Пређи на садржај

Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/22

Извор: Викизворник
Ова страница је лекторисана

16

ложењу уз сав остали персонал бот. баште и помоћник,
кога велика школа бира на две године између одлич-
них ученика, који су свршили природњачко-математички
факултет а спремају се за учитеље ботанике. Надзор-
ник (Jnspector) води бригу о домаћим потребама бот.
баште, о стању зграда што се ту находе, он извршује
набавке које управник за потребе нађе, спрема предлоге
за оправке и друге у башти потребне грађевине, он из-
даје плату нижем персоналу, саставља у договру са ди-
ректором годишњи буџет за ботаничку башту, подноси
годишње рачуне о учињеним издацима, прописује најзад
правила за нижи персонал. —
    Још неколико речи о унутарњем реду у ботаничкој
башти. При свима радовима који се буду у бот. башти
вршили — при прављењу група, зидању басена, стакле-
них и др. зграда и ређању ствари у музеју, ваља да се
угледамо на саму природу биљака, на којима, сматрали
ситну маховину или највећи грм свакад виђамо лакоћу,
виткост, складност, често велику елегантност. С тога ћемо
у бот. башти да избегавамо све оно што је гломазно,
претрпано, што и најмање очи вређа. При састављању
биљних група, ма да им је наука место и међе одредила,
зависиће много од избора биљних врста и од њихова рас-
пореда те да групе буду оку угодне. Басени и камењари
морају, што се величине и облика тиче, једни да буду уде-
шени према другима, према месту где се находе и према
биљкама које имају ту да се посаде. Што се најзад зграда
тиче које се у бот. башти подижу, оне ваља да су лаке,
светле, удешене (осим слушаонице) по павиљонској системи
већ и за то, како би могле без осетљиве штете да се пору-
ше, кад би потреба настала да се прошире. —
    Ради бољег разумевања онога што се односи на места
у нашој бот. башти додао сам овде на крају скицу бот.
баште, а бројеви у скици кажу да је: