Пређи на садржај

Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/8

Извор: Викизворник
Ова страница је лекторисана

2

позиција и то од 1000 тал. на име подизања и годишњег
издржавања ботаничке баште и друга од 400 тал. на име
хонорара баштовану те баште. Ово би саопштено актом тад.
заступника министра просвете од 25 Фебр. 1874. год.
бр. 1101 ректорату велике школе с тим, да је мени као
професору ботанике поверена управа ботаничке баште; по-
ради предаје места намењеног ботаничкој башти будем упу-
ћен, да се министарству грађевина обратим.
    Чим је плац одређен за бот. башту великој школи
комисоно предат, приступим с пролећа 1875 год. радо-
вима, који су имали засађивању ботаничке баште да пред-
ходе и то: ограђивању плаца, подизању зграде за башто-
ванску радионицу и стан послужитељу и регулацији терена
који је с две стране, северне и источне, био угнут те с
тога изложен поплави Дунава, а дуж средине предвојен
4 метра високим шанцем, остатком оног утврђења којим
је некад унутарња варош била од предграђа растављена.
    Ови и други потребни послови посвршили су се ре-
дом 1875—1980 год. Најпре би плац ограђен тарабом од
средњача*, за тим озидана зграда за радионицу и стан по-
служитељу (бр. 1)**, а иза тог стана му би одређена авлија
и омања башта за домаћу потребу (бр. 2). Пред зиму 1875
год. озидана су на два краја баште два бунара (бр. 3), али
су на жалост врло плитко копана, те им вода, са многе
шалитре које свуд има у горњим слојевима на којима Бео-
град лежи, ни за обичне домаће потребе не ваља, а за
поливање биља посве је шкодљива. Земља са шанца би
употребљена на то да се површина плаца поравни, а по-
главито да се са стране Дунава издигне до нивоа, који
највећу до данас познату висину Дунава с једним метром
премаша.

    * У огради има 24000 □ м. ** в. назад скицу.