Топономастика Војводине

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

У овом чланку намеравам да дам, према топономастичкој стратиграфији, сажет приказ главних карактеристика војвођанских имена места (топонима), колико је то могућно на основу досдашњег научног на жалост врло мршавог испитивања. Дати нешто дефинитивно из ове области не може се већ због тога што није прикупљен сав материјал према научним принципима и што нису из архива сабране историске потврде за поједина имена места.

Војвођанско Историско друштво задужило би науку кад би сабрало све војвођанске топониме у један корпус или речник, како је то учињено за поједине крајеве у другим државама, нарочито у Француској где Министарство просвете издаје Dictionnaires topographiques за поједине департмане.[1]

  1. Литература коју највише кратицама цитирам јесте ова: 1. Csanki Dr. Dezso: Magyarorszag tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban. II sv. Budapest 1894. Цитирано кратицом Csanki. 2. Melich Janos: A honfoglalaskori Magyarorszag. Budapest 1925-29. Цитирано кратицом Melich. 3. Gombocz Zoltan es Melich Janos: Magyar etimologiai szotar. Budapest 1914 и. д. (дошло до речи faristar; цитирано кратицом Gombocz-Melich). Остала је наведена пуним цитирањем уобичајеним начином у белешкама.