Boj na Grahovcu (1858)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Divan čini Car-Otmanoviću
0002 U Stambolu na svome divanu,
0003 Sve mu lale stale na divanu,
0004 Njegove su lale i ridžali,
0005 Stambolije odže i hadžije.
0006 Kad je care divan sastavio,
0007 Na divanu tužbu učinio:
0008 "Čuli te me, lale moje drage,
0009 "Od Murata cara s Kosovoga
0010 "Ima puno pet stotin’ godina,
0011 "Od kad nam je zadobio carstvo,
0012 "Carovasmo pet stotin’ godina,
0013 "Ratovasmo su sedam kraljeva,
0014 "Nijednome zemlje ne puštismo,
0015 "Lale moje, od našega carstva,
0016 "Od Evrope od Otmanovine
0017 "Do Danilu Petroviću knjazu.
0018 "Knjaz Danilo osamovoljio,
0019 "Ne boji se cara ni ćesara,
0020 "Pruži mi se u zemlju Turćiju,
0021 "Pruži mi se uz Hercegovinu,
0022 "Pritište ni Skenderbegovinu,
0023 "Pritište mi sedam kadiluka,
0024 "Razvali mi trides palanaka,
0025 "Koje su mi građene s fermanom;
0026 "Odmetnu mi podajničku raju,
0027 "A najprije, moje lale drage,
0028 "Od sandžaka od Hercegovine
0029 "Odmetnu mi Župu i Grahovo,
0030 "Ima puno dvanaes godina,
0031 "Ni mi daju groša ni harača,
0032 "Ni turskoga haka sa zemalja.
0033 "I to knjazu alaliti ćasmo,
0034 "No se pruži u zemlju Turćiju,
0035 "Odmetnu mi Pivu i Dromnjake,
0036 "Za sve jade Zubce i Banjane,
0037 "Na Banjanim’ obali mi kulu,
0038 "Pos’ječe mi careve sejgmene,
0039 "Ponese mi od boja topove,
0040 "Što su nama stari zadobili
0041 "Pod Klobukom gradom bijelijem
0042 "U moškovskog silna dženerala.
0043 "A znate li, lale moje drage,
0044 "Kad pritisne svu Hercegovinu,
0045 "Hoće Bosnu lasno pritisnuti,
0046 "Našemu će dinu dodijati,
0047 "Kad sastavi Bosnu i Srbiju,
0048 "Crnu Goru i Hercegovinu,
0049 "Moga bi nam carstvo preuzeti.
0050 "Moje lale, da se promučimo,
0051 "Mi da naše carstvo pridržimo!
0052 "Je li bula rodila Turčina
0053 "U Stambolu, našem Carigradu,
0054 "Da učini izmet caru svome,
0055 "Da mu dadem vojsku regulanu,
0056 "Radi vjere i turskoga dina,
0057 "Silne vojske koliko mu drago,
0058 "A za vojskom tain i topove
0059 "I veliko blago nebrojeno,
0060 "Da izvede moju silnu vojsku,
0061 "Lale moje, na Hercegovinu,
0062 "Da ponovi careve granice,
0063 "Da načini trides palanaka,
0064 "Da mi raju podajničku vrne,
0065 "Pa otole vojsku da obrne,
0066 "Da udari na Karadagliju.
0067 "Crnu Goru vatrom da opali,
0068 "A sedmero Brda podarači,
0069 "Da jenjiše Petrovića knjaza,
0070 "Crnoj Gori ime pređedemo,
0071 "Jenji-šeer da je nazovemo,
0072 "Tada bismo carovali s mirom,
0073 "I za dugo carstvo pridržali.
0074 "Valaj bilaj i tako mi dina!
0075 "Dao bi mu šćercu za ljubovcu
0076 "I suviše mohur od Stambola,
0077 "Bio bi mi mohur saibija,
0078 "Prvog lale bit’ u meni neće."
0079 Kad je carev divan razumio,
0080 Svi su Turci nikom poniknuli,
0081 U gospocki divan pogledali
0082 Za tri sata i sedam dekika,
0083 Ne nađe se bega ni vezira,
0084 Da besjedi s carom na divanu,
0085 Već podockan Đino paša stari
0086 Meflećeta grada Međedina,
0087 On ovako besjedi sultanu:
0088 "Sultan-care, dragi patišafu!
