Пређи на садржај

Закључак о употреби грба, заставе и химне Републике Србије

Извор: Викизворник

ЗАКЉУЧАК О УПОТРЕБИ ГРБА, ЗАСТАВЕ И ХИМНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Сл. гласник РС“, бр. 61/2006 - пречишћен текст)

I[уреди]

1. Препоручује се Народној скупштини, председнику Републике, министарствима, посебним организацијама, службама Владе, Уставном суду, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, органима за прекршаје, Народној банци Србије, Управи за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту: државни органи), органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда (у даљем тексту: покрајински и локални органи), као и јавним службама и другим правним лицима чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: јавне службе) да употребљавају грб, заставу и химну Републике Србије у складу са овим закључком.

II[уреди]

1. Грб, застава и химна Републике Србије употребљавају се са садржином и у облику утврђеним Препоруком о коришћењу грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“, број 93/04).

III[уреди]

1. Велики грб Републике Србије употребљава се:

- на зградама Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, Врховног суда Србије, Републичког јавног тужиоца, Народне банке Србије и на зградама дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;

- у службеним просторијама председника Републике, председника Народне скупштине, председника Владе, председника Уставног суда, председника Врховног суда Србије, Републичког јавног тужиоца и гувернера Народне банке Србије;

- у саставу печата и штамбиља Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, Врховног суда Србије, Републичког јавног тужиоца и Народне банке Србије;

- на званичним позивницама, честиткама и сл. које користи председник Републике.


2. Мали грб Републике Србије употребљава се:

- на зградама осталих државних органа, покрајинских и локалних органа и јавних служби и у њиховим службеним просторијама;

- у саставу осталих печата и штамбиља, у складу са законом којим се уређује печат државних и других органа.

Мали грб Републике Србије може се употребљавати:

- приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација које су значајне за Републику Србију;

- у саставу образаца јавних исправа, кад је то предвиђено законом и прописом донесеним на основу закона;

- у саставу ознака на униформама службених лица државних органа, кад је то предвиђено законом и прописом донесеним на основу закона;

- на званичним позивницама, честиткама и сл. које користе председник и потпредседници Народне скупштине, председник Владе, потпредседници Владе и министри, председник Уставног суда, председник Врховног суда Србије, Републички јавни тужилац и гувернер Народне банке Србије;

- у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са овим закључком.


3. Велики и мали грб Републике Србије не смеју се употребљавати ако су оштећени или својим изгледом неподобни за употребу, већ се повлаче из употребе.

IV[уреди]

1. Државна застава Републике Србије стално се вије на главном улазу у зграде државних органа, изузев Народне скупштине, и у њиховим службеним просторијама.

Државна застава Републике Србије вије се:

- на главном улазу у зграду Народне скупштине у време заседања и на државни празник Републике Србије;

- на главном улазу у зграде покрајинских и локалних органа и јавних служби на државни празник Републике Србије.

Ако се у једној згради налазе службене просторије више државних органа, вије се једна застава.


2. Државна застава Републике Србије истиче се на бирачким местима на дан избора за државне органе.


3. У дане жалости сви државни органи, покрајински и локални органи и јавне службе истичу државну заставу Републике Србије на пола копља односно јарбола.


4. Државна застава Републике Србије може се истицати:

- на прославама и другим свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Републику Србију;

- у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овим закључком.


5. Председник Републике и председник Народне скупштине уместо државне заставе користе стандарту.


6. Народна застава Републике Србије стално се вије на главном улазу у зграду Народне скупштине и главном улазу у зграде покрајинских и локалних органа и јавних служби.

Ако се у једној згради налазе службене просторије више покрајинских и локалних органа и јавних служби, вије се једна застава.

Народна застава Републике Србије истиче се на бирачким местима на дан избора за покрајинске и локалне органе.


7. Народна застава Републике Србије може се истицати:

- приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација;

- у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овим закључком.


8. Државна и народна застава Републике Србије не смеју бити изложене тако да додирују тло, нити као подлоге, подметачи, простирке, завесе или драперије, нити се њима могу прекривати возила или други предмети, или украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице.

Државна и народна застава Републике Србије не смеју се употребљавати ако су оштећене или су својим изгледом неподобне за употребу, већ се повлаче из употребе.

V[уреди]

1. Химна Републике Србије изводи се:

- приликом свечаности полагања заклетве председника Републике;

- приликом одавања поште Незнаном јунаку на Авали;

- приликом полагања венаца званичних представника Републике Србије на гробља, гробове и друга спомен-обележја бораца и жртава рата.


2. Химна Републике Србије може се изводити:

- на прославама и другим свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Републику Србију;

- на сахрани заслужних грађана Републике Србије, кад им се у име Републике Србије указује посебна почаст, у складу са одлуком Владе;

- у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овим закључком.


3. Химна Републике Србије изводи се: свирањем, певањем или и свирањем и певањем.

У тексту и мелодији химне не могу се приликом извођења вршити никакве измене.


4. Химна Републике Србије изводи се уз одавање уобичајене почасти свих присутних (устајање, поздрављање и др.).

VI[уреди]

1. На све оно што посебно није препоручено овим закључком, сходно се примењују правила из Закона о употреби заставе, химне и грба Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 66/93 и 24/94).