Библиографија

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Библиографија

1. Андрејић, Томислав. Бајалице. (Из околинe рудника Сење), „Расковник", III (1970), бр. 8, с. 85-86, (ћир.).
2. (Анонимус). Бајање од крајника, „Кића“, I (1905), бр. 33, (ћир.).
3. (Анонимус). Да престане киша, „Кића“, I (1905), бр. 8, (ћир.).
4. (Анонимус). Ко има жвале, „Здравље“, IV (1909), бр. 8, с. 246-247, (ћир.).
5. (Анонимус). Народне гаталице, „Кића“, 1 (1905), бр. 29, (ћир.).
6. (Анонимус). Народни обичаји у Босни,: БП, IV (1870), с. 167, (лат.).
7. (Анонимус). Одољен,*[1] „Кића“, VIII (1912), бр. 2, (ћир.).
8. (Анонимус). Од урока,* „Здравље“, II (1907), бр. 6, с. 182-184; бр. 11, стр. 342; III (1908), бр. 3, с. 88; бр. 9, с. 280; IV (1909), бр. 10, с. 312-313, итд. (ћир).
9. Антонијевић, Драгослав. Алексиначко поморавље, СЕЗ LXXXIII(1971), с. 247-251, (ћир.).
10. Ардалић, Владимир. Басме. (Из Буковице у Далмацији), ЗНЖ, XVII (1912), с. 357-364, (лат.).
11. Ардалић, Владимир. Виле и вештице. (Буковица у Далмацији), ЗНЖ, XXII (1917), с. 302-311, (лат.).
12. А.Т.К Врачања и бајања из Старог Влаха. Од окобоље и гушобоље, „Кића“, IX (1913), бр. 3, (ћир.).
13. Бабовић, М. Трудна жена и празноверје на селу, ЖЗ, VIII (1954), бр. 5, с. 19-20, (ћир.).
14. Бановић, Стјепан. Вјеровања. (Заострог у Далмацији), ЗНЖ, XXIII (1918), с. 185-231, (лат.).
15. Барјактаровић, Мирко. Јањево. (Историјски развитак, антропогеографске и етнолошке карактеристике), ЗНЖ, 45 (1971), с. 53, (ћир.).
16. Барјактаровић, Мирко. Петрово село и живот његових становника,* ГЕМ, ХХН-ХХШ (1960), с. 155-156, (ћир.).
17. Барјактаревић, Мирко. Религија и празноверје, „Рад“, Београд, 1958, 24 с. (лат.).
18. Беговић, Никола. Живот и обичаји Срба граничара. Уроци, БВ, II (1887), бр. 3, с. 34-35, (ћир.).
19. Беговић, Никола. Живот и обичаји Срба - граничара, Загреб, 1887, с. 117, 143-166, 216-217, 222, 226, 251-255, (ћир.).
20. Беговић, Никола. Српски народни обичаји (у горњој Крајини), СЗ, I (1884), бр. 8, с. 63-64, (ћир.).
21. Белобрђанин, Жив, Ј. Врачање да не пада град (из околине Врњачке Бање), „Кића“, VII (1911) бр. 21, (ћир.).
22. Белобрђанин, Живадин Ј. Врачања и бајања (у срезу ужичком), „Кића“, VIII (1912), бр. 13, (ћир.).
23. Berneker, Erich, Slavisches etymologisches Wörterbuch *, erster band, Heidelberg, 1924, с. 59.
24. Б.И.С. Нрачање и бајање (из ужичког округа). Лијек од чирева, „Кића", VII (1911), бр. 12, (ћир.).
25. Б.И.С. Врачињи и бајања (из ужичког округа). Салеџање сграве, * „Кића", VII (1911), бр. 11, (ћир.).
26. Blümml, Emil K. Bienenzauber in Bosnien u Slavonien, Zeitschrift für ōsterreichische Volkskundle, V,(1899), Wien с. 187-190.
27. Бован, Владимир. Српске гоорне народне творевине са Косова и Метохије, „Јединство“, Приштина, 1978, с. 7-40, (ћир.).
28. Богдановић, Раденко. Народне гаталице (из окр. ужичког),* „Кића", VII (1911), бр. 23, (ћир.).
29. Божовић, Крста. Бајање, врачање, гатање и врачање у Крушевачкој жупи, Архив САНУ, ЕЗб бр. 310, (ћир.).
30. Бошковић, Јеротије, Р. Народне лекарије из једне старе књиге извадио..., * САЛ II (1875), с. 227-232, (ћир.).
31. Братић, Тома А. Из народног вјеровања (у котарима Невесиње и Гацко), ГЗМ, XIV (1902), с. 288-295, (ћир.).
32. Братић, Тома А. Лов и народна гатања о њему у Горњој Херцеговини, * ГЗМ, XX (1908), с. 467-473, (ћир.).
