Antikominternski sporazum (1936)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena iz izvora: Ugovor je potpisan 25. novembra 1936. godine u Berlinu. Sa japanske strane potpisao je japanski ambasador u Berlinu vikont Mušakoji, po nalogu japanskog cara Hirohita, a sa nemačke ambasador g. fon Ribentrop, po nalogu kancelara Rajha Adolfa Hitlera.

Reichsadler Deutsches Reich (1935–1945).svg

Imperial Seal of Japan.svg

NEMAČKO-JAPANSKI PAKT

protiv

komunističke Internacionale


Vlada Nemačkog Rajha i Japanska carska vlada u saznanju da je cilj komunističke Internacionale, zvane „Komiterna“, razaranje i nasilje u postojećim državama sa svima sretstvima koja joj stoje na raspoloženje, u ubeđenju da tolerisanje mešanja komunističke Internacionale u unutrašnje prilike naroda ne samo škodi unutrašnjem miru i socijalnom blagostanju, već da ugrožava i svetski mir uopšte, saglasile su se, u želji za zajedničkom odbranom od komunistikog razornog rada, da sarađuju po sledećem sporazumu:

Originalni dokument sporazuma

Član 1.

Obe ugovorne države saglasile su se da se uzajamno obaveštavaju o radu komunističke Internacionale, da se posavetuju o potrebi odbranbenih mera i da u uskoj saradnji te mere sprovode.

Član 2.

Obe države će druge države, čiji je unutarnji mir ugrožen razornim radom komunističke Internacionale, uzajamno pozvati da učestvuju u merama u odbrani od razornog rada komunističke Internacionale a u duhu ovg sporazuma, ili da učestvuju u ovom sporazumu.

Član 3.

Za ovaj sporazum važe kako nemački tako i japanski tekst kao original. Sporazum stupa na snagu na dan potpisivanja i važi za rok od 5 godina. Obe ugovorne strane će se blagovremeno pre isteka roka dogovoriti o daljoj saradnji.

Dopunski protokol[uredi]

Reichsadler Deutsches Reich (1935–1945).svg

Imperial Seal of Japan.svg

DOPUNSKI PROTOKOL


Povodom današnjeg potpisivanja sporazuma protiv komunističke Internacionale punomoćnici obeju zemalja saglasili su se još o sledećem dopunskom protokolu:


a) Merodavne vlasti obeju država najtešnje će sarađivati u pogledu međusobnog obaveštenja, a s obzirom na delatnost komunističke Internacionale kao i u pogledu mera za odbranu od komustičke opasnosti;

b) merodavne vlasti obe ugovorne države preduzeće u okviru postojećih zakona stroge mere protiv onih koji se u zemlji ili u inostranstvu, direktno ili indirektno učestvuju u radu komunističke Internacionale, ili pomažu njen rad;

v) da bi se olakšala saradnja merodavnih vlasti u pogledu prvih dveju tačaka ovog dopunskog protokola, obrazovaće se stalna komisija. Ta komisija raspravljaće i odlučivati o merama za dalje pobijanje razornog rada komunističke Internacionale.


Napomena iz izvora: Potpisivanju ovoga ugovora sa nemačke strane prisustvovali su poslanik g. fon Erdmansdorf i g. dr. fon Raumer, a sa japanske strane savetnik ambasade g. Inous i general g. Oshima.

Izvori[uredi]

  • Politika, br. 10.242 od četvrtka 26. novembra 1936, strana 2

Vidi još[uredi]

Vikipedija
Vikipedija ima članak u vezi sa ovim tekstom: