Орање Краљевића Марка

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Орање Краљевића Марка
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
105. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
105.

Орање Краљевића Марка


0001 Куне мајка Краљевића Марка:
0002 "Бог те убио, Краљевићу Марко,
0003 сви јунаци своје мајке ране,
0004 своје мајке својом муком ране,
0005 а ти мене туђом муком раниш."
0006 Жао било Краљевићу Марку
0007 пак продаде коња и оружје
0008 те купује рало и волове
0009 пак отиде поред Романије
0010 али му се орати не даде.
0011 Кад је био данак око подне,
0012 али иде црни Арапине
0013 те он носи три товара блага
0014 божју помоћ називао Марку:
0015 "Божја помоћ, невољни тежаче,
0016 је л['] слободно овом гором проћи
0017 од ђидије Краљевића Марка?
0018 Да ме хоћеш провести кроз гору,
0019 да би теби три жута дуката."
0020 Тешко тога дочекао Марко
0021 пак остави рало и волове
0022 пак отиде поред Романије
0023 и одведе Арапа у гору.
0024 У Арапа сабља окована
0025 њему вели Краљевићу Марко:
0026 "Дај, Арапе, да ти видим сабљу
0027 је ли сабља добро окована."
0028 Превари се те му даде сабљу
0029 ману сабљом Краљевићу Марко
0030 ману сабљом, посјече Арапа
0031 узе благо те однесе двору
0032 паке даде својој милој мајки:
0033 "Ево, мајко, што сам изорао".Интервенције[уреди]

i= ј (мајка)
и = ј (својом)
ћ = ђ (туђом)
i= и е = је (Романије)
ћитине = ђидије
и = ј (дај)
ели = је ли
прѣварисе (јат = е)
посѣче (јат = је)

Напомене[уреди]

Коментар[уреди]

Епска песма. Уместо да оре, Марко опљачка трговца Арапина.
Варијанте: Вук, СНП II, 73; Сувајџић 2005: 100-101; Krstić 1984: S 4: 336, p. v. 57: 607; T 10 – Ubistvo prevarom: 371.
Прештампано: Сувајџић 2003: 280-281
Песме о Марку у ЕР: 83 (стих 36), 87, 92 (стих 26), 124, 139, 151, 176, 188.
Литература: Самарџић 1978: 38-48; Пешић 1979: 279-291; Пешић 1988: 599; Сувајџић 2003: 407-409; Сувајџић 2005: 97-130. В. напомену уз песму бр. 87.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.