33. Братић, Тома А. Народно лијечење. Из времена једне љекаруше из 1843. године, ГЗМ, XX (1908), с. 343-362, (ћир.).
34. Братић, Тома А. Пабирци из народне медицине у Херцеговини, ПМ, XV (1903), с. 153-180, (ћир.).
35. Братић, Том(а) А. Пабирци из народног ветеринарства, ГЗМ, XIV, (1902), с. 150-158, (ћир.).
36. Б.У.М. Српске народне басме. У Срему их скупио и описао..., „Матица", V (1870), бр. 13, с. 310-311; бр. 14, стр. 333-335; бр. 15, с. 358-359; бр. 16, с. 382-383, (ћир.).
37. Бурлица, Сарион. Запис једног хоџе у хамајлији ђевојачкој, БВ, XXII (1907), бр. 17-18, с. 290, (ћир.).
38. Буцоњић, Никола. Живот и обичаји Хрвата католичке вјере у Босни и Херцеговини, * Сарајево, 1908, с. 100-110, (лат.).
39. Бушетић, Тодор М. Бајање у Левчу, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 109 - 2 - 3. (ћир.).
40. Бушетић, Тодор М. Народна медицина Срба сељака у Левчу, СЕЗ, XVII (1911), с. 531-587, (ћир.).
41. Бушетић, Тодор М. Народна медицина у Срба сељакау ср. трстеничком, Архив САНУ, ЕЗб бр. 163, (ћир.).
42. Бушетић, Тодор М. У Пољни, Архив САНУ, ЕЗб бр. 100-21, (ћир.).
43. Васиљевић, Обрад Д. Дабогда облаке предводио (Изреке, клетве, бајалице, пословице, епитафи и легенде из Прањана). Бајање против дима, „Расковник", V (1972), бр. 16, с. 86, (ћир.).
44. Виријевић, М.О. Кад стока не даје доста млека, „Кића", X (1925), бр. 16, с. 2, (ћир.).
45. Властељица, Јеротије П. Народнр празноверице у срезу трнавском, окр. чачанском, „Кића", VIII (I12), бр. 19, (ћир.).
46. Влаховић, Бреда. Девојачка гатања у неготинској Крајини и Кључу, РЗ, VIII (1968), бр. 6, с. 71—73, (ћир.).
47. Влаховић, Вл. Ватра у гатању и вјеровању, „Записи", III (1928), с. 93-97, (ћир.).
48. Влаховић, Вл. М. Вода у вјеровању и обичајима народним, „Записи" IV, VI (1930), с. 348-356, (ћир.).
49. Влаховић, М.С. Молитва против уједа змије, ГЕМ, VIII (1933), с. 117, (ћир.).
50. Влаховић, Петар. Веровања и празноверице, (у) Обичаји, веровања и празноверице народа Југославије, * БИГЗ, Београд, 1972, с. 124-132, (лат.).
51. Воргић, Љ. О лечењу врачањем, бајањем и молитвом,* „Лекар“,VII (1933), бр. 145, с. 4; бр. 146, с. 4, (ћир.).
52. Врчевић, Вук. Народно сујеверје или врачање, слутња и бајање, „Србадија“, II (1876), св. 1, с. 11-14; св. 2, с. 25-27; св. 3-4, с. 46-54; св. 5, с. 70-76; св. 6, с. 87-91; III (1877), св. 1, с. 15-19, (ћир.).
53. Вујадиновић, Радован. Бајалица, „Расковник“, V (1972), бр. 7, с. 63-64, (ћир.).
54. Вујовић, Десимир. Лек од чира подкожњака, * „Кића“, IX (1913), бр. 9, (ћир.).
55. Вукановић, Татомир. Село као социјална заједница код Срба с нарочитим освртом на Сретечку Жупу у АПКМ,* ГМК, IX (1965), с. 118-126, (лат.).
56. Вукановић, Татомир. Средство против рђава сна, ГЕМ, X (1935), с. 127, (ћир.).
57. Вукановић, Т(атомир) П. Студије из балканског фолклора (II). I. Сушни и олујни идоли у фолклору балканских народа, ВГ. VI (1970), с. 215-226, (ћир.).
58. Вукасовић, Вид В. Уроци, * „Караџић“, I (1899), с. 272, (ћир.).
59. Вукмановић, Јован, Паштровићи, Антропогеографско етнолошка испитивања * Цетиње, 1960, с. 363- 367, (ћир.).
60. Вукова грађа. Уредио Веселин Чајкановић, Басме, СЕЗ, L (1934), с. 17, 37-48. (ћир.).
61. Вуковић, Војин. Бајање у нашем народу, ГЕМ, (1938), с. 76-85, (ћир.).
62. Вуковић, Милан Т. Народни обичаји, веровања и пословице код Срба, Београд, 1972, с. 197-221, (ћир.).
