Модул:Citation/CS1/Configuration

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Документацију овог модула можете да направите на страници Модул:Citation/CS1/Configuration/док

local citation_config = {};

-- омогућава да се унутар <code>...</code> тагова спречи боја, ивице и пединг. <code> css је одређен овде:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";

--[[--------------------------< Н Е К А Т Е Г О Р И С А Н И  И М Е Н С К И  П Р О С Т О Р И >------------------------------

Списак именских простора који су изузети од приказивања грешака у категоријама. Исто као и notracking = true (подразумевано)

Напомена: Именски простори би требало да користе доњу црту уместо размака.

]]
local uncategorized_namespaces = {

-- en.wikipedia
	'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk', 'File_talk', 'Template_talk',
	'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk',
	'Module_talk', 'MediaWiki_talk',

-- sr.wikipedia
	'Корисник', 'Разговор', 'Разговор са корисником', 'Разговор о Википедији', 'Разговор о датотеци', 'Разговор о шаблону',
	'Разговор о помоћи', 'Разговор о категорији', 'Разговор о порталу', 'Разговор о књизи', 'Скица', 'Разговор о скици', 'Разговор о едукационом програму',
	'Разговор о модулу', 'Разговор о Медијавикију' };

local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[Пп]есак', '/[Тт]ест'};		-- Списак Луа наставака на имену странице која не треба да се категоризује

--[[--------------------------< П О Р У К Е >--------------------------------------------------------------

Табела за превод

Следећа табела садржи фиксирани текст који ће се приказати у референци.
Одвојена је од главног тела како би се олакшао будући превод овог
модула.

]]

local messages = {
	['archived-dead'] = 'Архивирано из $1 на датум $2',
	['archived-not-dead'] = '$1 из оригинала на датум $2',
	['archived-missing'] = 'Архивирано из оригинала$1 на датум $2',
	['archived'] = 'Архивирано',
	['by'] = 'Од стране',														-- доприноси за ауторске радове: увод, предговор, поговор
	['cartography'] = 'Картографија: $1',
	['editor'] = 'ур.',
	['editors'] = 'ур.',
	['edition'] = '($1 изд.)',
	['episode'] = 'Епизода $1',
	['et al'] = '-{et&nbsp;al}-.',
	['in'] = 'Ур.:',																-- уређивани радови (НЕ мењати у 'на' за језике)
	['inactive'] = 'неактивно',
	['inset'] = '$1 прилог',
	['interview'] = 'Интервју са $1',
	['lay summary'] = 'Генерални сажетак',
	['newsgroup'] = '[[:en:Usenet newsgroup|Дискусиона група]]:&nbsp;$1',
	['original'] = 'оригинала',
	['published'] = ' (објављено $1)',
	['retrieved'] = 'Приступљено $1',
	['season'] = 'Сезона $1',
	['section'] = '§ $1',
	['sections'] = '§§ $1',
	['series'] = 'Серија $1',
	['translated'] = 'Превод: $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- за тип наслова
	['written'] = 'Написано на $1',

	['vol'] = '$1 св.&nbsp;$2',													-- $1 се одређује; подебљано "св." у новинарском стилу је у делу presentation{}
	['vol-no'] = '$1 св.&nbsp;$2 бр.&nbsp;$3',									-- одређ., свезак, издање
	['issue'] = '$1 бр.&nbsp;$2',												-- $1 се одређује

	['j-vol'] = '$1 $2',															-- одређ., свезак; подебљано "св." у новинарском стилу је у делу presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- страница/странице без префикса; $1 се одређује

	['p-prefix'] = "$1 стр.&nbsp;$2",												-- $1 се одређује
	['pp-prefix'] = "$1 стр.&nbsp;$2",											-- $1 се одређује
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- исто за једну страницу и више страница

	['sheet'] = '$1 лист.&nbsp;$2',												-- $1 се одређује
	['sheets'] = '$1 лист.&nbsp;$2',												-- $1 се одређује
	['j-sheet'] = ': лист.&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': лист.&nbsp;$1',
	
	['subscription'] = '<span style="font-size:90%; color:#555">[Претплата неопходна (<span title="Сајт захтева новчану претплату за приступ овој страници." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">помоћ</span>)]</span>' ..
		'[[Категорија:Странице с изворима за чији приступ је неопходна претплата]]',
	
	['registration']='<span style="font-size:90%; color:#555">[Регистрација неопходна (<span title="Сајт захтева регистрацију за приступ овој страници." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">помоћ</span>)]</span>' ..
		'[[Категорија:Странице с изворима за чији приступ је неопходна регистрација]]',
	
	['language'] = '(на језику: $1)',
	['via'] = " &mdash; преко $1",
	['event'] = 'Корисна информација се налази на:',
	['minutes'] = 'мин',
	
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ' и ',
	['parameter-pair-separator'] = ' и ',
	
	-- Одређивање локације странице за помоћ
	['help page link'] = 'Помоћ:CS1 грешке',
	['help page label'] = 'помоћ',
	
	-- Унутрашње грешке (требало би да се појављују само ако је конфигурација лоша)
	['undefined_error'] = 'Шаблон је позван са недефинисаном грешком',
	['unknown_manual_ID'] = 'Мануелни ID мод није препознат',
	['unknown_ID_mode'] = 'ID мод није препознат',
	['unknown_argument_map'] = 'Мапа аргумената није дефинисана за ову варијаблу',
	['bare_url_no_origin'] = '„Чисти” URL је пронађен, али индикатор порекла је нил или празан',
}

--[[--------------------------< П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А >------------------------------------------------------

Означавање фиксне презентације. Првобитно део citation_config.messages; премештено у своју, семантички више
тачно место.

]]
local presentation = 
	{
	-- Испис грешке
	-- .error класа је одређена на https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment класа је одређена на :en:Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',

	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- да би се уредницима омогућило сакривање датума приступања помоћу њиховог личног CSS-а

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',													-- двосмерна изолација коришћена са |script-title= и слично

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';										-- |ref= није постављен па нема id="..." атрибута
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- за употребу када је |ref= постављен

	['format'] = ' <span style="font-size:85%;">($1)</span>',					-- за |format=, |chapter-format= итд.
	
																				-- разни нивои приступа, за |приступ=, |дои-приступ=, |аркајв=, ...
																				-- уски неломљиви размак &#8239; може да ради боље него nowrap css, или не? подршка за прегледаче?

