne izgubi dušu,
0036 "A pred svijet obraz i poštenje."
0037 To začuo Vukalović Luka,
0038 Te govori prebijeloj vili:
0039 "Muči, vilo, grlo te boljelo!
0040 "Pušti mene Mitrovdan slaviti,
0041 "Umiti se i Bogu moliti,
0042 "I časnijem krstom prekrstiti;
0043 "I prijed sam s Turcim’ boja bio,
0044 "I svaki put Turke zadobio,
0045 "I danas ću, reče, ako Bog da."
0046 To izreče, na noge skočio,
0047 Umio se, i Bogu molio,
0048 I časnijem krstom prekrstio,
0049 Pa na mlađe riječ isturio:
0050 "Priprav’te mi mojega mrkova.
0051 "A vi, braćo, moji sokolovi,
0052 "Azurajte sebe i konjice,
0053 "Da itamo, da ne dangubimo."
0054 Još doziva svoga brata Jola:
0055 "Bržaj, Jole, brate od matere,
0056 "Kruševici pa i Dračevici,
0057 "Pozdravi mi narodnje glavare,
0058 "Da pokupe sve svoju junake,
0059 "Neka dižu iz polja orača,
0060 "Skraj ovaca mlade čobanine,
0061 "Evo su nas okolili Turci,
0062 "Poprštiće sirotinu raju,
0063 "A Zupce će ognjem izgorjeti,
0064 "Sirotinja muke dopanuti,
0065 "Pa kuda će moja jadna duša,
0066 "I kuda li obraz po svijetu?
0067 "Mučan sam ti noćas san usnio:
0068 "Da se slože na polje zubačko
0069 "Strašno jato gladnije vukova,
0070 "Poćeraše po planinam’ ovce,
0071 "U torove prazne ulećeše,
0072 "Oganj puče u toru svakome,
0073 "Te svi Zupci u dim ostadoše,
0074 "A u dimu sve drug dlruga viče:
0075 ""Propadosmo, ma ne izgibosmo.""
0076 Tek što Luka dovrši riječi,
0077 Doleće mu sa straže stražarče
0078 I bez kape i bez opanaka,
0079 U golom se znoju utopilo,
0080 Te pred Lukom plaho dotrčalo,
0081 Plaho priča, a nevolju kaže:
0082 "O vojvoda, naše zemlje glavo,
0083 "Eno su nas okolili Turci,
0084 "Silnovita vojska sa svih strana:
0085 "Što je carske vojske regulaša,
0086 "I štogođ je ljuta Arnauta,
0087 "Krajičnika kršna ubojnika,
0088 "I ljutoga Turka na granici,
0089 "Sve se sleglo u naše krajeve,
0090 "Pdrekrilo je polja i livade,
0091 "Punane su gore i planine,
0092 "Pomaljaju s’ brdom pod Zupcima,
0093 "Po brdima topi namješteni,
0094 "Po klancima silne karaule,
0095 "Svu su našu zemlju opasali."
0096 Još govori mlađahno stražarče:
0097 "Skupilo se nešto naše vojske,
0098 "Nema puno ni dvije stotine,
0099 "Uzbilo se u gori u krilo,
0100 "Pomutilo kapod nebom ždrali,
0101 "Niti smiju da čekaju Turke,
0102 "Ni bježati, roblje ostaviti.
0103 "Nego bržaj, vojevoda Luka,
0104 "I priteci braći u nevolji,
0105 "Da s’ zubačko ne utre koljeno,
0106 "Dok ne udre Turci sa svi strana.
0107 "Ako l’ braći ne bude indata,
0108 "Izginuće, a predat’ se neće,
0109 "E da bježi, bježati ne može,
0110 "A da čeka, čekati ne smije.
0111 "Nego bržaj, čekati ne smije (?)
0112 "Ne bismo li roblje izbavili,
0113 "A branit’ se beli ne možemo."
0114 Jošt stražarče šćaše govoriti,
0115 Al’ mu Luka pres’ječe riječi,
0116 Riječ reče, od srca uzdahnu:
0117 "Avaj mene, bez nigđe nikoga!
0118 "Tako l’ danas ludo izgibosmo,
0119 "Kod toliko pobunjene raje
0120 "I komšije lomne Gore Crne,
0121 "Koji su mi božju vjeru dali,
0122 "Da me sama ostaviti neće,
0123 "Bez junačke svoje pogibije,
0124 "Da me kolju po Zupcima Turci,
0125 "I da pršte staro i nejako.
0126 "No što Bog da, biće ako Bog da."
0127 Pa poskoči kao soko sivi,
0128 Pa pripasa svijetlo oružje,
0129 O pojasu sablju dimišćiju,
0130 U srebrne pase okovana,
0131 A poviknu na svoje viteze:
0132 "Svak na noge, ko Boga vjeruje,
0133 "I ko ljubi vjeru pravoslavnu,
0134 "Pa krst časni i svoje poštenje!"
0135 Tad okroči svojega mrkova,
0136 Za njim krenu ono malo druga
0137 Kao složno jato golubova,
0138 Svaki ide kako koji može,
0139 A vojvoda trči ponajprvi
0140 Da ugrabi brže Dračevici.
0141 Kad junaci svi na iskup bili,
0142 Te s’ vojvodom na noge skočiše,
0143 Polećeše kršnoj Kruševici,
0144 I tu braća na oružje spravna
0145 Očekuju svoga poglavara.
0146 Kad to viđeVukalović Luka,
0147 Nema kada da se s braćom ljubi,
0148 No zavika grlom i avazom:
0149 "Blago mene sada i dovijek!
