Седамдесет анегдота/Препоручење

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Седамдесет Анегдота  (1911) 
Писац: Андра Гавриловић
Препоручење
Гавриловић, Андра (1911). Седамдесет Анегдота из живота српских књижевника. Београд: Издање књижаре С. Б. Цвијановића


ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА

С. Б. Цвијановића у Београду

16, Кнез Михаилова улица 16.

препоручује следеће одабране књиге:

Алманах српских и хрватских песника и приповедача 1910. 3'50
Амичис, Е. Срце. 3. издање са 38 слика2'—
у лепом повезу3'—
Арцибашев, М. Сањин. Роман (превео Д. Ђорћевић)3'—
Смрт Ивана Ландеа (прев. Ж. Милојновић)2'50
Арсовић, М. Витешке игре и спортови и физичко васпитање нашега народа. Са 104 фотографске слике у тексту. У повезу5'—
Божовић, Т. и Јов. Ђоновић. Црна Гора и напредни покрет.2'—
Веселиновић, Ј. Неприлика. Приповетка из сеоског живота.1'—
Гавриловић, А. Историја српске и хрватске књижевности народнога Језика I и II св.по 4'—
Гавриловић, Др. М. Милош Обреновић, 2 књиге (3. књига у штампи)по 6'—
Девисова философија смрти (с енглеског)—'50
Дима, А. (син). Госпођа с камелијама. Роман2'—
Доситејева Дела. (Издање Срп. Држав. Штампарије, у штампи)5'—
фино издање илустровано (у штампи)12'—
Дучић, Јов. Песме (Издање Срп. Књижевне Задруге)2'—
Живковић, прота Васа. Песме. Средио М. Ђурчин (са сликом песника)3'—
Јиречек, Dr. К. Ј. Историја Срба (превео Ј. Радонић) књ. I. (изаћи ће почетком маја)3'50
Караџић-Вук, Српски Рјечник (место 16'—)10'—
Српске Народне Пјесме (9 књига)сад 17'—
Лагерлеф, С. Легенде о Христу (превела Д. Брајковић)1'—
у лепом повезу2'—
Ле Бон, Г. Психологија Гомила̂ (Превео Ж. Живановић) 2. издање2'—
у лепом повезу4'—
Матавуљ, С. Немирне душе. 10 новела1'50
на финијој фартији2'50
Новаковић, Ст. Душанов Законик3'50
Најновија Балканска криза и српско питање1'50
Васкрс државе српске и његови историци1'—
Ниче, Фр. Тако рече Заратустра(у штампи)
Његош, П. П. Горски Вијенац. 5. издање с коментаром М. Решетара2'50
у лепом повезу4'—
Продужење с друге стране
Остојић, Тих. Живот Доситеја Обрадовића. Из његових дела саставио Т. Остојић1'—
Орси, П. Ослобођење и уједињење Италије3'—
Мајо, Ж. Васпитање воље (превео Јов. М. Јовановић)2'50
у лепом повезу4'—
Протић. Љ. М. Педагогика 2. прерађ. издање5'—
Петронијевић, Др. Б. Основи емпиричке психологије5'—
Шопенхауер, Ниче, Спенсер3'—
Поповић, П. Преглед српске књижевности4'—
Радонић, Др. Јов. Гроф Ђорђе Бранковић и његово време. (Издање Срп. Краљ. Академије Наука)6'—
Ракић, М. М. Песме1'—
у лепом повезу2'—
Скерлић, Ј. Писци и књиге. Свеска ІІ-IVпо 2'—
Српска књижевност у XVIII веку6'—
Омладина и њена књижевност5'—
Светозар Марковић, његов живот, рад и идеје (са сликом)3'50
Спасојевић, М. Српска стенографија, кореспондентна и дебатна3'—
Спенсер, Х. О васпитању умном, моралном и телесном (превео Ј. Миодраговић)2'—
у лепом повезу3'—
Сремац, С. Путујуће друштво. Приповетка1'—
у лепом повезу2'—
Ћир-Моша Абеншаам. Приповетка—.60
Бал у Елемиру—.60
Стевовић, Ј. Н. Француско-српски џепни речник (у лепом повезу)4'50
Стевовић, Ј. Н. Разговори француско-српски1'—
Станојевић, Ст. Историја српског народа 2. издање6'—
Станковић, Бор. Нечиста крв. Роман3'—
Толстој, Лав. Ана Карењина. Роман6'—
Рат и мир I-IV.12'—
Васкрсење (2. изд.)5'—
Крајцарова Соната1'50
Хомерова Одисеја (Превео Dr. Т. Маретић)2'—
Илијада (превео Dr. Т. Маретић)3'—
Хефдинг, Др. Х. Уџбеник Историје Новије Философије (превео Вл. Максимовић)5'—
Цијеп, Dr. Т. Основи физиолошке психологије (превео Ј. Ђ. Јовановић)4'—
Шантић, А. Песме (нова збирка)1'50
Шитова, К. Упутство за кројење и шивење белог рубља2'—

Штампарија Мунца и Карића — Београд