	['access-signal'] = '<span class="plainlinks">$1&#8239;$2</span>',			-- спољашња веза са одговарајућом иконом катанца
		['free'] = '[[File:Lock-green.svg|9px|link=|alt=Слободан приступ|Слободан приступ]]',
		['registration'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Неопходна слободна регистрација|Неопходна слободна регистрација]]',
		['limited'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Слободан приступ ограничен дужином пробне верзије, иначе неопходна претплата|Слободан приступ ограничен дужином пробне верзије, иначе неопходна претплата]]',
		['subscription'] = '[[File:Lock-red-alt.svg|9px|link=|alt=Неопходна новчана претплата|Неопходна новчана претплата]]',
	
	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span style="padding-left:0.2em;">$1</span>$2',				-- размицање у случају када наслов садржи водећи (на почетку) једноструки или двоструки знак навода
	['kern-right'] = '$1<span style="padding-right:0.2em;">$2</span>',			-- размицање у случају када наслов садржи пратећи (на крају) једноструки или двоструки знак навода

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',										-- за спречавање преламања датума (потпуно)
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',									-- за спречавање преламања датума (делимично); обратити пажњу на белину/размаке
	['nowrap3'] = '<span class="nowrap">$1</span> <span class="nowrap">$2</span>',		-- за спречавање преламања датума (делимично); обратити пажњу на белину/размаке
	['nowrap4'] = '<span class="nowrap">$1</span> <span class="nowrap">$2</span> <span class="nowrap">$3</span> $4',			-- за спречавање преламања датума (делимично); обратити пажњу на белину/размаке

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>',		-- Напомена: Употреба display-а: none у COinS span-у квари неке clients-е

	['parameter'] = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',

	['quoted-text'] = '»$1«',													-- за садржај |quote= параметра
	['quoted-title'] = '„$1”',

	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; за подебљане journal изворе; за друге изворе ['vol'] је у делу messages{}
	}