0089 "Daj ti meni vojsku regulanu,
0090 "Silne vojske dvanaes hiljada,
0091 "Regulane vojske izabrane.
0092 "Sve soldate iz Anatolije,
0093 "I pred njima Feris-pašu mlada
0094 "I daj meni sandžak barjak carski,
0095 "Bez njega mi vojevanja nema,
0096 "Za borjakom od boja topove,
0097 "Zlatnu halku sa Stambol-kapije
0098 "I tumbaka topa velikoga
0099 "I dva brata dva Redžepovića
0100 "I četiri velike tumbare,
0101 "Čim ću palit’ kule na ćenare,
0102 "I prangije, čim ću branit’ vojsku;
0103 "I daj meni na more brodove,
0104 "Da zavezem na đemije vojsku,
0105 "Da se tvoja ne umori vojska,
0106 "Na Evropu džadom putujući.
0107 "Dok izidem pod Hercegovinu,
0108 "Na suvo ću vojsku isturiti,
0109 "Hercegovce ljute pokupiti,
0110 "Koji polu carevine brane.
0111 "Ima vojske dvanaes hiljada.
0112 "Više meni vojske ne trebuje,
0113 "Šnjima ću ti na granice doći,
0114 "Ponoviću careve granice,
0115 "Načiniti trides palanaka,
0116 "Raju ću ti podajničku vrnut’.
0117 "Otole ću vojsku obrnuti
0118 "Te udriti na Karadagliju,
0119 "Crnu Goru vatrom opaliti,
0120 "Sva ću Brda tabi učiniti,
0121 "Jenjisaću Petrovića knjaza,
0122 "Pređes ime maloj Gori Crnoj,
0123 "Jenji-šeer nazvat’ je sultanu,
0124 "Na Cetinju razvaliću crkvu,
0125 "Bataljiti zvono principovo,
0126 "Načiniti medžidi džamiju,
0127 "Te učinit’ dinu zadužbinu,
0128 "Tada ćemo carovati s mirom
0129 "I za dugo pridržati carstvo."
0130 To zboraše, Boga ne moljaše,
0131 Tako njemu ni pomoći neće.
0132 Kad razumje sultan na divanu,
0133 Đino-paši riječ besiđaše;
0134 "Lalo moja, Đino paša stari!
0135 "Mojijem ćeš carstvom upravljati."
0136 Sve mu dade, što je zaiskao,
0137 Silne vojske dvanaes hiljada,
0138 I pred njima Veriz-pašu mlada,
0139 Dade njemu sandžak barjak carski
0140 I velike od boja topove,
0141 I dade mu na moru brodove,
0142 Te zavezli u đemije vojsku
0143 I veliku ranu i džebanu.
0144 Kad se silne paše zavezoše,
0145 Car pašama hair davu daje:
0146 "Ajte s Bogom, moje lale drage,
0147 "Baš u suprot dinskom dušmaninu.
0148 "Da vi malo do nevolje dođe,
0149 "Naćićete prijatelja moga,
0150 "Prijatelja od Beča ćesara,
0151 "Daće vama praha i đuleta
0152 "I beškoga hljeba za soldate
0153 "Iz bijela Dubrovnika grada,
0154 "Pomoć’ će vi, prevarit’ ve neće."
0155 Otolen se paše podignuše,
0156 I denjizom vojsku zaturiše,
0157 Isturiše pod Hercegovinu,
0158 Pa na suvo vojsku izvezoše,
0159 A na suvu džadu naturiše.
0160 Eto silne vojske na Bileću,
0161 Na Bileću tabor učiniše,
0162 Počinuše dva mjeseca dana,
0163 Dok okupi Hercegovce ljute,
0164 Koji polu carevine brane;
0165 Pa s’ otolen vojska podignula,
0166 Carska sila na Banjane dođe,
0167 Na Banjane tabor učiniše,
0168 Počinuše za neđelju dana,
0169 Dok za vojskom taini stignuše;
0170 Pa se sila carska podignula,
0171 Na granicu knjazu udariše.
0172 Dočeka ih protopope Luka
0173 Su njegovo stotinu pandura
0174 Od ravnoga plemena Banjana,
0175 Boj bijahu, bolje ne mogahu,
0176 Dok ga carska sila osvojila.
0177 Potiskoše protopopa Luku,
0178 Četiri mu izgubiše druga:
0179 Od Grahova Ćetka barjaktara
0180 A do njega Jezdović-Jovana,
0181 Od Banjana Petra Radovića
0182 A do njega deli Đoka malog.
0183 Kad vidio protopope Luka,
0184 Kada viđe, e mu ne pomaže,
0185 Sitne knjige na Cetinje piše:
0186 "Knjaz-Danilo, zemlji gospodare!
