Речник социјалног рада/Д

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
 1. Речник социјалног рада/Далтонизам (daltonism)
 2. Речник социјалног рада/Дан Земље (Eath day)
 3. Речник социјалног рада/Дарвинизам (Darwinism)
 4. Речник социјалног рада/Даунери (downers)
 5. Речник социјалног рада/Даунов синдром (Dawn syndrome)
 6. Речник социјалног рада/De Facto (De Facto)
 7. Речник социјалног рада/De Jure (De Jure)
 8. Речник социјалног рада/Децентрализација (decentralization)
 9. Речник социјалног рада/Децентрирање (decenter)
 10. Речник социјалног рада/Дечја права (children rights)
 11. Речник социјалног рада/Дечја психоанализа (child psychology)
 12. Речник социјалног рада/Дечја психологија (child psychology)
 13. Речник социјалног рада/Дечја радна снага (child labour)
 14. Речник социјалног рада/Дечја заштита (child welfare)
 15. Речник социјалног рада/Дечје установе (institutions for children)
 16. Речник социјалног рада/Дечји цртеж (childs drawing)
 17. Речник социјалног рада/Дечји дезинтегративни поремећај (childs disintegrative disorder)
 18. Речник социјалног рада/Дечји додатак (children allowances)
 19. Речник социјалног рада/Дечји фонд уједињених нација (UNICEF)
 20. Речник социјалног рада/Дечји омбудсман (children ombudsman)
 21. Речник социјалног рада/Дечји страхови (children`s fears)
 22. Речник социјалног рада/Дедукција (deduction)
 23. Речник социјалног рада/Дефектологија (defectology)
 24. Речник социјалног рада/Дефибрилација (defibrilation)
 25. Речник социјалног рада/Дефибрилатор (defibrillator)
 26. Речник социјалног рада/Дефицит (deficit)
 27. Речник социјалног рада/Дефиниција (definition)
 28. Речник социјалног рада/Дефлација (deflation)
 29. Речник социјалног рада/Дегенерација (degeneracy)
 30. Речник социјалног рада/Деиндивидуализација (deindividuation)
 31. Речник социјалног рада/Деинституционализација (deinstitutionalization)
 32. Речник социјалног рада/DÉJÀ VU (deja vu) („već viđeno”)
 33. Речник социјалног рада/Декатезис (decathexis)
 34. Речник социјалног рада/Декомпензација (decompensation)
 35. Речник социјалног рада/Декриминализација (decriminalisation)
 36. Речник социјалног рада/Делфи метод (Delphi method)
 37. Речник социјалног рада/Делинкт (delinqt)
 38. Речник социјалног рада/Делинквенција (delinquency)
 39. Речник социјалног рада/Делинквент (delinquent)
 40. Речник социјалног рада/Делиријум (delirium)
 41. Речник социјалног рада/Делиријум тременс (delirium tremens)
 42. Речник социјалног рада/Делузија (delusion)
 43. Речник социјалног рада/Делузиони поремећај (delusion disorder)
 44. Речник социјалног рада/Демагог (demagogue)
 45. Речник социјалног рада/Деменција (dementia)
 46. Речник социјалног рада/Демографија (demography)
 47. Речник социјалног рада/Демократија (Democracy)
 48. Речник социјалног рада/Демон (demon)
 49. Речник социјалног рада/Демонологија (demonology)
 50. Речник социјалног рада/Демонстрација (demonstration)
 51. Речник социјалног рада/Деонтологија (deonthology)
 52. Речник социјалног рада/Деперсонализација (depersonalization)
 53. Речник социјалног рада/Деперсонализација, поремећај (depersonalization disorder)
 54. Речник социјалног рада/Депопулација (depopulation)
 55. Речник социјалног рада/Депортација (deportation)
 56. Речник социјалног рада/Депресанти (depressants)
 57. Речник социјалног рада/Депресија (depression)
 58. Речник социјалног рада/Депресивна неуроза (depressive neurosis)
 59. Речник социјалног рада/Депресивна реакција (depressive reaction)
 60. Речник социјалног рада/Депривација (deprivation)
 61. Речник социјалног рада/Депривација културе (cultural deprivation)
 62. Речник социјалног рада/Депрограмирање (deprogramming)
 63. Речник социјалног рада/Дереализација (derealization)
 64. Речник социјалног рада/Десегрегација (desegregation)
 65. Речник социјалног рада/Десензитизација (desentization)
 66. Речник социјалног рада/Десертификација (decertification)
 67. Речник социјалног рада/Дескриптивна студија (descriptive study)
 68. Речник социјалног рада/Деституција (destitution)
 69. Речник социјалног рада/Дете (child)
 70. Речник социјалног рада/Детерминизам (determinism)
 71. Речник социјалног рада/Детињство (childhood)
 72. Речник социјалног рада/Детоксификација (detoxification)
 73. Речник социјалног рада/Детоксификациони центар („detox center“)
 74. Речник социјалног рада/Девалуација (devaluation)
 75. Речник социјалног рада/Девијација (deviance)
 76. Речник социјалног рада/Деволуција (devolution)
 77. Речник социјалног рада/Дезинтеграција (dezintegration)
 78. Речник социјалног рада/Дезорганизација (desorganisation)
 79. Речник социјалног рада/Дезоријентација (dezorientation)
 80. Речник социјалног рада/Дидактика (didactics)
 81. Речник социјалног рада/Дидактичка анализа (didactic analysis)
 82. Речник социјалног рада/Дидактичко учење (didactic teaching)
