Одлука о оснивању Народне библиотеке Српске Републике Босне и Херцеговине

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.

Оснива се Народна библиотека Српске Републике Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Народна библиотека Српске Републике БиХ). Народна библиотека Српске Републике БиХ је јавна установа у државној својини.

Члан 2.

Сједиште Народне библиотеке Српске Републике БиХ је у главном граду Српске Републике Босне и Херцеговине.

Члан 3.

Дјелатност Народне библиотеке Српске Републике БиХ је од посебног друштвеног интереса. Посебан друштвени интерес Владе Српске Републике Босне и Херцеговине остварује:

  • именовањем и разрјешењем директора,
  • давањем сагласности на Статут Народне библиотеке,
  • давањем сагласности на планове развоја,
  • давањем сагласности на годишњи програм рада.

Члан 4.

Народна библиотека Српске Републике БиХ обезбјеђује средства из:

  • Буџета Српске Републике Босне и Херцеговине
  • других прихода у складу са важећим прописима.

Члан 5.

Средства за оснивање Народне библиотеке Српске Републике БиХ чине: објекти и техничко-технолошка опрема за обављање библиотечке дјелатности, библиотечко-информациони систем и систем научно-технолошких информација у функцији обављање дјелатности, као и библиотечка грађа и стара и ријетка књига од значаја за Српску Републику Босну и Херцеговину.

Члан 6.

Контролу и надзор над радом и законитошћу рада Народне библиотеке Српске Републике БиХ врши Министарство образовања, културе, физичке културе и вјера Српске Републике Босне и Херцеговине.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини“.

Број: 03-487

Датум: 01. јун 1992. године


Предсједник
Владе Српске Републике БиХ
проф. др Бранко Ђерић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 08/92