0187 "Evo su nam udarili Turci,
0188 "Carska sila niz Hercegovinu,
0189 "Udrili su Turci na granicu,
0190 "E su Turci mene potisnuli,
0191 "Četiri mi druga izgubiše,
0192 "Na Viluse tabor učiniše,
0193 "Indat mene, ako Boga znadeš."
0194 Sitne knjige zemlju pregaziše,
0195 Na Cetinje časkom dopanuše,
0196 A na ruke Petroviću knjazu.
0197 Kad vidio, knjige što mu kažu,
0198 Milije mu od svijeta bile,
0199 Će s’ udrili na granicu Turci;
0200 Želi boja, da Srbe pomene
0201 Na Kosovu što su poginuli.
0202 On pogleda po svojoj biljardi,
0203 Dok ugleda Filipović-Petra
0204 I do njega protopopa Pera:
0205 "Brže da ste na Grahovo ravno!
0206 "Evo su nam Turci udarili,
0207 "Carska sila niz Hercegovinu,
0208 "Udrili su Turci na granicu,
0209 "Pop ni Luka u nevolji cmili,
0210 "E su Luci pritužili Turci,
0211 "Četiri mu druga izgubili,
0212 "Na Vilusam’ tabor učinili,
0213 "Čuvajte mi roblje od Turaka,
0214 "Dok okupim malu Goru Crnu,
0215 "Da carevu silu dočekamo."
0216 Pa privati kalem i hartiju,
0217 Knjige sitne na plemena piše,
0218 Na vojvode i na kapetane.
0219 Prvu šilje u Trešnjevo ravno,
0220 A na ruke Milošu serdaru:
0221 "Najbliži si tamo na ćenaru,
0222 "Jes’ li čuo, jes’ li razumno,
0223 "E su nama Turci udarili,
0224 "Sila carska niz Hercegovinu,
0225 "Udrili su Turci na granicu,
0226 "Pop nam Luka u nevolji cmili."
0227 (Sve mu što je i kako je kaže.)
0228 "Brže kupi sve Cuce kamene,
0229 "Da si šnjima na Grahovo ravno,
0230 "Tu ćeš naći vojevodu Anta,
0231 "Želi boja dfa osveti baba,
0232 "A do njega Paula serdara,
0233 "Želi boja da brata osveti,
0234 "Onđe ćete počinuti s vojskom,
0235 "Ma na Turke udarit’ nemojte,
0236 "Da ve ljuta ne udari guja,
0237 "Dok okupim malu Goru Crnu,
0238 "Da carevu silu dočekamo."
0239 Onu šilje, drugu knjigu piše,
0240 Te je spremi Čevu kamenome,
0241 A na ruke zmaju ognjenome:
0242 "Čuj, vojvoda, Petre Vukotiću,
0243 "Jes’ li čuo, jes’ li razumio,
0244 "E su nama Turci udarili,
0245 "Carska sila niz Hercegovinu,
0246 "Udrili su na granicu Turci,
0247 "Pop nam Luka u nevolji cmili,
0248 "E su Luci pritužili Turci."
0249 (Sve mu što je i kako je kaže.)
0250 "Brže kupi Ozriniće ljute,
0251 "Da si brže na Grahovo ravno,
0252 "Ne ostavi staroga Mašana,
0253 "On je dobar uređivat’ vojsku,
0254 "I tri Vuka Mašanova sina,
0255 "Đe udare ne trebuju munje."
0256 Onu šilje, treću knjigu piše,
0257 Opremi je u Bjelice tvrde,
0258 A na ruke Boru kapetanu:
0259 "Ču l’, Boriša, mene, kapetane,
0260 "Jes’ li čuo, jes’ li razumio,
0261 "E su nama Turci udarili,
0262 "Sila carska niz Hercegovinu."
