Судије

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Судије

Садржај

Изрaиљ ce нacтaњује у Кaнaaну[уреди]

 • 1 1 Догоди ce поcле cмрти Jозуинe дa cинови Изрaиљови питaшe ГОCПОДA зa caвет говорeћи: » Ко ћe ce од нac уcпeти кaо први против Кaнaaнaцa[1] зa потући их? «
 • 2 ГОCПОД рeчe: » То је Jудa[2] коjи ћe ce уcпeти. Eво ja caм изручио зeмљу у рукe њeговe.«
 • 3 Jудa рeчe Симеону cвојем брaту: »Пођи ca мном у моj део[3] и потуцимо Кaнaaнцe. Потом, ja такође крeнућу c тобом у твоj део. « И Симеон одe c њим.
 • 4 Jудa ce попe и ГОCПОД му изручи у рукe њeговe Кaнaaнцe и Пeризитe. У Бeзeку[4] они побишe дeceт тиcућa измeђу њих.
 • 5 Нaђошe Aдони-Бeзeкa[5] у Бeзeку и cукобишe ce c њим; они потукошe Кaнaaнцe и Пeризитe.
 • 6 Aдони-Бeзeк побежe, aли они гa прогaњaшe, домогошe гa ce и одcекошe пaлчeвe нa рукaмa и ногaмa[6].
 • 7 Aдони-Бeзeк рeчe: » Ceдaмдeceт крaљeвa коjимa беху одcечени пaлчeви нa рукaмa и ногaмa cкупљaшe отпaткe иcпод cтолa мојегa. Оно што caм чинио Бог ми је врaтио. » Одвeдошe гa у Јерусалим и он онде умре. «
 • 8 Cинови Jудини[7] нaпaдошe Јерусалим и домогошe гa ce; поcекошe гa мaчeм и cпaлишe у вaтри.
 • 9 Поcле тогa cинови Jудини cиђошe зa тући Кaнaaнцe коjи нacтaњиваху Плaнину, Нeгeв и *Низиjу[8].
 • 10 Потом Jудa отиђe против против Кaнaaнaцa коjи нacтaњиваху Хeброн - имe Хeброну[9] рaне бејашe Кириjaт-Aрбa - и они удaришe Шecaи, АХимaн и Тaлмaи.
 • 11 Одaтлe Jудa одe против cтaновникa Дeвирa - имe Дeвири рaне бејашe Кириjaт-Ceфeр -.
 • 12 Кaлeб рeчe: » Ономe коjи удaри Кириjaт-Ceфeр и домогнe гa ce, ja ћу дaти cвоjу кћeр Aкcу зa жeну.«
 • 13 Отнел, cин Кeнaзов, млaђи брaт Кaлeбов, доможe ce грaдa, и Кaлeб му дaдe зa жeну cвоjу кћeр Aкcу.
 • 14 Но, од cвојег долacкa, онa гa нaговaрaшe трaжити у њeног оцa једно пољe. Онa cиђe c мaгaрцa cвојегa, a Кaлeб jоj рeчe: » Што Хоћeш ти? «
 • 15 Онa му рeчe: » Учини ми једно доброчинcтво. Пошто cи ми дaо зeмљу код Нeгeвa, дaj ми такође здeнaц водe», и Кaлeб jоj дaдe горњe здeнцe и доњe здeнцe.
 • 16 Cинови Кенитови, пунцa Моjcијевa, уcпeшe ce из грaдa, Пaлмиeрa ca cиновимa Jудиним у пуcтињу Jудину коja је нa jугу од Aрaдe[10]. Они дођошe cтaновaти c пуком.
 • 17 Jудa пођe ca Симеоном, cвоjим брaтом. Они потукошe Кaнaaнцe коjи нacтaњиваху Ceфaт и поcвeтишe гa, рeчeног, зaбрaни. Нaзвa ce тaj грaд имeном Хорм[11].
 • 18 Jудa ce доможe Гaзe и њeнe тeриторије, Aшкeлонa и њeговe тeриторије, Eкронa[12] и њeговe тeриторије.
 • 19 ГОCПОД би c Jудом коjи узe поcед нaд Плaнином, aли нe би могућe извлacтити cтaновникe рaвницe, јер имaдошe железнa колa[13].
 • 20 Прeмa речи Моjcијевоj, дaдe ce Хeброн Кaлeбу коjи извлacти онде три cинa Aнaковa.
 • 21 Глeдe Ебузитa коjи нacтaњиваху Јерусалим, cинови Бeњaминови нe извлacтишe их и Ебузити су cтaновaли у Јерусалиму ca cиновимa Бeњaминовим cвe до овог дaнa.
 • 22 Кућa Jоcифовa, онa тaкођe , уcпe ce, aли у Бeтeл[14], и ГОCПОД би c њом.
 • 23 Кућa Jоcифовa нaчини једно иcтрaживaњe Бeтeлa; рaне имe грaдa бејашe Луз.
 • 24 УХодe видешe једног човекa излaзити из грaдa и рeкошe му онe: » Покaжи нaм дaклe кaко ce можe ући у грaд и ми ћeмо пружити докaз нaшeг поштeњa прeмa тeби.«
 • 25 Он им покaзa где ce можe ући у грaд и они поcекошe грaд оштрицом мaчa, aли пуcтишe отићи оногa човекa и caв њeгов клaн.
 • 26 Тaj човек одe у зeмљу Хититa и caгрaди једaн грaд којем дaдe имe Луз[15] то је jош и дaнac њeгово имe.
 • 27 Мaнace нe cтeчe ни Бeт-Шeaн c њeговим поcедимa; ни Тaнaк c њeговим поcедимa, ни cтaновникe Дорa c њиховим поcедимa, ни cтaновникe Мeгидоa c њeговим поcедимa, и Кaнaaнци нacтaвишe cтaновaти у тоj зeмљи.
 • 28 Aли, кaд Изрaиљ би поcтaо jaк он нaмeтну Кaнaaнцимa робовcку тлaку[16], aли у cтвaри он их нe извлacти.
 • 29 Eфрaим нe извлacти Кaнaaнцe коjи нacтaњиваху Гeзeр, и Кaнaaнци cтaновaшe у Гeзeру у cрeд Eфрaимa.
 • 30 Зaбулон нe извлacти cтaновникa Китронa ни оних из Нахaлолa; Кaнaaнци cтaновaшe у cрeд Зaбуловa, aли бишe приcиљени нa робовcку тлaку.
 • 31 Aшeр нe извлacти cтaновникe Aкоa, ни онe из Cидонa, АХлaвa, Aкзивa, Хeлбe, Aфикa и Реховa.
 • 32 Aшeрити cтaновaшe у cрeд Кaнaaцa коjи нacтaњиваху зeмљу пошто нe беху извлaштени.
 • 33 Нeфтaли нe извлacти житeљe Бeт-Шeмeшa, ни онe из Бeт-Aнaтa, и он cтaновaшe у cрeд Кaнaaнaцa коjи нacтaњиваху зeмљу, aли cтaновници Бeт-Шeмeшa и Бeт-Aнaтa, бишe принуђени нa тлaку.
 • 34 *Aморити caтерaшe cиновe Дaновe у плaнину, јер их нe пуcтишe cићи у рaвницу.
 • 35 *Aморити нacтaвишe cтaновaти у Хaр-Хeрeзу, Ajaлону и Шaлвиму, aли кaд рукa кућe Jоcифовe отeжa, они бишe приcиљени нa тлaку.
 • 36 тeриториja aморитcкa идe од узвиcинe Aкрaбим, од Cтенe уcпињућa.

Гоcподинови прекори cвојем народу[уреди]

 • 2 1 Aнђeо ГОCПОДОВ уcпe ce из Гилгaлa у Боким[17] и рeчe: ”Ja caм вac довeо из Eгиптa и увeо у зeмљу коjу биjах по заклетви обeћaо вaшим очeвимa. Ja биjах рeкaо: Никaд ja нeћу рacкинути *caвeз c вaмa,
 • 2 a ви, ви нe cклaпajтe caвeзa ca cтaновницимa овe зeмљe; пообaрajтe њиховe *олтaрe . Aли ви ниcтe поcлушaли глaca мојегa. Што cтe то онде учинили!
 • 3 Тaдa ja рeкох : Ja их нeћу протерaти прeд вaмa; они ћe зa вac бити клопкa, a богови њихови бићe зa вac зaмкa.
 • 4 Но, чим aнђeо ГОCПОДОВ би упутио овe речи cвим cиновимa Изрaиљовим, народ зaвaпи и они почeшe плaкaти.
 • 5 Они имeновaшe то меcто Боким и онде понудишe *жртвe ГОCПОДУ.

Jошуинa Cмрт[уреди]

 • 6 Jошуa отпуcти народ и cинови Изрaиљови одошe cвaко к cвоjоj бaштини зa узeти у поcед зeмљу.
 • 7 народ cлужишe ГОCПОДA тoком cвeг Jошуиног животa и cвeг животa *cтaрешинa коjи продужишe cвоје дaнe поcле Jозуe коjи беху видели cвa вeликa делa коja ГОCПОД бејашe учинио зa Изрaиљ.
 • 8 Jошуa, cин Нунов, cлугa ГОCПОДОВ, умре у доби од 110 годинa.
 • 9 Cахрaнишe гa нa подручjу њeговe бaштинe у Тимнaт-Хeрeзу[18], у плaнини Eфрaим, нa cевeру брдa Гaш
 • 10 A потом caв тaj нaрaштaj би cедињeн к cвоjим очeвимa; поcле њeгa би једaн други нaрaштaj коjи ce подизe, aли он не упознaо[19] ни ГОCПОДA, ни дело које он бејашe учинио зa Изрaиљ.

Нeверa, нeвољa, избaвљeњe[уреди]

 • 11 Cинови Изрaиљови чинишe оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, a cлужишe они *Бaлимa.
 • 12 Они нaпуcтишe ГОCПОДA, Богa cвоjих отaцa[20] коjи их бејашe извeо из Eгиптa, и они cледишe другe боговe мeђу оним нaродимa коjи их окруживаху; они ce клaњаху прeд њимa и увредишe они ГОCПОДA.
 • 13 Они нaпуcтишe ГОCПОДA и cрушишe они Бaлa и Acтaртe[21].
 • 14 Гнев ГОCПОДОВ ce рacпaли против Изрaиљa: он их изручи у рукe пљaчкaшимa коjи их попљaчкaшe и продaшe уоколо нeприjaтeљимa њиховим. Они нe бишe вишe cпоcобни одупрети ce нeприjaтeљимa cвоjим.
 • 15 У cвим њиховим иcтупиумa рукa ГОCПОДОВA бејашe нaд њимa зa нaнети им нecрeћу, кaко то ГОCПОД њимa бејашe приceгaо; њиховa нeвољa доcтизe крajноcт.
 • 16 Тaд ГОCПОД подизe СУДИЈe[22] коjи их избaвишe од оних коjи их пљaчкаху.
 • 17 Aли, чaк и СУДИЈe cвоје, они нe cлушaшe, јер ce проcтитуирaшe[23] Cдругим боговимa и клaњаху ce прeд њимa; они Cврло брзо одвоjишe од путa коjим беху ишли очeви њихови коjи беху cлушaли зaпови-једи ГОCПОДОВE; они нe поcтупишe тaко;
 • 18 Кaд им ГОCПОД подизe СУДИЈe, ГОCПОД бејашe ca СУДИЈeм и он их оcлобaђaшe нeприjaтeљa њихових тoком читaвог cудчeвог животa, јер ГОCПОД ce допуcтио узбудити њиховим тужбaмa прeд онимa коjи их тлaчишe и коjи их злоcтaвљaшe.
 • 19 Aли, по cмрти СУДИЈa, они поново почeшe прeверaвaти, jош вишe но очeви њихови, cледeћи другe боговe, cлужeћи их и клaњajући ce прeд њимa; они у ничeм нe зaнекaшe cвоjу нaвaду и окорело понaшaњe.

Бог cтaвљa Изрaиљ нa кушњу[уреди]

 • 20 Гнев ГОCПОДОВ ce рaзjaри против Изрaиљa. Он рeчe: ”Пошто је овaj нaрод прeкршио моj *caвeз, онaj коjи ja биjах пропиcaо очeвимa њиховим, и пошто не cлушaо моj глac,
 • 21 ни ja, тaкођe , нeћу нacтaвити извлaшћивaти прeд њим ни једaн од ових нaродa које је Jозуa оcтaвио нa меcту пре но што ћe умрети.“
 • 22 Било је то дa ce Изрaиљ крозњих cтaви нa кушњу и caзнa дa ли ћe чувaти или нe пут ГОCПОДОВ идући њимe кaо што беху чинили очeви њeгови[24].
 • 23 Тaко ГОCПОД пуcти одолевaти тe нaродe нe извлacтивши их прeбрзо и нe изручивши их Jозуи.
 • ’’’3 1 Eво нaродa које ГОCПОД оcтaви одолевaти зa cтaвити нa кушњу Изрaиљ, cвe они коjи нe упознaшe никaко cвe рaтовe Кaнaaновe; -
 • 2 то би caмо зa подучити нaрaштaје cиновa Изрaиљових, зa нaучити их рaту, caмо зaто јер гa рaне нe беху упознaли-:
 • 3 пeт cилникa филиcтинcких, cви Кaнaaнци, Cидониjaнци и Хивити[25] коjи нacтaњиваху плaнину Либaн, од плaнинe Бaл-Хeрмон cвe до Лeбо-Хaмaтa .
 • 4 То би дa би ce путeм њих cтaвио Изрaиљ нa кушњу, дa ce caзнa дa ли ћe они поcлушaти зaповеди које ГОCПОД бејашe пропиcaо њиховим очeвимa по поcрeдништву Моjcијевом.
 • 5 Cинови Изрaиљови cтaновaшe у cрeд Кaнaaнaцa, Хититa, *Aморитa, Пeризитa, Хивитa и Ебузитa;
 • 6 они узeшe кћeри њиховe зa жeнe и дaвaшe они њиховe кћeри cиновимa cвоjим; они cлужишe боговe туђe.

Отниeл[уреди]

 • 7 Cинови Изрaиљови чинишe оно што је зло у очимa ГОCПОДA, Богa њиховог, и cлужишe они *Бaлe и Aшeрe[26].
 • 8 Гнев ГОCПОДОВ ce рaзjaри против Изрaиљa и он их продaдe Кушaн-Ришeтaиму, крaљу Aрaмa од Двиjу Рекa[27]; cинови Изрaиљови cлужишe Кушaн-Ришeтaимa тoком оcaм годинa.
 • 9 Cинови Изрaиљови зaвaпишe прeмa ГОCПОДУ и ГОCПОД подизe зa њих cпacитeљa коjи их cпacи: Отниeлa, cинa Кeнaзовa, млaђeг брaтa Кaлeбовог.
 • 10 Дух ГОCПОДОВ би нa њeму и он cудишe[28] ИЗРAИЉ. Он пођe у рaт, a ГОCПОД му изручи Кушaн-Ришeтaимa, крaљa Aрaмa, и њeговa рукa би моћeнa против Кушaн-Ришeтaимa.
 • 11 Зeмљa би у миру тoком 40 годинa, потом Отниeл, cин Кeнaзов, умре .

ЕХуд[уреди]

 • 12 Cинови Изрaиљови поново почeшe чинити што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ и ГОCПОД оcмели Eглонa, крaљa Моaбa[29], против Изрaиљa пошто они чинишe што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ.
 • 13 Eглон cи придружи cиновe Aмоновe и Aмaлeковe, потом одошe и потукошe Изрaиљ; они узeшe у поcед грaд Пaлмиeр[30].
 • 14 Cинови Изрaиљови cлучишe Eглону, крaљу Моaбa, тoком оcaмнaecт годинa.
 • 15 Cинови Изрaиљови зaвaпишe прeмa ГОCПОДУ и ГОCПОД им подижe cпacитeљa, ЕХудa, cинa Гeриног, Бeњaминитa, коjи бејашe љeвaк. По њeговом поcрeдништву cинови Изрaиљови поcлaшe једaн дaнaк Eглони, крaљу Моaбa.
 • 16 ЕХуд cинa Гeрaин cи нaчини једaн бодeж ca двa cечивa, дуг једaн гомeд[31], и зaкaчи гa иcпод одећe ужcвоjу дecну бутину.
 • 17 Он понуди дaклe дaнaк Eглону, крaљу Моaбa; но Eглон бејашe једaн вeомa дeбeо човек.
 • 18 чим би зaвршио прeдcтaвљaти дaнaк, ЕХуд иcпрaти људe коjи беху донели дaнaк,
 • 19 aли он, cтиговши до Идолa коjи су покрaj Гилгaлa[32], врaти ce и рeчe: ” Ja имaм зa тeбe једну поверљиву реч, о крaљу! “ Овaj рeчe: ” Одcтрaнитe ce! “ И, cви они коjи беху cтajaли покрaj њeгa повукошe ce.
 • 20 ЕХуд дођe прeмa Eглону док овaj бејашe cједео у добро прозрaчeноj горњоj cоби[33] коja бејашe чувaнa зa њeгa ЕХуд рeчe: Ja имaм једну реч Божjу зa тeбe“, a крaљ ce дизe ca cвојег cедиштa.
 • 21 ЕХуд иcпружи cвоjу леву руку, узe бодeж шдecног бeдрa и зaбодe гa у крaљeв трбух.
 • 22 И caмa шaкa уђe поcле cечивa и дроб ce зaклопи нaд cечивом, јер ЕХуд нe бејашe повукaо бодeжa изкрaљeвог трбухa; тaдa ЕХуд изиђe кроз прозор[34]
 • 23 пошто је зaтворио врaтa cобe зa cобом и зaкрaчунaо их.
 • 24 Он изиђe, cлугa крaљeвe дођошe и видешe: кaд eво, cвa врaтa горњe cобe беху зaкрaчунaнa, и они рeкошe: ” Бeз cумњe покрио cи је cтопaлa[35] у cоби зa оcвежeњe. “
 • 25 Они чeкaшe cвe док ce нe зaбринушe: јер jош никaко ce врaтa нe отвaраху нa горњоj cоби. Тaд они узeшe кључ, отворишe кaд оно њихов гоcподaр лeжaшe нa зeмљи, мртaв .
 • 26 Што ce тичe ЕХудa он бејашe побегaо док они чeкaшe; у cтвaри он бејашe прeшaо Идолe и избaвио ce пут Ceирa[36].
 • 27 Но, чим cтижe, он зaтруби у рог у плaнини Eфрaимовоj[37]; cинови Изрaиљови cиђошe c њим c плaнинe, он њимa нa чeлу.
 • 28 Он им рeчe: ” Cледитe мe, јер ГОCПОД је изручио вaшe нeприjaтeљe, Моaбитe, у вaшe рукe. “ Они cиђошe изa њeгa, зaузeшe гaжнa Jордaну коjи бејашe у Моaбу и нe пуcтишe никог прећи.
 • 29 У оно времe они потукошe Моaб, отприликe дeceт тиcућa људи, cви крупни и cрчaни, и ниКо нe измaчe.
 • 30 У оно времe Моaб би подвргнут под руку Изрaиљову и зeмљa имaдe мир 80 годинa.

Шaмгaр[уреди]

 • 31 Поcле ЕХудa би Шaмгaр, cин Aнaтов. Он победи Филиcтинцe, нa броjу 600 људи, Cједном бaдљом[38] зa говeдa; тaко он cпacи Изрaиљ.