--[[--------------------------< П С Е У Д О Н И М И >----------------------------------------------------------------

Табела псеудонима, односно алтернативних назива најчешће коришћене параметре

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate', 'приступ-датум', 'приступдатум', 'pristup-datum', 'pristupdatum'},
	['Agency'] = {'agency', 'агенција', 'agencija'},
	['AirDate'] = {'air-date', 'airdate', 'објава-датум', 'објавадатум', 'objava-datum', 'objavadatum'},
	['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate', 'архивирање-датум', 'архивирањедатум', 'arhiviranje-datum', 'arhiviranjedatum'},
	['ArchiveFormat'] = {'archive-format', 'archiveformat', 'архивирање-формат', 'архивирањеформат', 'arhiviranje-format', 'arhiviranjeformat'},
	['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl', 'архивирање-урл', 'архивирањеурл', 'архивирање-url', 'архивирањеurl', 'архивирање-УРЛ', 'архивирањеУРЛ', 'архивирање-URL', 'архивирањеURL', 'arhiviranje-url', 'arhiviranjeurl', 'arhiviranje-URL', 'arhiviranjeURL'},
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld', 'АСИН-ТЛД', 'асин-тлд'},
	['At'] = {'at', 'на', 'na'},
	['Authors'] = {'authors', 'people', 'host', 'credits', 'аутори', 'људи', 'домаћин', 'заслуге', 'autori', 'ljudi', 'domaćin', 'zasluge'},
	['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle', 'књига-наслов', 'књиганаслов', 'knjiga-naslov', 'knjiganaslov'},
	['Cartography'] = {'cartography', 'картографија', 'kartografija'},
	['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section', 'поглавље', 'допринос', 'унос', 'чланак', 'одељак', 'poglavlje', 'doprinos', 'unos', 'članak', 'odeljak'},
	['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'section-format', 'поглавље-формат', 'допринос-формат', 'одељак-формат', 'poglavlje-format', 'doprinos-format', 'odeljak-format'};
	['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'section-url', 'sectionurl', 'поглавље-урл', 'поглављеурл', 'допринос-урл', 'доприносурл', 'одељак-урл', 'одељакурл', 'поглавље-url', 'поглављеurl', 'допринос-url', 'доприносurl', 'одељак-url', 'одељакurl', 'поглавље-УРЛ', 'поглављеУРЛ', 'допринос-УРЛ', 'доприносУРЛ', 'одељак-УРЛ', 'одељакУРЛ', 'поглавље-URL', 'поглављеURL', 'допринос-URL', 'доприносURL', 'одељак-URL', 'одељакURL', 'poglavlje-url', 'poglavljeurl', 'doprinos-url', 'doprinosurl', 'odeljak-url', 'odeljakurl', 'poglavlje-URL', 'poglavljeURL', 'doprinos-URL', 'doprinosURL', 'odeljak-URL', 'odeljakURL'},
	['Class'] = {'class', 'класа', 'klasa'},														-- cite arxiv и arxiv идентификатори
	['Collaboration'] = {'collaboration', 'сарадња', 'колаборација', 'saradnja', 'kolaboracija'},
	['Conference'] = {'conference', 'event', 'конференција', 'догађај', 'konferencija', 'događaj'},
	['ConferenceFormat'] = {'conference-format', 'event-format', 'conferenceformat', 'eventformat', 'конференција-формат', 'догађај-формат', 'конференцијаформат', 'догађајформат', 'konferencija-format', 'događaj-format', 'konferencijaformat', 'događajformat'},
	['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'conferenceurl', 'event-url', 'eventurl', 'конференција-урл', 'конференцијаурл', 'догађај-урл', 'догађајурл', 'конференција-УРЛ', 'конференцијаУРЛ', 'догађај-УРЛ', 'догађајУРЛ', 'конференција-URL', 'конференцијаURL', 'догађај-URL', 'догађајURL', 'konferencija-url', 'konferencijaurl', 'događaj-url', 'događajurl', 'konferencija-URL', 'konferencijaURL', 'događaj-URL', 'događajURL'},
	['Contribution'] = {'contribution', 'допринос', 'doprinos'},									-- увод, предговор, поговор итд.; неопходно када је параметар |contributor= употребљен
	['Date'] = {'date', 'датум', 'datum'},
	['DeadURL'] = {'мртав-урл', 'мртавурл', 'мртви-урл', 'мртвиурл', 'мртав-url', 'мртавurl', 'мртви-url', 'мртвиurl', 'мртав-УРЛ', 'мртавУРЛ', 'мртви-УРЛ', 'мртвиУРЛ', 'мртав-URL', 'мртавURL', 'мртви-URL', 'мртвиURL', 'mrtav-url', 'mrtavurl', 'mrtvi-url', 'mrtviurl', 'mrtav-URL', 'mrtavURL', 'mrtvi-URL', 'mrtviURL'},
	['Degree'] = {'degree', 'степен', 'stepen'},
	['DF'] = {'df', 'раз', 'разл', 'raz', 'razl'}, -- не знам где се користи параметар DF
	['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'displayauthors', 'аутори-приказ', 'ауториприказ', 'autori-prikaz', 'autoriprikaz'},
	['DisplayEditors'] = {'display-editors', 'displayeditors', 'уредници-приказ', 'уреднициприказ', 'urednici-prikaz', 'uredniciprikaz'},
	['Docket'] = {'docket', 'етикета', 'etiketa'},
	['DoiBroken'] = {'doi-broken', 'doi-broken-date', 'doi-inactive-date', 'doi_brokendate', 'doi_inactivedate', 'дои-покварен', 'дои-покварен-датум', 'дои-неактиван-датум', 'дои_покварендатум', 'дои_неактивандатум', 'doi-pokvaren', 'doi-pokvaren-datum', 'doi-neaktivan-datum', 'doi_pokvarendatum', 'doi_neaktivandatum'},
	['Edition'] = {'edition', 'издање', 'izdanje'},
	['Editors'] = {'editors', 'уредници', 'urednici'},
	['Embargo'] = {'embargo', 'ембарго', 'embargo'},
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'енциклопедија', 'enciklopedija'},			-- користи се само од стране citation
	['Episode'] = {'episode', 'епизода', 'epizoda'},												-- cite serial треба направити; омогућити cite episode?
	['Format'] = {'format', 'формат', 'format'},
	['ID'] = {'id', 'ID', 'ид', 'ИД'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror', 'грешка-исбн-игнорисати', 'грешкаисбнигнорисати', 'greška-isbn-ignorisati', 'greškaisbnignorisati'},
	['Inset'] = {'inset', 'прилог', 'prilog'},
	['Issue'] = {'issue', 'number', 'издање', 'број', 'izdanje', 'broj'},
	['Interviewers'] = {'interviewers', 'интервјуери', 'анкетари', 'intervjueri', 'anketari'},
	['Language'] = {'language', 'in', 'језик', 'jezik'},
	['LastAuthorAmp'] = {'last-author-amp', 'lastauthoramp', 'последњи-аутор-амп', 'последњиауторамп', 'poslednji-autor-amp', 'poslednjiautoramp'},
	['LayDate'] = {'lay-date', 'laydate', 'главни-датум', 'главнидатум', 'glavni-datum', 'glavnidatum'},
	['LayFormat'] = {'lay-format', 'layformat', 'главни-формат', 'главниформат', 'glavni-format', 'glavniformat'},
	['LaySource'] = {'lay-source', 'laysource', 'главни-извор', 'главниизвор', 'glavni-izvor', 'glavniizvor'},
	['LayURL'] = {'lay-url', 'layurl', 'lay-summary', 'laysummary', 'главни-урл', 'главниурл', 'главни-url', 'главниurl', 'главни-УРЛ', 'главниУРЛ', 'главни-URL', 'главниURL', 'главни-сажетак', 'главнисажетак', 'glavni-url', 'glavniurl', 'glavni-URL', 'glavniURL', 'glavni-sažetak', 'glavnisažetak'},
	['MailingList'] = {'mailinglist', 'mailing-list', 'листаадреса', 'листа-адреса', 'listaadresa', 'lista-adresa'},						-- само за cite mailing list
	['Map'] = {'map', 'мапа', 'mapa'},											-- само за cite map
	['MapFormat'] = {'map-format', 'mapformat', 'мапа-формат', 'мапаформат', 'mapa-format', 'mapaformat'},												-- само за cite map