0263 (Sve mu što je i kako je kaže.)
0264 "Nego kupi sve Bjelice listom,
0265 "Da si brže na Grahovo ravno,
0266 "Onđe ćete počinuti s vojskom,
0267 "A naTurke udriti nemojte,
0268 "Dok vi indat od Cetinja spremim."
0269 Onu šilje, a četvrtu piše,
0270 Opremi je u pleme Njeguše,
0271 A na ruke Radonjić-vojvodi:
0272 "Jes’ li, Ivo, razumio divno,
0273 "E su nama udarili Turci,
0274 "Sila carska niz Hercegovinu,
0275 "Pop nam Luka u nevolji cmili."
0276 (Sve mu što je i kako je kaže.)
0277 "Brže kupi sve pleme Njeguše,
0278 "Da si brže na Grahovo ravno,
0279 "Onđe ćete počinuti s vojskom,
0280 "Ma na Turke udriti nemojte,
0281 "Dok okupim malu Goru Crnu,
0282 "Da carevu silu dočekamo."
0283 Onu šilje, petu knjigu piše,
0284 Opremi je pitomu Ceklinu.
0285 A na ruke Luketiću Savu:
0286 "Čuj, serdaru, Lučiću Saviću,
0287 "E su Turci nama udarili
0288 "Carska sila niz Hercegovinu."
0289 (Sve mu što je i kako je kaže
0290 Đe pop Luka u nevolji cmili).
0291 "Brže kupi nahiju ceklinsku,
0292 "Da idemo na Grahovo ravno,
0293 "Da carevu silu dočekamo."
0294 Ovu šilje, šestu knjigu piše,
0295 Opremi je selu Ljubotinju,
0296 A na ruke silnu popu Đuru:
0297 "Čuj, vojvoda, silan pope Đuro,
0298 "Zeman dođe valja vojevati,
0299 "Za krs časni krvcu proljevati,
0300 "Mi da Srbe stare pomenemo,
0301 "Na Kosovo što su poginuli."
0302 Kad je sitne knjige rasturio,
0303 On doziva Petrovića Mirka:
0304 "Evo tebe, brate, Cetinjani,
0305 "Sve Bajice, šnjima Donjekrajci,
0306 "A evo ti od boja topovi,
0307 "Da si brže na Grahovo, Mirko,
0308 "Onđe ćete sve vojvode naći,
0309 "Lijepo ćeš počinuti s vojskom,
0310 "Pa ćeš, Mirko, uvoditi Turke.
0311 "Kad na zdravlje Spasov danak dođe,
0312 "Predvojićeš na četvoro vojsku,
0313 "Sa četiri strane udarite,
0314 "Krv prolijte, zažalit’ nemojte,
0315 "Radi Boga i krsta časnoga,
0316 "Radi srca i slobode drage,
0317 "Nemoj puštit’ iz Grahova Turke
0318 "Da unesu careve topove
0319 "I svileno carevo čadorje,
0320 "E t’ ovamo povratišta nema."
0321 Kad razumje Petroviću Mirko,
0322 Privatio vojsku i topove,
0323 Eto Mirka na Grahovo ravno.
0324 Kade Mirko na Grahovo dođe,
0325 Sve vojvode na Grahovo nađe.
0326 Vojvodama božju pomoć viknu,
0327 Vojvode su na noge đipnule,
0328 Te mu s noga pomoć odazivlju.
0329 Malo sjeli, te su počinuli,
0330 Tada reče Petroviću Mirko:
0331 "Da vojvode, moja braćo draga!
0332 "Je li koji uvodio Turke,
0333 "Đe su Turci tabor učinili,
0334 "Ima l’ vojske, koliko se kaže?
0335 "Smijemo li Turcim’ udariti?"
0336 Vojvode mu riječ besjeđahu:
0337 "Gospodine, Petroviću Mirko,
0338 "Silna turska na Grahovac vojska,
0339 "Čadorovi ka i labudovi,
0340 "A mušketi kako gora česta,
0341 "Na regulu carevi soldati,
0342 "Nema vojske, koliko se kažđe,
0343 "U nad božij, dobićemo Turke."