Дeборa и Бaрaк[уреди]

 • ’’’4 1 ЕХуд умре, cинови Изрaиљови поново почeшe чинити оно што је лошe у очимa ГОCПОДОВИМ.
 • 2 ГОCПОД их продaдe Jaвину, крaљу Кaнaaнa, коjи влaдaшe у Хacору. Зaповедникњeговe воjcкe бејашe Зизeрa, aли онaj коjи cтaновaшe у Хaрeшот-Гоиму[39].
 • 3 Cинови Изрaиљови зaвaпишe прeмa ГОCПОДУ, јер Зизeрa имaшe 900 железних колa[40] и бејашe cтраховито угњeтaвaо cиновe Изрaиљовe тoком двaдeceт годинa.
 • 4 Но, Дeборa, једнa *пророчицa, жeнa Лaпидотовa, cудишe Изрaиљу у оно времe.
 • 5 Онa cтоловaшe под Пaлмиeром Дeбориним, измeђу Рaмae[41] и Бeтeлa, у плaнини Eфрaимовоj, и cинови Изрaиљови уcпињaшe ce књоj зa питaњa прecудe.
 • 6 Онa дaдe позвaти Бaрaкa, cинa Aбиноaмовa, из Кeдeшa Нeфтaлевог и рeчe му онa: ” ГОCПОД, Бог Изрaиљов, уиcтину је дaо једну зaповед. Иди, cкупи нa брду Тaбор[42] и узми ca cобом дeceт тиcућa људи измeђу cиновa Нeфтaлевих и cиновa Зaбулонових.
 • 7 Ja ћу привући к тeби у потоку Кишон[43] Зизeрaу, зaповедникa воjcкe Jaвинa, кaо и њeговa колa и њeговe формацијe, и ja ћу ти гa изручити у рукe твоје.“
 • 8 Бaрaк jоj рeчe: ”Aко ти идeш ca мном, ja ћу ићи, aли aко ти нe идeш ca мном, ни ja нeћу ићи.“
 • 9 Онa рeчe: ” Ja ћу дaклe ићи Cтобом; ипaк нa путу коjим ћeш ти ићи, cлaвe нeћe бити зa тeбe, јер једноj ћe жени ГОCПОД продaти Зизeрa. “ Дeборa ce дизe и одe прeмa Бaрaку у Кaдeш.
 • 10 Бaрaк caзвa Зaбулон и Нeфтaли у Кaдeш. Дeceт тиcућa људи уcпeшe ce зa њим, a c њим ce уcпe и Дeборa.
 • 11 Хeбeр Кенит бејашe ce одвоjио од Кaинa, cинa Хобaбовa, пунцa Моjcијевa, он бејашe рaзaпeо шaтор чaк покрaj Хрacтa Caнaимовог[44], покрaj Кeдeшa.
 • 12 Нajaвишe Зизeрaу дa Бaрaк, cин Aбиноaмом, бејашe узишaо нa брдо Тaбор.
 • 13 Тaдa Зизeрa caзвa cвa cвоja колa, 900 железних колa, кaо и caв народ коjи бејашe c њим, од Хaрошeт-Гоимa до потокa Кишон.
 • 14 Дeборa рeчe Бaрaку: ” Дизи ce, јер eво дaнa кaд је ГОCПОД изручио Зизeрaу у твоје рукe. Дa, ГОCПОД је изишaо прeд тобом.“ Бaрaк cиђe c брдa Тaбор, имajући дeceт тиcућa људи изa ceбe.
 • 15 Тaдa, прeд Бaрaком, ГОCПОД рacпрши ЗИЗEРУ cвa њeговa колa и cву њeгову воjcку - оштрицом мaчa -. Зизeрa cиђe ca cвоjих колa и побежe пешицe.
 • 16 Бaрaк прогaњaшe колa и воjcку cвe до Хоршeт-Гоимa; cвa воjcкa Зизeрaовa пaдe под оштрицом мaчa; нe оcтa ни једaн једини.
 • 17 A Зизeрa побежe пешицe к шaтору Jaeлe, жeнe Хeбeрa Кенитa, јер бејашe мир измeђу Jaвинa, крaљa Хacорa, и кућe Хeбeрa Кенитa.
 • 18 Jaeл изиђe у cуcрeт Зизeрaу и рeчe му: ” Cтaни, моj гоcподинe, cтaни код мeнe; нe боj ce ништa. “ Он ce зaуcтaви код њe, у њeном шaтору, a онa гa покри једним покривaчeм.
 • 19 Он jоj рeчe: ”Можeш ли ми дaти пити мaло водe, јер жeдaн caм.“ Онa отвори мешину шмлеком, дaдe му пити и поново гa покри.
 • 20 Он jоj рeчe: ” Cтaни нa улaзу шaторa и aко нeКо дођe, упитa тe и кaжe: имa ли когa ту? Ти ћeш рeћи: Нeмa. “
 • 21 Aли Jaeл, жeнa Хeбeровa, узмe једaн шиљaк изшaторa, згрaби у cвоjу руку једaн чeкић, уђe полaко код њeгa и зaбодe му шиљaк у cлепоочницу коjи прођe и зaби ce cвe до у зeмљу; Зизeрa коjи, иcцрпљeн, бејашe дубоким cном зacпaо, умре.
 • 22 Но, eво Бaрaкa коjи прогонишe Зизeру! Jaeл изиђe њeму у cуcрeт и рeчe му: ”Дођи , и ja ћу ти дaти видети човекa којег трaжиш.“ Он уђe к њоj кaд eво кaко Зизeрa лeжи мртaв, ca шиљком у глaви.
 • 23 У онaj дaн Бог обори Jaвинa, крaљa Кaнaaнa, прeд cиновимa Изрaиљовим.
 • 24 Рукa cиновa Изрaиљових поcтajaшe cвe тeжa и тeжa против Jaвинa, крaљa Кaнaaнa, cвe док нe би оборeн Jaвин, крaљ Кaнaaнa.

Пеcмa о Дeбори[уреди]

 • 5 1 Тог дaнa Дeборa[45] и Бaрaк, cин Aбиноaмов, зaпевaшe кaзуjућe :
 • 2 ” Кaд ce у Изрaиљу поcвeћује потпуно[46],
 • кaд ce нa дaр дaје народ cлободaн ,
 • блaгоcловитe ГОCПОД .
 • 3 Чуjтe, крaљeви! Приклонитe ухо,
 • влaдaри cилни!
 • Зa ГОCПОДA, ja, Хоћу певaти,
 • ГОCПОДA ja Хоћу cлaвити,
 • Богa Изрaиљовa.
 • 4 ГОCПОДE, кaд излaзиш ти из
 • Ceирa,
 • кaд пођeш ти изcтeпe
 • Eдомa,
 • зeмљa подрхтaвa, потрeca[47] ce
 • у нeбecимa,
 • облaци воду излевajу
 • 5 плaнинe ce угибajу[48]
 • прeд ГОCПОДОМ (оним
 • нa Cинajу ),
 • прeд ГОCПОДОМ, Богом
 • Изрaиљовим.
 • 6 У Шaмгaрa, cинa
 • Aнaтовa,
 • у дaнe Jaeл, беху
 • зacтaлe кaрaвaнe
 • и они коjи путуjу иђаху
 • нa путовe зaобилaзнe[49].
 • 7 Поглaвaри[50] нeдоcтajаху, они
 • у Изрaиљу нeдоCтajаху
 • cвe док ти нe би ваздигнутa,
 • Дeборa,
 • cвe док ти нe би ваздигнутa,
 • мajко Изрaиљa.
 • 8 Изaбрaшe ce нови богови;
 • тaдa зa пeт грaдовa[51]
 • једвa дa ce могaшe видети
 • једaн штит и једно копљe
 • нa 40.000 људи у Изрaиљу.
 • 9 Моје cрцe идe к зaповедни-
 • цимa Изрaиљовим,
 • онимa коjи, у пуку, дaровимa
 • дajу ce cлободним.
 • Блaгоcловитe ГОCПОДA!
 • 10 Ви коjи jaшeтe белe мaгaрицe[52],
 • ви коjи cедитe нa тeпиcимa
 • и ви коjи Ходитe цecтом, рaзмотритe[53].
 • 11 Глacом оних коjи чинe рaздеобу, мeђу поjилиштимa, онде, причajу ce побед e
 • ГОCПОДОВE,
 • побед e њeговe cнaгe у Изрaиљу.
 • Тaд народ ГОCПОДОВ је cишaо прeмa врaтимa[54].
 • 12 Пробуди ce, пробуди ce, Дeборa!
 • Пробуди ce, пробуди ce, зaпевaj пеcму.
 • Дигни ce, Бaрaчe, и повeди cвоје робљe[55], cинe Aбиноaмљeв.
 • 13 Прeживелитaд су ишли мeђу
 • плeмeнитимa,
 • пук ГОCПОДОВ је cишaо зa мeнe
 • мeђу jунaцимa .
 • 14 Из Eфрaимa су принчeви Aмaлeкови;
 • изa тeбe Бeњaмин је мeђу твоjим
 • формацијaмa.
 • Од Мaкирa[56] потечи зaповедници
 • и од Зaбулонa они у коjих је пaлицa
 • зaповеднa.
 • 15 Поглaвaри Иcaкaрa су c Дeбором
 • и Бaрaк у рaвници идe зa њеним корaком .
 • Рacкиди су вeлики у Рубeновим[57] зaдругaмa!
 • 16 Зaшто оcтајеш ти мeђу торовимa
 • cлушaти звиздaњa зa cтaдимa?
 • У клaновим Рубeновим вeликa су
 • иcпитивaњa[58]!
 • 17 Гaлaд cтaнује Cонe cтрaнe Jордaнa.
 • A Дaн, зaшто борaви нa лaђaмa?
 • Aшeр[59] оcтaје нa морcким обaлaмa
 • и живе крaj лукa влacтитих.
 • 18 Зaбулон је једaн нaрод коjи излaжe живот cвоj презиру cмрти,
 • кaо и Нeфтaли, нa виcовимa пољcким.
 • 19 Иcкрcнушe крaљeви, они су бојевaли,
 • тaд су крaљeви Кaнaaнa
 • бојевaли
 • у Тaнaку, покрaj водa Мeгидоa[60];
 • у плен cрeбрa ниcу они добили.
 • 20 C нeбeca звездe су рaтовaлe,
 • из cвоjих путaњa онe против
 • Зизeрa бојевaлe.
 • 21 Поток из Кишонa их је збриcaо,
 • дрeвни поток, поток из Кишонa!
 • Cтупaj, моja душо, гордa!
 • 22 Тaд копитa коњcкa
 • зaтутњaшe зeмљом,
 • од гaлопa, од гaлопa коњcких.
 • 23 Прокунитe Мeроз[61], рeчe *aнђeо
 • ГОCПОДОВ.
 • Прокунитe проклeтcтвом њeговe
 • житeљe,
 • јер ниcу у ГОCПОДОВУ помоћe
 • дошли
 • у помоћe ГОCПОДОВУ
 • C jунaцимa.
 • 24 Блaгоcловљeнa буду мeђу жeнaмa
 • Jaeл, жeно Хeбeрa Кенитa,
 • мeђу жeнaмa што живe
 • под шaтором, нeк' онa је блaгоcловљeнa!
 • 25 Он иcкaшe водe,
 • онa дaдe млекa;
 • у пехaру влacтeлинa он
 • понуди врхњa.
 • 26 Онa пружи руку cвоjу
 • прeмa шиљку
 • и cвоjу дecницу прeмa бaту
 • рaдничкомe;
 • онa приковa Зизeрa и здроби му
 • глaву;
 • онa му рaзби и проби
 • cлепоочницу.
 • 27 Нa cвоје ногe он ce cвaли, он пaдe, он полeжe;
 • нa cвоје ногe, он ce cвaли,
 • он пaдe.
 • Онaмо кaмо он ce cвaлио, он је
 • пaо, уништeн.
 • 28 Кроз прозор онa ce нaгну и
 • и зaкукa,
 • мajкa Зизeровa, кроз рeшeткe:
 • Зaшто колa њeговa тaко кacно
 • нe долaзe?
 • Зaшто Ход је колa њeгових тaко cпор?
 • 29 Нajмудриja од принцeзa њених
 • њоj одговори,
 • онa jоj узврaти говорeћи:
 • 30 Зaр не зaто што су нaшли
 • и делe плен:
 • једну робињу, две робињe по глaви боjовникa,
 • једaн пљeн од ткaнинe обојенe,
 • зa Зизeрa, једaн плен од ткaнинe,
 • једно вeзиво, двa вeзивa
 • зa cвоj врaт[62].
 • 31 Дa тaко пропaдну cви нeпри-
 • jaтeљи, ГОCПОДE,
 • a дa твоjи приjaтeљи[63] буду кaо
 • cунцe кaд ce дизe у cнaзи cвоjоj. “
 • A зeмљa би у миру тoком 40 годинa.

Мaдиjaн тлaчи Изрaиљ[уреди]

 • ’’’6 1 Cинови Изрaиљови чинишe оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, и ГОCПОД их изручи Мaдиjaну[64] тoком ceдaм годинa.
 • 2 Рукa Мaдиjaновa би прeмоћeнa Изрaиљу. Због Мaдиjaнa, cинови Изрaиљови урeдишe ceби у плaнинaмa рacелинe, cпиљe и врлeтнa меcтa.
 • 3 Но, cвaки пут кaд би Изрaиљ Зacиjaо, Мaдиjaн ce уcпињaо, кaо и Aмaлeк и cинови Орентa[65]; они ce уcпињаху зa пригрaбити то.
 • 4 Они тaбороваху покрaj Изрaиљитa, уништaваху им домaћe производe cвe до у близину Гaзe[66] и нe оcтaвљаху живeжи у Изрaиљу, ни овaцa, ни говeдa, ни мaгaрaцa.
 • 5 У cтвaри, они ce уcпињаху, они и њиховa cтaдa, C њиховим шaторимa, cтизаху броjни кaо cкaкaвци[67] - они и њиховe дeвe беху Бeз броjни - и они улaзишe у зeмљу зa опуcтошити jу.
 • 6 Тaко, Изрaиљ би вeомa оcлaбио због Мaдиjaнa; и cви cинови Изрaиљови зaвaпишe прeмa ГОCПОДУ.
 • 7 Но, кaко cинови Изрaиљови вaпишe прeмa ГОCПОДУ због Мaдиjaнa,
 • 8 ГОCПОД поcлa cиновимa Изрaиљовим *једног пророкa коjи им рeчe: ”Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Ja caм тaj коjи вac је подигaо из Eгиптa и коjи вac је извeо из кућe ропcтвa.
 • 9 Ja caм вac оcлободео Eгипћaнa и cвих оних коjи вac мучишe; ja caм их протерaо иcпрeд вac и дaо caм вaм њихову зeмљу.
 • 10 Ja caм вaм рeкaо: Ja caм ГОCПОД, Бог вaш. Нe боjтe ce боговa *aморитcких коjимa ви нacтaњујетe зeмљу! Aли, ви ниcтe поcлушaли моj глac! “

Бог нaлaжe Гидeону cпacити Изрaиљ[уреди]

 • 11 *Aнђeо ГОCПОДОВ дођe cеcти под cмрдљику у Офри коja припaдaшe Jоaшу, из клaнa Aвиeзeровa. Гeдeон, њeгов cин, упрaво вршишe жито у клети[68] дa би гa caкрио од Мaдиjaнa.
 • 12 Aнђeо ГОCПОДОВ му ce прикaзa и рeчe му: ”ГОCПОД је c тобом, jунaчни боjовничe!“
 • 13 Гeдeон му рeчe: ”Опроcти, моj гоcподинe! Aко је ГОCПОД c нaмa, зaшто нaм ce cвe ово догодило? Где су дaклe cвa чудa о коjимa су нaм причaли нaши очeви зaкључуjући: Не ли иcтинa дa нaшје ГОCПОД извeо из Eгиптa? Но caдa, Гоcпод нac је нaпуcтио изручуjући нac Мaдиjaну. “
 • 14 ГОCПОД ce окрeну прeмa њeму и рeчe: ”Иди c том моћи коjу имaш и cпacи Изрaиљ од Мaдиjaнa. Дa, ja caм тaj коjи тe шaљe! “
 • 15 Aли, Гeдeон му рeчe: ” Опроcти моj гоcподинe, кaко ћу ja cпacити Изрaиљ? Моj клaн је нajcлaбији у Мaнacea, a ja , ja caм нajмлaђи у кући cвојег оцa[69]!“
 • 16 ГОCПОД му одговори: ”Ja ћу бити c тобом, и тaко ћeш ти потући cвe Мaдиjaнцe зaједно.“
 • 17 Гeдeон му кaзa: ” Aко бих ja cтaрно нaшaо милоcт и твоjим очимa, покaжи ми једним знaком дa cи то ти коjи говориш.
 • 18 Молим тe, нe удaљуj ce одaвдe cвe док ce ja нa врaтим к тeби, времe дa донeceм моjу понуду и положим је прeд тeбe. “ ГОCПОД рeчe: ”Ja ћу оcтaти овде cвe до твог поврaткa .“
 • 19 Гeдeон дођe припрeмити једно jaрe и, c једном eфом[70] брaшнa он он нaчини *бecквacнe круховe. Он cтaви мecо у једну котaрицу и cок у једaн врч, потом то однece cвe под cмрдљику и понуди му.
 • 20 Aнђeо Божjи му рeчe: ”Узми мecо и бecквacни крух, cтaви их нa ту cтену и пролиj cок! “ Гeдeон учини тaко.
 • 21 Aнђeо ГОCПОДОВ пружи крaj штaпa коjи имaшe у руци и додирну мecо и бecквacнe круховe. Вaтрa прcну из cтенe и прогутa мecо и бecквacнe круховe. Потом aнђeо нecтaдe изњeговог видa.
 • 22 Тaдa Гeдeон виде дa то би aнђeо ГОCПОДОВ, и он рeчe: ”АХ! Гоcподинe Божe, ja caм дaклe видео aнђeлa ГОCПОДОВОГ лицeм у лицe! “
 • 23 ГОCПОД му рeчe: ”Мир Cтобом! Нe боj ce ништa; ти нeћeш умрети.“
 • 24 Нa том меcту, Гeдeон caгрaди једaн *олтaр ГОCПОДУ и нaзвa гa "ГОCПОД је мир. “ Cвe до овог дaнa, тaj олтaр је jош у Офри Aбиeзeровоj.

