Закон о употреби заставе, химне и грба Савезне Републике Југославије

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗАСТАВЕ, ХИМНЕ И ГРБА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ („Сл. лист СРЈ“, бр. 66/93 и 24/94)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1[уреди]

Заставом, химном и грбом Савезне Републике Југославије представља се Савезна Република Југославија и изражава припадност Савезној Републици Југославији.

Члан 2[уреди]

Застава, химна и грб Савезне Републике Југославије могу се употребљавати само у облику и садржини који су утврђени Уставом Савезне Републике Југославије, односно савезним законом.

На заставу и у грб Савезне Републике Југославије не може се ништа исписати, односно уписати, нити се они могу мењати.

Изузетно, ако је то савезним законом прописано, застава или грб Савезне Републике Југославије може се употребити као саставни део других амблема, односно знакова, или се на застави Савезне Републике Југославије може исписати одређени датум или назив.

Члан 3[уреди]

Застава и грб Савезне Републике Југославије не могу се употребити као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било који други знак за обележавање робе или услуге.

Члан 4[уреди]

Застава и грб Савезне Републике Југославије не смеју се употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

Оштећени или за употребу неподобни застава и грб Савезне Републике Југославије повлаче се из употребе.

Члан 5[уреди]

Застава, односно грб стране државе може се истицати у Савезној Републици Југославији само уз заставу, односно грб Савезне Републике Југославије.

Члан 6[уреди]

Ако се застава, односно грб Савезне Републике Југославије истиче у Савезној Републици Југославији заједно са заставама република чланица и другим домаћим или страним заставама или грбовима, застава, односно грб Савезне Републике Југославије ставља се на почасно место, ако овим законом није друкчије одређено.

Ако се у Савезној Републици Југославији изводе химна Савезне Републике Југославије и химне републике чланице или стране химне или свечане песме, изводи се прво химна Савезне Републике Југославије, ако овим законом није друкчије одређено.

II УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 7[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије вије се:

1) на згради Савезне скупштине;

2) на зградама у којима се налазе службене просторије председника Републике, Савезне владе, Савезног уставног суда, Савезног суда и Савезног државног тужиоца;

3) на резиденцији председника Републике;

4) на одређеним објектима на граници Савезне Републике Југославије и на другим објектима у Савезној Републици Југославији у близини границе, према посебним прописима.

Ако се у једној згради налазе службене просторије више органа из става 1. тачка 2. овог члана, вије се једна застава Савезне Републике Југославије.

Члан 8[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије употребљава се на ваздухоплову, броду или другом пловилу ради означавања њихове државне припадности Савезној Републици Југославији, под условима и на начин који су утврђени посебним прописима.

Члан 9[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије истиче се:

1) у дане празника Савезне Републике Југославије - на зградама у којима су смештени органи и организације Савезне Републике Југославије;

2) при испраћају председника Републике у званичну посету страној држави и при његовом повратку у Савезну Републику Југославију;

3) на превозним средствима када се у њима налази председник Републике;

4) на гласачким местима за време избора за Савезну скупштину;

5) у дане жалости, које одреди Савезна влада, истиче се на пола копља.

Члан 10[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије може се истицати:

1) на згради у којој се налазе просторије дипломатског или конзуларног представништва Савезне Републике Југославије у иностранству, на резиденцији руководиоца тог представништва и на превозним средствима која он лично користи у вршењу службене дужности, у складу са одговарајућим међународним уговорима, прописима и обичајима земље у којој се представништво налази, односно правилима и праксом међународне организације при којој је представништво;

2) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Савезна Република Југославија учествује или је репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;

3) приликом прослава, свечаности и других масовних културних, спортских и сличних манифестација које су значајне за Савезну Републику Југославију;

4) у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са одредбама овог закона.