63. Глик, Леополд. Народно лијечење бјесноће у Босни и Херцеговини, ГЗМ, V (1893), бр. 3, с. 499-510, (ћир.).
64. Glūck Leopold, О страви, ГЗМ, IV (1892), св. 1, с. 70-72, (лат.).
65. Глик, Леополд. О уроцима, ГЗМ, I (1889), св. 4, с. 58-65, (ћир.).
66. Грбић, Саватије М. Српски народни обичаји из среза бољевачког, СЕЗ, XIV (1909), с. 217-241, 346-352, (ћир.). 444
67. Грђић, Бјелокосић, Лука. Бајање (празновјерице) и домаћи лијекови у горњој Херцеговини, Архив САНУ, ЕЗб бр. 2-3, (ћир.).
68. Грђић, Бјелокосић, Лука. Из народа и о народу, Мостар, ?, књ.II, с. 72-86, (ћир.).
69. Грђић Бјелокосић, Лука. Један обичај о лјечењу,* „Караџић", IV (1903), с. 206 207, (ћир.).
70. Грђић-Бјелокосић, Лука. Још нешто о вађењу живе ватре, или о извијању огња, као што народ вели, * ГЗМ, VII (1895), бр. 2, с. 300-301. (лат.).
71. Грђић-Бјелокосић, Лука. Народна гатања, ГЗМ, VIII (1896), бр. 1, с. 148 153, (ћир.).
72. Dall ’Аsta, Franjo, Народна медицина. (Хрватско приморје),* ЗНЖ, XXVI (1926), св. 1, с. 174-179, (лат.). (Превод Ивана Широла из Almanacco fiumano од 1857. год.).
73. Даничић, Ник. Т. Две бајалице из Ресаве, „Караџић“, III (1901), с. 132-134, (ћир.).
74. Дебељковић, Дена. Обичаји српског народа на Косову пољу, * СЕЗ, VII (1907), 323-324, (ћир.).
75. Делић, Ст. Р. Из биљежака и биљешчица. Жабице, „Зора", III (1898), бр. 7-8, с. 278-279, (ћир.).
76. Делић, Ст. Р. Како се вади огањ. (Из народног љекарства),* ГЗМ, V (1893), бр. 3, с. 560-562, (ћир.).
77. Делић, Стеван Р. Нешто о народним гаткама, ГЗМ, V (1893), бр. 2, с. 348-350, (ћир.).
78. Делић, Ст. Р. Сијерма и Ресма, „Зора“, III (1898), бр, 4, с. 161-164, (ћир.).
79. Димитријевић, Сергије. Грађа за проучавање Лесковца и околине, св. I, Библиотека Градског народног музеја у Лесковцу, бр. 7, Лесковац, 1952, с. 66-68, (ћир.).
80. Драгић, Милорад Ч. Заблуде, сујеверја и народно здравље, Институт за здравствено просвећивање НР Србије, Београд, 1952, с. 1-105, (ћир.).
81. Драгић, Милорад. Митска епидемиолошка бића, РЗ, IX (1969), бр. 6, с. 81-86, (ћир.).
82. Драгић, Милорад. Породиља и новорођенче у обичајима на Косову и у Метохији, * Зборник ЕМ, с. 248, (ћир.).
83. Драгић, Милорад. Прилози из народне медицине у околини Тавне, ЗРЕИ, I (1950), с. 211-235, (ћир.).
84. Драгићевић, Ристо Ј. Једна непозната љекаруша, ГЕМЦ, I (1961), с. 222, 224, (ћир.).
85. Драгичевић, Томо. Гатке босанске млађарије, ГЗМ, XIX (1907), с. 31-52, (ћир.).
86. Драгичевић, Томо. Народни лијекови, ГЗМ, XXI (1909), с. 461-478, (ћир.).
87. Драгичевић, Томо. Народне празновјерице о малу, ГЗМ, XXIII (1911), с. 377-389, (ћир.).
88. Драгичевић, Томо. Народне празновјерице. I. Свијет и природа. III. Кућна чељад, ГЗМ, XIX (1907), св. 3, с. 317-318, 321-322; св. 4, с. 490-493; XX (1908), с. 129-138, 449-466, (лат.).
89. Драшковић, Радован, Јелена Арсениевић, Слађана Лекић. Друштеии обичаји у рибиичком крају, ГЕИ, XXVI (1977), с. 234. (ћир.).
90. Дрндаревић, А, Кад девојка хоће да се уда, „Киа", X (1925), бр. 13, с. 2, (ћир.).
91. Дридаревић, А. Народне гаталице, „Кића“, X (1925), бр. 16, с. 2 (ћир.).
92. Дрндаревић, А. Народне гаталице. (Басма против града), „Кића“ (1925), бр. 28, с. 2, (ћир.).
93. Дробњаковић, Б. Бајање против змијиног уједа на Златибору, ГЕМ, XIII (1938), с. 150, (ћир.).