0150 "Blago mene, moji sokolovi!
0151 "Kad ste tako spravni i izbrani.
0152 "Nemojmo se, braćo, prepanuti,
0153 "Nas je malo a mnogo Turaka,
0154 "Krst je časni bolji od mjeseca,
0155 "Koji će nam pomoć’, ako Bog da.
0156 "Viđeste li prošaste bojeve
0157 "Pod Ljubovo i Trošnu glavicu,
0158 "U Čičevu i lomnu Slimnicu,
0159 "Pa po Šumi uprav do Popova
0160 "Koju tursku silu satrijesmo,
0161 "A malo nam izgibe junaka,
0162 "Što mrtvoga, što li ranjenoga.
0163 "Koji danas u boju pogine,
0164 "Njega čeka u raju spasenje
0165 "I junačka slava u guslara
0166 "I tuženje po gori nevjesta,
0167 "Te nam kite slavu u kukanju.
0168 "Jednom valja mrijet’ svakojako,
0169 "Bolje ginut’ za krst pravoslavni,
0170 "Nego bolan kući u pepelu.
0171 "No jedinog Boga spomenimo,
0172 "S jednog kraja složno udarimo,
0173 "Ne bismo li raskrčili puta,
0174 "Da nam roblje prodre u Njemačku,
0175 "A mi s Turcim’ kako načinimo."
0176 Tad junaci na noge skočiše,
0177 Po srijedi puške dočepaše,
0178 Razd’jeliše vojsci poglavare.
0179 Svak pred svojom hita nemilice,
0180 Te drug drugu čepje na opanku,
0181 Krše draču, kamenje preskaču
0182 Ka košuta pro dubova lišća.
0183 Dok ih glasi nemili stigoše,
0184 Da se turska vojska približila,
0185 I zubačko polje preklopila,
0186 I ubojne topove smjestila.
0187 Kad začuše od boja junaci,
0188 Potrčaše brdu viš’ Zubaca,
0189 Ugledaše u polju dušmana:
0190 Pocrnjela brda od nizama,
0191 A polje se b’jeli od čadora,
0192 Pod čadorom silan Derviš paša,
0193 Oko njega topi načičkani,
0194 I goleme od boja lubarde.
0195 To bi jadna raja pregorjela,
0196 Al’ da vidiš čuda i gorega:
0197 Sustigle se sve četiri vojske,
0198 Gore puste po Zupcima kule,
0199 Među njima vojvodina kula,
0200 Oko nje su navalili Turci,
0201 Obaraju iz temelja kulu.
0202 I to bi ti raja oprostila,
0203 Ali evo čuda najgorega:
0204 Bježi jadno roblje stamputice,
0205 Mlado, staro, romo i nejako,
0206 Kuka roblje i nevolja mu je,
0207 Sve prizivlju vojevodu Luku:
0208 "Đe si, Luka, nigđe te ne bilo!
0209 "Da l’ ne čuješ što nam rade Turci?
0210 "Izgibosmo, muka dopadosmo."
0211 Al’ to Luka i sluša i gleda,
0212 U junaku živo srce puče,
0213 Pa ovako družini besjedi:
0214 "Aj družino, moja braćo draga,
0215 "Kad nam nema boja sa Turcima,
0216 "Dajte složno da mi udarimo
0217 "Na najbližu i najveću vojsku,
0218 "Da nesretnjo roblje izbavimo,
0219 "Vidite li đe ih gone Turci."
0220 Kod junaka pogovora nema,
0221 Alaknuše, Boga spomenuše,
0222 Te na Turke oganj oboriše.
0223 Kada Turci upaziše vojsku,
0224 Na oganj su oganj oborili.
0225 Pade mraka kod sunčana zraka,
0226 A sumraka i prije akšama
0227 Od puščana praha i olova.
0228 Ne biju se da dobiju Turke,
0229 No ne bi li rolje izbavili.
0230 Đe je nesreća tu je i sreća,
0231 Bog pomaga jadnijem Srbima:
0232 Sirotinji puta otvoriše,
0233 I mnogo se glava nasjekoše.
0234 Prate roblje gorom put Mrcina,
0235 U Njemačku roblje prepratiše.
0236 Al’ se zbila sila od Turaka,
0237 Te za rajom naglo udarila,
0238 Neće raja da bježi od straha,
0239 No se krije, jer mu je nevolja
0240 Za kamenje i za suvo drvlje,
0241 Puške pune, a iz grla viču:
0242 "U ime božje, braćo sokolovi,
0243 "Udri svaki dok teče fišeka,
0244 "I dok teče jednog u družini."
0245 Puškja puca, a leleču Turci.
0246 Ali ko će sili odoljeti
0247 I pobiti butum carsku vojsku?
0248 Kad je bilo oko ićindije,
0249 Bog pomoga, a sreća iznese,
0250 Udariše askerske borije,
0251 Da se vrće vojska na tragove.
0252 A to Turci jedva dočekaše,
0253 Poglavari povukoše vojsku,
0254 Osta jadna u planini raja
0255 Gledajući đe im gore Zupci.
0256 Vojvoda im Luka progovara:
0257 "Ne žalite, braćo moja draga,
0258 "Što nam naše Zupce popališe,
0259 "Kad smo jadno roblje prepratili,
0260 "Osim samo petoro čeljadi,
0261 "Dvije babe i tri stara sl’jepca;
0262 "Ako Bog da i bogorodica
0263 "Lješe ćemo pograditi kule.
0264 "Blago stoji Srbu u obrazu,
0265 "A junaku slava u oružju."
0266  ??
0268  ??
0270  ??
0272  ??