Члан 11[уреди]

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче у Савезној Републици Југославији заједно са заставама република чланица и другим домаћим или страним заставама, застава Савезне Републике Југославије, зависно од начина постављања тих застава, налази се:

1) у центру круга, тако да се јасно види - ако су друге заставе поређане у круг;

2) у темену полукруга - ако су друге заставе поређане у полукруг;

3) на челу колоне - ако су друге заставе поређане у колону;

4) на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано - ако су друге заставе поређане у врсту;

5) на челу групе - ако су друге заставе распоређене у групу.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче заједно са другом заставом са укрштеним копљима, копље заставе Савезне Републике Југославије мора бити постављено испред копља те заставе, спреда гледано.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче заједно са две друге заставе, застава Савезне Републике Југославије налази се у средини.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче поред неке друге заставе, она се увек налази с леве стране, спреда гледано. Изузетно, застава Савезне Републике Југославије налази се на десној страни, спреда гледано, од заставе стране државе или међународне организације ако се та застава истиче у Савезној Републици Југославији приликом званичне посете овлашћеног представника стране државе или међународне организације.

Члан 12[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије не сме бити изложена тако да додирује тле, нити као подлога, подметач, простирка, завеса или драперија. Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити се могу украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче преко улице или трга у вертикалном положају, положај заставе треба да буде такав да горње поље заставе буде на:

1) северној страни - ако је правац улице исток-запад, односно запад-исток;

2) источној страни - ако је правац улице север-југ, односно југ-север;

3) источној страни кружног трга.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче вертикално на столу, бини или каквом другом почасном месту, горње поље заставе је прво с леве стране, спреда гледано.

Ако се застава Савезне Републике Југославије истиче на говорници, може се поставити на копљу са десне стране говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања.

Ако се застава Савезне Републике Југославије полаже на одар, њоме се може покрити ковчег по дужини, и то тако да се горње поље заставе налази с леве стране, спреда гледано. Застава се са ковчега мора уклонити на достојанствен начин пре полагања ковчега у гробницу и не сме доћи у додир са тлом.

Члан 13[уреди]

Застава Савезне Републике Југославије се, по правилу, истиче док траје обданица. По ноћи и за време неповољних атмосферских прилика застава се не истиче. Изузетно, застава се може истицати и ноћу под условом да је на одговарајући начин осветљена.

Застава Савезне Републике Југославије подиже се и спушта, истиче и скида, односно проноси уз уобичајене почасти (устајање, поздрављање и др.).

III ИЗВОЂЕЊЕ ХИМНЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 14[уреди]

Химна Савезне Републике Југославије изводи се:

1) приликом одавања поште Незнаном јунаку на Авали;

2) приликом полагања венаца званичних представника Савезне Републике Југославије на гробља, гробове и друга спомен-обележја југословенских бораца и жртава рата;

3) при испраћају председника Републике из Савезне Републике Југославије у званичну посету страној држави и његовом повратку у Савезну Републику Југославију;

4) при званичном доласку у Савезну Републику Југославију, односно при испраћају из Савезне Републике Југославије шефа стране државе или овлашћеног представника међународне организације.

Члан 15[уреди]

Химна Савезне Републике Југославије може се изводити:

1) на прославама и другим свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји од значаја за јединице Војске Југославије и за грађане Савезне Републике Југославије;

2) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Савезна Република Југославија званично учествује или је репрезентована, у складу с правилима и праксом одржавања таквих скупова;

3) на погребу заслужних личности који су грађани Савезне Републике Југославије кад им се у име Савезне Републике Југославије указује посебна почаст, према посебном пропису;

4) у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са одредбама овог закона.

Члан 16[уреди]

Химна Савезне Републике Југославије изводи се: свирањем, певањем или и свирањем и певањем.

У тексту и мелодији химне не могу се приликом извођења вршити никакве измене.

Ако химну Савезне Републике Југославије треба извести у Савезној Републици Југославији заједно са химном стране државе или свечаном песмом међународне организације, изводи се прво химна стране државе или свечана песма међународне организације, а затим химна Савезне Републике Југославије.

Члан 17[уреди]

Химна Савезне Републике Југославије изводи се уз одавање уобичајене почасти од свих присутних (устајање, поздрављање и др.).

IV УПОТРЕБА ГРБА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 18[уреди]

Грб Савезне Републике Југославије употребљава се:

1) у саставу државног печата Савезне Републике Југославије и печата и штамбиља савезних органа;

2) у службеним натписима савезних органа истакнутим на зградама у којима су они смештени у Савезној Републици Југославији;

3) на објектима којима се обележава граница Савезне Републике Југославије и на другим објектима у Савезној Републици Југославији и у близини границе.

