Закон о изменама Закона о одбрани (1997)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА

ЗАКОНА О ОДБРАНИ


Члан 1.

У Закону о одбрани („Службени гласник Републике Српске“, број 21/96) у члану 6. став 2. и другим одговарајућим члановима реч „Генералштаб“ замењује се речју „Ђенералштаб“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 17. став 1. тачка 2) брише се, а тач. 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) постају тач. 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8).

Члан 3.

Члан 18. мења се и гласи:

„Ради руковођења одбраном и командовања оружаним снагама формира се Врховни савет одбране.

Врховни савет одбране даје сагласност на акта из оквира права и дужности председника Републике, а у случајевима одсутности и спречености председника Републике акта из његове надлежности може доносити и Врховни савет одбране.

Врховни савет одбране чине: председник Републике, потпредседник Републике, члан Председништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, председник Народне скупштине, председник Владе, министар одбране, министар унутрашњих послова и начелник Ђенералштаба.

Врховни савет одбране доноси пословник о свом раду.“

Члан 4.

Члан 29. брише се.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 02-1906/97
26. августа 1997. године


Председник
Народне скупштине
Др Драган Калинић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 22/97