0344 Pa odoše uređivat’ vojsku,
0345 S koje će im strane udariti:
0346 S Omutića Petra Vukotića,
0347 Oko njega Ozrinići ljuti,
0348 A do njega Miloša serdara,
0349 I đidiju vojvodu Iliju,
0350 Za njima Cuce, ubojice ljute,
0351 I Bjelice, koji kavgu traže,
0352 Uz rijeku Paula serdara,
0353 A do njega Jovan-kapetena
0354 S Banjanima i s Grahovljanima
0355 Na bogaze i na meterize.
0356 Veli Mirko: "ja ću od Srednjaka."
0357 A Radović besjedi vojvoda:
0358 "Ja ć’ od Orla visoke planine,
0359 "Nek udari Đuro na konjike
0360 "I njegovo garze pet stotina;
0361 "Počinite tri bijela dana,
0362 "Dok na zdravlje Spasov danak dođe,
0363 "Tada ćemo Turcim’ udariti,
0364 "Braćo moja, su četiri strane,
0365 "Krv prolijte, zažalit’ nemojte,
0366 "Rad obraza svijetloga knjaza,
0367 "Radi srca i slobode drage,
0368 "Pa što nama Bog i sreća dade!"
0369 Tako rekli, pa se poslušaše,
0370 Sve vojvode na noge đipiše,
0371 Kapetani vojsku okrenuše,
0372 Su tri kraja Turke oklopiše,
0373 Tu je silna vojska zamrknula,
0374 Dok utornik na zdravlje svanuo,
0375 Srbima je sreća priskočila,
0376 A Turcima velika nesreća.
0377 Digoše se iz tabora Turci,
0378 Udariše na Omutić tvrdi
0379 Na stražare i srpske pandure,
0380 A to viđe protopope Luka,
0381 Na vojvode oči iskolači:
0382 "Sad vojvode, Petre i Milošu,
0383 "Nijeste mi prije vjerovali,
0384 "Ima, braćo, dva bijela danka,
0385 "Mene gone Turci bez prestanka,
0386 "Sad na noge, da se pokoljemo,
0387 "Rad obraza svijetloga knjaza."
0388 Tu četiri bijahu vojvode,
0389 Jedno Petre, a drugo Milošu,
0390 I đidija vojvoda Ilija,
0391 A četvrto Boro kapetane,
0392 Među njima protopop bijaše,
0393 Svi na noge jedino đipiše,
0394 Polećeše uz Omutić tvrdi
0395 Ozrinići lavi izabrani,
0396 Do njih Cuce, ubojice ljute,
0397 I Bjelice, koji kavgu traže,
0398 Turci su ih snažno dočekali,
0399 Boj bijahu, bolje ne mogahu.
0400 Crnogorski ginu vicijali,
0401 Crnogorci ma ne uzmicahu.
0402 Turcima se bliže primicahu
0403 Na muškete i na meterize,
0404 Na Omutić časkom ispanuše;
0405 Kad se našli na nevolji Turci,
0406 Pobjegoše niz Omutić tvrdi.
0407 Crnogorci puške poturiše,
0408 A za oštro gvožđe privatiše,
0409 Te sijeku na buljuke Turke.
0410 Da je kome stati te gledati,
0411 Kako noži srpski sijevahu,
0412 Kako turske glave zijevahu!
0413 A da vidiš protopopa Luke!
0414 On poteže srebrna andžara,
0415 Pa u Turke zagon učinio,
0416 Te siječe na buljuke Turke,
0417 Ne siječe iz reda soldate,
0418 No biraše careve bimbaše,
0419 Crnogorske sveti vicijale;
0420 Do tabora Turke dogonjaše.
0421 Dočeka ga oganj od topova,
0422 Pogodi ga deli alka zlatna,
0423 Te pogibe protopope Luka,
0424 Crnoj Gori cvijet ukinuše,
0425 A do njega Bora kapetana,
0426 A do Bora Manojlović-Rista,
0427 On bijaše perjanicim’ dika.
0428 Ljuto cmili protopope Luka:
0429 "Đe si, brate, Petroviću Mile?
0430 "Unesi mi glavu i oružje,
0431 "Da me, brate, ne sijeku Turci."