 83. Речник социјалног рада/Диференцијална акултурација (differential acculturation)
 84. Речник социјалног рада/Диференцијална дијагноза (differential diagnosis)
 85. Речник социјалног рада/Диференцијална реакција (differential response)
 86. Речник социјалног рада/Диференцијална валидација (differential validiation)
 87. Речник социјалног рада/Дијада (diad)
 88. Речник социјалног рада/Дијагностички тест (diagnostic test)
 89. Речник социјалног рада/Дијагноза (diagnosis)
 90. Речник социјалног рада/Дијаспора (diaspora)
 91. Речник социјалног рада/Динамичка психологија (dynamic psychology)
 92. Речник социјалног рада/Динамика групе (group dynamics)
 93. Речник социјалног рада/Динамика личности (personality dynamics)
 94. Речник социјалног рада/Дионизијски тип (Dionisian type)
 95. Речник социјалног рада/Дипсоманија (dipsomania)
 96. Речник социјалног рада/Директивна терапија (directive therapy)
 97. Речник социјалног рада/Директивни интервју (directive interview)
 98. Речник социјалног рада/Директна пракса (direct practice)
 99. Речник социјалног рада/Директна пракса, вештина (direct practice, skills)
 100. Речник социјалног рада/Директни депозит (direct deposit)
 101. Речник социјалног рада/Дисабилитет (disability)
 102. Речник социјалног рада/Дисабилитет (Бенефитити) (disability benefit)
 103. Речник социјалног рада/Дисабилитет (покрет за права) (disability rights movement)
 104. Речник социјалног рада/Дисфункција (disfunction)
 105. Речник социјалног рада/Дисграфија (dysgraphia)
 106. Речник социјалног рада/Дисидент (dissident)
 107. Речник социјалног рада/Дисимулација (disimulation)
 108. Речник социјалног рада/Дискинезија (dyskinesia)
 109. Речник социјалног рада/Дискрепанација (discrepancy)
 110. Речник социјалног рада/Дискриминација (discrimination)
 111. Речник социјалног рада/Дислалија (dyslalia)
 112. Речник социјалног рада/Дислексија (dyslexia)
 113. Речник социјалног рада/Дисморфобија (dysmorphophobia)
 114. Речник социјалног рада/Дисоцијација (dissociation)
 115. Речник социјалног рада/Дисоцијативна амнезија (dissociative amnesia)
 116. Речник социјалног рада/Дисоцијативни поремећај (dissociative disorder)
 117. Речник социјалног рада/Дисоцијативни симптоми (dissociative symptoms)
 118. Речник социјалног рада/Диспозиција (disposition)
 119. Речник социјалног рада/Дистрибуција (distribution)
 120. Речник социјалног рада/Дистрибутивна правда (distributive justice)
 121. Речник социјалног рада/Дизајниране дроге (designer drugs)
 122. Речник социјалног рада/DNA (DNA)
 123. Речник социјалног рада/Дневна брига (day care)
 124. Речник социјалног рада/Дневна брига о одраслима (adult day care)
 125. Речник социјалног рада/Дневни центар за стара и одрасла лица (adult day care center)
 126. Речник социјалног рада/Догма (dogma)
 127. Речник социјалног рада/Догматизам (dogmatism)
 128. Речник социјалног рада/Докмологија (dokimology)
 129. Речник социјалног рада/Дом за децу и омладину (Institution for children in residential care)
 130. Речник социјалног рада/Дом за децу и омладину ометену у развоју (Institution for children and youth with mental disabilties)
 131. Речник социјалног рада/Дом за пензионере и стара лица (elderly home)
 132. Речник социјалног рада/Донација (donation)
 133. Речник социјалног рада/Досије о случају (case record)
 134. Речник социјалног рада/Драконски (draconian)
 135. Речник социјалног рада/Драж (stimulus)
 136. Речник социјалног рада/Дрога (drug)
 137. Речник социјалног рада/Дрога (хабитуција) (drug habituation)
 138. Речник социјалног рада/Дрога (интоксикација) (drug intoxication)
 139. Речник социјалног рада/Дрога (тестирање) (drug testing)
 140. Речник социјалног рада/Дрога (злоупотреба) (drug abuse)
 141. Речник социјалног рада/Друштвена акција (social action )
 142. Речник социјалног рада/Друштвена асимилација (social assililation)
 143. Речник социјалног рада/Друштвена брига о деци (child social care)
 144. Речник социјалног рада/Друштвена интеракција (social interaction)
 145. Речник социјалног рада/Друштвена стратификација (social stratification)
 146. Речник социјалног рада/Друштвена улога (social role)
 147. Речник социјалног рада/Друштвене групе (social groups)
 148. Речник социјалног рада/Друштвени карактер (social charachter)
 149. Речник социјалног рада/Друштвене вредности (social values)
 150. Речник социјалног рада/Друштвеност (sociability)
 151. Речник социјалног рада/Друштво (society)
 152. Речник социјалног рада/Држављанство (citizenship)
 153. Речник социјалног рада/Дуализам (dualisam)
 154. Речник социјалног рада/Дуална дијагноза (dual diagnosis)
 155. Речник социјалног рада/Дубинска психологија (inner psychology)
 156. Речник социјалног рада/Дубински интервју (inner interview)
 157. Речник социјалног рада/Дублирање (doubling)
 158. Речник социјалног рада/Душа (soul)
 159. Речник социјалног рада/Душевна болница (mental hospital)