Наређење Штаба Друге оклопне армије од 1.1.1944. за спровођење операције Валдрауш

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Војни архив, НАВ-Т-314, р. 558, с. 761—7.


Iа, стр. пов. бр. 17/44 од 2. 1. 44. Ру

Радиограм бр. 809

Примљено: 2. 1 .44. у 04.40 Послато: 1.1.44. у 21.45

Кр

XV брд. АК

Веза: Телеграм V СС-корпусу стр. пов. бр. 127/43 од 31. 12. 43.

1.) Планирање начелно усагласити горе наведеном под КВеза.

2.) Код "Валдрауша" [ "Waldrausch" ] неопходно је да се спречи повлачење према западу непријатељских банди које се налазе у оперативном рејону.

3.) После повлачења 114. лов. див. из рејона Ливно, тамо остаје Борбена група 4. пука "Бранденбург", ојачана 105. из-виђачким батаљоном, да би спречила продирање банди преко рејона Ливно према југу. У ... Групу "Ливно" треба да ојача Грен. пук (92. мот.), који приликом продора из Бање Луке према југу треба да се уведе у састав као предњи пук, док 901. окл. грен. наставни пук треба правовремено да се извуче из операције тако да он буде на располагању 15. 1.44, спреман за укрцавање на железничкој прузи код Окучана.

4.) Удар из Бање Луке према југоистоку, који је неопходан у циљу отварања пута за дотур и евакуацију 1. брд. див., треба да изврши 901. окл. грен. наставни пук, ојачан једним батаљоном XV брд. АК, тако да 901. окл. грен. наставни пук, уз остављање батаљона XV брд. АК за осигурање пута за дотур у рејону југоисточно од Бање Луке, отприлике од 8.1.44. буде на располагању за продор из Бање Луке према југу, заједно са 92. грен. пуком (мот.).

5.) V СС-корпус ће што пре известити о одговарајућим намерама за спровођење операције "Валдрауш", истовремено са задацима за XV brd. АК о:

а) Продору из Бање Луке према југоистоку;

б) Продору моторизоване групе из Бање Луке према југу;

ц) Наступању 114. лов. див. из рејона Ливно према северу, истовремено са задатком за Борбену групу "Бранденбург" која остаје у рејону Ливно.

Даље, V СС-корпус ће што пре известити о плановима за операцију "Напфкухен" ["Napfkuchen"] и за даље вођење операције "Хербстгевитер" ["Herbstgewitter"] са временским планом.

6.) Предвиђено је да се изврше мере одмазде за убиство носиоца Ордена гвозденог крста са храстовим лишћем, капетана Кирхнера, које сии извршили црвени, тако што би се ликвидирао, по могућству, велики број црвених заробљеника из, за поменути случај одговорне, 29. див., која се налази у Херцеговини.

У ту сврху V СС-корпус, у циљу довођења довољног броја (око 200) заробљеника 29. див., треба што пре да испланим један подухват на црногорско-хрватској југоисточној граници. Известити о намерама са временским планом.

Од К-де 2. ОкА Iа, стр. пов. бр. 1/44. Ф.д.Р. Шиндлер

Текст обавештења уз радиограм бр. 809 Под одељком 2.)

За ту сврху је предвиђено да се 114. див. 10. 1.44. изведе из рејона Ливно и упути према северу тако да она у дневним маршевима, од по око 20 до 25 км, до 20.1.44. достигне главну железничку пругу северно од Саве на сектору северно од Градишка — Дубица. Наступањем 114. лов. див. моћи ће се, у вези с продором моторизоване групе из Бање Луке према југу, постићи извесно запречавање према западу. Са деловима 92 (мот.) грен. пука, као и са специјалном четом Бекел (Бранденбург) треба из Бање Луке предузети специјалну акцију у циљу заузимања Главног штаба у Јајцу.

Ф.д.Р. Шиндлер