0432 Mile za to ni abera nema,
0433 No su njega zaboljele ruke
0434 Za svog brata sijekući Turke.
0435 Grmi, siva, a krv se proliva,
0436 A još Mirka nema od Srednjaka.
0437 Lad vidio Pajo kapetane,
0438 On pojavi ćelivan ćilaša,
0439 Eto njega krajem od ordije,
0440 Do tabora Mirku dogonjaše:
0441 "Gospodine, Petroviću Mirko,
0442 "Pušti vojsku, ja te Bogom kumim,
0443 "Pogibe nam nahija katunska!"
0444 Srdito mu Mirko odgovara:
0445 "Neka ginu i kako mu drago,
0446 "Da jesmo li govorili, Pajo,
0447 "Do četvrtka da nam boja nema."
0448 Pajo mu se Bogom zaklinjaše:
0449 "Turci su nam prije udarili."
0450 Kad razumje Petroviću Mirko,
0451 On zavika silna popa Đura:
0452 "Udri, Đuro, s garzom na konjike."
0453 A kad čuo vojevoda Đuro,
0454 On pojaše široka dorina,
0455 Pored njega Pajo na đogina,
0456 A za njima garze pet stotina.
0457 Kad udari garza na konjike,
0458 Ko gledaše, svak reći mogaše,
0459 Poginuće garza od konjika,
0460 Ali, braćo, nije po gledanju,
0461 No po sreći i božjoj pomoći.
0462 Kad udari garza na konjike,
0463 Predvojiše na dvoje konjike,
0464 Polovinu bjehu naćerali.
0465 U nesrećnu Korjenićku župu,
0466 Te se lome konji i junaci,
0467 Sedamdeset glava posjekoše,
0468 A toliko hata uhvatiše.
0469 Oni polu u tabor gonjahu,
0470 A za njima silan pope Đuro
0471 Na njegovu široku dorinu,
0472 On siječe na buljuke Turke,
0473 Do tabora Turke dogonjaše.
0474 Dočeka ga oganj od topova,
0475 Te pogibe silan pope Đuro,
0476 Svoj se garzi krila ulomiše.
0477 Dok zagrmje munja od oblaka,
0478 To ne sinu munja od oblaka,
0479 No vojvoda Mirko od Srednjaka,
0480 Za njima su sokolovi sivi,
0481 Udariše na topove snažno,
0482 Na topove i na topakrale,
0483 Na tumbare i često čadorje.
0484 Kad se paša na nevolji nađe,
0485 Udriše mu piske u soldate:
0486 "Savijte se u tumbar, soldati,
0487 "Evo Mirka i njegove vojske,
0488 "Sad će nama topove oteti,
0489 "Da veliki lagum zakopamo,
0490 "Da njegovu vojsku lagumamo."
0491 Al’ se sreća dogodila Mirku,
0492 U vojsci mu vojnika bijaše,
0493 Koji su mu u Stambolu bili,
0494 Razumiju što govore piske,
0495 Oni trče, kažu komandantu:
0496 "Ne za Boga, gospodine Mirko,
0497 "Razumjesmo što govore piske,
0498 "Saviše se u tabor soldati,
0499 "Da veliki lagum zakopaju,
0500 "Sad će pašu lagumati vojsku."
0501 Kad razumje Petroviću Mirko,
0502 Glas učini među Crnogorce:
0503 "Pohvatajte meterize tvrde,
0504 "Da tučemo Turke pod čadorje."
0505 Regulani pa ga poslušali,
0506 Pohvataše meterize tvrde,
0507 Oni tuku Turke pod čadorje.
0508 Dok u veče akšam nojca dođe,
0509 Počeše se kupit’ Crnogorci,
0510 Vojvodama donosit’ poštenje,
0511 Iljada su glava donijeli,
0512 Sedamdeset glava izgubili,
0513 A toliko ranjenije kažu.
0514 Izmakle se vojske, počinuše,
0515 Dok srijeda svanula na zdravlje,
0516 Crnogorci mrtve pokopaše,
0517 Ranjenike doma opraviše,
0518 Vojvode se opet sastanuše
0519 Na Omutić planinu krvavu,
0520 Stadoše se Srbi razgovarat’:
0521 "Kako ćemo Turcim’ udariti
0522 "I carevoj sili odoljeti?"
