Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије  (2006) 


СПОРАЗУМ О УСПОСТАВЉАЊУ ПАРАЛЕЛНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Република Српска и Република Србија (у даљем тексту: учеснице у Споразуму) успостављају специјалне паралелне односе на основама:
— увјерења да је досљедно, цјеловито и убрзано спровођење Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и његових анекса (у даљем тексту: Мировни споразум) основ за стварање услова за трајан суживот народа и грађана у Републици Српској и Босни и Херцеговини у цјелини,
— да је циљ успостављања специјалних паралелних односа потпуно у складу с Мировним споразумом,
— увјерења да је успостављање трајног мира и стабилности у региону од обостраног интереса,
— поштовање суверенитета, територијалног интегритета и политичке независности Босне и Херцеговине,
— признавања подјеле надлежности између Босне и Херцеговине, као државе, и њених ентитета, као што је то дефинисано Уставом Босне и Херцеговине,
— поштовање овлашћења и одговорности држава потписница Мировног споразума,
— увјерења да ће допринијети друштвеном, демократском и привредном развоју Републике Српске, као и Босне и Херцеговине у цјелини, и Републике Српске и региона.

I — ЦИЉЕВИ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Успостављањем специјалних паралелних односа учеснице у Споразуму желе да, у складу с Мировним споразумом, остварују:
— развој институционалних и свих других облика сарадње у оквиру општих и привредних услова, уз уважавање посебних интереса,
— развој транспарентне сарадње њихових извршних, законодавних и других институција.

Члан 2.

Учеснице у Споразуму ће, у складу с Мировним споразумом и уставима Републике Српске и Босне и Херцеговине, посебном унапређивати сарадњу у сљедећим областима:
— привреда и коришћење привредних ресурса,
— планирање,
— законодавство,
— приватизација и денационализација,
— наука и технологија,
— образовање, култура и спорт,
— здравство и социјална политика,
— туризам и заштита околине,
— информисање,
— заштита слобода и права грађана у складу са највишим међународним признатим стандардима,
— сузбијање криминала.

II — СПРОВОЂЕЊЕ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Да би се спроводио Споразум, учеснице у Споразуму оснивају Вијеће за сарадњу Републике Српске и Републике Србије (у даљем тексту: Вијеће).

Вијеће чине предсједник Републике Српске, предсједник Владе Републике Српске, предсједник Републике Србије и предсједник Владе Републике Србије.

Члан 4.

Рад Вијећа уређује се Пословником Вијећа.

Сједнице Вијећа се одржавају, по правилу, једном у 3 (три) мјесеца, наизмјенично у Републици Српској и Републици Србији.

Члан 5.

Вијеће доноси приједлоге и препоруке за надлежне органе и институције учесница у Споразуму.

Приједлози и препоруке доносе се консензусом.

Члан 6.

Вијеће именује два секретара Вијећа, једног из Републике Српске и једног из Републике Србије.

Дјелокруг рада секретара Вијећа укључује сљедеће:
— усклађивање припрема за сједнице Вијећа,
— праћење извршавања препорука и приједлога Вијећа,
— припрему докумената из дјелокруга Вијећа,
— друге сличне послове.

Члан 7.

Да би се остварила сарадња у области законодавства, одржаће се редовни контакти између Народне скупштине Републике Српске и Народне скупштине Републике Србије, на нивоу предсједника скупштина и скупштинских радних тијела.

Члан 8.

Анекси које учеснице у Споразуму буду донијеле ради спровођења Споразума сматраће се његовим саставним дијелом.

III — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог споразума престаје да важи Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Савезне Републике Југославије који је потписан 5. марта 2001. године у Бањој Луци.

Члан 10.

Споразум и анекси из члана 8. овог споразума ступају на снагу датумом друге ноте којом се учеснице у Споразуму међусобно обавјештавају о томе да су испуњени услови предвиђени унутрашњим законодавства за њихово ступање на снагу.

Споразум је сачињен 26. септембра 2006. године у Бања Луци, у 2 (два) оригинална примјерка на службеним језицима Републике Српске и Републике Србије.

За Републику Српску
Председник Републике,
Драган Чавић, с. р.

Предсједник Владе,
Милорад Додик, с. р.

За Републику Србију
Предсједник Републике,
Борис Тадић, с. р.

Предсједник Владе,
Војислав Коштуница, с. р.