Преглед одабраних песама и њихове варијанте

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

I Први записи

Ред. Бр.
Наслов
Основни извор
Варијанте
1.
Тешко тужи у Ђурђеву двору
Теодор Добрашевић, 1763., Бастаји, Зап.Славонија,
Клеут, бр.6
без варијаната
2.
Вила завадила браћу
(Гором језде два мила брајана)
Ерлангенски рукопис, Војна Крајина (око 1720),
Карановић, 69
вар.: бугарштица Богишић, 24
3.
Јакшићи кушају љубе
(Пију вино два Јакшића млада)
А.М.Рељковић, 1779. Славонија,
Крњевић, бр. 9
вар.: Кордунаш, 18


II Митолошке и религиозне лирско-епске песме

Ред. Бр.
Наслов
Основни извор
Варијанте
4.
Лјепо пјева славуј тица мала
Милеуснић (1900 Рогољи код Пакраца), 1
вар.(Милеуснић, Етн.зб.94-2 бр.60)
5.
Возала се виза риба
Гароња (1978, Кула, Зап.Славонија), код С. Пожеге, (каз. Анђа Летић) 94
вар.: Рајковић, 171; Милеуснић, 2
6.
Марко Краљевић и змија шестоперка
(Рано рани Краљевићу Марко)
Гароња (1988, Воћин, каз.Марија Ћурчија)
Крстановић, 21
вар.:Обрадовић, 7,111 и Етн.зб. 44-1 бр.81
Милеуснић, 3 и Етн.зб.74 бр.16
остале вар.: Карановић, 4
7.
Виле односе Ружицу дјевојку
(Полећела два врана гаврана)
Обрадовић (189) (Каменски крај, Зап. Славонија)
без варијанте
8.
Рани мајка девет дјевојака
Обрадовић (1900. Миљановац код Дарувара),175
вар. Милеуснић: 10, 195
Етн.зб.55 бр.5,10,12;
Обрадовић, 13,131,135
остале вар.: Крњевић, 56, Карановић, 53
9.
Ромињала из тија водица
Обрадовић (1891. (Каменски крај), 12

10.
Бан Секула и вила
(Заигра се бан Секула)
Рајковић (1869, Славонија, 169)

11.
Сибињанин Јанко добија опкладу
(Вино пију сва господа)
Рајковић (1869, Славонија), 209

12.
Град градио млад Јовица
Обрадовић (1891, Каменски крај),72
Рајковић, бр.10
13.
Града граде три брајана млада
Милеуснић, (1902, Рогољи код Пакраца) 186,187
вар. Вук, II, 25
14.
Синоћ Виде с војске иде
Обрадовић (1899, Ољаси код Сл. Пожеге) 65
вар. Обрадовић. 64
Крњевић, 63 (Вила, Обрадовић.1886)
а.
Синоћ Виде с војске иде
Милеуснић (1902, Рогољи) 12
вар. Милеуснић, рук.Етн.зб.81-3-29 и 354-15 бр.18
15.
Нејаки Дејан и цар
(Висом лете два врана гаврана)
Кордунаш, (1891, Горња Крајина),4
вар: Кордунаш, 3,
Беговић, 208,
Рајковић, 190
16.
Дјевојка цркву саградила
(Колико је бечко поље равно)
Горња Крајина Беговић, 1887, ЖСГ, стр.74
вар.: Кордунаш, 5:
Рајковић, 210
Беговић, 24
17.
Црквау Кремену
(Кад су Турци Кремен попалили)
Беговић, 1885, (Лика и Банија)
III Баладе о мајци

Ред. Бр.
Наслов
Основни извор
Варијанте
18.
Синоћ Јово са града стријељао
Милеуснић (1900, Рогољи код Пакраца), 188
вар. ЕР бр. 134
18а.
Сеја брата на вечеру звала
Гароња (1979, Кула Сл. Пожеге) каз.Душанка Бошњак) 83
Рајковић, 205
остале вар.: Крњевић, 60 (1884 из Босне)
19.
Пошешала удовица Јања
Рајковић (1869, Славонија) 222
вар.: Кордунаш, 12,
остале вар.: Крњевић, 15
20.
Рани мајка Стеву нејакога
Обрадовић (1891 Каменски крај) 48
вар.: Карановић (Јавор),67
21.
Мајка храни до девет синова
Рајковић (1869, Славонија), 191
вар.: Крњевић, 54
22.
Чува овце Ева Радојева
Гароња (1979, Кула код Сл.Пожеге, каз. Душанка Бошњак), 75
вар.: Милеуснић, 197
(и Етн.зб.81-2 бр.60)
23.
Боловала Смиљанина мајка
Милеуснић (1902, Слобоштина),200
вар.: Гароња, 76
24.
Синоћ момче испод села прође
Милеуснић (1902, Слобоштина) 201
вар: Два су брсппа за дан умирала, Гароња, 77


