Закон о образовању Српске општине Тузла (1992)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ОБРАЗОВАЊУ

СРПСКЕ ОПШТИНЕ ТУЗЛА


Члан 1.

Образује се Српска општина Тузла са сједиштем у Тузли, коју чине теритрорије садашње и бивше општине Тузла.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одговарајуће одредбе Закона о подручјима општина у Социјалистичкој Републици Босни и Херцеговини („Службени лист СР БиХ“, број 47/62 и 35/77) и Закон о утврђивању насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, број 24/86 и 33/90) уколико се односе на назив општине из члана 1. овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број 02-1506/92
16. септембра 1992. год.


Предсједник
Народне скупштине
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 17/92