	['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl', 'мапа-урл', 'мапаурл', 'мапа-url', 'мапаurl', 'мапа-УРЛ', 'мапаУРЛ', 'мапа-URL', 'мапаURL', 'mapa-url', 'mapaurl', 'mapa-URL', 'mapaURL'},											-- само за cite map
	['MessageID'] = {'message-id', 'messageid', 'message-ID', 'messageID', 'порука-ид', 'порукаид', 'порука-ИД', 'порукаИД', 'порука-id', 'порукаid', 'порука-ID', 'порукаID', 'poruka-id', 'porukaid', 'poruka-ID', 'porukaID'},
	['Minutes'] = {'minutes', 'минуте', 'minute'},
	['Mode'] = {'mode', 'мод', 'mod'},
	['NameListFormat'] = {'name-list-format', 'namelistformat', 'листа-имена-формат', 'листаименаформат', 'lista-imena-format', 'listaimenaformat'},
	['Network'] = {'network', 'мрежа', 'mreža'},
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp', 'не-pp', 'неpp', 'ne-pp', 'nepp'},
	['NoTracking'] = {'template-doc-demo', 'template doc demo', 'no-cat', 'nocat',
		'no-tracking', 'notracking', 'шаблон-док-демо', 'шаблон док демо', 'не-кат', 'некат', 
		'не-праћење', 'непраћење', 'šablon-dok-demo', 'šablon dok demo', 'ne-kat', 'nekat', 
		'ne-praćenje', 'nepraćenje'},
	['Number'] = {'number', 'број', 'broj'},														-- само за cite techreport
	['OrigYear'] = {'orig-year', 'origyear', 'порекло-година', 'пореклогодина', 'poreklo-godina', 'poreklogodina'},
	['Others'] = {'others', 'други', 'остали', 'drugi', 'ostali'},
	['Page'] = {'p', 'page', 'п', 'страница', 'stranica'},
	['Pages'] = {'pp', 'pages', 'пп', 'стр', 'странице', 'str', 'stranice'},
	['Periodical'] = {'journal', 'newspaper', 'magazine', 'work',
		'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary', 'mailinglist', 'журнал', 'новине', 'магазин', 'рад',
		'веб-сајт', 'часопис', 'месечник', 'енциклопедија', 'речник', 'адресалиста', 'žurnal', 'novine', 'magazin', 'rad',
		'veb-sajt', 'časopis', 'mesečnik', 'enciklopedija', 'rečnik', 'adresalista'},
	['Place'] = {'place', 'location', 'место', 'локација', 'mesto', 'lokacija'},
	['PostScript'] = {'postscript', 'ps', 'PS', 'постскриптум', 'пс', 'ПС', 'postskriptum'},
	['PublicationDate'] = {'publicationdate', 'publication-date', 'публикацијадатум', 'публикација-датум', 'издавањедатум', 'издавање-датум', 'објављивањедатум', 'објављивање-датум', 'publikacijadatum', 'publikacija-datum', 'izdavanjedatum', 'izdavanje-datum', 'objavljivanjedatum', 'objavljivanje-datum'},
	['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace', 'publication-location', 'publicationlocation', 'публикацијаместо', 'публикација-место', 'издавањеместо', 'издавање-место', 'објављивањеместо', 'објављивање-место', 'публикацијалокација', 'публикација-локација', 'издавањелокација', 'издавање-локација', 'објављивањелокација', 'објављивање-локација', 'publikacijamesto', 'publikacija-mesto', 'izdavanjemesto', 'izdavanje-mesto', 'objavljivanjemesto', 'objavljivanje-mesto', 'publikacijalokacija', 'publikacija-lokacija', 'izdavanjelokacija', 'izdavanje-lokacija', 'objavljivanjelokacija', 'objavljivanje-lokacija'},
	['PublisherName'] = {'publisher', 'distributor', 'institution', 'newsgroup', 'издавач', 'дистрибутер', 'институција', 'дискусионагрупа', 'izdavač', 'distributer', 'institucija', 'diskusionagrupa'},
	['Quote'] = {'quote', 'quotation', 'навод', 'цитат', 'navod', 'citat'},
	['Ref'] = {'ref', 'реф'},
	['RegistrationRequired'] = {'registration', 'регистрација', 'registracija'},
	['Scale'] = {'scale', 'скала', 'skala'},
	['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'писмо-поглавље', 'поглавље-писмо', 'pismo-poglavlje', 'poglavlje-pismo'},
	['ScriptTitle'] = {'script-title', 'писмо-наслов', 'наслов-писмо', 'pismo-naslov', 'naslov-pismo'},
	['Section'] = {'section', 'одељак', 'odeljak'},
	['Season'] = {'season', 'сезона', 'sezona'},
	['Sections'] = {'sections', 'одељци', 'odeljci'},											-- само за cite map
	['Series'] = {'series', 'version', 'серија', 'верзија', 'serija', 'verzija'},
	['SeriesSeparator'] = {'series-separator', 'seriesseparator', 'серија-сепаратор', 'серијасепаратор', 'serija-separator', 'serijaseparator'},
	['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink', 'серија-линк', 'серијалинк', 'серија-веза', 'серијавеза', 'serija-link', 'serijalink', 'serija-veza', 'serijaveza'},
	['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno', 'серија-број', 'серија-бр', 'серијаброј', 'серијабр', 'serija-broj', 'serija-br', 'serijabroj', 'serijabr'},
	['Sheet'] = {'sheet', 'лист', 'list'},														-- само за cite map
	['Sheets'] = {'sheets', 'листови', 'listovi'},												-- само за cite map
	['Station'] = {'station', 'станица', 'stanica'},
	['SubscriptionRequired'] = {'subscription', 'претплата', 'pretplata'},
	['Time'] = {'time', 'време', 'vreme'},
	['TimeCaption'] = {'time-caption', 'timecaption', 'време-опис', 'времеопис', 'vreme-opis', 'vremeopis'},
	['Title'] = {'title', 'наслов', 'назив', 'naslov', 'naziv'},
	['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'titlelink', 'episodelink', 'наслов-линк', 'епизода-линк', 'насловлинк', 'епизодалинк', 'наслов-веза', 'епизода-веза', 'насловвеза', 'епизодавеза', 'назив-линк', 'назив-веза', 'називлинк', 'називвеза', 'naslov-link', 'epizoda-link', 'naslovlink', 'epizodalink', 'naslov-veza', 'epizoda-veza', 'naslovveza', 'epizodaveza', 'naziv-link', 'naziv-veza', 'nazivlink', 'nazivveza'},
	['TitleNote'] = {'department', 'одељење', 'odeljenje'},
	['TitleType'] = {'type', 'medium', 'тип', 'медијум', 'tip', 'medijum'},
	['TransChapter'] = {'trans-chapter', 'trans_chapter', 'прев-поглавље', 'прев_поглавље', 'prev-poglavlje', 'prev_poglavlje'},
	['TransMap'] = {'trans-map', 'прев-мапа', 'prev-mapa'},										-- само за cite map
	['Transcript'] = {'transcript', 'транскрипт', 'transkript'},
	['TranscriptFormat'] = {'transcript-format', 'transcriptformat', 'транскрипт-формат', 'транскриптформат', 'transkript-format', 'transkriptformat'},
	['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl', 'транскрипт-урл', 'транскриптурл', 'транскрипт-url', 'транскриптurl', 'транскрипт-УРЛ', 'транскриптУРЛ', 'транскрипт-URL', 'транскриптURL', 'transkript-url', 'transkripturl', 'transkript-URL', 'transkriptURL'},
	['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title', 'прев-наслов', 'прев_наслов', 'прев-назив', 'прев_назив', 'prev-naslov', 'prev_naslov', 'prev-naziv', 'prev_naziv'},
	['URL'] = {'url', 'URL', 'урл', 'УРЛ'},
	['UrlAccess'] = {'url-access', 'URL-access', 'урл-приступ', 'УРЛ-приступ', 'url-pristup', 'URL-pristup'},
	['UrlStatus'] = {'url-status', 'dead-url', 'deadurl', 'урл-статус', 'деађурл', 'деадурл'}, -- TODO: remove 'dead-url', 'deadurl'
	['Vauthors'] = {'vauthors', 'ваутори', 'vautori'},
	['Veditors'] = {'veditors', 'вуредници', 'vurednici'},
	['Via'] = {'via', 'преко', 'preko'},
	['Volume'] = {'volume', 'свезак', 'svezak'},
	['Year'] = {'year', 'година', 'godina'},

