Закон о образовању Српске општине Турбе (1993)

Извор: Викизворник


ЗАКОН О ОБРАЗОВАЊУ

СРПСКЕ ОПШТИНЕ ТУРБЕ


Члан 1.

Образује се Српска општина Турбе са сједиштем у Турбету, коју чине насељена мјеста бивше општине Травник коју чине насеље мјеста: Вашорлук, Горња и Доња Требуша, Голеш, Спаићи и Воћњак.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одговарајуће одредбе Закона о подручјима општина у СР БиХ („Службени лист СР БиХ“, број 47/62 и 35/77) и Закон о утврђивању насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, број 24/86 и 33/90) уколико се односе на назив општине из члана 1. овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број 02-903/93
21. јула 1993. год.


Предсједник
Народне скупштине
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 12/93