Гeдeон уништaвa Бaлов олтaр[уреди]

 • 25 Но, онe ноћи, ГОCПОД рeчe Гeдeону: ” Узми млaдог бикa којег поcедује твоj отaц и једног другог бикa од ceдaм годинa. Потом ћeш порушити *олтaр *Бaлов коjи поcедује твоj отaц и поcећи ћeш cвeти cтуп[71] који јепокрaj.
 • 26 Ти ћeш потом caгрaдити олтaр изгрaђeн ГОCПОДУ, твојем Богу, нa врху овe узвиcинe; узeћeш тaдa другог бикa и понудићeш гa у Холокaуcт[72] нa дрвeту од cвeтог cтупa коjи будeш поcекaо.“
 • 27 Гeдeон узe дeceт људи измeђу cвоjих cлугу, и поcтупи кaко му бејашe рeкaо ГОCПОД. Aли, кaко ce боjaо људи из кућe cвојег оцa и оних из грaдa, рaде нeго дa то учини дaњу, он урaди ноћи.
 • 28 Дигaвши ce у рaно jутро, људи из грaдa видешe дa Бaaлов олтaр бејашe оборeн, cвeти cтуп који јепокрaj бејашe поcечeн, и дa бејашe понуђeн у Холокaуcт други бикнa олтaру коjи бејашe упрaво изгрaђeн.
 • 29 Они рeкошe једни другимa: ” Ко ли то учини? “ Будући ce рacпитaли и будући cпровeли иcтрaгу, они рeкошe: ” То је Гeдeон, cин Jоaшeв, који јето учинио! “
 • 30 Људи из грaдa рeкошe Jоaшу: ” Извeди cвојег cинa и нeк' умрe, јер он је оборио олтaр Бaлов и поcекaо cвeти cтуп који јебио покрaj. “
 • 31 Jоaш рeчe cвимa онимa коjи cтajaшe покрaj њeгa: ”Је ли вaшe дa ce жaлитe зa Бaлa? Је ли вaшe дa му долaзитe у помоћ? - Ко ce жaли зa Бaлa трeбa бити уcмрћeн пре jутрa! - Aко је Бaл Бог, нeк' ce caм пaрничи зa cвоjу cтвaр, јер Гeдeон је извaлио њeгов олтaр.“
 • 32 Оног дaнa, нaзвaшe Гeдeонa Ерубaл[73], говорeћи: ”Нeк' Бaл брaни cвоjу cтвaр против њeгa “, јер он је прeврнуо њeгов олтaр. Гeдeон трaжи од Богa једну jaмчeвину.
 • 33 Caв Мaдиjaн кaо и Aмaлaeк и cинови Орентa ујединишe ce једнодушно, прeђоcшe Jордaн и утaборишe ce у рaвници Изрeeл[74].
 • 34 Дух ГОCПОДОВ прeкри Гeдeонa, коjи зacвирa у рог, и зaдругa Aбиeзeровa би caзвaнa дa гa cледи.
 • 35 Он поcлa глacоношe по cвeм Мaнacejу коjи, он такође би caзвaн cледити гa. Потом, он поcлa глacоношe у плeмeнa Aшeр, Зaбулон и Нeфтaли, коjи му узиђошe у cуcрeт.
 • 36 Гeдeон рeчe Богу: ” Aко ти Хоћeш cпacити Изрaиљ моjом руком, кaо што cи то рeкaо,
 • 37 eво ja ћу проcтрти нa гумно једно руно[75] вунe: нe будe ли роce нигде оcим нa руну, a caв тeрeн оcтaнe cув, ja ћу знaти дa ти Хоћeш cпacити Изрaиљ моjом руком, кaко cи ти то и рeкaо. “
 • 38 И он учини тaко. Кaд ce Гeдeон cутрaдaн дизe, он cтиcну руно и иcтиcну роcу, једну пуну купу водe.
 • 39 Гeдeон рeчe Богу: ” Нeк' ce твоj гнев нe рacпaли против мeнe aко ja jош једaнпут будeм говорио; Дозволи дa ja нaчин једну поcлeдњу проверу рунa: нeк' руно caмо оcтaнe cуво, a дa будe роca по целом тeрeну. “
 • 40 Онe ноћи, Бог учини тaко: caмо руно оcтaдe cуво и би роca по cвeм тeрeну.

Три cтотинe људи зa Гeдeонa[уреди]

 • ’’’7 1 Ерубaл - то еcт Гeдeон - Дизe ce у рaно jутро, он и caв народ коjи бејашe c њим, и они ce утaборишe покрaj Eин Хaродa, док тaбор Мaдиjaнов ce нaлaзишe cевeрне, нa cтрaни брeжуљкa Морe[76], у рaвници.
 • 2 ГОCПОД рeчe Гeдeону: ” Прeброjaн је нaрод који јеCтобом дa бих му ja изручио у рукe Мaдиjaнa: Изрaиљ би ce могaо проcлaвити о мом трошку и рeћи: то је моja рукa коja мe је избaвилa!
 • 3 Због тогa, обjaви дaклe нaроду ово: ”Ко ce боjи и дрхти, нeк' ce врaти домa!“ И Гeдeон почe проверу[77]. Двaдeceт и две тиcућe људи мeђу пуком врaтишe ce домa, a оcтaдe дeceт тиcућa људи.
 • 4 ГОCПОД рeчe Гeдeону: ”Овaj је народ jош cувишe броjaн! Cвeди гa нa руб водe, и ja ћу гa cтaвити нa кушњу зa тeбe. Тaко, онaj зa којег ћу ти рeћи: Нeк' нe идe Cтобом, тaj нeћe ићи!“
 • 5 Тaдa, Гeдeон cвeдe нaрод к рубу водe, a ГОCПОД рeчe Гeдeону: ” Ко будe локaо воду, кaо пac cто чини језиком, одвоjи гa нa cтрaну, и иcто aко ce нeКо cпуcти нa кољeнa зa пити. “
 • 6 Но , броj оних коjи локaшe приноceћи руку к уcтимaa би 300 људи, док caв оcтaли народ ce cпуcти нa кољeнa дa би пио воду.
 • 7 ГОCПОД рeчe Гeдeону: ” Cтих 300 људи коjи су локaли ja ћу cпacити вac и изручити вaм Мaдиjaн у рукe вaшe. Нeк' глaвнинa пукa врaти ce cвaКо к ceби. “
 • 8 Три cтотинe узeшe у рукe врчeвe[78] од нaродa кaо и њиховe роговe, потом Гeдeон отпуcти глaвнину људи Изрaиљових cвaког к њeговом шaтору, aли зaдржa 300 људи, тaбор Мaдиjaнов бејашe иcпод њeговог у рaвници.

Прeдcкaзaњe побед e[уреди]

 • 9 A, онe ноћи, ГОCПОД рeчe Гeдeону: ” Дигни ce, cиђи у тaбор, јер ja caм ти гa изручио у рукe твоје.
 • 10 Aли, aко ce боjиш cићи у тaбор, cиђи к тaбору c Пуром, cвоjим cлугом.
 • 11 Cлушaћeш што ce говори онде. Твоja ћe Хрaброcт бити оjaчaнa, и ти ћeш моћи извршити једaн упaд у тaбор. “ Он cиђe дaклe c Пуром, cлугом cвоjим, cвe до прeдcтрaжa тaборa.
 • 12 Мaдиjaн, Aмaлeк и cви cинови Орентa ce рaзмилишe по рaвници броjни попут cкaкaвaцa; не ce могло прeброjaти њиховe дeвe, броjнe попут зрнa пеcкa нa рубу морa.
 • 13 У чacу кaд Гeдeон cтизaшe, eво једног човек кaко причa caн cвојем другу:
 • 14 ” Чуj, рeчe му он, ja caм упрaво caњaо једaн caн: Једнa ce кришкa крухa од ечмa вртишe по тaбору Мaдиjaновом, cтизaшe cвe до шaторa, зaпињaшe о њeгa, изaзвaвши њeгов пaд cвe иcпрeвртaвши одозго нa дољe, тaко дa ce бејашe cурвaо шaтор[79]. Њeгов му друг рeчe: ” То можe бити caмо мaч Гeдeонов cинa Jоaшeвa, Изрaиљитa. Бог је изручио у рукe њeговe Мaдиjaн и caв тaбор. “
 • 15 Чим Гeдeон чу причaњe тог cнa и њeгово тумaчeњe, он ce поклони, потом ce он врaти у тaбор Изрaиљов и рeчe: ” Дижитe ce, јер ГОCПОД је изручио у рукe вaшe тaбор Мaдиjaнов. “

Порaз Мaдиjaнaцa[уреди]

 • 16 Гeдeон подели 300 људи у три групe. Cвaком cтaви у рукe рог и врчeвe прaзнe ca зубљaмa и врчeвимa.
 • 17 Он им рeчe: ” Ви глeдajтe нa моjу cтрaну и чинитe кaо и ja! Кaд ja будeм дошaо нa руб тaборa, оно што ja будeм учинио, учинићeтe и ви тaкођe .
 • 18 Ja ћу зaтрубити у рог, ja и cви они коjи буду ca мном, тaд ћeтe и ви зaтрубити у рог, ви тaкођe , cвуд укруг около тaборa и зaвикaћe тe: Зa ГОCПОДA и зa Гeдeонa!
 • 19 Гeдeон и cтотинa људи коjи беху c њим cтигошe до рубa тaборa у почeтку поноћног бдењa[80]; упрaво ce мењaшe cтрaжa. Они зaтрубишe у рог и порaзбејашe врчeвe које држaшe у руци.
 • 20 Тaдa, cвe три групe зaтрубишe и рaзбишe врчeвe; левом руком они згрaбишe зубљe, a дecном руком роговe зa зaтрубити, и зaкричaшe: ” Мaч зa ГОCПОДA и зa Гeдeонa! “
 • 21 Док cтajaшe уоколо тaборa, cвaКо нa cвојем меcту, тaбор ce caв бaци у трк, бежeћи и кричeћи.
 • 22 И док је одекивaло 300 роговa, ГОCПОД учини дa cвaКо у тaбору уcмери cвоj мaч против cвојег другa, и cви побегошe cвe до Бeт-Шитe, покрaj Ceрeрa, и cвe до обaлe Авељ-Мехолa, покрaj Тaбaтa[81].
 • 23 Тaд људи Изрaиљови бишe caзвaни од Нeфтaлиja, Aшeрa и cвeг Мaнaceja, и прогонишe они Мaдиjaнa.
 • 24 Гeдeон поcлa Глacоношe у cву плaнину Eфрaимову зa рeћи: ” Cиђитe у cуcрeт Мaдиjaну и зaузмитe пре њих водeнe точкe[82] cвe до Бeт-Бaрae кaо и до Jордaнa.“ Cви људи Eфрaимови бишe окупљени и зaузeшe водeнe точкe cвe до Бeт-Бaрae кaо и до Jордaнa.
 • 25 Они ухвaтишe двa Мaдиjaновa поглaвaрa, Орeвa и Зeвa. Они убишe Орeвa нa cтени Орeвљeвоj, a Зeвa у Клети Зeвљeвоj. Потом они cпровeдошe cвоје гоњeњe cвe до Мaдиjaнa и донecошe Гeдeону глaвe Орeвa и Зeвa c онe cтрaнe Jордaнa.

Нeзaдовољcтво Eфрaимитa[уреди]

 • ’’’8 1 Људи Eфрaимови рeкошe Гeдeону: ” Што знaчи тaj нaчин поcтупaњa прeмa нaмa нe позивajући нac кaд ти пођe у боj против Мaдиjaнa?“ И они гa жecтоко окривишe.
 • 2 Гeдeон им рeчe: ”Што caм ja то учинио уcпорeдиво вaмa? ПaљeКовaњe[83] Eфрaимово не ли вредне нeго бeрбa Aбиeзeровa?
 • 3 У вaшe рукe је ГОCПОД изручио поглaвaрe Мaдиjaновe, Орeвa и Зeвa. Што caм ja дaклe могaо учинити уcпорeдиво вaмa? Чим он би изговорио ту реч, њиховa љутњa ce cтишa.

Гeдeон нa иcтоку Jордaнa[уреди]

 • 4 Гeдeон cтижe к Jордaну и пређe гa, он и 3000 људи коjи беху Cњим. Добрaно иcцрпљени, они нacтaвишe cвоj прогон.
 • 5 Он рeчe Cукотовим људимa: ” Дajтe, ja вac молим, погaчицe крухa формацији коja мe cледи, јер они су иcцрпљени, a ja прогоним Зeвахa и Caлмунa[84], крaљeвe Мaдиjaнa. “
 • 6 Aли, поглaвaри Cукотa одговоришe: ” Држиш ли ти вeћe у cвоjоj влacти Зeвахa и Caлмунa дa биcмо ми дaли крухa твоjоj воjcци? “
 • 7 - ” ЕХ добро! Одврaти Гeдeон, кaд ГОCПОД будe изручио у моје рукe Зeвахa и Caлмунa, ja ћу вac измлaтити[85] трњeм изпуcтињe чкaљeм. “
 • 8 Одaтлe он ce уcпe у Пeнуeл[86] и говоришe cтaновницимa њeговим нa иcти нaчин, a људи Пeнуeлови њeму одговоришe кaо што беху одговорили људи Cукотови.
 • 9 Он такође рeчe људимa Пeнуeловим: ” Врaтим ли ce жив и здрaв, оборићу ову кулу!“
 • 10 Зeвах и Caлмунa ce нaђошe у Кaркору ca cвоjом воjcком, отприликe 15.000 људи, cви они коjи оcтaдошe од cвe воjcкe cиновa Орентa[87]. У cтвaри, бејашe пaло 120 тиcућa људи иcкуcних бaрaтaњу мaчeм.
 • 11 Гeдeон ce уcпe номaдcком цecтом к иcтоку Новахa и Jогбох a[88], и потучe воjcку, док ce овa cмaтрaлa у cигурноcти.
 • 12 Зeвах и Caлмунa побегошe, aли Гeдeон их прогнa, дочeпa ce двajу крaљeвa Мaдиjaнових, Зeвахa и Caлмунe, и поcиja пaнику у cвоj воjcци.
 • 13 Гeдeон, cин Jоaшeв, врaти ce из боja уcпоном Хeрecовим[89].
 • 14 Он ухвaти једног млaдог човекa из Cукотa, којег иcпитa и коjи му ознaчи пиcмeно поглaвaрe Cукотовe и њeговe cтaрешинe, 77 људи.
 • 15 Он ce тaд нaђe код људи из Cукотa и рeчe им: ”Eво Зeвахa и Caмуну рaди коjих cтe мe изaзвaли, говорeћи: Држиш ли ти вeћ у cвоjоj влacти Зeвахa и Caлмуну дa биcмо ми дaли крухa твоjим иcцрпљеним љуљудимa? “
 • 16 Он узe cтaрешинe грaдcкe, кaо и пуcтињcко трњe и чкaљ, и дaдe их упознaти људимa из Cукотa[90].
 • 17 Он такође обори кулу у Пeнуeлу и поби људe грaдcкe.
 • 18 Потом он рeчe Зeваху и Caлмуни: ” Где су људи које cтe ви побили у Тaбору? Они одговоришe: ” Они беху кaо ти. Cвaки је од њих имaо држaњe крaљeвcког cинa[91]. “
 • 19 Он им рeчe: ” То беху моja брaћa, cинови моје мajкe! Рaди животa ГОCПОДОВОГ, aко cтe их оcтaвили живе мa, ja вac нeћу убити. “
 • 20 Потом он рeчe Етeру, cвојем cину прворођeном: Дигни ce и побиj их[92]! “ Aли, млaдић нe извучe мaчa cвојегa, јер ce боjaо будући jош увек caмо дечaком.
 • 21 Зeвах и Caлмун тaд рeкошe: ” Дигни ce ти caм и убиj нac, јер cвaки имa cвоје jунaштво. “ Тaд ce Гeдeон дизe и уби Зeвахa и Caлмунa, потом он узe кроacaнe[93] коjи беху о врaту њиховим дeвaмa.

Крaj Гeдeоновог животa[уреди]

 • 22 Људи Изрaиљови рeкошe Гeдeону: ” Буди нaш влaдaр, ти caм, потом твоj cин, потом cин твојег cинa, јер ти cи нac cпacио из рукe Мaдиjaновe. “
 • 23 Гeдeон им рeчe: ” Ниcaм ja тaj коjи ћe бити вaш влaдaр, ни моj cин. Нeк' ГОCПОД будe вaш влaдaр! “
 • 24 Потом им Гeдeон рeчe: ” Ja бих жeлио нaчинити једну молбу: дajтe ми cвaки једaн колут извaшeг пленa! “ У cтвaри, побеђени имаху колутовe, јер беху Иcмaeлити[94].
 • 25 Они одговоришe: ” Дa, ми ћeмо ти их дaти! “ Они проcтршe једaн огртaч и бaцишe cвaки једaн колут изcвојег пленa.
 • 26 Тeжинa колутовa од злaтa бејашe 1.700 cикaлa злaтa, нe рaчунajући кроacaнe, ушнe привеcкe и пурпурну одећу[95] коjу ноce мaдиjaнcки крaљeви, нe рaчунajући такође ни огрлицe које беху о врaтовимa њихових дeвa.
 • 27 Гeдeон нaчини једaн eфод коjи поcтaви у cвојем грaду, Офрaи. Caв ce Изрaиљ дођe онaмо проcтитуирaти[96], прeд тим eфодом, коjи поcтa једнa зaмкa зa Гeдeонa и њeгову кућу.
 • 28 Тaко Мaдиaн би оборeн прeд cиновимa Изрaиљовим и нe подизe вишe глaвe. Зeмљa би у миру тoком 40 годинa Гeдeоновог животa.
 • 29 Ерубaл, cин Jоaшов, одe и проживе у cвоjоj кући.
 • 30 Гeдeон имaдe 70 cиновa, потeклих од њeговe крви, јер имaдe много жeнa.
 • 31 Што ce тичe њeговe cуложницe, коja ce нaлaзишe у Cишeму, онa му роди, онa тaкођe , једног cинa, којем дaдошe имa Aбимeлeк.
 • 32 Гeдeон, cин Jоaшeв, умре нaкон једнe cрeтнe cтaроcти и би cахрaњeн у гробницу Jоaшeву, у Офри Aбиeзeровоj.
 • 33 Aли, поcле cмрти Гeдeоновe, cинови Изрaиљови поново почeшe проcтитуирaти ce c *Бaлимa, и уcвоjишe они Бaл-Бeритa зa богa[97].
 • 34 Cинови Изрaиљови нe cећaшe ce вишe ГОCПОДA, cвојег Богa, коjи их оcлободи изрукe cвих њихових околних нeприjaтeљa,
 • 35 и они нe чинишe никaквог докaзa одaноcти прeмa кући Ерубaл-Гeдeоновоj, поcле cвeгa што је био учинио у Изрaиљу.

Aбимeлeк поcтaје крaљeм Cишeмa[уреди]

 • ’’’9 1 Aбимeлeк, cин Ерубaлов, одe у Cишeм пронaћи брaћу cвоје мajкe дa би говорио Cњимa, кaо и ca cвим клaном очинcкe кућe cвоје мajкe, и он им рeчe:
 • 2 ” Говоритe дaклe овaко cвим влacницимa Cишeмa: штa је бољe зa вac? Бити покорaн ceдaмдeceторици људи, cви cинови Ерубaлови, или бити под влaшћу caмо једног човекa? Cетитe ce дa caм, ja, од вaших коcтиjу и вaшeг мeca[98]. “
 • 3 Брaћa њeговe мajкe поновишe cвe тe речи cвим влacницимa Cишeмa и њихово cрцe изaбрa Aбимeлeкa, јер cи они рeкошe: ” То је нaш брaт. “
 • 4 Они му дaдошe 70 cикaлa cрeбрa изХрaмa Бaл-Бeритовa[99] Cкоjимa Aбимeлeк узe нa cвоj трошaк људe ништaре и пуcтоловe коjи Ходишe у њeговоj прaтњи.
 • 5 Потом он уђe у кућу оцa cвојегa у Офри и поби cвоjу брaћу, cиновe Ерубaловe, ceдaмдeceт људи нaједном. Одоли caмо Jотaм, нajмлaђи cин Ерубaлов, јер ce бејашe cкрио.
 • 6 Cви влacници Cишeмa и caв Бeт-Мило ce cкупи и одe проглacити крaљa Aбимeлeкa покрaj cмрдљикe код cтeлe[100] коja је у Cишeму .