	['AuthorList-First'] = {"first#", "given#", "author-first#", "author#-first", "име#", "дато#", "аутор-име#", "аутор#-име", "ime#", "dato#", "autor-ime#", "autor#-ime"},
	['AuthorList-Last'] = {"last#", "author#", "surname#", "author-last#", "author#-last", "subject#", "презиме#", "аутор#", "аутор-презиме#", "аутор#-презиме", "субјект#", "prezime#", "autor#", "autor-prezime#", "autor#-prezime", "subjekt#"},
	['AuthorList-Link'] = {"authorlink#", "author-link#", "author#-link", "subjectlink#", "author#link", "subject-link#", "subject#-link", "subject#link", "ауторлинк#", "аутор-линк#", "аутор#-линк", "субјектлинк#", "аутор#линк", "субјект-линк#", "субјект#-линк", "субјект#линк", "autorlink#", "autor-link#", "autor#-link", "subjektlink#", "autor#link", "subjekt-link#", "subjekt#-link", "subjekt#link"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "authormask#", "author#mask", "author#-mask", "аутор-маска#", "аутормаска#", "аутор#маска", "аутор#-маска", "autor-maska#", "autormaska#", "autor#maska", "autor#-maska"},
	
	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first', 'contributor-given#', 'contributor#-given', 'сарадник-име#', 'сарадник#-име', 'saradnik-ime#', 'saradnik#-ime'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor#', 'contributor-last#', 'contributor#-last', 'contributor-surname#', 'contributor#-surname', 'сарадник#', 'сарадник-презиме#', 'сарадник#-презиме', 'saradnik#', 'saradnik-prezime#', 'saradnik#-prezime'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link', 'сарадник-линк#', 'сарадник#-линк', 'saradnik-link#', 'saradnik#-link'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask', 'сарадник-маска#', 'сарадник#-маска', 'saradnik-maska#', 'saradnik#-maska'},

	['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given", "уредник-име#", "уредник#-име", "уредник-дато#", "уредник#-дато", "urednik-ime#", "urednik#-ime", "urednik-dato#", "urednik#-dato"},
	['EditorList-Last'] = {"editor#", "editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#", "editor#-surname", "уредник#", "уредник-презиме#", "уредник#-презиме", "urednik#", "urednik-prezime#", "urednik#-prezime"},
	['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link", "editorlink#", "editor#link", "уредник-линк#", "уредник#-линк", "уредниклинк#", "уредник#линк", "urednik-link#", "urednik#-link", "uredniklink#", "urednik#link"},
	['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask", "editormask#", "editor#mask", "уредник-маска#", "уредник#-маска", "уредникмаска#", "уредник#маска", "urednik-maska#", "urednik#-maska", "urednikmaska#", "urednik#maska"},
	
	['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first', 'интервјуер-име#', 'интервјуер#-име', 'анкетар-име#', 'анкетар#-име', 'intervjuer-ime#', 'intervjuer#-ime', 'anketar-ime#', 'anketar#-ime'},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer#', 'interviewer-last#', 'interviewer#-last', 'интервјуер#', 'интервјуер-презиме#', 'интервјуер#-презиме', 'анкетар#', 'анкетар-презиме#', 'анкетар#-презиме', 'intervjuer#', 'intervjuer-prezime#', 'intervjuer#-prezime', 'anketar#', 'anketar-prezime#', 'anketar#-prezime'},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link', 'интервјуер-линк#', 'интервјуер#-линк', 'анкетар-линк#', 'анкетар#-линк', 'intervjuer-link#', 'intervjuer#-link', 'anketar-link#', 'anketar#-link'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask', 'интервјуер-маска#', 'интервјуер#-маска', 'анкетар-маска#', 'анкетар#-маска', 'intervjuer-maska#', 'intervjuer#-maska', 'anketar-maska#', 'anketar#-maska'},

	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first', 'translator-given#', 'translator#-given', 'преводилац-име#', 'преводилац#-име', 'prevodilac-ime#', 'prevodilac#-ime'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator#', 'translator-last#', 'translator#-last', 'translator-surname#', 'translator#-surname', 'преводилац#', 'преводилац-презиме#', 'преводилац#-презиме', 'prevodilac#', 'prevodilac-prezime#', 'prevodilac#-prezime'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link', 'преводилац-линк#', 'преводилац#-линк', 'prevodilac-link#', 'prevodilac#-link'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask', 'преводилац-маска#', 'преводилац#-маска', 'prevodilac-maska#', 'prevodilac#-maska'},
}

--[[--------------------------< П Р Е В О Д И  З А  С П Е Ц И Ј А Л Н Е  С Л У Ч А Ј Е В Е >----------------------------

Ова табела је овде понајвише због подршке за интернационализацију. Преводи у овој табели се користе, на пример,
када се порука о грешци, име категорије и сл. извлачи из псеудонимског кључа на енглеском. Могуће је да постоје
и други случајеви где ови преводи могу да буду од користи.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = "списак аутора",											-- за вишеструка имена / категорије за одржавање
	['ContributorList'] = "списак сарадника",
	['EditorList'] = "списак уредника",
	['InterviewerList'] = "списак анкетара",
	['TranslatorList'] = "списак преводилаца",
	
	['authors'] = "аутори",													-- користи се у get_display_authors_editors()
	['editors'] = "уредници",
	}

--[[--------------------------< П О Д Р А З У М Е В А Н Е  В Р Е Д Н О С Т И >--------------------------------------------------------------

Подразумеване вредности параметара

сачувати ово? само једна подразумевана вредност?
]]

local defaults = {
	['DeadURL'] = 'yes',
}


--[[--------------------------< С В Е З А К ,  И З Д А Њ Е ,  С Т Р А Н И Ц А >----------------------------------------

Ове табеле садржавају класне вредности за наводе (по позиву шаблона) те идентификују оне шаблоне који подржавају
|volume=, |issue= и |page(s)= параметре. Cite conference и cite map захтевају додатну квалификацију која
је обрађена у главном модулу.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}--[[--------------------------< К Љ У Ч Н Е  Р Е Ч И >--------------------------------------------------------------

Ова табела садржава кључне речи за оне параметре који имају дефинисане сетове прихватљивих кључних речи.

]]