Члан 19[уреди]

Грб Савезне Републике Југославије може се употребљавати:

1) на зградама у којима су смештени органи и организације Савезне Републике Југославије, као и у просторијама тих зграда;

2) на згради у којој се налазе просторије дипломатског или конзуларног представништва Савезне Републике Југославије у иностранству, на резиденцији руководиоца тог представништва и на превозним средствима која он лично користи у вршењу службене дужности, у складу са одговарајућим међународним уговорима, прописима и обичајима земље у којој се представништво налази, односно правилима и праксом међународне организације при којој је представништво;

3) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Савезна Република Југославија учествује или је репрезентована, у складу с правилима и праксом одржавања таквих скупова;

4) на војним и поморским заставама Савезне Републике Југославије и командним и ранговним заставама, према прописима о установљавању тих застава;

5) на ваздухопловима, бродовима или другим пловилима, под условима и на начин који су утврђени савезним прописима;

6) у саставу образаца одређених исправа, кад је то предвиђено савезним законом и прописом донесеним на основу савезног закона;

7) у саставу ознака на униформама одређених службених лица савезних органа, кад је то предвиђено савезним законом и прописом донесеним на основу савезног закона;

8) на званичним позивницама, честиткама и сл. које користе: председник Републике, председници већа Савезне скупштине, председник и чланови Савезне владе, председник Савезног уставног суда, председник Савезног суда, Савезни државни тужилац, као и руководиоци дипломатских и конзуларних представништава Савезне Републике Југославије у иностранству;

9) у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са одредбама овог закона.

Члан 20[уреди]

Ако се грб Савезне Републике Југославије истиче у Савезној Републици Југославији заједно са грбом републике чланице или са више домаћих или страних грбова или других сличних амблема, грб Савезне Републике Југославије налази се, зависно од начина постављања тих грбова:

1) у центру круга, тако да се јасно види - ако су други грбови поређани у круг;

2) у темену полукруга - ако су други грбови поређани у полукруг;

3) на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано - ако су други грбови поређани у врсту;

4) на десној страни, спреда гледано, од грба стране државе или међународне организације - ако се тај грб истиче у Савезној Републици Југославији приликом званичне посете овлашћеног представника стране државе или међународне организације.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 21[уреди]

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:

1) ако употреби заставу, химну или грб Савезне Републике Југославије у облику или са садржином или мелодијом који нису утврђени Уставом Савезне Републике Југославије или савезним законом (члан 2);

2) ако заставу или грб Савезне Републике Југославије употреби као робни или услужни жиг, узорак, модел или било који други знак за обележавање робе или услуга (члан 3).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу или у државном органу новчаном казном од 300 до 3.000 динара.

Члан 22[уреди]

Новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако истакне заставу или грб Савезне Републике Југославије који су оштећени или неподобни за употребу (члан 4. став 1).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 150 до 1.500 динара.

Члан 23[уреди]

Новчаном казном од 150 до 1.500 динара казниће се за прекршај појединац ако истакне заставу или грб Савезне Републике Југославије који је оштећен или неподобан за употребу (члан 4. став 1).

Члан 24[уреди]

Учиниоцима прекршаја из чл. 22. до 24. овог закона може се уз казну изрећи заштитна мера одузимања предмета којима је извршен прекршај.

VI ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА[уреди]

Члан 25[уреди]

Савезна влада прописаће критеријуме и услове за извођење химне Савезне Републике Југославије на погребима заслужних личности (члан 15. тачка 3).

Члан 26[уреди]

Ближе прописе о начину употребе химне, грба и заставе Савезне Републике Југославије доносе:

1) савезни министар за одбрану - о њиховој употреби у Војсци Југославије;

2) савезни министар за унутрашње послове, у споразуму са савезним министром за одбрану - за одређене објекте на граници Савезне Републике Југославије и друге објекте у Савезној Републици Југославији у близини границе;

3) савезни министар за иностране послове - за дипломатска и конзуларна представништва Савезне Републике Југославије у иностранству;

4) савезни министар за саобраћај и везе - за ваздухоплове, бродове или друга пловила, ради означавања њихове државне припадности Савезној Републици Југославији.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 27[уреди]

Прописи из чл. 25. и 26. овог закона донеће се најдоцније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 28[уреди]

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о употреби грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и о употреби лика и имена Јосипа Броза Тита („Службени лист СФРЈ“, бр. 21/77).

Члан 29[уреди]

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ“.