Споразум о срдачном пријатељству (Грчка и Турска 1933)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

ГРЧКО-ТУРСКИ СПОРАЗУМ О СРДАЧНОМ ПИЈАТЕЉСТВУ


Државе потписнице, међусобно повезане политиком пријатељства, споразума и срдачне сарадње, решене да и надаље стално развијају овакву своју политику, чији се корисни плодови већ јављају на свима пољима њихове државне и међународне делатности, задахнуте духом Бријан-Кеповог пакта и других међународних споразума чије су потписнице, — уговориле су следеће:


Члан 1.

Државе потписнице зајемчују једна другој неприкосновеност својих заједничких граница.

Члан 2.

Државе потписнице сагласиле су се да ће у свим међународним питањима која би могла бити за њих од извесног интереса поступати по претходном договору, у слагласности са општим начелима своје политике споразума и сарадње као и са својим заједничким интересима.

Члан 3.

На свим међународним састанцима на којима би био претстављен само известан број држава, Грчка и Турска вољне су да сматрају да ће претставник једне од држава потписница на таквом састанку имати задатак да штити како заједничке интересе обе државе тако и посебне интересе друге државе потписнице. Државе потписнице обавезују се да ће се старати да обезбеде такво заједничко претстављање било да се наизменице одреди претставник једне од држава потписница, било да се одреди претставник оне државе која на том састанку буде имала изричито важних посебних интереса.

Члан 4.

Овај се споразум закључује на десет година, с тиме да ће важити још десет даљих година ако га једна од држава потписница не откаже годину дана пре истека поменутог рока.

Члан 5.

Овај пакт има да се ратификује, с тиме да ће размена ратификационих исправа да се изврши у Атини. Пакт ће супити на снагу у часу када буде обављена последња ратификација и нотом саопштена другој држави потписници.

Извори[уреди]

  • Политика, бр. 9.101 од петка 15. септембра 1933, страна 3.