94. Дробњаковић, Боривоје. Ешнолошја народа Југославије * (1), „Научна књига“, Београд, 1960, с. 255-259, (ћир.).
95. Дробњаковић, Б. Средства противу невремена на Златибору, ГЕМ, XIII (1938), с. 149-150, (ћир.).
96. Дуић, А. Народна вјеровања с бајањем. (3. Народно лијечништво; Горски котар у Хрватској), ЗНЖ, I (1896), с. 286-288, (лат.).
97. Дукић, Душан. „Басна“ против уједа змије. (Прилог из околине Дрвара), ГЕИ, II-III (1953-1954), с. 835-836, (ћир.).
98. Дунђерски, Јован. (1) Из народне медицине у Левчу; (2) Из народне медицине у Сентомашу у Бачкој, „Караџић“, III (1901), с. 125-129, 129-130, (ћир.).
99. Дучић, Стеван. Живот и обичаји племена Куча, СЕЗ, XLVIII (1931), с. 313-315, 518-549, (ћир.).
100. Ђорђевић, Владан. Народна медицина у Срба, Нови Сад, 1872, с. 1-77 (ћир.). (Прештампано из Летописа 114).
101. Ђорђевић, Владан (и) Јован Валента. Питања за скупљаче „народне медицине“, * САЛ, I (1874), с. 279-288, (ћир.).
102. Ђорђевић, Др(агутин) М. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, СЕЗ, LXX (1958), с. 430-434, 573-581,704, (ћир.).
103. Ђорђевић, Драгутин. Примери народног стваралаштва, ЛЗ, VI (1966), с. 187-188, (ћир.).
104. Ђорђевић, Радисав М. Да човек иде као слеп за женом,* „Кића“, III (1907), бр. 1, (ћир.).
105. Ђ. С. Ј. Бајања од урока, „Кића“, VII (1911), бр. 24, (ћир.).
106. Ђ. С. Ј. Од урока, „Кића“, VII (1911), бр. 15, (ћир.).
107. Ђ(орђевић), Тих(омир) Р. Амајлија, IV(1903), с. 195-205, (ћир.).
108. Ђорђевић, Тихомир Р. Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању, СЕЗ, LXVI, (1953), с. 235, (ћир.)
109. Ђорђевић, Тихомир Р. Зле очи у веровању Јужних Словена, СЕЗ, LIII (1938), с. VIII + 347, (ћир.).
110. Ђорђевић, Тихомир Р. Једноданка кошуља,* „Караџић", I (1899), с. 78, (ћир.).
111. Ђорђеиић, Тих. Р. Лоше одело као заштита од урока, Прилози, XV (1935), св. 1-2, с. 47-55, (ћир.).
112. Ђорђевић, Тихомир, Медицински обичаји у Срба,* „Караџић", IV (1903), с. 125-126, (ћир.).
113. Ђорђевић, Тих. Р. Неколике болести и народни појмови о њима * „Miscellanea“, 5. (1942), с. 174 193, (ћир.).
114. Ђорђевић, Тихомир Р. Неколике болести и народни појмови о њима, САНУ, Грађа, књ. XVI, Одељење медицинских наука, књ. 2, Београд, 1965, с. 3-117, (ћир.).
115. Ђорђевић, Тихомир Р. Неколики свадбени обичаји. II. Заштита младенаца. 1) Заштита од урока, * ННЖ, III (1931), с. 36-47, (ћир.).
116. Ђорђевић, Тихомир Р. Порођајни демони у веровању нашега народа („бабице“), * Прилози, XIX (1940), с. 8-26, (ћир.).
117. Ђорђевић, Тих. Р. Природа у веровању и предању нашега народа, књ. II, СЕЗ, LXXII (1958), с. 141, 152-154, (ћир.).
118. Ђорђевић, Тихомир Р. Чудновате љубавне чини,* ННЖ, II (1930), с. 54-59, (ћир.).
119. Ђурић, Војислав. Басме, (у) Лирика, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1965, с. 190-199, (ћир.).
120. Ђуричић, Аца. Лијечење дјеце по народној медицини,* ЖЗ, XVII (1963), бр. 9, с. 25-28, (лат.).
121. Ђуричић, А. Нека погрешна схватања у нашем народу о лијечењу; * ЖЗ, XIV (1960), бр. 5, с. 23-25, (ћир.).
122. Елезовић, Гл(иша). Речник косовско-метохијског дијалекта, књ. II, Београд, 1935, с. 563. (Српски дијалектолошки зборник, СКА, књ. V), (ћир.).
123. Ердељановић, Јован. Етнолошка грађа о Шумадинцима,* СЕЗ, БХ1У (1951), с. 164, (ћир.).
124. Ердељановић, Јован. Упутства за испитивање народа и народног живота, * СЕЗ, XVI (1910), с. 467, (ћир.).