local keywords = {
	['yes_true_y'] = {'yes', 'true', 'y', 'да', 'д', 'da', 'd'},										-- ignore-isbn-error, last-author-amp, no-tracking, nopp, registration, subscription
--	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'да', 'д', 'не', 'н', 'da', 'd', 'ne', 'n', 'unfit no archive', 'usurped no archive', 'неподобно за архивирање', 'архива није узурпирана', 'nepodobno za arhiviranje', 'arhiva nije uzurpirana'},		-- hidden 2016-04-10; see Help_talk:Citation_Style_1#Recycled_urls
	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'bot: unknown', 'да', 'д', 'не', 'н', 'неподобно', 'узурпирано', 'бот: непознато', 'da', 'd', 'ne', 'n', 'nepodobno', 'uzurpirano', 'bot: nepoznato'},
	['mode'] = {'cs1', 'cs2', 'mla', 'цс1', 'цс2', 'мла', 'ЦС1', 'ЦС2', 'МЛА', 'CS1', 'CS2', 'MLA'},
	['name-list-format'] = {'vanc', 'ванц'},
	['contribution'] = {'afterword', 'foreword', 'introduction', 'preface', 'поговор', 'предговор', 'увод', 'pogovor', 'predgovor', 'uvod'},	-- генерички наслови доприноса који се приказују без наводника, и то за chapter
	['date-format'] = {'dmy', 'dmy-all', 'mdy', 'mdy-all', 'ymd', 'ymd-all', 'ДМГ', 'ДМГ-све', 'МДГ', 'МДГ-све', 'ГМД', 'ГМД-све', 'DMG', 'DMG-sve', 'MDG', 'MDG-sve', 'GMD', 'GMD-sve'},
	['url-access'] = {'subscription', 'limited', 'registration', 'претплата', 'ограничен', 'ограничено', 'регистрација', 'pretplata', 'ograničen', 'ograničeno', 'registracija'}, 	  -- ниво приступа URL-а (неопходна претплата, ограничен приступ, неопходна слободна регистрација), слободно за читање је подразумевано
  ['url-status'] = {'dead', 'live', 'unfit', 'usurped', 'bot: unknown'},		-- replacement for |dead-url=
  ['id-access'] = {'free', 'слободан', 'слободно', 'slobodan', 'slobodno'},                     -- ниво приступа идентификатора (слободно за читање), неопходна претплата (или нема комплетног текста) је подразумевано
}

--[[--------------------------< С Т Р И П М А Р К Е Р И >------------------------------------------------------

Дефиниције уобичајених узорака за стрипмаркере тако да их се не мора ловити ако (када)
Медијавики промени њихов облик.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- снимање враћа име стрипмаркера
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'				-- математички стрипмаркери који се користе у coins_cleanup() и coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[--------------------------< Н Е В И Д Љ И В И  К А Р А К Т Е Р И >--------------------------------------

Ова табела садржава карактере који се неће штампати тј. који су невидљиви, а који су индексирани по имену или по Уникод групи. Вредности су децималне
репрезентације УТФ-8 кодова. Табела је организована као табела табела зато што Луа упарује кључне речи и враћа
податке табеле у арбитрарном редоследу. Овде желимо да обрадимо табело од врха до дна зато што се уноси на
врху табеле такође налазе у интервалима одређеним уносима на дну табеле.

Ова листа садржава узорке за шаблоне попут {{'}} који не представљају грешку али укључују карактере који су
невидљиви. Овакви шаблони морају бити препознати од стране функција које користе листу.

Такође, овде је шаблон који препознаје стрипмаркере који почињу и завршавају са карактерима за брисање. „nowiki”
стрипмаркер није грешка али неки други јесу зато што вредности параметара који их укључују постају део
метаподатака шаблона пре замене стрипмаркера.

]]

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},													-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '\226\128\141'},											-- U+200D, E2 80 8D
	{'zero width space', '\226\128\139'},											-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},													-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},														-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},														-- U+0009 (HT), 09
	{'line feed', '\010'},															-- U+000A (LF), 0A
	{'carriage return', '\013'},														-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},												-- стрипмаркер; може а и не мора да буде грешка; снимање враћа тип стрипмаркера
	{'delete', '\127'},																-- U+007F (DEL), 7F; мора бити урађено након стрипмаркер теста
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},									-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (осим HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},											-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},									-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},							-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
}

	
--[[--------------------------< L A N G U A G E S >------------------------------------------------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bs', 'dv', 'el',		-- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
	'fa', 'he', 'hy', 'ja', 'ka', 'kn', 'ko', 'ku',
	'mk', 'ml', 'mr', 'my', 'ps', 'ru', 'sd', 'th',				-- sr, sr-ec and sr-el have been removed as on sr.wikipedia Cyrillic script is generally allowed to be italicized
	'uk', 'ug', 'ur', 'yi', 'zh'
	};


--[[--------------------------< К А Т Е Г О Р И Ј Е  З А  О Д Р Ж А В А Њ Е >----------------------------------

Овде именујемо категорије за одржавање које ће да буду коришћене у порукама обавештења о одржавању.

]]

local maint_cats = {
	['ASIN'] = 'CS1 одржавање: ASIN користи ISBN',
	['authors'] = 'CS1 одржавање: Употреба параметра аутори',
	['bot:_unknown'] = 'CS1 одржавање: BOT: статус параметра оригинални-URL непознат',
	['date_format'] = 'CS1 одржавање: Формат датума',
	['date_year'] = 'CS1 одржавање: Датум и година',
	['disp_auth_ed'] = 'CS1 одржавање: $1-приказ',									-- $1 је authors или editors; узима вредност из табеле special_case_translation
	['editors'] = 'CS1 одржавање: Употреба параметра уредници',
	['embargo'] = 'CS1 одржавање: PMC ембарго истекао',
	['english'] = 'CS1 одржавање: Одређен српски језик',
	['etal'] = 'CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al.',
	['extra_text'] = 'CS1 одржавање: Текст вишка',
	['extra_text_names'] = 'CS1 одржавање: Текст вишка: $1',							-- $1 је <name>s list; узима вредност из табеле special_case_translation table
	['ignore_isbn_err'] = 'CS1 одржавање: Игнорисане ISBN грешке',
	['interviewers'] = 'CS1 одржавање: Употреба параметра анкетари',
	['missing_pipe'] = 'CS1 одржавање: Недостаје усправна црта',
	['mult_names'] = 'CS1 одржавање: Вишеструка имена: $1',							-- $1 је списак <име>; узима вредност из табеле special_case_translation
	['pmc_format'] = 'CS1 одржавање: Формат PMC-а',
	['unfit'] = 'CS1 одржавање: Неподобан URL',
	['unknown_lang'] = 'CS1 одржавање: Непрепознат језик',
	['untitled'] = 'CS1 одржавање: Часопис без наслова',
	}

--[[--------------------------< К А Т Е Г О Р И Ј Е  З А  С В О Ј С Т В А >------------------------------------

Овде именујемо категорије за својства

]]

local prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'CS1 извори на $1 језику ($2)',						-- |language= категорије; $1 је име језика, $2 је ISO639-1 код
	['foreign_lang_source_2'] = 'CS1 извори на страним језицима (ISO 639-2)|$1',		-- |language= категорије; категорија за ISO639-2 језике; $1 је ISO 639-2 код
	['script'] = 'CS1 наслови на писмима страних језика',							-- када језик одређен са |script-title=xx: нема своју сопствену категорију
	['script_with_name'] = 'CS1 наслови на писму $1 језика ($2)',					-- |script-title=xx: има одговарајућу категорију; $1 је име језика, $2 је ISO639-1 код
	}--[[--------------------------< Т И П О В И  Н А С Л О В А >--------------------------------------------------------

