Andromeda1/PRIKAZANjE PETO

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Andromeda - AT PRVI
Pisac: Džono (Junije) Palmotić
PRIKAZANjE PETO
PRIKAZANjE PETO

SKUP NEREJIDA


NEREJIDA PRVA

     Nerejide, mê družice,
Nereove kćeri izbrane, 450
sinja mora ke božice
od svakoga jeste zvane,
kijeh svud lipos vijekom slove,
     znate kô se ponosita
Kasiope diže i slavi 455
da nje ljepos bremenita
naš dobiva ures pravi
komu nigda svrhe nije.
     Odavna se poče ona
puna tašte oholasti 460
zatjecati prem smiona
suproć vječnoj našoj vlasti
i ne cijenit našu diku.
     Osvet’mo se, mâ ljubljena
draga družbo, pravo nije 465
da umrla jedna žena
s božicam se hitat smije
i da lipos njih ne cijeni.

NEREJIDA DRUGA

     Ku gromova strašnijeh silu,
ke valova silnijeh gore 470
podignusmo da nemilu
nje oholas na tle obore
i da lipos nje pedepšu!
     Još se nije podnižila,
joštera se slavi i hvali 475
da je od morskijeh ljepša vila,
strahoviti kojijem vali
klanjaju se podniženi.
     Ne, ne, ne, ne, iznađimo
najsilnije sve načine, 480
morske, ujedno sjedinimo
............................................
i kraljestvo nje hara’mo!
     Osvet’mo se, mâ ljubljena
draga družbo, pravo nije 485
da umrla jedna žena
s božicam se hitat smije
i da lipos njih ne cijenn.

NEREJIDA TREĆA

     O veliki, silni Jove,
nebeskoga kralju dvora, 490
koji vladaš sve bogove
i od neba, i od mora,
i božanstva sva pakljena.,
     kako trpi tva desnica
da su ovako uvrijeđene 495
vlasti vječnijeh od božica
od umrle jedne žene,
kako vlas je tva ponosna?
     Na nje glavu ponositu
pošlji silu tvoga plama 500
i ukaži svemu svitu
kô se oholas silna slama
ka bogove pogrđuje!
     Osvet’mo se, mâ ljubljena
draga družbo, pravo nije 505
da umrla jedna žena
s božicam se hitat smije
i da lipos njih ne cijeni!
Javno vlasništvo
Ovaj tekst je u javnom vlasništvu u Srbiji, Sjedinjenim državama i svim ostalim zemljama sa periodom zaštite autorskih prava od života autora plus 70 godina jer je njegov autor, Džono (Junije) Palmotić, umro 1657, pre 363 godine.