Пређи на садржај

Споразум о узајамној помоћи (УК и Пољска 1939)

Извор: Викизворник

БРИТАНСКО-ПОЉСКИ СПОРАЗУМ О УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ


Члан I.

Ако би једна од уговорних страна била увучена у рат са каквом европском силом, услед напада извршеног на њу, друга уговорна страна има сместа да јој притикне у помоћ свом својом оружаном силом.

Међусобна помоћ предвиђа се и за случај да би која европска сила очигледно, посредно или непосредно запретила независности једне од уговорне стране, уколико та уговорна страна сматра да су загрожени њени животни интереси.

Члан II.

Ако би једна од уговорних страна ступила у непријатељство са каквом европском силом због тога што та сила загрожава незавиност ии неутралност какве треће европске државе, друга уговорна страна поступиће према одредбама чл I.

Члан III.

Ако би каква европска сила покушала да загрози независноти једне од уговорних страна, подривајући ту независност путем привредног продирања или којим другим путем, уговорне стране међусобно ће се помагати у сврху сузбијања тога покушаја. Ако тај отпор буде изазвао отварање оружаних непријатељстава против једне уговорне стране, друга уговорна страна има да поступи према одредбама чл I.

Члан IV.

Појединости о начину пружања узајамне помоћи имају да уговоре надлежни представници поморских, војних и ваздухопловних снага уговорних страна.

Члан V.

Уговорне стране обавезују се да ће се стално и благовремено међусобно обавештавати о развијању догађаја који би им могли загрозити и који би могли изискивати заједнички отпор уговорних страна.

Члан VI.

Уговорне стране обавезују се да ће другу уговорну страну благовремено обавестити о условима споразума о помоћи који би закључиле са трећим силама; то исто важи за такве споразуме који су већ закључени у часу потписивања овог споразума.

Члан VII.

Ако би уговорне стране, поступајући по одредбама овог споразума, биле увучене у рат, оне се обавезују да неће потписати примирје или мир без договора са другом уговорном страном.

Члан VIII.

Овај споразум важи (5) пет година. Отказни рок му је 6 месеци.

Извори[уреди]

  • Политика, бр. 11.219 од суботе 26. августа 1939, страна 3.