Овде мапирамо CitationClass шаблона на TitleType (подразумеване вредности за |type= параметар)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Медијске белешке',
	['interview'] = 'Интервју',
	['mailinglist'] = 'Листа адреса',
	['map'] = 'Мапа',
	['podcast'] = 'Подкест',
	['pressrelease'] = 'Саопштење',
	['report'] = 'Извештај',
	['techreport'] = 'Технички извештај',
	['thesis'] = 'Теза',
	}

--[[--------------------------< У С Л О В И  З А  Г Р Е Ш К Е >----------------------------------------------

Табела услова за грешке

Следећа табела садржава листу ID-ова за различите услове грешака дефинисаних у коду. За сваки ID, одређујемо
текстну поруку за приказ, категорију грешке која ће да буде додана, те да ли порука за грешку треба да буде обрађена као скривени коментар.

Измене анкора захтевају идентичне измене за одговарајући анкор у :en:Help:CS1 errors

]]

local error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;access-date=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Странице са изворима и датумом приступања без URL-а',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;archive-date=</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Странице са изворима и грешком у параметру архивираног URL-а',
		hidden = false },
	archive_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Странице са изворима и грешком у параметру архивираног URL-а',
		hidden = false },
	archive_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> је неисправан: $1',
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Странице са изворима и грешком у параметру архивираног URL-а',
		hidden = false },
	arxiv_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> неопходан',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'CS1 грешке: arXiv',											-- исто као и bad arxiv
		hidden = false },
	arxiv_params_not_supported = {
		message = 'Неподржани параметри у cite arXiv-у',
		anchor = 'arxiv_params_not_supported',
		category = 'CS1 грешке: arXiv',											-- исто као и bad arxiv
		hidden = false },
	bad_arxiv = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'CS1 грешке: arXiv',
		hidden = false },
	bad_asin = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;asin=</code>',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='CS1 грешке: ASIN',
		hidden = false },
	bad_bibcode = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;bibcode=</code> $1',
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'CS1 грешке: bibcode',
		hidden = false },
	bad_biorxiv = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code> $1',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'CS1 грешке: bioRxiv',
		hidden = false },
	bad_citeseerx = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code> $1',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'CS1 грешке: citeseerx',
		hidden = false },
	bad_date = {
		message = 'Проверите вредност парамет(а)ра за датум: <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'bad_date',
		category = 'CS1 грешке: датуми',
		hidden = false },
	bad_doi = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;doi=</code>',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'CS1 грешке: DOI',
		hidden = false },
	bad_hdl = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;hdl=</code>',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'CS1 грешке: HDL',
		hidden = false },
	bad_isbn = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;isbn=</code>: $1',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'CS1 грешке: ISBN',
		hidden = false },
	bad_ismn = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;ismn=</code>',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'CS1 грешке: ISMN',
		hidden = false },
	bad_issn = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;$1issn=</code>',
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'CS1 грешке: ISSN',
		hidden = false },
	bad_lccn = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;lccn=</code>',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'CS1 грешке: LCCN',
		hidden = false },
	bad_message_id = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;message-id=</code>',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'CS1 грешке: message-id',
		hidden = false },
	bad_ol = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;ol=</code>',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'CS1 грешке: OL',
		hidden = false },
	bad_paramlink = {															-- за |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'CS1 грешке: параметар за везу',
		hidden = false },
	bad_pmc = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;pmc=</code>',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'CS1 грешке: PMC',
		hidden = false },
	bad_pmid = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;pmid=</code>',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'CS1 грешке: PMID',
		hidden = false },
	bad_oclc = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;oclc=</code>',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'CS1 грешке: OCLC',
		hidden = false },
	bad_ssrn = {
		message = 'Проверите вредност параметра <code style="'..code_style..'">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'CS1 грешке: SSRN',
		hidden = false },
	bad_url = {
		message = 'Проверите вредност параметра $1',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Странице са грешкама у URL-у',
		hidden = false },
	bare_url_missing_title = {
		message = '$1 захтева наслов',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Странице са изворима и URL-ом без наслова',
		hidden = false },
	chapter_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> игнорисан',
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'CS1 грешке: поглавље игнорисано',
		hidden = false },
	citation_missing_title = {
		message = 'Недостаје или је празан параметар <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Странице са изворима без наслова',
		hidden = false },
	cite_web_url = {																-- ова грешка се примењује на cite web и cite podcast
		message = 'Недостаје или је празан параметар <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Странице са изворима са веба без URL-а',
		hidden = false },
	contributor_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contributor=</code> игнорисан</code>',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'CS1 грешке: сарадник',
		hidden = false },
	contributor_missing_required_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contributor=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'CS1 грешке: сарадник',
		hidden = false },
	deprecated_params = {
		message = 'Користи се застарели параметар <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'CS1 грешке: застарели параметри',
		hidden = false },
	empty_citation = {
		message = 'Празан шаблон за навођење извора',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Странице са празним шаблонима за навођење извора',
		hidden = false },
	first_missing_last = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;first$2=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> у $1',
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'CS1 грешке: недостаје аутор или уредник',
		hidden = false },
	format_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Странице са изворима и форматом без URL-а',
		hidden = false },
	invalid_param_val = {
		message = 'Невалидан унос <code style="'..code_style..'">&#124;$1=$2</code>',
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'CS1 грешке: невалидна вредност параметра',
		hidden = false },
	invisible_char = {
		message = '$1 у $2 на позицији $3',
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'CS1 грешке: невидљиви карактери',
		hidden = false },
	missing_name = {
		message = 'Недостаје <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> у $1',
		anchor = 'missing_name',
		category = 'CS1 грешке: недостаје аутор или уредник',
		hidden = false },
	param_access_requires_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1-приступ=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'CS1 грешке: параметар-приступ',
		hidden = false },
	param_has_ext_link = {
		message = 'Спољашња веза у <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'CS1 грешке: спољашње везе',
		hidden = false },
	parameter_ignored = {
		message = 'Непознати параметар <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> игнорисан',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Странице са изворима и параметрима који нису подржани',
		hidden = false },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Непознати параметар <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> игнорисан &#91;<code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code> се препоручује&#93;',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Странице са изворима и параметрима који нису подржани',
		hidden = false },
	redundant_parameters = {
		message = 'Пронађени су сувишни параметри: $1',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Странице са изворима и сувишно наведеним параметрима',
		hidden = false },
	text_ignored = {
		message = 'Текст „$1” игнорисан',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Странице са изворима и неименованим параметрима',
		hidden = false },
	trans_missing_title = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;trans-$1=</code> захтева <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'CS1 грешке: превод наслова',
		hidden = false },
	vancouver = {
		message = 'Грешка у ванкуверском стилу: $1',
		anchor = 'vancouver',
		category = 'CS1 грешке: ванкуверски стил',
		hidden = false },
	wikilink_in_url = {
		message = 'Сукоб URL—викивеза',											-- користи се mdash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'CS1 грешке: сукоб URL—викивеза',								-- користи се mdash
		hidden = false },
}