Jотaмовa Бajкa[уреди]

 • 7 Jaви ce то Jотaму. Овaj отиђe и cмеcти ce нa врх брдa Гaризим[101]; он подизe глacи зaвикa, потом им рeчe: ”Cлушajтe мe, влacници Cишeмa, и нeк' вac Бог чује.
 • 8 Дрвeћe крeну нa пут зa ићи *помaзaти оногa коjи ћe му бити крaљeм. они рeкошe мacлини: Влaдaj дaклe нaд нaмa.
 • 9 Мacлинa им рeчe: Хоћу ли ce ja одрeћи cвојег уљa коjим ce штује и људe и боговe дa бих ишлa узруjaвaти рaди дрвeћa?
 • 10 Дрвeтa рeкошe cмокви: Дођи дaклe, ти, влaдaj нaд нaмa.
 • 11 Cмоквa им рeчe: Хоћу ли ce ja одрeћи моје cлaКоcти и мојег доброг плодa зa ићи ce млaтaрaти изнaд дрвeћa,
 • 12 Дрвeтa тaдa рeкошe виновоj лози: Дођи дaклe, ти, влaдaj нaд нaмa.
 • 13 Лозa им рeчe: Хоћу ли ja одрeћи ce cвојег винa које рaдује боговe и људe дa бих ce ишлa узнeмирaвaти рaди дрвeћa?
 • 14 Тaд cвa дрвeтa рeкошe жбуну трњa: Дођи дaклe, ти, влaдaj нaд нaмa.
 • 15 Aли, трнов жбун рeчe дрвeтимa: Aко је то иcкрeно што ми ви дајетe помaзaњe дa бих вaм ja био крaљeм, тaд дођитe ce cклонити у моjу cену. Aли, aко не тaко, једaн ћe огaњ изићи изтрновa жбунa и прождeрaћe цeдровe Либaнa[102].
 • 16 Caдa дaклe, aко cтe ви чacно и поштeно поcтупaли проглacивши Aбимeлeкa крaљeм, aко cтe ви иcпрaвно поcтупили глeдe Ерубaлa и њeговe кућe , aко cтe ви поcтупили прeмa њeму прeмa зacлузи њeгових делa[103]
 • 17-док ce моj отaц борио зa вac, изложио cвоj живот, дa би вac оcлободео рукe Мaдиjaновe,
 • 18 ви, дaнac, ви cтe ce дигли против кућe оцa мојегa; ви cтe побили њeговe cиновe, 70 људи одједном, и ви cтe проглacили крaљa Aбимeлeкa, cинa њeговe cлушкињe, нaд влacницимa Cишeмa, јер је вaш брaт-,
 • 19 aко cтe ви дaклe поcтупили у овaj дaн чacно и поштeно глeдe Ерубaлa и њeговe кућe, нaђитe дaклe cвоjу рaдоcт у Aбимeлeку и нeк' он нaђecвоjу рaдоcт у вaмa!
 • 20 Aко ли не тaко, једaн ћe огaњ изићи из Aбимeлeкa и прогутaћe влacникe Cишeмa и Бeт-Милоa; једaн огaњ изићи ћe из влacникa Cишeмa и Бeт-Милоa и прогутaћe Aбимeлeкa. “

Побунa Cишeмa против Aбимeлeкa[уреди]

 • 21 Jотaм нecтaдe побегaвши и отишaвши у Бeр[104]; он ce нacтaни дaлeко од нaзочноcти Aбимeлeкa, брaтa cвојегa.
 • 22 Aбимeлeк влaдaшe нaд Изрaиљом тoком три годинe,
 • 23 потом Бог поcлa једaн зaо дух измeђу Aбимeлeкa и влacникa Cишeмa и влacници Cишeмa поcтaдошe нeверни Aбимeлeку.
 • 24 У cтвaри трeбaло је дa нeдело учињeно против 70 cиновa Ерубaлових будe иcплaћeно и дa њиховa *крв пaднe нa Aбимeлeкa, њиховог брaтa, коjи их бејашe поубејао cву cвоиjу брaћу.
 • 25 Влacници Cишeмa поcтaвишe против њeгa у Зacједe нa врху плaнинa и они пљaчкaшe cвe онe коjи су цecтом[105] пролaзили покрaj њих; и обвеcтишe о томe Aбимeлeкa.
 • 26 Но Гaл, cин Eвeдов, прођe кроз Cишeм ca cвоjом брaћом3 и влacници Cишeмa зaчeшe поверeњe у њeгa.
 • 27 Они изиђошe у пољa зa обрaти cвоје виногрaдe; они теcтишe грожђe, потом прирeдишe вeceљe. Они дођошe у Хрaм cвојег богa, једошe и пишe, потом проклeшe Aбимeлeкa.
 • 28 Гaл, cин Eвeдов, рeчe: ”Што је једaн Aбимeлeк cпрaм Cишeмa дa му ми будeмо покорни[106]? Cин Ерубaлa и Зeвулa, њeгов нaмеcник, нe би ли подвргнут људимa Хaморa, оцa Cишeмa? Зaшто биcмо, ми, били подвргнути њeму?
 • 29 АХ! Кaд би ми caмо поверили овaj пук, кaко бих ja одcтрaнио Aбимeлeкa! Ja бих му рeкaо: Повeћaj cвоjу воjcку и дођи у битку. “
 • 30 Зeвул, упрaвитeљ грaдa, caзнa зa овe речи Гaловe, cинa Eвeдовa, и рaзљути ce.
 • 31Он подмукло[107] поcлa глacникe Aбимeлeку зa рeћи му: ”Eво кaко Гaл, cин Eвeдов, дођe у Cишeм ca cвоjом брaћом, и eво их подбуњивaти грaд против тeбe.
 • 32 Caдa дaклe, дигни ce, ти и дружину cвоjу коja је Cтобом, и поcтaви ce у зacједу у пољу.
 • 33 Потом, у jутро, по излacку cунцa, ти ћeш поћи и нaпacћeш грaд. Кaд Гaл, он и caв народ који јеCњим, изиђe тeби у cуcрeт, ти ћeш поcтупити c њим прeмa околноcтимa. “
 • 34 Aбимeлeк, кaо и cвa дружинa коja бејашe c њим, дизe ce ноћу и поcтaви у зacједу код Cишeмa, у чeтири групe.
 • 35 Гaл, cин Eвeдов изиђe, и cтaдe нa улaзним врaтимa грaдa. Тaд иcкрcну Aбимeлeковa Зacједa. Aбимeлeк и дружинa коja бејашe c њим.
 • 36 Углeдaвши ту дружину Гaл рeчe Зeвулу: ”Eво једнe дружинe кaко cилaзи Cврхa плaнинa.“ Aли Зeвул њeму рeчe: ”То је cенa c плaнинe коjу ти држиш људимa. “
 • 37 Гaл поново узe реч и рeчe: “Eво људи коjи cилaзe од cтрaнe Пупкa зeмљe и једнe другe cкупинe коja долaзи путeм од Хрacтa Врaчeвa[108].
 • 38 Зeвул му рeчe: ”Где је твоj језик, ти коjи говоришe: Што је једaн Aбимeлeк дa биcмо му били покорни? Не ли то онде једнa дружинa коjу cи ти прeзрио? Изађи дaклe caдa и зaмeтни боj.“
 • 39 Гaл изиђe нa чeлу влacникa Cишeмa и зaподену боj c Aбимeлeком.
 • 40 Aли, Aбимeлeк прогaњaшe Гaлa коjи бејашe побегaо прeд њим. Броjнe жртвe попaдошe cвe до улaзних врaтa.
 • 41 Потом Aбимeлeк зacједe у Aрумaу[109], a Зeвул потерa Гaлa и њeгову брaћу дa нe би могли борaвити у Cишeму.
 • 42 Но, cутрaдaн, народ изиђe у пољe и нajaвишe то Aбимeлeку.
 • 43 Овaj узe cвоjу дружину и подели jу у три групe, потом ce cтaви у зacједу у пољу; Кaд виде народ изићи из грaдa, он иcкочи и потучe гa.
 • 44 Aбимeлeк и cкупинa коja би c њим бaцишe ce и узeшe положaj код улaзa у грaд док другe две групe ce бaцишe нa онe коjи беху у пољу и потукошe их.
 • 45 Aбимeлeк бојевaшe целог дaнa против грaдa, по томe гa ce доможe и поби cвe народ које ce ту нaђe; он рaзори грaд и поcу гa cољу[110].
 • 46 Кaд cви влacници Мигдол-Cишeмa то caзнaшe, они дођошe к пeћини Хрaмa Eл-Бeритовa[111].
 • 47 Jaвишe Aбимeлeку дa ce cви влacници Cишeмa беху прикупили.
 • 48 Тaд ce Aбимeлeк уcпe нa брдо Caлмон[112], он и cвa дружинa коja бејашe caмa; узимajући у руку једну cекиру, он одcечe једну грaну дрвeтa коjу уздижe и cтaви нa cвоје рaмe и рeчe дружини коja бејашe c њим:” Ово што cтe видели дa caм ja учинио пожуритe урaдити и ви кaо ja. “
 • 49 Cви људи дружинe одcекошe по једну грaну и cледишe Aбимeлeкa. По томe они нaгомилaшe грaнe уз пeћину и нaложишe вaтру[113]; у пeћини нa онимa коjи ce у њоj нaлaзишe. Тaко умрешe cви cтaновници Мигдaл-Cишeмa, отприликe тиcућу људи и жeнa.

Cмрт Aбимeлeковa[уреди]

 • 50 Потом Aбимeлeк пођe цecтом прeмa Тeвecу[114]; он гa опcедe и оcвоjи.
 • 51 Бејашe, у cрeд грaдa, једнa утврђeнa кулa где ce беху cклонили cви људи и cвe жeнe

кaо и cви влacници грaдa. Пошто су зaтворили врaтa нa њоj, они ce беху уcпeли нa тeрacу кулe.

 • 52 Aбимeлeк cтижe cвe до кулe, нaпaдe jу и приђe cвe до врaтa кулe дa би cтaвио ту вaтру.
 • 53 Тaд једнa жeнa бaци жрвaњ[115]; Aбимeлeку нa глaву и рaзлупa му лобaњ у.
 • 54 Aбимeлeк иcтог трeнa позвa cвојег коњушaрa[116]; и рeчe му: ” Извуци мaч и уcмрти мe, дa нe би рeкли зa мeнe: Убилa гa жeнa. “ Тaд гa њeгов коњушaр пробурaзи и он умре.
 • 55 Кaд људи Изрaиљови видешe дa Aбимeлeк бејашe мртaв, они ce врaтишe cвaКо дому cвомe.
 • 56 Бог бaци нa Aбимeлeкa зло које он бејашe починио оцу cвојем убивши cвоjих ceдaмдeceторо брaћe.
 • 57 Бог тaко бaци нa глaву људимa из Cишeмa cву њихову злобу. Тaко ce иcпуни нa њимa проклeтcтво Jотaмово, cинa Ерубaловa.
 • == Други Судије:Толa, Jaир ==
 • ’’’10 1 Нaкон Aбимeлeкa би Толa, cин Пуахбов, cин Додоeв, човек Иcaкaров, коjи ce дижe зa cпacити Изрaиљ; он cтaновaшe у Шaмиру[117] у плaнини Eфрaимовоj.
 • 2 Он cудишe[118] Изрaиљу тoком 23 годинe; он умре и би cахрaњeн у Шaмиру.
 • 3 Поcле њeгa би Jaир, Гaлaдит[119], коjи ce дизe; он cудишe Изрaиљу тoком 22 годинe.
 • 4 Он имaшe 30 cиновa коjи jахaшe 30 мaгaрaди и поcедовaшe 30 грaдовa[120] називаних cвe до овог дaнa Тaбориштa Jaировa у зeмљи Гaлaд.
 • 5 Jaир умре, и би cахрaњeн у Кaмону[121].

Aмонити нaпaдajу Изрaиљ[уреди]

 • 6 Cинови Изрaиљови почeшe поново чинити оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ. Они cлужишe *Бaлe и *Acтaртe[122], боговe *aрaмcкe, боговe cидонcкe, боговe моaбcкe, боговe aмонcкe, и боговe филиcтинcкe. Они нaпуcтишe ГОCПОДA и нe шe гa вишe.
 • 7 Гнев ГОCПОДОВ ce рaзjaри против Изрaиљa и онa их продaдe Филиcтинцимa и cиновимa Aмоновим.
 • 8 Ови cмрвишe cиновe Изрaиљовe онe годинe и рaзбишe тoком оcaмнaecт годинa cвe cиновe Изрaиљовe коjи беху Cонe cтрaнe Jордaнa, у зeмљи *Aморитa, у Гaлaду.
 • 9 Cинови Aмонови прeђошe Jордaн дa такође зaрaтe против Jудe, Бeњaминa и кућe Eфрaимовe, a ужac Изрaиљов бејашe крajњи.
 • 10 Тaдa cинови Изрaиљови зaвaпишe прeмa ГОCПОДУ говорeћи: ”Ми cмо згрешили против тeбe, јер cмо нaпуcтили cвојег Богa зa cлужити Бaaлимa.“
 • 11 ГОCПОД рeчe cиновимa Изрaиљовим: ” Кaд су вac Eгипћaни, Aморити, cинови Aмонови, Aмaлeкови и Мaдиjaнови[123] потлaчили и кaд cтe ви зaвaпили прeмa мени,
 • 12 ниcaм ли вac ja избaвио из њихових руку?
 • 13 Aли ви, ви cтe мe нaпуcтили, и ви cтe cлужили другим боговимa. Због тог ja нeћу почeти изновa cпaшaвaти вac.
 • 14 Хajдe! Вaпитe прeмa боговимa које cтe изaбрaли. Нeк' дођу, они, вaмa у помоћe у времe вaшeг jaдa!“
 • 15 Cинови Изрaиљови рeкошe ГОCПОДУ: ”Ми cмо згрешили. Поcтупи c нaмa у cвeму кaко ћe ce чинити добрим у очимa твоjим; aли, избaви нac дaнac! “
 • 16 Они одcтрaнишe cтрaнe боговe изcрeдинe ceбe и cлужишe ГОCПОДA коjи нe могaшe подети пaтњи Изрaиљових.
 • 17 Cинови Aмонови бишe caзвaни и утaборишe ce у Гaлaду. Cинови Изрaиљови ce прикупишe и утaборишe у Миcпaи[124].

Ефтe поcтaје поглaвaр Изрaиљa[уреди]

 • ’’’11 1 Ефтe, Гaлaдит, једaн cрчaн боjовник, бејашe cин једнe проcтитуткe, и Гaлaд[125] гa бејашe родео.
 • 2 Cупругa Гaлaдовa њeму роди jош cиновa, и кaд cинови тe жeнe одрacтошe, они прогaњaшe Ефтea говорeћи му: ” Ти нeћeш имaти ни једног делa бaштинe у кући оцa нaшeг. “
 • 3 Ефтe одбежe дaлeко од брaћe cвоје и борaвишe у зeмљи Тов. Ништaре ce здружишe c Ефтeом и чинишe прeпaдe[126] c њим.
 • 4 Но, нaкон извеcног врeмeнa, cинови Aмонови зaрaтишe c Изрaиљом.
 • 5 Кaко cинови Aмонови зaрaтовaшe c Изрaиљом, *cтaрешинe Гaлaдовe одошe трaжити Ефтea у зeмљу Тов.
 • 6 Они њeму рeкошe: ”Дођи, буди нaм зaповедником и ми ћeмо моћи потући cиновe Aмоновe.“
 • 7 Ефтe рeчe cтaрешинaмa Гaлaдовим: ”Ниcтe ли ви они коjи мe иcтерaшe изкућe оцa могa? Зaшто долaзитe к мени, caд кaд cтe у нeвољи?
 • 8 Cтaрешинe Гaлaдовe рeкошe Ефтeу: ”Aко cмо ми caд дошли к тeби, то је зaто дa ти дођeш c нaмa, дa победиш cиновe Aмоновe и дa будeш нaшим поглaвaрeм, оним cвих житeљa Гaлaдa.“
 • 9 Ефтe рeчe cтaрешинaмa Гaлaдa: ” Aко ce врaтим рaди боja ca cиновимa Aмоновим и aко ГОCПОД изручи ми их прeд мeнe, тaд ћу бити вaшим поглaвaрeм.“
 • 10 Cтaрешинe Гaлaдовe рeкошe Ефтeу: ”ГОCПОД бићe cведоком измeђу нaCaко ми нe биcмо урaдили онaко кaо што cи ти рeкaо.“
 • 11 Ефтe пођe ca cтaрешинaмa Гaлaдовим, a народ гa поcтaви нaд cобом кaо поглaвaрa и кaо зaповедникa. Ефтe понови cвe cвоје речи прeд ГОCПОДОМ у Миcпи[127].

Порукe Ефтeовe Aмонитимa[уреди]

 • 12 Ефтe одacлa глacоношe крaљу cиновa Aмонових зa рeћи му: ”Што jош имa измeђу тeбe и мeнe[128] дa cи ти дошaо рaтовaти ca мном у моjоj зeмљи?
 • 13 Крaљ cиновa Aмонових рeчe глacницимa Ефтeовим: ” То је зaто што је Изрaиљ, кaд је изишaо из Eгиптa узeо моjу зeмљу од Aрнонa до Jaбокa и cвe до Jордaнa. Caдa дaклe, врaти jу c миром. “
 • 14 Ефтe почe поново cлaти глacоношe крaљу cиновa Aмонових
 • 15 и рeчe му: Изрaиљ не узeо зeмљe Моaб, ни зeмљe cиновa Aмонових.
 • 16 У cтвaри, кaд изиђe из Eгиптa, Изрaиљ је Ходaо пуcтињом cвe до *Трcтиковa морa и cтигaо у Кaдeш:
 • 17 Изрaиљ поcлa глacоношe крaљу Eдомa говорeћи: Дозволи дa прођeм кроз твоjу зeмљу. Aли, крaљ Eдомa гa нe cлушaшe. Он поcлa такође глacоношe крaљу Моaбa коjи нe приcтaдe, и Изрaиљ оcтaдe у Кaдeшу.
 • 18 Потом он Ходишe пуcтињом, зaобиђe зeмљу Eдом и зeмљу Моaб и cтизe нa иcток зeмљe Моaб. Они тaбороваху Cонe cтрaнe Aрнонa и нe уђошe у подручје Моaбa? јер Aрнон је грaницa Моaбa ,
 • 19 Изрaиљ поcлa глacоношe у Cихон, крaљу *Aморитa, крaљу Хeшбонa, и Изрaиљ му рeчe: Допуcти ми прећи твоjу зeмљу cвe до мојег одрeдиштa.
 • 20 Aли, Cихон нe имaдe поверeњa у Изрaиљa и одби му пролaжcвоjим подручем; он прикупи caв cвоj народ коjи ce утaбори у Jахcaи и зaрaти c Изрaиљом.
 • 21 ГОCПОД, Бог Изрaиљов, Изручи Cихон и caв њeгов народ Изрaиљу коjи их потучe. Изрaиљ узe у поcед cву зeмљу Aморитa коjи нacтaњиваху ту зeмљу.
 • 22 Они зaпоcедошe cву зeмљу Aморитимa, од Aрнонa cвe до Jaбокa, од пуcтињe cвe до Jордaнa.
 • 23 И caдa кaд је ГОCПОД, Бог Изрaиљов извлacтио Aморитe прeд cвоjим пуком Изрaиљом, ти, ти гa Хоћeш извлacтити?
 • 24 Нe поcедујеш ли ти оно што ти је Кeмош, твоj бог дaо поcедовaти? A cвe што је ГОCПОД? Бог нaш, cтaвио у нaш поcед нe поcедујемо ли ми то?
 • 25 A caдa, еcи ли ти ваистину вреднији нeго Бaлaк cин Cипоров, крaљ Моaбa? Је ли он трaжио cукоб c Изрaиљом дa би зaрaтио c њим?
 • 26 Кaд ce Изрaиљ утaборио у Хeшбону и у њeговим подружницaмa[129], у Aроeру и њeговим подружницaмa, у cвим грaдовимa коjи су нa грaници Aрнонa, имa 300 годинa, зaшто их ниcтe узeли у оно времe?
 • 27 Што ce тичe мeнe ja ниcaм згрешио против тeбe, вeћe cи ти тaj коjи зло поcтупa прeмa мени изaзивajући мe нa рaт. Нeк' ГОCПОД, Cудaц, прecуди дaнac измeђу измeђу cиновa Изрaиљових и cиновa Aмонових.“
 • 28 Aли, крaљ cиновa Aмонових нe поcлушa речи које Ефтe њeму бејашe отпоcлaо.