IV Баладе о браћи и сестрама

25. Два су бора упоредо расла

(Бое ником дужан не остаје) вар.: Обрадовић (Браћа сеју његовали), 183 Кордунаш, 10
Гароња (каз.М. Ћурчија), 1996 - прво објављивање
26. Сестра уклела брата

(Мили боже чуда великога) вар.Милеуснић, 157(и Ешн.зб.94) остале вар.: Крњевић, 32, (Вук,1, 559,561)
Беговић (1885, Лика Банија), 21
27. Мила сеја брата не имала вар.: Рајковић, 114,115 остале вар.: Вук, 1,301

28. Мајка рани девет Посаваца

(Девет Посаваца и сестрица Дуњица)

остале вар.: Вук, II, 8

29. Чува овце братац и сестрица

вар.: Алексић, Личанке, 127 Гароња, 81
Милеуснић (1902, Слобоштина),! 58

Беговић

(Лика и 1885 Банија), 23

Обрадовић (1891,

Каменски крај) 53
30. Пресахнула зелена ливада вар.: Рајковић, 175
Рајковић (1869, Славонија) 176
31. Родоскрвни грех

(Бајо сеју јединицу љуби) вар. :Милеуснић, 206 остале вар.: Карановић, 7
Гароња (1979, Кула каз.Душанка Бошњак) 82
32. Чува овце Смиљаница Алексић (1934, Личанке)

вар.: Рајковић,215,216: Беговић,28
Обрадовић,54 и 181 (десешерац) Милеуснић. 207(и Етн.зб. 55-3,117 94
33. Два су брацау милошти расла Рајковић (1869,
вар. : Кордунаш, 18 Славонија), 219
34. Ракита се над воду наднијела Обрадовић (1900,
вар.: Обрадовић, 1884 (МХ 29-6) Кип код Дарувара)
Етн.зб. 93 бр.402; Милеуснић, 196, и
Етн.зб. 94 бр.38, Беговић, 26; Кордунаш 11, 22 179

V Љубавне баладе и романсе

35. Јагода дјевојка и Феша-Беговић Обрадовић (1891,
(Сунце зађе, сумрачје се вата) Каменски крај), 45
вар.: Рајковић, Паншић,154 (Карановић),95
36. Луг зелени жиром уродио Обрадовић (1891.
вар.:Вила, 1868, Матицки,160 Рајковић, 18 Каменски крај) 37
3 7. Мајка Мару илетовала Милеуснић (1902,
Слобоштина) 84
38. Коло игра девет дјевојака Милеуснић (1901,
Рогољи) 193
39. Липа Мара на дињару спава Обрадовић (1899,
вар: Милеуснић, 192 и Ешн.зб.354-15-255
Рајковић,211 остале вар.: Карановић, 113 Ољаси) 113
40. Саво водо, Сава ти си Обрадовић (1891,
вар. : Рајковић, 221 остале вар.: Крњевић, 6 Каменски крај) 51
41. Вечерицу вечерао Иво Гароња 1987 (1979, Кула, каз.Душанка Бошњак)72
42. Вс.тко је село Лазареео Гароња, 1987 (1979, Кула,

остале вар.: Вук,1, 341 каз.Душанка Бошњак)71

43. Чува овце Деметкиња Мара

вар.: Кордунаш, 19, Милеуснић,202 И Обрадовић (1900,

Етн.зб.55-2 бр.5; 94-2 бр.136 Бобаре код Пакраца) 177

Обрадовић Етн.зб.93 бр.392 ЈТичанке, 85,

остале вар.: Вук I, 703 (Крњевић,16)
а. Овце чува чобаница Мара Алексић (1934,
Личанке), 148
44. Чува овце Видосава млада Обрадовић (1891,
вар.Обрадовић,Етн.зб.44-1,бр.64 Каменски крај), 19
45. Моба желау долито доба Обрадовић (1901,
Батињани код
вар.: Обрадовић Етн.зб.93 бр.388 Дарувара) 176
а. Вазда моба у Ивана жела Милеуснић (1901
вар.: Мнлеусннћ, 31 И Етн.зб. 55-3,бр.2,3 и 81-2-39 Рајковић, 182 Слобоштина) 30
46. Мајка Маруу подруму рани Гароња, 1987(1979,
вар.: Ер,165, Милеуснић,80 Воћин.каз.рија М.Ћурчија) 98
47. Њемакиња Мара
(Мајка Мару о петеро плела) Обрадовић (1891
вар.: Матицки (Вила), 173 (Карановић, 47) Каменски крај) 47
48. Синоћ Иво из Новога дође Рајковић (1869,
Славонија) 42
49. Ђурђу милау селу дјевојка Милеуснић (1900,
вар.: Рајковић, 250 Беговић, 91 Рогољи) ,146

