Споразум инспектора четничких одреда Драже Михаиловића пуковника Јеврема Симића и војноуправног заповедника Југоистока од 23.1.1944.

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

СПОРАЗУМ

Између војног заповедника Југоистока, као врховног органа окупационих сила у Србији и као представника немачког Рајха у односима према српској влади, с једне стране, и инспектора четничких одреда Драже Михаиловића пуковника Јеврема Симића, с друге склопљен је следећи споразум о примирју:

1. Циљ споразума је заједничка борба против комунистичких партизана, па ће стога све јединице ДМ-четника, потчињене пуковнику Јеврему Симићу, бити укључене у борбу немачке и бугарске војске, као и српских владиних трупа, против комуниста.

У вези с тим предвиђа се успостављање заједничке обавештајне службе као и узајамна подршка.

2. Споразумом су обухваћени следећи срезови:

Умка, Врачар, Гроцка, Подунавље, Јасеница, Космај, Младеновац, Опленац, Орашац, качерски, Крагујевац, гружански, лепенички, Велики Орашац, колубарски ИИ, а простире се и према западу до 5 км западно од железничке пруге Обреновац — Горњи Милановац.

3. На подручју обухваћеном споразумом неће се предузимати хапшења ни акције против припадника ДМ-покрета у току трајања споразума, изузев уколико овакве мере не буду неопходне услед кажњивих радњи од стране појединаца.

4. Пуковник Симић потврђује да се на подручју обухваћеном споразумом, у јединицама које су њему потчињене, не налазе припадници сила које су у рату са Немачком, ни као официри за везу ни у било каквом другом својству.

Пуковник Симић преузима обавезу да на том подручју онемогући све канале преко којих би непријатељи великонемачке или бугарске војске могли да добијају обавештења о немачким војним покретима.

5. За време трајања споразума ДМ-четници се уздржавају од сваког непријатељског поступка упереног против немачких, бугарских или српских трупа и полицијских власти, као и против војних и цивилних надлештава. Регистровање српских владиних трупа не сме се спречавати ничим, па ни пропагандом. Такође треба одустати од свих репресалија или претњи против припадника породица оних Срба који се као војници, чиновници, намештеници, радници или у било ком другом својству налазе у служби српске владе или окупационих сила.

6. Уколико се на подручју обухваћеном споразумом појаве ДМ-јединице са којима није закључен споразум о примирју, пуковник Симић ће ове јединице потчинити себи или се постарати за њихов одлазак. За кршење споразума од стране припадника оваквих јединица Симић је одговоран окупационим силама. Потчињене вође пуковника Симића које не признају овај уговор морају се одстранити из подручја обухваћеног споразумом.

7. ДМ-четници на подручју обухваћеном споразумом посвећују се искључиво борби против комунистичких партизана и при том пружају подршку силама реда у Србији.

8. Уколико ДМ-четници располажу обавештењима да се припадници немачких, бугарских или српских трупа или надлештава или поједине особе баве комунистичком делатношћу или одржавају везе са комунистима, они не смеју сами да интервенишу и да врше правду, већ треба да шаљу доказни материјал немачким службеним органима, а евенутално и такве особе уколико постоји опасност њиховог бегства.

9. Сваку појаву као и правац доласка и кретања комунистичких одреда, а такође и њихову снагу и наоружање ДМ-четници треба што пре да јаве најближој установи сила реда.

ДМ-четници уколико располажу довољним снагама, ступају одмах у борбу против оваквих појединих одреда. За ту потребу биће им додељени муниција и санитетски материјал.

Уколико снаге ДМ-четника не буду довољне, силе реда пружиће им помоћ у трупама, а евентуално и у тешком наоружању. ДМ-четници који буду рањени биће смештени у немачким болницама.

10. За борбу против комуниста ДМ-четници стављају силама реда на располагање, без условљавања, своја обавештења и обавештајну службу.

У циљу обавештења штабу пуковника Симића биће додељен делегат за везу. У погледу осталог, надлежним органима окупационих сила и владе на подручју обухваћеном споразумом биће наложено да у духу споразума сарађују са ДМ-четницима и да им дају обавештења.

11. Уз обострану сагласност ДМ-четници преузимају одговорност за обезбеђење саобраћајних уређаја и саобраћајних средстава од напада, пљачке и саботаже, такође и од напада Англоамериканаца са земље.

Унутар подручја обухваћеног споразумом ДМ-четници посебно преузимају одговорност да покретним борбеним дејствима обезбеђују следеће саобраћајнице:

а) Београдски пут од дела Рипањ — Топола — КрагујевацКраљево.

б) Пругу Београд — Мала Крсна — Велика Плана са пругом према Пожаревцу.

д) Пругу Београд — Младеновац — Лапово.

Задржавање и преметачине возова било какве врсте, као и на станицама, сматра се неовлашћеним интервенцијама у железнички саобраћај и забрањује се.

12. Склапање овог споразума ће се држати у тајности. Он ступа на снагу одмах по обостраном потписивању и важи до 31. марта 1944.