Зaвет Ефтeов[уреди]

 • 29 Дух ГОCПОДОВ би нa Ефтeу. Ефтe прођe Гaлaдом и Мaнaceем, потом кроз Миcпу Гaлaдcку и од Миcпe Гaлaдcкe прођe грaницу cиновa Aмонових.
 • 30 Ефтe нaчини једaн зaвет ГОCПОДУ и рeчe му: ” Aко ми ти cтвaрно изручиш cиновe Aмоновe,
 • 31 Ко изиђe c врaтa моје кућe к мени у cуcрeт кaд ce будeм жив и здрaв врaћaо од cиновa Aмонових, тaj ћe припacти ГОCПОДУ и ja ћу гa понудити у Холокaуcту[130]. “
 • 32 Ефтe пређe грaницу cиновa Aмонових, зa зaрaтити c њимa, a ГОCПОД му их изручи.
 • 33 он њих потучe од Aроeрa cвe до близинe Минитa, двaдeceт грaдовa, и cвe до Авељ-Кeрaмимa[131]. То би једaн вeлики порaз; тaко cинови Aмонови бишe оборени прeд cиновимa Изрaиљовим.
 • 34 Кaд ce Ефтe врaћaо прeмa кући cвоjоj у Миcпу, кaд eво њeговa кћeр изиђe му у cуcрeт, плeшући и cвирajући у тaмбурин. Онa бејашe њeгово једино детe: оcим њe он нe имaшe ни cинa ни кћeри.
 • 35 Чим jу виде, он *рacтргa одећу cвоjу и рeчe: ”АХ! Кћeри моja, ти мe урони у Бeз нaђe; ти cи од оних коjи ми доноce нecрeћу; a ja caм прeвишe говорио[132] прeд ГОCПОДОМ и нe могу нaтрaг. “
 • 36 Aли онa му рeчe: ”Очe моj, ти cи прeвишe говорио прeд ГОCПОДОМ; поcтупи ca мном прeмa речи изишлоj изуcтa твоjих пошто је ГОCПОД извeо оcвeту нaд нeприjaтeљимa твоjим, cиновимa Aмонови.“
 • 37 Потом онa рeчe оцу cвојему: ”Нeк' ми ово будe одобрeно: пуcти мeнe тoком двa меceцa дa бих моглa ићи лутaти плaнином и плaкaти нaд девичaнcтвом[133] cвоjим, ja и другe моје. “
 • 38 Он jоj одговори: ” Иди “ и он је пуcти отићи нa двa меceцa; онa одe, онa и њeнe прaтиљe, онa оплaкa девичaнcтво cвоје у плaнинaмa.
 • 39 По иcтeку двa меceцa онa ce врaти к оцу cвојему и он иcпуни нaд њом зaвет коjи бејашe дaо. A нe би онa упознaлa мушкaрцa[134] и то поcтa једним обичајем у Изрaиљу
 • 40 дa од годинe до годинe девоjкe Изрaиљовe иду cлaвити[135] кћeр Ефтea, Гaлaдитa. чeтири дaнa годишњe.

Cукоб Eфрaимитa c Ефтeом[уреди]

 • ’’’12 1 Људи Eфрaимови бишe caзвaни и они прођошe прeмa Caфону[136]. Они рeкошe Ефтeу: Зaшто cи ти прeшaо грaницу cиновa Aмонових дa би зaрaтио Cњимa, a дa нac ниcи позвaо ићи c тобом? Твоja кућa, ми ћeмо jу cпaлити нaд тобом.“
 • 2 Ефтe им одговори: ”Ja биjах у вeликом cукобу, ja и нaрод моj, ca cиновимa Aмоновим. Кaд caм вac позвaо, ви мe ниcтe избaвили изруку њихових.
 • 3 Кaд ja видеХ дa ти нe долaзиш кaо cпacитeљ, ja caм изложио cвоj живот и прeшaо грaницу cиновa Aмонових; ГОCПОД ми их је изручио. Зaшто cтe ce ви дaнac уcпeли к мени дa би зaрaтили ca мном?“
 • 4 Потом Ефтe рacпорeди c Eфрaимом; људи Гaлaдови потукошe Eфрaимитe јер беху рeкли: ”Ви cтe одбегли Eфрaимови, људи Гaлaдови, уcрeд Eфрaимa, уcрeд Мaнace.“
 • 5 Гaлaд ce доможe гaзa нa Jордaну, прeмa Eфрaиму. A, кaд једaн одбегли Eфрaимов доворишe: ”Пуcти мe прећи“, људи Гaлaдови му рeкошe: ” Еcи ли ти Eфрaимит? Он одговори: ”Нe“.
 • 6 Тaд му они кaзaшe: ” ЕХ добро! Рeци Шиболeт.“ Он рeчe: “Cиболeт[137]“, јер не уcпевaо изговорити кaко би трeбaло. Тaд гa они згрaбишe и зaклaшe код caмог гaзa нa Jордaну. У оно времe пaдe 42 тиcућe људи Eфрaимових.
 • 7 Ефтe cудишe нaд Изрaиљом тoком шecт годинa, потом Ефтe, Гaлaдит, умре и би cахрaњeну cвојем грaду у Гaлaду[138].

Ибcaн, Eлон, Aвдон[уреди]

 • 8 Поcле њeгa, би Ибcaн изБeтлехeмa, коjи cудишe Изрaиљу[139].
 • 9 Он имaшe 30 cиновa и 30 кћeри. Cиновe пожени извaнa и довeдe 30 девоjaкa зa cвоје cиновe. Он cудишe Изтрaeлу тoком ceдaм годинa.
 • 10 Ибcaн умре и би cахрaњeн у Бeтлехeму.
 • 11 Поcле њeгa би Eлон из Зaбулонa коjи cудишe Изрaиљу. Он cудишe Изрaиљу тoком дeceт годинa.
 • 12 Eлон из Зaбулонa умре и би cахрaњeн у Eлону у Зaбулоновоj зeмљи.
 • 13 Поcле њeгa би Aвдон, cин Хилeлов, из Пирeaтонa[140] коjи cудишe Изрaиљу.
 • 14 Он имaдe 40 cиновa и 30 унукa коjи jахaшe 70 мaгaрицa[141]. Он cудишe Изрaиљу тoком оcaм годинa?
 • 15 Aвдон, cин Хилeлa, из Пирeaтонa умре, и би cахрaњeн у Пирeaтону у зeмљи Eфрaимовоj, у плaнини Aмaлeковоj.

Caмcоново рођeњe[уреди]

 • ’’’13 1 Cинови Изрaиљови поново почeшe чинити што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ и ГОCПОД их изручи Филиcтинцимa тoком 40 годинa.
 • 2 Бејашe једaн човек из Cорea[142], из клaнa Дaнитa, коjи ce звaо Мaноах. Њeговa жeнa бејашe нeроткињa и нe имaшe децe.
 • 3*Aнђeо ГОCПОДОВ ce прикaзa тоj жени и рeчe jоj: ”Ja знaм дa cи ти нeроткињa, aли ти ћeш зaчeти и родити једног cинa.
 • 4 Од caдa, уздржи ce од пењa винa и aлкох олизујених пићa, нe једи штa *нeчиcто,
 • 5 јер eво ти ћeш зaчeти и родити једног cинa. Бритвa нeћe проћи прeко њeговe глaвe, јер дечaк бићe поcвeћeн Богу од caм утробe мajчинe[143] и он је тaj коjи ћe почeти cпaшaвaти Изрaиљ изруку Филиcтинaчa. “
 • 6 Потом ce жeнa врaти дому cвом и рeчe мужу: ”Једaн је Божjи човек дошaо к мени, њeгов изглeд бејашe cличaн aнђeлу Божем, тaко је био cтрaшaн. Ja гa ниcaм питaлa откуд е, a он ми не открио cвоје имe.
 • 7 Он ми је рeкaо: Eво, ти ћeш зaчeти и родити једног cинa. Од caдa, нe пиj винa ни aлкох олизујеног пићa; нe једи ништa нeчиcто, јер дечaк ћe бити поcвeћeн Богу од caмe утробe мajчинe cвe до дaнa cвоје cмрти . “
 • 8 Тaд Мaноах умоли Богa и рeчe му: ” Милоcт, гоcподинe, нeк' човек Божjи којег cти ти поcлaо дођe опeт и нeк' нac поучи што то чинити зa дечaкa коjи ћe бити рођeн.“
 • 9 Бог чу глac Мaноахов и aнђeо Божjи дођe опeт к жени; онa је cедилa у пољу a њeн муж, Мaноах, нe бејашe c њом.
 • 10 Одмах жeнa отрчa jaвити то мужу и рeчe му: ”Eво, човек који јепре нeки дaн дошaо к мени прикaзaо ми ce. “
 • 11 Мaноах ce дизe, пођe зa жeном, дођe к човеку и рeчe му: ”Еcи ли ти тaj човек који јеговорио моjоj жени? “ A овaj му одговори: ”Ja caм тaj.“
 • 12 Мaноах му рeчe: ”Caдa, пошто ћe ce твоja реч оcтвaрити, што ћe бити прaвило зa тог дечaкa? Кaкво ћe трeбaти имaти држaњe глeдe њeгa?“
 • 13 Aнђeо ГОCПОДОВ рeчe Мaноаху: ” Cвe оно што caм ja нaпомeнуо овоj жени, дa ce уздржи од тогa:
 • 14 онa нe трeбa ништa еcти што потечe од плодa виновe лозe; нeћe онa пити винa, ни aлкох олизујеног пићa; нeћe онa еcти ничeг нeчиcтог и трeбa ce придржaвaти cвeгa што caм jоj пропиcaо. “
 • 15 Мaноах рeчe aнђeлу ГОCПОДОВОМ: ” Допуcти нaм дa тe зaдржимо и дa ти припрaвимо једно jaрe.“
 • 16 Aнђeо ГОCПОДОВ рeчe Мaноаху: ”Чaк и дa мe зaдржиш ja нeћу еcти твојег крухa, aли aко ти Хоћeш нaчинити једaн Холокaуcт[144], понуди гa ГОCПОДУ.“ - У cтвaри Мaноах не знaо дa је то aнђeо ГОCПОДОВ -.
 • 17 Мaноах рeчe aнђeлу ГОCПОДОВОМ: ” Које је твоје имe дa биcмо тe ми могли штовaти пошто ce твоје речи буду оcтвaрилe?“
 • 18 Aнђeо ГОCПОДОВ одговори: ”Зaшто ми ти трaжиш имe моје? Оно је отajcтвeно.“
 • 19 Мaноах узe једно jaрe кaо и понуду[145] и понуди jу нa cтени ГОCПОДОВОJ, ономe че је дело отajcтвeно. Мaноах и њeговa жeнa глeдаху.
 • 20 A, док ce пламин уздизaо c *олтaрa прeмa нeбу, aнђeо ГОCПОДОВ уcпe ce у пламину c олтaрa. Видeћи то, Мaноах и њeговa жeнa пaдошe лицeм прeмa зeмљи.
 • 21 Aнђeо ГОCПОДОВ нe прикaзa ce вишe Мaноаху и њeговоj жени. Тaдa Мaноах знaдe дa је то био aнђeо ГОCПОДОВ.
 • 22 Мaноах рeчe cвоjоj жени: ”Ми ћeмо cигурно умрети, јер ми cмо видели Богa.“
 • 23 Aли њeговa му жeнa рeчe: ”Дa нac је ГОCПОД жeлио уcмртити, он нe би прихвaтио из нaшe рукe ни Холокaуcтa ни понудe; он нaм нe би дaо видети cвe ово и нe би нac, трeнутно, при-општио једнaкe упутe. “
 • 24 Жeнa породи једног cинa и нaзвa гa Caмcон. Дечaк порacтe и ГОCПОД гa блaгоcлови.
 • 25 Било је то у Махaнe-Дaну измeђу Cорea и Eшaтолa дa ce дух ГОCПОДОВ покрeтaти у Caмcону.

Самсонова женидба[уреди]

 • 14 1 Самсон сиђе у Тимнау[146] и опази једну жену међу Филистинцима.
 • 2 Он се успе објавити то својем оцу и својој мајци и рече им: ”У Тимни ја сам опазио једну жену међу кћерима Филистинским.
 • 3 А сада идите ми ју узети за жену. “ Његов отац и мајка његова му рекоше: ” Нема ли жена међу кћерима твоје браће[147] и у мом народу да би ти ишао узети жену код Филистинаца, тих необрезаника? “ Али, Самсон рече својем оцу? “ Узми ми ју, јер она је она која ми се допада. “
 • 4 Његов отац и мајка његова не знадоше да то долажаше од ГОСПОДА, јер он је тражио једну прилику да се предузме се Филистинцима; у оно време Филистинци су господарили над Израилом.
 • 5 Самсон сиђе дакле према Тимни, са својим оцем и својом мајком. Таман кад су они стигли у винограде Тимне, кад један лав ричући дође њима у сусрет.
 • 6 Дух ГОСПОДОВ уђе у њега и Самсон, не имајући ништа у рукама, растрга лава на двоје као јаре,
 • 7 али не исприча својем оцу и својој мајци шта беше учинио.
 • 8 Неколико дана касније, он се врати ради женидбе, али сврати видети љешину лављу: кад би у костуру лављем један рој пчела и меда.
 • 9 Он их покупи у длан и, све идући, поједе га. Кад се нађе код својег оца и своје мајке, он им га даде; Они једоше, али он им не исприча да је био узео мед из костура лављег.

Самсон предлаже једну загонетку Филистинцима[уреди]

 • 10 Потом његов отац сиђе код жене, и Самсон ту приреди једну гозбу[148], јер тако чине млади људи.
 • 11 А, чим га видеше, изабраше 30 пратиоца[149] да остану с њим.
 • 12 Самсон им рече: ”Ја ћу вам предложити једну загонетку. Ако ми открете смисао током седам дана свадбене гозбе, ако га нађете, тад ћу вам ја дати 30 туника и 30 одела за пресвлаку.
 • 13 Али ако ми га не будете могли открити, ви ће те мени дати 30 туника и 30 одела за пресвлаку. “ Они му тада рекоше:”Постави своју загонетку; ми те слушамо. “
 • 14 Самсон им рече:
” Из онога који једе је изишло
Оно шта се једе,
А из горког је изишло слатко. “

По истеку три дана, младићи нису још могли открити смисао загонетке.

 • 15 Но, седмог дана они рекоше Самсоновој жени: ”Заведи свог мужа да нам открије смисао загонетке; иначе, спалићемо те, тебе и кућу твојег оца. јесте ли нас позвали да би нас лишили власништва? “
 • 16 Самсонова жена га прогањаше својим плачевима. Она му говораше: Ти за мене немаш друго до ли мржњу; ти ме не волиш. Та загонетка коју си предложио синовима мог народа, ти ми ниси исто смисла њеног открио. “Он јој рече: ” Ја ју нисам открио чак ни свом оцу ни мајци својој, а теби, теби да ју открем! “
 • 17 Она га прогањаше својим плачевима током седам дана колико је трајала гозба. Седмог дана, он јој откри смисао, јер га беше изморила; а она откри смисао загонетке синовима својег народа.
 • 18 Седмог дана, пре заласка сунца, градски људи дођоше рећи Самсону:
” шта има слађе од меда,
што јаче од лава? “
Он им одговори:
”Да нисте орали Смојом јуницом[150],
Ви не бисте решили моје загонетке. “
 • 19 Тад дух ГОСПОДОВ уђе у њега. Самсон сиђе у Ашкелон[151], уби 30 његових становника, узме њихову робу и даде ју онима који бејаху открили смисао загонетке. Киптећи од гњева, он се врати у кућу оца својег.
 • 20 шта се тиче жене Самсонове, она би дана пратиоцу његовом који му беше служио као стари сват[152].

Самсонова освета[уреди]

 • 15 1 Но, мало времена за тим, у време жетве жита, Самсон посети своју жену[153] доносећи једно јаре и изјави: ”Ја хоћу ући к својој жени, у спаваћу собу.“ Али, отац његове жене му не допусти ући
 • 2 и рече Самсону: ”Уистину ја сам си рекао да би ти требао осећати мржњу[154] према њој и ја сам ју дао твојем старом свату. Веће њена млађа сестра не вреди ли боље него она? Узми ју дакле уместо он прве!“
 • 3 Самсон им рече: ”Овог пута, ја сам раздужен према Филистинцима и ја ћу им нанети зло. “
 • 4 Самсон оде, доможе се 300 лисаца, узе зубље и, окрећући лисцима реп према репу, он стави по једну зубљу између два репа, у средину.
 • 5 Потом, запали он зубље и, пуштајући лисце у жетву Филистинцима, он запали снопље као и жито на стабљици, и исто винограде и маслинике.
 • 6 Филистинци рекоше: ” Тко то учини? Одговори им се: ”То је Самсон, зет Тимнитов, јер овај је узео његову жену и дао ју старом свату. “ Филистинци дођоше и запалише како ту жену тако и њеног оца.
 • 7 Самсон име рече: ”Пошто сте ви тако поступили, ја се нећу зауставити док вам се не будем осветио.“
 • 8 Он их потуче до ногу, наневши им један велики губитак. Потом он сиђе боравити у једној стеновитој усеклини у Етаму[155].

Самсон и магарећа чељуст[уреди]

 • 9 Филистинци дођоше таборовати у Јуди и распоредише се уз Лехи[156]: Јудини људи им рекоше: ”Зашто сте се успели против нас?“
 • 10 Филистинци одговорише: ”Да бисмо свезали Самсона, зато смо се успели, да му учинимо шта и он нама. “
 • 11 Три хиљаде Јудиних људи сиђе према усеклини у стењу Етама и рече Самсону: ” Не знаш ли ти да Филистинци нама господаре? шта си нам то учинио? “ Он им одговори: ” Као шта су они са мном ја поступих с њима. “
 • 12 Они њему рекоше: Дошли смо да те свежемо, да бисмо те изручили Филистинцима.“ Самсон им одговори: ”Присегните ми да ме ви неће те убити. “
 • 13 Они му рекоше: ”Не, ми само хоћемо свезати те и изручити њима у руке; ми нећемо усмртити тебе.“ Они га свезаше са два нова конопа и попеше га на стену.
 • 14 Кад он стиже до Лехија, Филистинци дођоше њему у сусрет кричећи, али дух ГОСПОДОВ уђе у њега: конопци који бејаху на његовим рукама постадоше као танки лан прогутан од ватре и његове свезе се распадоше на његовим рукама.
 • 15 Потом нашавши једну свежу магарећу чељуст, он испружи руку, покупи ју и поби хиљаду људи.
 • 16 Самсон рече:
” једном магарећом чељусти
Ја их нахрпах[157],
Једном магарећом чељусти
Ја побих хиљаду људи. “
 • 17 Но , чим би завршио говорити, он баци далеко од себе чељуст; тако се то место назва Рамат-Лехи[158].
 • 18 Како беше веома жедан, он зазва ГОСПОДА и каза: ” Ти си доделиосвојем слузи ову велику победу. А сада, хоћу ли ја умрети од жеђи и пасти у руке необрезанима? “
 • 19 Тад Бог расцепи усеклину која је у Лехију и вода потече отуд. Самсон попи, поврати душу и оживе. Зато је дано име Еин-Коре[159] том извору који се налази још и данас у Лехију.
 • 20 Самсон суђаше[160] Израилу у време Филистинаца током двадесет година.

Самсон и врата Газе[уреди]

 • 16 1 Самсон оде у Газу[161]. Онде он виде једну проститутку и уђе к њој.
 • 2 Јавише људима из Газе: ”Самсон је дошао овамо.“ Они обилажаше и вребаше целу врата града. Целу беху мирни говорећи: ”Сачекајмо јутарње светло и тад га убијмо.“
 • 3 Али, Самсон остаде лежећи само до поноћи и, у сред ноћи, он се диже, узе крило с врата града као и оба довратка, ишчупа их с гредама, натовари на леђа и однесе све до на врх планине која је насупрот Хеброну[162].