0523 Stari Manaš riječ besjeđaše:
0524 "Ne mislite, ko će poginuti,
0525 "No mislite, koji će dobiti
0526 "I učinit’ veliko poštenje,
0527 "Pomislite, braćo, na Miloša,
0528 "Što pogibe na polju Kosovu
0529 "Za Lazara, gospodara svoga,
0530 "Nigda Miloš umrijeti neće,
0531 "Dok je ljudi i ovog svijeta."
0532 A besjedi Jovan kapetane:
0533 "O moj babo, Vukotiću Mašo,
0534 "Ja ću svoju glavu izgubiri
0535 "Ja ugrabit’ sandžak barjak carski
0536 "Za krstaša slavnoga Lazara."
0537 Al’ besjedi Radonjić vojvoda:
0538 "Srbi braćo, da se poslušamo,
0539 "Da na Turke snažno udarimo,
0540 "Ne bi li nam sreća dobra bila,
0541 "Da carevu silu dobijemo,
0542 "Gospodaru sablju pripašemo,
0543 "Moja braćo, u sedam kraljeva,
0544 "Da skinemo turski jaram s vrata
0545 "Sirotinji na Hercegovini."
0546 U riječi, koju besjedili,
0547 Dok ih sitna knjiga dopanula
0548 Od pitome Korjeničke šupe
0549 Od đetića Popovića Gaša,
0550 Kom padaše na um na Kosovo
0551 I na vječne muke od Turaka:
0552 "Čuj, vojvoda, Petroviću Mirko,
0553 "Eto na te bosanskog vezira!
0554 "Indat vodi na Grahovac vojsci,
0555 "Vodi vojske četiri hiljade,
0556 "A ćeraju rane i džebane,
0557 "Ima puno hiljadu komora.
0558 "Ako puštiš na Grahovac vojsku,
0559 "Ništa moći učiniti nećeš,
0560 "Nego vojsku na Dolove spremaj,
0561 "Te čekajte bosanskog vezira
0562 "Ne bi li ti dobra sreća bila,
0563 "Da dobiješ bosanskog vezira,
0564 "Lasno će te i te pomilovat’."
0565 Kad razumje Petroviću Mirko,
0566 On doziva Obrenović-Draga:
0567 "Eto tebe garze pet stotina,
0568 "Ajde, Drago, na Dolove ravne,
0569 "Čekaj, Drago, Turke na Dolove,
0570 "Ne bi li ti dobra sreća bila,
0571 "Da dobiješ bosanskog vezira,
0572 "Ne pušti ih noćno u ordiju,
0573 "Spremiću ti Filipović-Petra,
0574 "Za njim druga dvanaes stotina,
0575 "Oću sjutra, kad ogrije sunce."
0576 A u Draga pogovora nema,
0577 Već privati garze pet stotina,
0578 Eto Draga na Dolove ravne,
0579 Te čekaše Turke na Dolove.
0580 Dok u jutro jutro osvanulo,
0581 Navališe od Klobuka Turci,
0582 Prepade se Obrenović Drago,
0583 Koliko je sile u Turaka,
0584 Ama svoju garzu sokoljaše:
0585 "Braćo garzo, da se poslušamo,
0586 "Iz busije Turke dočekajte,
0587 "Udarite, i ne uzmaknite,
0588 "Bolje nam je muški poginuti
0589 "No se ženski vojvodama vrnut’."