VI Сватовске баладе и романсе

50. Уз пут расла перуника плава вар.Матицки (Вила), 180, Кордунаш,35 Милеуснић,123, Беговић бр.10,11 осшале вар.: Матицки, Вила, бр.180 (Карановић, 11) Обрадовић (1891, Каменски крај) 17
а. До цркве пјевају сватови Беговић (1885, Перна) 120
51.. Кад сежени Ћиро од Будима Обрадовић (1899, Ољаси), 91
52. Уранила лијепа Анђелина Милеуснић (1901, Рогољи), 122
53. Грозно плаче сирота дјевојка Милеуснић (1902, Слобоштина), 140
54. Балада о арамбаши Луки вар.:Матицки (Вила), 179. Гароња,84 остале вар.: Крстановић, 27 Милеуснић (1901, Слобоштина), 125
55. Ђевојка и цар (УИвана и у Радована) Беговић (1885, Лика и Банија), 30
56. Сунце брати Михајлова мати Обрадовић (1891, Каменски крај) 20
57. Колика је гора бозкурова вар.: Крњевић,40 Обрадовић (1900, Дољани код Дарувара) 148

VII Породичне лирско-епске баладе

58. Голуб гуче, голубица неће Гароња (1979,

вар.: Беговић, 147, Рајковић, Воћин,

208 и 180 (комад) каз.Марија Ћурчија),7

Етн.зб.354-15-254, Обрадовић,4б, Милеуснић, 32 остале вар.: Крњевић, 26 (Вук, 757,759)

Карановић, 12
59. Љушо цичи Марковица млада вар. Карановић, 34 Милеусиић (1900, Рогољи), 203
60. Шетала се Ђурђевића љуба М.Хрваћанин (1868, Дубица), Вила Матицки, 172
61. Шетала се Јовапова љуба вар.: Милеуснић,204; Гароња, 79 Рајковић (1869,
осшале вар.: Крњевић, 22 Славонија) 213
62. СпуШак снује госиа Павловица вар.: Кордунаш, 24 Кордунаш (1891,
остале вар.: Крњевић,22 Горња Крајина) 23
63. Мајка Мару за Ивана дала вар. :Рајковић,217; Беговић.207 Личнке, 144 Обрадовић (1900, Дољани код Дарувара), 180
64. Игра коло на росној ливади вар.: Гароња,78 остале вар.: Крњевић, 30 (Босна) Карановић, 78 Милеуснић (1900, Рогољи), 194
а. Душмани злобе српску задругу Беговић (1885, Лика и Банија), 148
65. Муж на свадби своје жене (Која звијезда прво излазила) вар.: Вук, III, бр. 25 Милеуснић (1901, Рогољи) 185
66. Анка Смедеревка

(Кад се жени Сибињанин Јанко)
Рајковић (1869, Славонија) 223
67. Вино иије иедесеш јунака

вар.Обрадовић, 105
Обрадовић (1891, Каменски крај) 63
68. Удала се лијеиа Мара

вар. Милеуснић, Етн.зб. 354/10, Г'ароња,64
Милеуснић (1900, Роеољи) 152
69. Пирни вјеШре, не лелијај градом Обрадовић (1891,

вар.: Милеуснић, 199, Етн.зб.55-3 бр.8 Каменски крај),52 Беговић, Обрадовић Етн.зб. 93-217 остале вар.: Бабукић, 1784 (рук.)
70. Женио се млад Марко Гароња (1980,

вар,: Милеуснић, 205 и Етн.зб.55-3 бр.85, каз.Д.Бошњак 354-7; Рајковић, 204 Кула) 80
а. Садио Пајо виноград Машицки, Вила,187

остале вар.: Карановић, 42
71. Рани мајка ћерку и иасшорку вар.: Рајковић, 207
Милеуснић (1902, Слобоштина) 141
72. Јешрвица адамско колено

(Боже мили, на свему ти хвала) вар.: Крњевић, 66
Даиица, 1865 (каз.Јока Јездимиро вић, Острово код Вуковара) Карановић,82
73. Сјај жарано гђе си засшајало вар.: Рајковић, 225
Милеуснић (1902, Слобоштина) 160
74. Мајка немајка

(Живиоје Богдан и Богданка) Ст.Кукић (1898,

вар. : Г.Крњевић, 19 Горња Крајина),стр. 42-43
75. Смрт мајке Југовића

вар.: Кордунаш, 25
Вук Караџић (1823)

(Лукијан Мушицки, Плашки, Лика),