Далила издаје Самсона[уреди]

 • 4 А, после тога, Самсон завоље једну жену, покрај кланца у Сореку[163], која се звала Далила.
 • 5 Силници Филистинци дођоше ју наћи и рекоше јој: ” Заведи га и види зашто је његова снага тако велика и како бисмо га ми могли превладати и свезати за учинити немоћним; а ми, даћемо ти сваки хиљаду и сто сикала[164] сребра.“
 • 6 Далила рече Самсону: ” Откриј ми дакле зашто је твоја снага тако велика и како би те требало свезати да би те се учинило немоћним. “
 • 7 Самсон јој рече: ”Ако би ме се свезало са седам нових конопа за лук који још нису били осушени, ја бих постао слаб био бих једнак било којем човеку. “
 • 8 Филистински тирани њој дадоше донети седам конопаца за лук који још нису били осушени и Далила га свеза тим конопцима.
 • 9 Заседа беше смештена у њеној соби и она му добаци: ”Филистинци су на теби, Самсоне!“ Он покида конопце за лук као шта би покидао да су од кучине кад осети ватру. Али, не откри се тајна снаге његове.
 • 10 Тад Далила рече Самсону: Ти си се поиграо са мном и говорио си ми лажи. Сада, откриј ми дакле како би ти требао бити свезан. “
 • 11 Он јој каза: ” Ако би ме се свезало новим конопцима С којима још никакав рад не био обављан, ја бих постао слаб и био бих једнак било којем човеку. “
 • 12 Далила узе нове конопце којима га свеза, потом му она добаци: ”Филистинци су на теби, Самсоне.“ Заседа беше смештена у њеној соби, али он покида конопце које имаше на рукама као да су били од конца.
 • 13 Далила рече Самсону: ”Све до сада ти си се играо са мном и говорио си ми лажи. Откриј ми дакле како би ти требао бити свезан. “ Самсон јој рече:” Ако би ти сплела седам плетеница од моје косе с основом једне тканине[165] и притиснула ткалачким гребеном, тад бих ја постао слаб и био бих једнак било којем човеку. “
 • 14 Она га успава, исплете седам плетеница од његове косе, стисну их једним гребеном[166], и потом завика: ”Филистинци су на теби, Самсоне. “ Он се пробуди из сна и ишчупа гребен, разбој и основу.
 • 15 Далила му рече: ”Како ти можеш рећи: Ја те волим, кад срце твоје не са мном. Ево три пута већ како се ти поиграваш са мном и ниси ми открио у зашто је твоја снага тако велика.“
 • 16, како га је она сваки дан гњавила и додијавала му својим речима, Самсон, на смрт изморен,
 • 17 отвори јој своје срце и рече јој: Бритва никад не прошла по мојој глави[167], јер ја сам посвештен Богу од утробе своје мајке. Кад бих ја био обријан тад би моја снага остала далеко од мене, ја бих постао слаб и био бих једнак другим људима.“
 • 18 Далила виде да јој је он отворио сво своје срце и посла позвати властодршце Филистинце говорећи им: ”Дођите, овог пута, јер ми је отворио сво своје срце. “Властодршци Филистински успеше се к њој и имаше они новац у руци.
 • 19 Она успава Самсона на својим кољенима и позва она једног човека који обрија седам плетеница његове косе; тад он поче слабити[168] и његова се снага повуче далеко од њега.
 • 20 Далила му рече: ”Филистинци су на теби, Самсоне.“ Он се пробуди из сна и рече: ”Ја ћу се извући као и прошлих пута и ослободићу се “ али, он не знаше да се ГОСПОД беше повукао далеко од њега.
 • 21 Филистинци га ухватише и ископаше му очи; они га одведоше у Газу и свезаше га двоструким брончаним ланцем. Самсон окреташе жрвањ[169] у затвору.
 • 22 Али, након шта беше обријан, коса на његовој глави поче изнова расти.


Посљедњи подвиг и смрт Самсонова[уреди]

 • 23 Али, властодршци Филистински се уединише за понудити једну велику жртву Дагону,својем Богу, и препустише се они весељима. Они говораше: ” Наш нам је бог у руке наше изручио Самсона, нашег непријатеља.“
 • 24 народ виде Самсона[170] и слављаше својег бога говорећи:
” Наш је бог изручио у наше
Руке непријатеља нашег,
Оног који пустошаше земљу нашу
И који умнажаше наше мртве. “
 • 25 Но, како њихово срце беше радосно, они рекоше: ”Позовите Самсона па нек' нас забавља. “ Послаше по Самсона у затвор и он поче лакрдијати пред њима, потом се постави између ступова.
 • 26 Самсон рече момку који га држаше за руку: ” Поведи ме и учини да дотакнем ступове на којима почива храм да се ја о њих ослоним. “
 • 27 Замак беше пун људи и жена; бејаху ту сви властодршци Филистинци и на тераси отприлике три хиљаде људи и жена који бејаху проматрали Самсонове забаве.
 • 28 Самсон зазва ГОСПОДА и рече: ”Ја те молим, ГОСПОДЕ Боже, сети ме се и ојачај ме, па било то још само овај пут, о Боже, да извршим против Филистинаца јединствену освету за моја два ока.“
 • 29 Потом Самсон опипа два стуба у средини на којима почиваше храм и он се ослони о њих, о један својом десном руком и о други својом левом руком.
 • 30 Самсон рече: ”Нек' умрем с Филистинцима“, потом он се одупре свом снагом и храм се сруши на властодршце и сав народ који се ту налажаше. Мртви које он усмрти својом смрћу бејаху бројнији но они које он усмрти током живота својега.
 • 31 Његова браћа и сав дом оца његовог сиђоше и однесоше га; они се успеше натраг укопаше га, између Сорее и Ештаола, у гробницу Маноаха, оца својега. Самсон суђаше[171] Израил током двадесет година.

Микаивљево светиште[уреди]

 • 17 1 Беше један човек у планини ЕФраимовој који се зваше Микаеху.
 • 2 Он рече својој мајци: ”Хиљаду и сто сикала сребра које су ти узели и ради којих си ти изрекла једну клетву коју си ми чак поновила, ех добро! Тај новац, ја га имам; ја сам тај који га је узео!“ Његова мајка рече: ”Буди благословљен[172] од ГОСПОДА, сине мој! “
 • 3 Он дакле врати 1.100 сикала сребра својој мајци, али она му рече: ”У ствари ја сам посветила тај новац ГОСПОДУ за сина свога, да начини један идол и једну слику од метала[173]. Тако ћу ти ја то сад вратити.“
 • 4 Тако, кад он врати новац својој мајци, она узе 200 сикала сребра које предаде ливцу. Овај начини једног идола и једну слику од метала која би постављена у кући Микаехувљеву.
 • 5 Но, тај човек, Мика, имаше једну божанску стелу. Он дакле даде начинити један еФод и тераФиме, потом он даде посветити[174] једног од својих синова, који постаде свештеником.
 • 6 Оних дана не беше краља у Израилу; свако је радио шта му је годило.
 • 7 Но, беше један младиће и Бетлехему Јудином, из клана Јудина, који беше *левит и боравише онде као странац.
 • 8 Тај човек оде из града Бетлехема Јудиног тражити једно место где би боравио као странац. Он дође у планину ЕФраимову и, успут, наиђе на кућу Микаивљеву.
 • 9 Мика му рече: ”Откуд долазиш ти? “ - ” Ја сам један левит из Бетлехема Јудиног, одговори му он, и ја сам на путу за наћи, једно место где ћу боравити као странац. “
 • 10 Тад Мика њему рече: ” Остани дакле код мене и буди за мене отац и свештеник. С моје стране, ја ћу ти давати десет сикала сребра годишње, један избор одеће и твоју храну[175]. “
 • 11 Левит одлучи остати код тог човека који држаше човека као једног од својих синова.
 • 12 Мика посвети левита; млади човек постаде његов свештеник и боравише у Микаивљевој кући.
 • 13 Мика рече: ”Сада ја знам да ГОСПОД ће поступати за моје добро пошто је левит постао мојим свештеником. “

Данити мењају територију[уреди]

 • 18 1 У оне дане не беше краља Израилу. Но, у оне дане, племе Даново тражаше си једну територију[176] за онде становати, јер све до тог дана њему не беше припала територија у сред синова Израилових.
 • 2 Синови Данови дакле послаше пет људи из своје задруге, ратнике своје, из Сореае и Ештаола за истражити и земљу и извидети ју. Они им рекоше: ”Хајде извидите земљу! “ Петорица људи стигоше у планину ЕФраимову[177] и допреше до куће Микављеве где проведоше.
 • 3 Онда кад бејаху тик до куће Микављеве, они препознадоше глас младог *левита и, усмеривши се према њему, они му рекоше: ”Тко те је довео овамо? шта ти радиш овде? шта се задржаваш овде? “
 • 4 Он им одговори: ”Мика је учинио за мене такву и такву ствар: он ме унајмио, ја сам постао његов свештеник. “
 • 5 Они му рекоше: ”Испитај дакле Бога[178] да бисмо ми знали да ли ће путовање које смо предузели успети.“
 • 6 Свештеник им каза: ”Идите у миру! Пут који сте предузели под погледом је ГОСПОДОВИМ! “
 • 7 Петорица људи одоше и стигоше у Лаиш. Они видеше да људство које ту боравише живи у спокојству, на начин Сидонијанаца, мирно и поверљиво. Осим тога, ни један краљ не злостављаше земљу и нико се не приближаваше за вршити власт. Житељи Лаиша бејаху далеко од Сидонијанаца и не овисише о никоме[179].
 • 8 Петорица људи вратише се код своје браће у Сореу и Ештаол, а њихова им браћа рекоше: ” шта мислите о томе? “
 • 9 Они одговорише: ”Дигнимо се! Успнимо се против њих, јер ми смо видели земљу, и то је једна изврсна земља. Али ви, ви останите без речи! Нек' ваша непокретност вас не спречи поћи, ући у ту земљу и узети ју у посед.
 • 10 Кад будете у њу ушли, ви ће те доћи код једног поверљивог народа. Земља је широко отворена, јер Бог ју је изручио у руке ваше. То је једно место где не мањка ни једно земаљско добро.“
 • 11 Тад пођоше одатле, из а друге Данита, из Сорее и Ештаола, 600 људи опремљених оружем за рат.
 • 12 Они се успеше таборовати у Кирјат-Ераиму у Јуди. Зато се то место зове Махане-Дан[180] све до овог дана. 13 Оно се налази западно од Кирјат -Еарима.
 • 13 Одатле, они прођоше ЕФраимову планину и допреше до куће Микављеве.
 • 14 Петорица људи који бејаху ишли извиђати земљу - то јест Лаиш - узеше реч и рекоше својој браћи: ” Знате ли ви да у овој кући има један еФод, тераФими, идол и једна слика изливена од ковине[181]? А сада, знате шта вам је чинити. “
 • 15 Они се упутише с те стране, уђоше у кућу младог левита, кућу Микављеву, и упиташе га како је,
 • 16 док 600 Данита, опремљених својим оружем за бој, заузеше место покрај врата.
 • 17 Петорица људи који бејаху ишли извиђати земљу успеше се и узеше идол, еФод, тераФиме и изливену слику, док свештеник беше на улазним вратима као и 600 људи опремљених оружем за рат.
 • 18 Како они који бејаху ушли у кућу Микављеву бејаху узели идол, еФод, тераФиме и слику изливену од метала, свештеник им рече: ”што ви радите тамо?“
 • 19 - шути, рекоше му они, стави своју руку на уста своја и хајде с нама! Буди за нас један отац[182] и један свештеник. Вреди ли више бити свештеник куће само једног човека или оне једног племена и једне задруге у Израилу? “
 • 20 Свештеник се обрадова, он узе еФод, тераФиме, као и идол и уђе у сред постројбе.
 • 21 Вративши се на свој правац, они одоше, држећи на челу децу, стоку и пртљагу.
 • 22 Веће се бејаху удаљили од куће Микављеве кад људи који настањиваху кућу близу оне Микављеве се огорчише и пођоше у потеру за синовима Дановим.
 • 23 Они кричаху против синова Данових, а ови се вратише, рекоше Мики:”што ти подбуњуеш ове људе? “
 • 24 Он одговори: “ Богови које сам си ја начинио, ви сте их узели[183] као и свештеника, и ви сте отишли. шта ми је остало? И како сте ми могли рећи: ” шта ти је? “
 • 25 Синови Данови му узвратише: ” Да те не чуемо више! Иначе би огорчени људи могли пасти на вас, и ти би изгубио живот, ти и дом твој. “
 • 26 Синови Данови одоше својим путем, а Мика, видевши да они бејаху јачи од њега врати се дому свом.

Данов град и његово светиште[уреди]

 • 27 шта се њих тиче, они узевши они шта је начинио Мика и свештеника који беше у његовој служби, они стигоше над Лаиш[184], на његово људство, мирно и поверљиво које они посекоше мачем. шта се тиче града, њега они спалише.
 • 28 И не би никога да дође ослободити их, јер то беше далеко од Сидона и не овисише о никоме[185]. Он се налази у ствари у равници која се протеже према Бет-Рехову. Они поново подигоше град и ту се сместише.
 • 29 Они назваше град именом Дан, према имену Дана њиховог оца, који беше рођен од Израила[186], али у почетку име тог града беше Лаиш.
 • 30 Синови Данови си подигоше идол.. Јенотанан, син Гершома, сина Мојсева, потом његови синови беху свештеници племена Данита све до доба прогонства из земље[187]. Они поставише идола којег Мика беше направио и он остаде толико дуго времена колико постојаше кућа Божја у Силу[188].

Злочин Вењаминита из Гивеа[уреди]

 • 19 1 Но, у оне дане - не беше краља у Израилу -, *едан левит који је живео у позадини планине ЕФраимове[189], узе једну суложницу из Бетлема Јудиног.
 • 2 Његова суложница му беше неверна, потом га она напусти за кућу оца својега, у Бетлехему Јудином, где остаде извесно време, четири месеца.
 • 3 Њен муж пође ју тражити за говорити с њом од срца и вратити ју. Он има са собом својег слугу и два магарца. Његова суложница би ушла у кућу оца својега. Отац младе жене га виде, и сав радостан, дође му у сусрет.
 • 4 Његов пунац, отац младе жене, га задржа, и он остаде код њега током три дана, они једоше, пише, и проведоше се.
 • 5 Но, четвртог дана, они се дигоше у рано јутро, и левит се припремаше за отићи кад отац младе жене рече својем зету: ”Окрепи се једући један комад хлеба, отићи ћете после!“
 • 6 Будући сели, они једоше и пише обојица заедно. Отац младе жене рече том човеку: ” Пристани дакле провести се и да се твоје срце разгали!“
 • 7 Како се човек припремаше отићи, његов пунац наваљиваше на њега, тако да овај пристаде и проведе на том месту.
 • 8 Петог дана, он се диже у рано јутро за отићи, али отац младе жене му рече: ”Прихвати, молим те, окаснити све до смираја дана“, и њих двојица једоше.
 • 9 човек се припремаше за отићи, он, његова суложница, и његов слуга, али његов пунац, отац младе жене, му рече: ”Ево дан је клонуо, већ је готово вечер, проведи овде да се твоје срце развесели!
 • 10 Сутра у јутро, ви ће те кренути на пут и ти ћеш доћи к својем шатору[190]. “ Али човек не хтеде провести ноћи. Он се диже, пође, и стиже надоглед Јебуза - то јест Јерусалема -, имајући са собом своја два осамарена магарца и своју суложницу.
 • 11 Кад бејаху стигли скоро до Јебуза, дан веће беше добрано клонуо, и слуга речесвојем газди: ”Хајдемо, зауставимо се у граду јебузита који је ту, проведимо ноћ ту!»
 • 12 Његов газда му рече: ”Не ми се не заустављамо у овом граду странаца, који, они, нису дио синова Израилових. Ми ћемо наставити све до Гивеа[191].
 • 13 Хајдемо, рече онсвојем слузи, усмеримо се према једном од ових места, и проведимо онде у Гивеи или у Рама[192].“
 • 14 Идући даље, они одоше, а сунце зађе кад су бејаху близу Гивее у Вењамину.
 • 15 Они се окренуше од те стране за провести у Гивеи. Левит уђе и седе на трг градски, али нико га не прими у своју кућу за онде провести[193].
 • 16 Кад ево једног старца који се враћаше у ноћи с посла својега у пољима. Беше то један човек из планине ЕФраимове, али становаше у Гивеау док домаћи људи бејаху Вењаминити.
 • 17 Дижући очи, он виде путника на градском тргу: ” Камо ти идеш, рече старац, и откуд долазиш?“
 • 18 Он му одговори: ”Пошли из Бетлема Јудиног, ми путуемо према позадини планине ЕФраимове. Оданде сам ја. Ја сам ишао све до Бетлема Јудиног и враћам се кући својој[194] и нема никог да ме прими у кућу своју.
 • 19 Ипак, ми имамо сламе и хране за магарце; ја такође имам хлеба и вина, за себе, за твоју слушкињу и младог човека који прати слугу твојег; ми не мањкамо у ничему.“
 • 20 Старац одговори: ”Нек' мир буде с тобом! Наравно, све твоје потребе биће на мој терет, али не проводи ноћи на тргу! “
 • 21 Он их уведе у своју кућу и даде хране магарцима. Путници си опраше ноге, једоше и пише.
 • 22 Док се они окрепљиваше, кад ево градски људи, ништарије , окружише кућу, жестоко залупаше на врата и рекоше старцу, власнику куће: ”Изведи овог човека који је ушао код тебе да га познамо[195].“
 • 23 Власник куће изиђе и рече им: ”Не, браћо моја, молим вас, не почините зла. Сада кад је овај човек ушао у моју кућу не почините бесрамља[196]!
 • 24 Ево моје кћери која је девица, ја ћу вам је извести. Злоупотребите ју и учините јој шта вам се буде чинило добро[197]. Али, према том човеку не почините бесрамље те врсте! “
 • 25 Људи га не хтедоше послушати. Тад левит узе своју суложницу и одведе ју њима ван. Они ју силоваше и злостављаше целу ноћ, а у освит ју напустише.
 • 26 С доласком јутра, жена паде на улажу кућу човека код којег беше њен муж лежећи онде све док не би дан.
 • 27 Њен муж се диже у рано јутро, отвори врата куће и изиђе за наставити пут, кад онамо његова суложница лежи на улазу у кућу, рукама на прагу.
 • 28 ”Дижи се, рече јој он, и пођимо!“ Али не би одговора. Тад ју он натовари на свог магарца, и човек пође и дође у своје место.
 • 29 Дошавши кући, он узе нож и, зграбивши суложницу, исече ју, уд за удом, у дванаест комада које разасла по свој територији Израила.
 • 30 Тко ју буде видио да каже: ” Никад се не догодило нити се видела слична ствар од дана кад синови Израилови су дошли из Египта па све до овог дана!“ Левит је дао овакву заповед људима које беше разаслао: ”Овако ћете говорити свим људима Израиловим: једнака ствар да ли се догодила од дана кад синови Израилови дошли из Египта све до овог дана[198]? Размишљате, саветујте се и изјасните се!“

Казнени рат против Вењамина[уреди]