--[[--------------------------< И Д  Х Е Н Д Л Е Р И >--------------------------------------------------------

Следећа табела садржава листу вредности за различите дефинисане идентификаторе. За сваки идентификатор одређујемо
одређен број информација потребним да се изврши правилна обрада идентификатора у референци.

	parameters: листа псеудонима параметара за овај идентификатор
	link: име чланка на Википедији
	label: алтернативно име да се примени на линк
	mode: 	'manual' када постоји одређена функција у коду да се обради идентификатор;
			'external' за идентификаторе који воде на страницу ван Википедије
	prefix: први део URL-а који ће бити спојен са другим делом који обично садржава идентификатор
	encode: true ако URL треба да буде постотно декодиран; у осталим случајевима false
	COinS: идентификаторски линк или кључна реч која ће се користити у COinS-у:
		за идентификаторе регистроване на info-uri.info користити кључну реч: info:....
		за идентификаторе који имају COinS кључне речи, користити кључну реч: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		за остале направити URL користећи вредност у префиксу, користити кључну реч: pre (није проверено; било који текст осим 'info' или 'rft' овде ради)
		поставити на nil да би се идентификатор оставио ван COinS-а
	separator: карактер или текст између ознаке и идентификатора у обрађеном цитату
	access: користити овај параметар за постављање нивоа приступа за све случајеве овог идентификатора;
			вредност мора да буде валидан ниво приступа за идентификатор (в. ['id-access'] у овом коду)
	custom_access: да се омогући измењени ниво приступа за идентификатор; поставити овај параметар
			на параметар који би требало да га контролише (обично 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint', 'аркајв', 'епринт'},
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- Протокол тестиран на 4. 9. 2013. г.
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- слободно за читање
	},
	['ASIN'] = {
		parameters = {'asin', 'ASIN', 'асин', 'АСИН'},
		link = ':en:Amazon Standard Identification Number',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = nil,																-- нема COinS-а за овај ID (треба размислити о увођењу због |asin-tld=)
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode', 'бибкод'},
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
--		mode = 'external',
		mode = 'manual',
		prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
	},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv', 'бајоаркајв', 'bajoarkajv'},
		link = ':en:bioRxiv',
		label = 'bioRxiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/10.1101/',
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		access = 'free',														-- слободно за читање
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx', 'сајтсиркс', 'sajtsirks'},
		link = ':en:CiteSeerX',
		label = 'CiteSeerX',
		mode = 'manual',														-- приручник за прилагођену валидацију за „doi”
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		access = 'free',														-- слободно за читање
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['DOI'] = {
		parameters = {'doi', 'DOI', 'дои', 'ДОИ'},
		link = 'Digitalni identifikator objekta',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
	},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN', 'еиссн', 'ЕИССН'},
		link = ':en:International_Standard_Serial_Number#Electronic_ISSN',
		label = 'eISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['HDL'] = {
		parameters = {'hdl', 'HDL', 'хдл', 'ХДЛ'},
		link = ':en:Handle System',
		label = 'hdl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13', 'исбн', 'ИСБН', 'исбн13', 'ИСБН13'},
		link = 'Međunarodni standardni knjižni broj',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Посебно:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN','исмн', 'ИСМН'},
		link = ':en:International Standard Music Number',
		label = 'ISMN',
		mode = 'manual',
		prefix = '',																-- тренутно се не користи;
		COinS = 'nil',															-- nil јер не можемо користити pre или rft или info:
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN', 'иссн', 'ИССН'},
		link = 'Međunarodni standardni serijski broj',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM', 'јфм', 'ЈФМ'},
		link = ':en:Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		label = 'JFM',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR', 'џејстор', 'јстор', 'ЈСТОР', 'džejstor'},
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 										-- Протокол тестиран на 4. 9. 2013. г.
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn', 'ЛЦЦН', 'лццн'},
		link = 'Kontrolni broj Kongresne biblioteke',
		label = 'LCCN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 												-- Протокол тестиран на 28. 12. 2015. г.
		COinS = 'info:lccn',														-- користи се prefix вредност
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr', 'МР', 'мр'},
		link = ':en:Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- Протокол тестиран на 4. 9. 2013. г.
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc', 'ОЦЛЦ', 'оцлц'},
		link = 'OCLC',
		label = 'OCLC',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OL'] = {
		parameters = {'ol', 'OL', 'ол', 'ОЛ'},
		link = ':en:Open Library',
		label = 'OL',
		mode = 'external',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = nil,																-- нема COinS-а за овај ID (треба размислити о увођењу због /authors/books/works/OL)
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti', 'ОСТИ', 'ости'},
		link = ':en:Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',	-- Протокол тестиран на 4. 9. 2013. г.
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'osti-access',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc', 'ПМЦ', 'пмц'},
		link = 'PubMed Central',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = " ",
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- слободно за читање
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid', 'ПМИД', 'пмид'},
		link = 'PMID',
		label = 'PMID',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc', 'РФЦ', 'рфц'},
		link = ':en:Request for Comments',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- слободно за читање
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn', 'ССРН', 'ссрн'},
		link = ':en:Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- Протокол тестиран на 4. 9. 2013. г.
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- увек слободан за читање
	},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id', 'messageid', 'message-ID', 'messageID', 'порука-ид', 'порукаид', 'порука-ИД', 'порукаИД', 'порука-id', 'порукаid', 'порука-ID', 'порукаID', 'poruka-id', 'porukaid', 'poruka-ID', 'porukaID'},
		link = ':en:Usenet',
		label = 'Usenet:',
		mode = 'manual',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl', 'ЗБЛ', 'збл'},
		link = ':en:Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- користи се prefix вредност
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
}

return 	{
	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	defaults = defaults,
	error_conditions = error_conditions,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords = keywords,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	}