Page:O Makedoniji i Makedoncima - Stojan Protić.pdf/39

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

35

ње, Присојница, Аџијовци, Болетин, Жерноница, Видуше, Брошица, Горенци, Баланци, Папрадница. Мијачка села ван Дабра: Екловец (у Кичевском округу), Папрадиште у околини Велеса, Крушево, између Прилипа, Велеса и Битоља, и Снилово у околини Битоља. Мијака има и православних и потурчењака, као год и Брсјака.

Пољани (Поленци) имају ова главнија села: Дренок или Дреница, Модрич (Модрић?), Врбица, Себиште. Главно место Кецкара је Клење или Клинци.

Познати лексикограф Пуљевски, Мијак је из села Галичника (написао је упоредне речнике: словенско-албански, арбанаско-арнаутски, турски и грчки упоредни речник, и македонско-арнаутско-турски, оба у Београду, 1873. и 1875. године.)

Главне особине дебарскога или мијачкога говора по П. Драганову, од кога смо и горње податке о именима села узели, ове су:

Старословенско лъ замењује се са ол: јаболка, волк, волна, молзем. Старословенско јус Мијаци изговарају као о: мож, пот, зоб, рока, рочица, али, као што ћемо ниже видети, чује се у њих по каткад и у као замена јуса. Као Мијаци замењују јус и западнородопски Рупалани, па у неколико и Чепинци, Неврокопски

3*