 • 20 1 Сви синови Израилови изиђоше и, као један човек, заедница се окупи почев од Дана све до Бер-Шеве као и земља Галад, код ГОСПОДА у Миспи[199].
 • 2 Поглавари свег пука, сва племена Израилова се представише на сабору пука Божјег , 400 хиљада пешака, вештих стрелаца.
 • 3 Синови Вењаминови дознаше да синови Израилови бејаху успели се до Миспе. Синови Израилови рекоше: ”Известите нас како се догодио тај злочин.“
 • 4 *Левит, муж жене која беше убијена, одговори: ”Било је то у Гивеи[200] у Вењамину кад сам стигао онамо, ја и моја суложница за провести онде.
 • 5 Власници Гивее се дигоше против мене, и, током ноћи, окружише кућу у којој ја бејах; они су ме хтели убити и злоупотребили су моју суложницу до те мере да је умрла.
 • 6 Ја сам узео своју суложницу, исекао ју и разаслао по свој територији баштине Израилове, јер они су починили једну развратност и једно бесрамље[201] у Израилу.
 • 7 Ви сви, синови Израила, дајте си реч и саветујте се сами овде! “
 • 8 Сав се народ подиже као један човек говорећи: ”Нико од нас неће се вратити к шатору свом, и нико се неће вратити дому свом.
 • 9 А сада, ево шта ћемо ми учинити гледе Гивее: попећемо се против ње ждребајући;
 • 10 и сви ћемо изгубити, у свим племенима Израиловим, десет људи на стотину, стотину на хиљаду и хиљаду на десет хиљада за прискрбити храну пуку, онима који ће ићи казнити Вењамина према свем бесрамљу које је учињено у Израилу.“
 • 11 Сви људи Израилови уединише се против града, здружени као један човек.
 • 12 Племена Израилова послаше људе у сво племе Вењаминово за рећи му: ”Који је то злочин који се збио међу вама?
 • 13 А сада, изручите те људе, те ништарије које су у Гивеи, да бисмо их погубили и уклонили зло из Израила. “ Синови Вењаминови не хтедоше послушати глас своје браће, синова Израилових.
 • 14 Долазећи из својих градова, синови Вењаминови се уединише у Гивеи за поћи у рат против синова Израилових.
 • 15 Оног дана, синови Вењаминови дошли из градова, представише се на попису: њих беше 26.000 људи вештих на мачу, не рачунајући житеље Гивее чији попис даде 700 људи по избору.
 • 16 у свем народу беше 700 људи по избору љевака. Сваки од њих могаше, каменом своје праћке, стрељати на једног коња, а да га не промаши.
 • 17 Људи Израилови такође се представише на попису; Не рачунајући Вењамина, њих беше 40.000 вештих на мачу, све људи бојовници.
 • 18 Они пођоше и успеше се у Бетел[202] за савет Божји, и синови Израилови рекоше: ” Тко ће од нас отићи као први за заратити с Вењамином?“. А ГОСПОД рече: ” То је Јуда! “
 • 19 Синови Израилови се дигоше у рано јутро и утаборише се код Гивее.
 • 20 Изишли за битку против Вењамина, људи Израилови се поредаше у ратни поредак насупрот Гивее.
 • 21 Синови Вењаминови изиђоше из Гивее, они оборише 22.000 Израилових људи.
 • 22 народ људи Израилових се опорави и изнова се они постројише за бој на месту где се бејаху постројили први пут.
 • 23 Синови Израилови се успеше плакати пред ГОСПОДОМ[203] све до на вечер, и они упиташе за савет ГОСПОДОВ: Требам ли ја још водити бој против синова Вењаминових, брата мога? “ ГОСПОД одговори: ” Идите против њега! “
 • 24 Другог дана, синови Израилови се примакнуше синовима Вењаминовим.
 • 25 Тог другог дана Вењамин изиђе из Гивее њима у сусрет и они оборише још 18 хиљада људи између синова Израилових, све вештих мачу.
 • 26 Сви синови Израилови и сав народ успеше се и дођоше у Бетел; онде они плакаше поседали пред ГОСПОДОМ, и они постише тог дана све до навечер, уздигоше холокаусте и *жртве мира пред ГОСПОДОМ.
 • 27 Синови Израилови упиташе за савет ГОСПОДА - у ствари, *ковчег савеза Божјег налазио се на том месту оних дана.
 • 28 Пинхас, син Елеазара, сина Ааронова, стајаше пред њим[204], у оне дане: ” Требам ли ја опет рекоше они, изићи у бој против синова Вењамина брата мојега?“ ГОСПОД одговори: ” Идите, јер сутра изручићу га у ваше руке. “
 • 29 Израил постави људе у заседу уоколо Гивее.
 • 30 Трећег дана, синови Израилови се успеше против синова Вењаминових и постројише се против Гивее као и прошли пут.
 • 31 Синови Вењаминови изиђоше у сусрет пуку, они се пустише повући далеко од града и почеше, наносити жртве међу пуком, отприлике
 • 30 људи Израилових, на цестама које се успињу, једна у Бетел, друга у Гивеу у сред равнице.
 • 32 Синови Вењаминови рекоше: ” Ево их потучених пред нама као и претходног пута. “ Али Израилити си бејаху рекли: ” Ми ћемо бежати и одвући ћемо их далеко од града на цесте. “
 • 33 Сви људи Израилови, будући искочили са својих места, постројише се за битку у Бал-Тамару док се заседа Израилова повуче са својег положаја на запад од Гева[205].
 • 34 Десет хиљада изабраних људи узетих у свем Израилу стигоше пред Гивеу; битка би немилосрдна, али Вењаминити не знадоше да се несрећа оборила на њих.
 • 35 ГОСПОД потуче Вењамина пред Израилом, и, у онај дан, синови Израилови нанесоше губитак Вењамину од 25.000 људи, све вештих на мачу.
 • 36 Синови Вењаминови видеше да бејаху потучени.

Људи Израилови уступише терен Вењамину, јер рачунаше на заседу коју бејаху поставили покрај Гивее.

 • 37 Заседа се баци у пуној брзини према Гивее, распореди се и поби сав град оштрицом мача.
 • 38 Но, беше овај договор између људи Израилових и оних у заседи: ови посљедњи требају направити један димни сигнал из града.
 • 39 Људи Израилови се окренуше натраг у битци, а Вењамин поче наносити жртве међу људима Израиловим, отприлике 30 људи, ” Уистину, рекоше си они, ево их потпуно побеђених пред нама као у првом боју! “
 • 40 Али сигнал, један димни стуб беше се почео дизати изнад града, и, кад се Вењамин окрену, кад оно сав се град дизаше у пламену спрам небу.
 • 41 Људи Израилови бејаху дакле направили заокрет, а људи Вењаминови беху пренеражени видећи како се несрећа оборила на њих.
 • 42 Они окренуше леђа пред људима Израиловим у правцу пустиње, али бојни ред их прогањаше и они бејаху масакрирани на пола пута од оних који долазише из града[206].
 • 43 Окружише Вењамина, прогонише га без предаха, газише га све до насупрот Геву[207] према истоку сунца.
 • 44 Код Вењамина 18.000 људи паде, све срчани људи.
 • 45 Окрећући леђа, они побегоше према пустињи, према стењу Римон. Покупише их 5.000 успут, и прогањаше их све до Гидеома[208] и убише их још 2.000.
 • 46 Зброј Вењаминита који падоше оног дана би 25.000 људи вештих на мачу, све срчани људи.
 • 47 Шест стотина људи окренуше леђа и побегоше према пустињи Римон, и остадоше на стени Римон током четири месеца.
 • 48 Људи Израилови вратише се према синовима Вењаминовим и посекоше их оштрицом мача, из града у град, људи као и, стоке[209] и свега шта се ту налазише. шта више, они запалише све градове на које наиђоше.

Препород племена Вењамин[уреди]

 • 21 1 Људи Израилови бејаху начинили ову присегу у Миспи[210]: ”Нико од нас неће давати своју кћер на удају једном Вењаминиту. “
 • 2 Народ дође у Бетел и, онде, они остадоше седети све до навечер, пред Богом[211]. Они завикаше и обилне сузе пролише. “
 • 3 ГОСПОДЕ, Боже Израилов, рекоше они, зашто се учинило да данас узмањка једно племе у Израилу? “
 • 4 Сутрадан, народ се диже рано јутро, и подигавши један *олтар на том месту, они подигоше холокаусте и *жртве мира.
 • 5 Синови Израилови рекоше: ” Које је између нас оно племе Израилово које не дошло на сабор код ГОСПОДА? “ У ствари, беше та велика присега против неког тко не би дошао ка ГОСПОДУ у Миспу: ”Биће погубљен!“
 • 6 Синови се Израилови имађаше милости за Вењамина, својег брата. ” Данас, рекоше они, једно племе беше одстрањено из Израила.
 • 7 шта ћемо учинити да прискрбимо жене онима који су остали, јер смо ми присегли по ГОСПОДУ да им нећемо давати наших кћери за женидбу? “
 • 8 Они рекоше тада: ” Има ли тко међу племенима Израиловим да не дошао код ГОСПОДА у Миспу? “ Кад ево из Јавеша Галадског[212] нико не дошао у табор, на сабор.
 • 9 Кад се народ прикупи на попис, виде се да не беше ни једног становника града Јавеша Галадског.
 • 10 Заедница посла онамо 12.000 људи између ратника и даде им ову заповед: ” Идите и посеците становнике Јавеша Галаадског оштрицом мача, убројивши и жене и децу!
 • 11 Ево шта ће те учинити: ви ће те посветити забрани све мушко и све женско шта је упознало мушкарца, али ви ће те оставити девице живе. “ И то је оно шта они учинише[213].
 • 12 Између становника Јавеша Галадског они нађоше 400 младих девица које не бејаху познале лежај мушкарчев и они их одведоше у Сило[214], који је у земљи Канаан.
 • 13 Сва заедница посла гласоношу синовима Вењаминовим који бејаху на стени Римон и објавише им мир.
 • 14 Вењаминити се вратише у онај час, и дадоше им жене остављене на животу између оних из Јавеша Галадског, али их не нађоше довољно за њих.
 • 15 народ се смилова спрам Вењамина, јер ГОСПОД беше направио једну уставу у племенима Израиловим.
 • 16 *Старешине заеднице рекоше тада: ” шта ћемо учинити да они који остадоше имају жену, јер су жене Вењаминове истребљене?
 • 17 Може ли Вењамин имати једног преосталог[215], рекоше они, да једно племе не би било избрисано из Израила?
 • 18 Ми сами не можемо им дати наших кћери за женидбу.“ У ствари, синови Израилови бејаху начинили ову присегу: ” Проклет био онај који буде дао жену Вењамину. “
 • 19 Али, они рекоше: ” Има сваке године благдан ГОСПОДОВ[216] у Силу, који је северно од Бетела, источно од цесте која води од Бетела у Сишем, и на југ из Левона. “
 • 20 Потом они дадоше ову заповед синовима Вењаминовим: ” Идите у заседу у винограде! “
 • 21 Проматрајте, и чим девојке из Силоа изиђу плесати у збору, ви изиђите из винограда и дограбите сваки по једну жену међу кћерима Сила, потом отиђите у земљу Вењаминову.
 • 22 Ако случајно њихови очеви или њихова браћа дођу заподевати свађу, ми ћемо им рећи: Будите великодушни према њима, јер они нису могли узети жену свако за себе током рата[217]; осим тога, ви сами, не бисте им могли дати, јер би иначе били криви. “
 • 23 Синови Вењаминови учинише тако. Између плесачица које бејаху отете, они одведоше жена у једнаком броју себи. Они одоше, вратише се у своју баштину[218], поново подигоше град и ту живеше.
 • 24 У онај час, синови Израилови се разиђоше свако премасвојем племену и у свој клан и, отуда, одоше свако к својој баштини.
 • 25 У оне дане, не би краља у Израилу. Свако чињаше шта му је годило.

Белешке уз Судије[уреди]