0590 U riječi koju besjedili,
0591 A eto ti Filipović-Petra,
0592 Za njim druga dvanaes stotina.
0593 Đe se staše, tu se udariše,
0594 Iz busije Turke dočekaše,
0595 Niz Dolove Turke naćeraše.
0596 Tu junake zabolješe ruke,
0597 Niz Dolove sijekući Turke,
0598 Iljadu su posjekli Turaka,
0599 A iljadu oteše komora.
0600 A vojvode bolje uraniše,
0601 Te se Bogu dragom pomoliše,
0602 Na četvoro vojsku razdvojiše,
0603 Sa četiri strane udariše.
0604 Stade cika tankijeh pušaka,
0605 Stoji piska noža i sabalja,
0606 Stoji bupa sjajnijeh mušketa,
0607 Zagrmlješe oboji topovi,
0608 Zemlja ječi, vedro nebo zveči,
0609 Vas Grahovac tama popanula,
0610 Provre crna krvca pod čadorje.
0611 Kad se našli na nevolji Turci,
0612 Pobjegoše bijelu Klobuku,
0613 Povezoše careve topove,
0614 Poniješe sandžak barjak carski,
0615 Ma ne dadu hrabri Crnogorci.
0616 Ma to viđe Petroviću Mirko,
0617 On u Turke konja nagonjaše,
0618 Od bedre mu sablja sijevaše,
0619 Te siječe na buljuke Turke,
0620 Dok pos’ječe sedamnaes bega,
0621 Sve gospode od Stambola grada,
0622 Te osveti silan popa Đura.
0623 A to viđe Petre Vukotiću,
0624 On zavika Jovan-kapetana:
0625 "Znaš, Jovane, to je jučer bilo,
0626 "Na Omutić među vojvodama
0627 "Mi smo Bogu emil učinili,
0628 "Da otmemo barjak i topove,
0629 "Urekoše iz tabora Turci.
0630 "Poniješe barjak i topove,
0631 "Ostaviše tabor i čadorje."
0632 Pa u Turke zagon učinio,
0633 Od bedre mu sablja sijevaše,
0634 Te siječe Turke na buljuke.
0635 Kad udari Petre Vukotiću,
0636 Ka da udri Marko Kraljeviću,
0637 On pos’ječe dvanaes tobdžija,
0638 I ote im careve topove.
0639 Pa to Jovan viđe kapetane,
0640 On poteže srebrna andžara,
0641 Ka da udri Relja pod krilima,
0642 Sve siječe turske barjaktare,
0643 Dok pos’ječe sandžak-barjaktara,
0644 Ugrabi mu sandžak barjaktarski.
0645 A to viđe Radonjić vojvoda,
0646 On u Turke konja nagonjaše,
0647 S leđa čuva svoga komandanta,
0648 On siječe Turke na buljuke,
0649 Dok pos’ječe silna siliktara
0650 Za sokola ceklinskog serdara,
0651 A to viđe vojvoda Ilija,
0652 On u Turke konja nagonjaše,
0653 Od bedre mu sablja sijevaše,
0654 Na buljuke Turke razgonjaše,
0655 Dok pos’ječe mlada kajmakama
0656 Za svog brata Gavrila serdara.
0657 A to viđe Radojev Šćepane,
0658 U junaku puče srce živo,
0659 Đe mu nema protopopa Luke,
0660 Bijaše se naučio šnjime
0661 Sjeći Turke, a činit’ poštenje,
0662 On poteže noža plamenoga,
0663 Te siječe Turke, na buljuke,
0664 Dok pos’ječe delibašu carskog
0665 Za sokola protopopa Luku.
0666 A to viđe vojvoda Miliću,
0667 On u Turke konja nagonjaše,
0668 Te siječe na buljuke Turke,
0669 Dok pos’ječe Miralaja mlada
0670 Za svog brata Bora kapetana.
0671 Ma to viđe Matanović Pero,
0672 On u Turke konja nagonjaše,
0673 Te siječe Turke na buljuke.
0674 Crnogorci hrabri kidisali,
0675 Te carevu silu posjekoše,
0676 Dok nagnaše pašu na Stanišu.
0677 Dočeka ga Koprivica Stanko
0678 Sa golijem nožem u rukama,
0679 Paša mu se golom sabljom brani,
0680 Zadostaju sedam osam rana,
0681 Dok Staniša pašu izgubio.
0682 Iza paše poteže im ruka,
0683 A Turcima vlika neruka,
0684 Od Turaka dvanaes hiljada,
0685 Ne uteče živa piličnika,
0686 Da unese kunte ni kulete,
0687 Nego ciglo dvanaes stotina
0688 Do Trebinja grada pitomoga.
0689 Slava Bogu i svetome spasu!
0690 Kad ne rodi u Srbiju Srba.
0691 Da osveti slavnoga Lazara,
0692 Što pogibe na polju Kosovu,
0693 Do Danila Petrovića knjaza,
0694 On osveti slavnoga Lazara
0695 Na Grahovcu polju širokome,
0696 Dok Bog dade i sveta Gospođa,
0697 Te mu sina kruna dopanula.