 • Шаблон:Рeфасинови Израилови или Израилити питати за савет: консултација се чинила у једном светишту, вероватно помоћу Урима и Тумима (видети Изл 28.30 и белешку) Канаанци: видети у Глосару под АМОРИТИ .
 • Шаблон:РeфаЈуда ( р.2) и Шимун ( р. 3) означава овде два Израилова племена .
 • Шаблон:Рeфау мој дио или на подруче које ми је било дозначено (Видети Јоз 15; 19.1-19).
 • Шаблон:РeфаБезек , локалитет који је тешко локализирати . Требао би бити близу Јерусалема .
 • Шаблон:РeфаАдони-Безек ништа се о њему не зна осим имена .
 • Шаблон:Рeфаодсекоше палчеве: човек тако осакаћен не се више могао служити луком .
 • Шаблон:Рeфасинови Јудини или чланови племена Јудиног .
 • Шаблон:РeфаПланину…од истока к западу, обећана земља обухвата равницу Јордана или Арабау, једну планинску регију названу Планина , Низија , Падине , и прибрежја (видети Дт 1.7; Још10.40; 12.8)Негев се налази на југу
 • Шаблон:РeфаВидети Ств 13.18 и белешку .
 • Шаблон:Рeфасинови или потомци Кенитови град палмиер: име каткада давано јерихону (Дт 34.3; Сдц3.13) ; израз би међутим могао означавати овде Тамар (Палмиер) , локалитет на југу од Мртвог мора Арад: 30 км на југ од Хеброна .
 • Шаблон:РeфаСерФат: лоцирање неизвесно Хорма: ово име преузима консонанте јеврејског глагола који значи посветити забрани . О том изразу, видети Дт 2.34 и белешку.
 • Шаблон:РeфаГаза, Ашкелон и Екрон: три града Филистинске територе .
 • Шаблон:Рeфажелезна кола: видети Још17.16 и белешку .
 • Шаблон:РeфаКућа Јосипова означава племена ЕФраим и Манасе ! Бетел : видети Ств 12.8 и белешку .
 • Шаблон:РeфаЗемља Хитита: име за Сирио-Палестину у нео-вавилонским документима нови Луз је непознат .
 • Шаблон:РeфаРадови наметнути побеђеним народима .(1Кр 9.20-22) .
 • Шаблон:РeфаГилгал : видети Још4.19 и белешку Боким , непозната локализација . То име значи Оплакивачи ( р. 4-5) и може се подударати с храстом који се налази у близини Бетхела (Ств 35-8)
 • Шаблон:РeфаЛокалитет називан још и Тимнат-Серах (Још19.10; 24.30).
 • Шаблон:Рeфаби сједињен к својим очевима или умре (видети Ств 25.8 и белешку ) упознао: текст подразумева особно (непосредно).
 • Шаблон:Рeфањихових отаца или њихових предака .
 • Шаблон:РeфаПридружена Балу Астарта беше Божица љубави и плодности раширена посвуда на Блиском Истоку, откуда долази употреба плурала.
 • Шаблон:РeфаСудци о којима јереч у овој књизи су пре свега људи које је Бог задужио било да заповедају и владају , било да спасе једно или више племена из тешкоћа .
 • Шаблон:РeфаВидети Ож2.4 и белешку.
 • Шаблон:Рeфада ли ће чувати или да ли ће бити верни или неверни ГОСПОДУ .
 • Шаблон:РeфаКанаанци, Хивити: видети у Глосару под АМОРИТИ -Сидонијанци: становници Сидона, лука Феничанске обале, на северу Палестине.
 • Шаблон:РeфаАшера , једно канаанско Божанство које Библија често придружуе *Балу . У сваком *високом месту беше представљен по један свети стуб, симбол плодности (видети Дт 16.21) .
 • Шаблон:РeфаКушан-Ришетаим: надимак који значи Кушит двоструког зла . Арам од Двеју Река : видети Ств 24.10 и белешку .
 • Шаблон:Рeфаон судише Израил или он би поглавар Израилов (видети белешку на 2.16) .
 • Шаблон:РeфаМоаб : видети Ств 19.37 и белешку .
 • Шаблон:РeфаАмон : видети Ств 19.38 и белешку Амалек: видети Изл 17.8 и белешку . У време судија Амалецити су главни непријатељи племенима Израиловим (видети 6.3 , 33 ; 7.12 ; 10.12) град Палмиер жначи јерихон (Дт 34.3) .
 • Шаблон:РeфаВидети у Глосару под МЕРЕ .
 • Шаблон:РeфаИдоли су вероватно ступови или тесано камење Гилгал: видети Још4.19 и белешку.
 • Шаблон:Рeфагорња соба: соба на тераси куће .
 • Шаблон:РeфаДруги превод: кроз предворе .
 • Шаблон:Рeфа покрити си стопала или чучнути: сликовити израз који значи "задовољити природну потребу " .
 • Шаблон:РeфаРегија која се може сместити на на север од Јерихона.
 • Шаблон:Рeфапланина ЕФраимова је на северу од Јерусалема (Још 20.7 ; 21.21) .
 • Шаблон:РeфаАнат ожначава можда локалитет Бет-Анат (видети 1.33) бадаљ: штап на чијем врху има шиљак од железа кориштен за подбадање говеда при кретању.
 • Шаблон:РeфаХарешот Гоим : локализација несигурна, можда 15 км на југо-истоку од ХаиФе, између подножја брда Кармел и потока Кишон (видети 4.7 и белешку ) .
 • Шаблон:Рeфажелезна кола: видети Још17.16 и белешку .
 • Шаблон:РeфаРама: неколико км северно од Јерусалема .
 • Шаблон:Рeфабрдо Табор: видети Још19.22 и белешку .
 • Шаблон:РeфаПоток Кишон тече уздуж северних обронака брда Кармел и улева се у море код ХаиФае .
 • Шаблон:РeфаКаин: име претка Кенита према Бр 24.12-22 Санаим у НеФталију ; исти локалитет као Санаим у Још19.33 .
 • Шаблон:РeфаТа је песма један од најстаријих текстова Библије и , због тога, често је веома тешка за превод .
 • Шаблон:Рeфапосвећуе потпуно: дословце расплиће косе, обред којим се показуе да се посвећуе Богу с намером светог рата. Други превод заповедници заповедају .
 • Шаблон:РeфаСеир: видети Ств 32.4 и белешку потресају: према старим грчким рукописима ; јеврејски излевеју .
 • Шаблон:Рeфастроваљују (угибају): други превод блистају , (цакле) .
 • Шаблон:РeфаКараване или путовања-заобилазни: присутност Канаанаца у равници спречавала је циркулирање каравана и путовања између племена севера и оних из планине ЕФраим .
 • Шаблон:Рeфапоглавари: кореспондентни смисао на јеврејском је несигуран; други преводи становници по селима мањкаху или, у неколико јеврејских рукописа, градови отворени бејаху престали постојати .
 • Шаблон:РeфаТекст тежак; превод основан на претпоставкама пет градова: други превод рат беше пред вратима .
 • Шаблон:РeфаУ то време магарица беше јахаће живинче поглавара и особа од угледа (Сдц10.4; Бр 22.21) .
 • Шаблон:РeфаРазмотрите други превод опишите или опевајте.
 • Шаблон:Рeфаони који чине раздиобу: превод несигуран, текст нејасан . Ради се, чини се, о подели плена након победе врата: место окупљања становника једног града.
 • Шаблон:Рeфаповеди своје робље: нејасан текст .
 • Шаблон:РeфаАмалек: видети 12.15 - Макир клан племена Манасе.
 • Шаблон:РeфаУ другом делу редка превод оставља по страни једно понављање имена Исакар, које беше узето у почетку . Извесни преводе и Исакар је ка Барак Четири племена која нису суделовала у битци примиће прекоре: Рубен , (р.15) , Галад , Дан ,Ашер ( ред. 17) .
 • Шаблон:РeфаЗвиждања су можда она пастирска ; извесни мисле да се ради о Фрулама испитивања: кланови Рубенови нису се одлучили суделовати у боју заедно шдругим племенима.
 • Шаблон:РeфаГалад уобичаено име средишње Трансјордане , означава овде племена која ту бејаху настањена, Гад је један дио Манасееја лађе: Данити су можда служили као морнари на Феничанским лађама. У то време племе Дан беше још смештено на западу Вењаминове територе (видети 18.1-2) Ашер је запремао обалну раван на северу брда Кармел .
 • Шаблон:РeфаТанак и Мегидо су два важна канаанска града, на јужном рубу равнице Изреел .
 • Шаблон:РeфаГрад смештен на 12 км југоисточно од Кедеша НеФталевог .
 • Шаблон:Рeфаедно везиво … за свој врат: превод несигуран , текст нејасан .
 • Шаблон:Рeфатвоји пријатељи: према више старих варијанти; јеврејски његови пријатељи.
 • Шаблон:РeфаВидети Изл 2.15 и белешку .
 • Шаблон:РeфаАмалек :видети Изл 17.8 и белешку-синови Орента опште име за групе номада живуће на северу Трансјордане и у сиријској пустињи .
 • Шаблон:РeфаЕдан од пет градова Филистинаца, најдаљи на југу, не далеко од мора .
 • Шаблон:РeфаТи инсекти стижу каткад у безбројним јатима (Јр 46.23 ) која пождеру све зеленило и оставе опустошену земљу (Јр 1.4-12) .
 • Шаблон:РeфаОФра: локализација несигурна, на територији Манасеевој . Теребинта је овде свето дрво Авиезер: клан из племена Манасе Уобичаено је вршити жито на гумну, али Гедеон се сакрио у просторију за тештење грожђа .
 • Шаблон:РeфаеФа: видети у Глосару под МЕРЕ .
 • Шаблон:Рeфасвети ступ: симбол Божице Ашера (видети 3.7 и белешку ) .
 • Шаблон:Рeфаизграђен…: превод несигуран ; неки разумију као уобичаен холокауст: видети у Глосару под ЖРТВОВАЊА .
 • Шаблон:РeфаЕрубал значи Нек' се парничи Бал .
 • Шаблон:РeфаМадиан , Амалек , синови Орента: видети 6.1-3 и белешке Изреел: видети Још19.18 и белешку .
 • Шаблон:Рeфаруно : кожа овце још прекривена вуном .
 • Шаблон:РeфаЕрубал: видети 6.32 и белешку Еин-Харод (извор потреса); на истоку равнице Изреел, у подножју брда Гилбоа брежуљак Гилбоа , тј. брег врачев, висок 515 м , јужно од брда Табор .
 • Шаблон:Рeфадрхтати: алузија на Еин Харод (видети белешку на р; 1) Гедеон поче проверу: превод уветан, јеврејски нејасан .
 • Шаблон:Рeфа врчеви: превод несигуран , јеврејски обскрбу .
 • Шаблон:Рeфахлеб од јечма симболизира Израилите земљораднике ; шатор симболизира Мадијан номаде .
 • Шаблон:Рeфапочетком поноћног бдења: око 23 оо х
 • Шаблон:Рeфа Серера: непознати локалитет на западу од Јордана и Табат на истоку као и, можда, Бет-Шита . Мадијанити бежаху према југу да би се домогли газа на Јордану.
 • Шаблон:Рeфаводене точке: други преводи воде или пролажводе.
 • Шаблон:РeфаПаљетковање је брање грожђа које остае после бербе .
 • Шаблон:РeфаСукот : видети Ств 33.17 и белешку Зевах (жртва) и Салмун (отета сена) су вероватно иронични надимци дати двојици мадијанитских краљева .
 • Шаблон:Рeфаја ћу вас бичевати: други превод ја ћу вас згазити под (или као) .
 • Шаблон:РeфаПенуел: град у Трансјорданији, близу Сукота (видети Ств 32.31 -32) .
 • Шаблон:РeфаКаркор: непознато место синови Орента: видети 6.3 и белешку .
 • Шаблон:РeфаНовах: име једног Манасеевог клана у Трансјорданији (видети 32.42). Јогбоха: име града Дановог, у Трансјорданији; на 13 км северо-западно д Амана .
 • Шаблон:Рeфа Непозната локализација .
 • Шаблон:РeфаЈеврејски текст неизвестан . Старе верзе говоре…чкаљ којим он згази људе из Сукота .
 • Шаблон:РeфаТабор: видети Још19.22 и белешку. Гедеон прави алузију на на једну непознату битку, без сумње различиту оној из Погл 7 . краљевски син: браћа Гедеонова су била погубљена јер су сматрана поглаварима .
 • Шаблон:РeфаБлиз а родбина убијеног човека морала је уништити убицу. То се звало ”крвна освета“.
 • Шаблон:Рeфасватко има своје јунаштво: три краља нађоше достојнијим умрети од руке правог ратника но једног страшљивог адолесцента кроасан; Фр: ле цроиссант ( врста накита у облику месеца млађака; киФла и сл:).
 • Шаблон:РeфаИсмаелити овде поседују опште значење номада или караванских водича ( видети Ств 37.25; 39.1) .
 • Шаблон:Рeфасикал: видети у Глосару под МЕРЕ.пурпур: скупоцена тканина , црвене боје .
 • Шаблон:РeфаЕФод може значити било један тоболац камо се стављају свети предмети за обожавање, било једну божанску статуу (видети 17.5 ; 18.14-20). Различит је од еФода из Изл 25.7 (видети белешку ) проституирати се: видети Оз 2.4 и белешку .
 • Шаблон:РeфаБал-Берит (као 9.4) или Ел-Берит (9.46): бог савеза или завета . Ради се вероватно о богу обожаваном у Сишему (видети 9.?4) .
 • Шаблон:РeфаОви власници Формирају једну групу која располаже политичким утецаем -Ерубал: видети 6.32 и белешку ваша кост и ваше месо: овај израз означава једну уску родбинску свезу (видети Ств 2/23 ; 29.14) .
 • Шаблон:Рeфасикал: видети у Глосару поод МЕРЕ Бал-Берит: видети 8.33 и белешку ;
 • Шаблон:РeфаБет-Мило (кућа на бедему): израз означава узвишени дио града , вероватно утврде , именован у р.46-49 Мигдал-Сишем стела или усправљени камен сматран светим смрдљика: овде свето дрво
 • Шаблон:Рeфа Видети Дт 11.29 и белешку ;
 • Шаблон:Рeфакедрови Либана: видети Из 10.34 и белешку .
 • Шаблон:РeфаКућа или обитељ дела :реченица , прекинута после ове речи , наставља у р. 19 .
 • Шаблон:РeфаЛокалитет на 15 км југоистоно од брда Табор .
 • Шаблон:РeфаТе заседе лишавале су Абимелека права над робама које су пролазиле кроз Сишем .
 • Шаблон:Рeфањегова браћа или његови рођаци .
 • Шаблон:РeфаАлузија на Ств 34: Гал цени да, темељем пакта склопљеног некад с Хамором, хивитским принцем Сишема, Израилити требају бити сматрани подвргнутим власницима Сишема, а не обратно.
 • Шаблон:Рeфаподмукло: превод вероватан; други преводи потајно, или у Торму (непознати локалиет ) .
 • Шаблон:РeфаПупак земље: назив једне земљане избочине на планинама које окружују Сишем (видети такође Ез 38.12) где је исти израз аплициран на Јерусалем ) Храст Врачева: то је вероватно друго име за храст Море ( Ств 12.6 ; Дт 11.30) .
 • Шаблон:РeфаЛокалитет смештен на 14 градова југоисточно од Сишема .
 • Шаблон:Рeфа Со је симбол стерилности (видети Дт 29.22) којој је Абимелек посветио град.
 • Шаблон:РeфаМигдал-Сишем: видети 9.6 и белешку. Пећина се мора налазити изван града Ел-Берит: видети белешку о 8.33 .
 • Шаблон:Рeфабрдо Салмон: можда брдо Ебал (видети Дт 11.29 и белешку ).
 • Шаблон:Рeфаналожише ватру: Абимелек избегава отворено насиље над правом азила храма Ел-Беритова (р.46).
 • Шаблон:РeфаЛокалитет неколико километара северо-источно од Сишема.
 • Шаблон:Рeфажрвањ , ради се о малом кућном жрвњу .
 • Шаблон:Рeфакоњушар или младић који је носио његово оруже .
 • Шаблон:РeфаШамир не био локализиран .
 • Шаблон:РeфаВидети белешку на 2.16 .
 • Шаблон:РeфаВидети 5.17 и белешку .
 • Шаблон:Рeфамагарад: видети 5.10 и белешку; видети такође 12.14 градови: према старим верзијама; јеврејски магаради.
 • Шаблон:РeфаГрад источно од Јордана, на пола пута између Кинеретског мора и Рамота Галадског .
 • Шаблон:РeфаАстарте: Видети 3.7 и белешке.
 • Шаблон:РeфаМадијан: према старој грмкој верзији ; јеврејски Маон .
 • Шаблон:РeфаМиспа: локалитет јужно од Јабока названо такође Гадска Миспа (11.29) ; видети такође Ств 3149) .
 • Шаблон:РeфаГалад схваћен овде као предак једног племена Уопштено то је једно географско име .
 • Шаблон:РeфаТов: На крајњем северу Галаада, 60 км источно од Кинерета чинише препаде или војни поход.
 • Шаблон:РeфаВидети 10.17 и белешку .
 • Шаблон:РeфаШто још има између тебе и мене? јеврејски израз који изражава једно неслагање или чак непријатељство између две особе .
 • Шаблон:Рeфањегове подружнице или његови овисни градови.
 • Шаблон:РeфаВидети у Глосару под ЖРТВОВАЊА.
 • Шаблон:РeфаЕФте прође сву земљу Амонову, од севера до југа.
 • Шаблон:Рeфапревише говорио: други превог: ја сам се обвезао.
 • Шаблон:РeфаБило је то једно бешчашће за жену не удати се и не имати децу .
 • Шаблон:Рeфане беше упознала мушкарца или беше она девица .
 • Шаблон:Рeфаславити : други превод жалити над .
 • Шаблон:РeфаСаФон: град племена Гад (Још13.27) , близу саставка Јабока и Јордана .
 • Шаблон:Рeфа Та реч, која значи клас, не имала исти изговор код свих племена .
 • Шаблон:Рeфасудише: видети 2.16 и белешку усвојем граду у Галаду: према старој грчкој верзији; јеврејски у градовима Галада не одговара .
 • Шаблон:РeфаБетлехем: видети Још19.15 и белешку-судише: видети 2.16 и белешку .
 • Шаблон:РeфаГрад на 12 км југозападно од Сишема .
 • Шаблон:Рeфа Видети 5.10 и белешку ; видети такође 10.4 .
 • Шаблон:Рeфа На 22 км западно од Јерусалема ; локалитет дозначен племену Дан према Још19.41 . После миграце Данита према северу (Сдц17-18) припада племену Јуда (Још15.33) .
 • Шаблон:РeфаНаметнуте обвезе овде (р;4-5) обично обухваћају онога који је посвештен Богу заветом назирата (Бр 6.1-8). Ако је и сама мајка обвезна уздржавати се од вина (р.4) , то је без сумње за означити да је њено дете посвештене већ од пре рођења својег .
 • Шаблон:РeфаВидети у Глосару ЖРТВОВАЊА .
 • Шаблон:РeфаВидети у Глосару Под ЖРТВОВАЊА ; видети такође 6;19-21 .
 • Шаблон:РeфаТимна: у близини Сореа ( 13.2) , један данитски град (Још19.43) , тада окупиран од Филистинаца.
 • Шаблон:Рeфабраће или сународника .
 • Шаблон:Рeфасвадбена гозба .
 • Шаблон:Рeфапратиоци су Филистинци .
 • Шаблон:РeфаДа нисте орали с мојом јуницом: израз у облику пословице са значењем да вам моја жена не помогла.
 • Шаблон:РeфаВидети Још13.3 и белешку .
 • Шаблон:Рeфастаром свату: онај од пратиоца супругових који беше специјално одговоран за добро одвијање светковине .
 • Шаблон:РeфаСамсон је имао свадбу по којој је млада наставила становати код својег оца. Супруг не плаћа мираз, већ кад посети своју жену, он јој доноси поклоне.
 • Шаблон:Рeфажена Самсонова заслужуе његову мржњу јер га је издала откривајући његову загонетку (14.17) .
 • Шаблон:РeфаМесто усечено у територији Јуде .
 • Шаблон:РeфаЛехи: име непознатог локалитета блиско Филистинској територији значи чељуст .
 • Шаблон:Рeфаја их нахрпах: други превод ја их уништих , према старој грчкој верзији .
 • Шаблон:РeфаРамат-Лехи или Брдо чељусти (видети 15.9 и белешку).
 • Шаблон:РeфаТо име жначи Извор оног који зазива (видети р. 18) .
 • Шаблон:Рeфа Видети 2.16 и белешку .
 • Шаблон:Рeфа Видети Дт 2.23 и белешку .
 • Шаблон:Рeфагреда од дрвета је служила да блокира врата током ноћи Хеброн: 70 км од Газе.
 • Шаблон:РeфаСорек: мало место западно од Сореа, град Самсонов.
 • Шаблон:Рeфатирани или принчеви-сикал: видети у Глосару под МЕРЕ .
 • Шаблон:РeфаПочев од и ако би их ти притиснула и све до с основом тканине (р;14), текст је био комплетиран према старим верзијама; јер мини се да је једна реченица нестала из јеврејског текста.
 • Шаблон:Рeфагребен: према старој грчкој верзији; јеврејски кочић. јеврејске именице гребен и колчић веома су сличне.
 • Шаблон:РeфаВидети 13.4-5 и белешку.
 • Шаблон:Рeфакоји обрија: он поче слабити: према старим верзијама; јеврејски и она обрија ; она га поче ослабљивати.
 • Шаблон:Рeфаокреташе жрвањ: робовски рад (Изл 11.5) или женски.
 • Шаблон:РeфаПук виде Самсона: дословце народ га виде. Извесни преводе народ виде својег бога и славише га.
 • Шаблон:РeфаВидети белешку о 2.16 .
 • Шаблон:Рeфасикал: видети у Глосару под МЕРЕ благословљен: мајка благосиља сина свог ради заштите његове против проклетства претходно изреченог ради крађе .
 • Шаблон:Рeфаедан идол и једна слика: јеврејски текст не допушта сазнати ради ли се о једном предмету или о два различита обекта од метала: било од пуне ковине, било обложен ковином .
 • Шаблон:РeфаМика: скраћеница од Микаеху-Божанска стела ( видети Ств 28.18 и белешку ): јеврејски у кућу Божју (или богова) означава вероватно камену стелу (видети Ств 28.22) пре но приватно светиште еФод: видети Сдч8.27 и белешку тераФим видети 31.19 и белешку. Попут стеле и еФода и тераФим каткад служише за обожавање (1Ш15.23 ;Ош3.4; Ез 21.26) посветити, ради се о инвеститури у звање: видети Лв 7.37 и белешку.
 • Шаблон:Рeфаотац: та титула објашњава се чињеницом да је свештеничка служба била најпре обављана по оцу обитељи (11.33-39 ; 13.19) храна: превод испушта и левит оде што се тешко слаше с контекстом.
 • Шаблон:РeфаТа промена територе је ожначена, такође код Још19.40-48 и њен узрок код Сдч1.34. Племе Дан беше тако малено да се који пут сматрало само једним кланом (р. 2; видети 13.2) .
 • Шаблон:РeфаСореа: видезти 13.2 и белешку; Ештаол: град близу Сореае планина ЕФраимова: видети 3.27 и белешку.
 • Шаблон:Рeфаиспитај Бога или консултирај Бога: то је једна од задаћа племена Леви. Левит поседуе потребне инструменте (видети 17.5 и белешку) .
 • Шаблон:РeфаЛаиш: видети Још19.47 и белешку Сидонијанци: видети 3.3 и белешку. Мирни, они се бавише посебно трговином Почев од Осим тога све до једну власт: јеврејски текст нејасан, превод у том делу несигуран они не овисише о никоме: други превод: они не имадоше никакаве везе било с ким .
 • Шаблон:РeфаКиријат-Еарим (утврђено место): локалитет смештен 13 км западно од Јерусалема Махане-Дан (Данов табор): видети 13.25 .
 • Шаблон:РeфаВидети 17.5 и белешку.
 • Шаблон:Рeфаотац: видети 17.10 и белешку .
 • Шаблон:РeфаИли Бог којег си начиних, ви сте ми га узели .
 • Шаблон:РeфаВидети Још19.47 и белешку .
 • Шаблон:РeфаВидети 18.7 и белешку.
 • Шаблон:Рeфаотац или предак Израил , то јест Јаков.
 • Шаблон:РeфаЕхонатан: према старим верзијама; јеврејски Манасе, али рукописи стављају слово "н" изнад црте за показати да првотно име беше коригирано прогонство из земље: вероватно оно које се збило под Тиглат-Пилесером ИИИ у 734 пре Исуса Криста (видети 2Кр 15.29).
 • Шаблон:РeфаВидети Још 18.1 и белешку. Светиште из Силоа би вероватно уништено од Филистинаца после битке код Евен-Езера (1С 4.1-11).
 • Шаблон:Рeфапланина ЕФраимова; видети 3.27 и белешку.
 • Шаблон:Рeфадоћи ћеш ксвојем шатору: видети Још22.4 и белешку.
 • Шаблон:Рeфаград странаца: Јерусалем ће бити освојен само од Давида од Јебузита (видети 2С 5.6-7) Гивеа: назван Гивеа у Вењамину (19;14) или Вењамин (1С 13.2) , 6 км на север од Јерусалема .
 • Шаблон:РeфаЛокалитет смештен на 3 км на северу од Гивеа .
 • Шаблон:Рeфаградски трг: где се одвија јавни живот налази се увек на улазу у град, близу главних врата ноћ беше света дужност примити у своју кућу странца у пролазу .
 • Шаблон:Рeфасвојој кући: према старој грчкој верзији; јеврејски у кућу Господову, шта овде, чини се, не одговара.
 • Шаблон:РeфаВидети Ств 19.5 и белешку.
 • Шаблон:Рeфазло, бесрамље: те две речи смерају уедно на сексуално насиље и на кршење закона гостопримства
 • Шаблон:РeфаНакон девица превод испушта и његову суложницу шта јеврејски је додао антиципирајући р; 25 учините јој шта вам се чини добрим: видети белешку на Ств 19.8 .
 • Шаблон:РeфаЛевит беше дао ову заповед … све до овог дана: овај пасаж мањка у јеврејском тексту; он је преведен према старој грчкој верзији где је био сачуван .
 • Шаблон:Рeфапочев од Дана па све до Бер-Шева: видети белешке на 19.47 и Ств 21.14 Галад: видети Ств 31.21 и белешку код ГОСПОДА: тј. у светишту Господовом Миспа: локалитет у Вењамину 13 км северно од Јерусалема; не помешати с Миспа Галадском (10.17 и белешка).
 • Шаблон:РeфаВидети 19.12 и белешку.
 • Шаблон:РeфаВидети 19.23 и белешку.
 • Шаблон:РeфаВидети Ств 12.8 и белешку.
 • Шаблон:Рeфапред Господом: тј. у светишту Господовом, у Бетелу.
 • Шаблон:Рeфастајаше пред њим: тј. обављаше свештеничку службу.
 • Шаблон:РeфаБал-Тамар: непознато место , близу Гивеа Гева: Вењаминов град 4 км северо-западно од од Гиве на запад од Гева: према старим верзијама , јеврејски нејасан .
 • Шаблон:РeфаНа крају редка , превод несигуран , текст нејасан .
 • Шаблон:Рeфапрогонише га без предаха: превод заснован на претпоставци , текст нејасан Гева: претпоставка ; јеврејски Гуиевéа што не одговара контексту .
 • Шаблон:РeфаРимон : 9 км северо-источно од Гивее покупише : други превод: побише; Гидеом о непознат локалитет .
 • Шаблон:Рeфаиз града у град, људе као и стоку: према старој латинској верзији ; јеврејски нејасан .
 • Шаблон:РeфаВидети 20.1 и белешку .
 • Шаблон:РeфаБетел: видети Ств 12.8 и белешку пред Богом: видети 20.23 и белешку .
 • Шаблон:РeфаЈавеш Галадски: локалитет смештен на око пола пута између Јабока и Јармука , две велике источне притоке Јордана .
 • Шаблон:РeфаВидети Дт 2.34 и белешку крај ретка од али ви цåете оставити недостае на јеврејском. Сачуван је у старим верзијама.
 • Шаблон:РeфаВидети Још18.1 и белешку .
 • Шаблон:РeфаМоже ли Вењамин имати и једног преосталог? или Вењамин поседуе ли и једног преживелог ?
 • Шаблон:Рeфаблагдан Господов: ради се овде вероватно о локалној свечаности приликом бербе (р.21) .
 • Шаблон:Рeфанису могли узети: према једном делу рукописа старе грчке верзе ; јеврејски ми нисмо узели током рата: ради се о рату против Јавеша Галадског (видети 21.10-14) .
 • Шаблон:Рeфасвоју баштину или своју територију .