125. Зтимолотческип слобор\>, слаблнских лзмкоб. Прасла-вчнскии лексическии фонд, вбш. 1, АН СССР, Институт русского лзБжа, Изд. „Наука“, Москва, 1974, с. 138-140.

126. Живадиновић, Новица. Од народне медицине до савремене здравствене заштите. Прилог познавању развоја здравства и здравствене културе нишког и тимочког региона уз ближи осврт на Сврљиг и његову околину, Градина, Ниш, 1973, с. 101-117.
127. Живковић, Гордана. Предања о заштити и сузбијању куге у Зајечару и околини у XIX и XX веку, РЗ, XVIII (1978), бр. 6, с. 89-92, (ћир.).
128. Жижа, Стјепан. Чаролије (из Истре),* ЗНЖ, XIX (1914), с. 190-191, (лат.).
129. Жикић, Евгеније. Народне гаталице (из Темнића), „Кића“, XI (1922), бр. 21, (ћир.).
130. Жиц, Иван. Врбник (на отоку Крку). Народни живот и обичаји, ЗНЖ, V (1901), с. 176, (лат.).

131. Ж. М. Г. Врачања и Гхфш.а (ш Посано Гамиане). Како греба дсвојке да нрачају те да их ноле момци?* „Кића", VII (1911), бр. 5, (ћир.).

132. 3.: Веровања и врачања (иј мишке околимс), * „Кића", X (1925), бр. 17, с. 2, (ћир.).

133. Загарац, Мих. М. Врачања у Црној Гори (из колаши-нске околине), „Кића“, XI (1922), бр. 31, (ћир.).

134. Здерас, Оскар Ховорка. Народна медицина на полуотоку Пељешцу у Далмацији,ГЗМ, XII (1900), с. 119-154, (лат.).

135. Здравковић, Адам. Ту се остени, ту се окамени. Бајалице из села Браћевца, РЗ, VIII (1968), бр. 2, с. 36-38, (ћир.).

136. Зечевић, Слободан, Бабице - зла митска бића народних веровања источне Србије, РЗ, VI (1966), бр. 1, с. 65-68, (ћир.).

137. Зечевић, Слободан. Герман. Обичаји за добијање или спречавање кише, ГЕМ, 39-40, (1976), с. 249-262, (ћир.).

138. Златиборски, Т. К. Народне гаталице (из округа ужичког), „Кића“, IV (1908), бр. 6, (ћир.).

139. Зовко, Иван. Из народне педагогије. (1) Да дјеца не мру; (2) Против плача дјечјег), * ШВ, I (1894), с. 514, (лат.).

140. Зовко, Иван. Народна вјеровања с бајањем (3) Наро-дно лијечништво, а) болести и лијекови по Босни и Херцеговини), * ЗНЖ, I (1896), с. 263-285, (лат.).

141. Зоговић, Рад. Ђ. Народне гаталице, * „Кића“, X (1925), бр. 26, с. 2, (ћир.).

142. Зорић, М. Народна вјеровања с бајањем. (3) Народно лијечништво; б) Котари),* ЗНЖ, I (1896), с. 285, (лат.).

143. Иванић, Душан. Три басме из Лике, „Расковник", VI (1975). бр. 20, с. 95-96, (ћир.).

144. Иванић, Стеван 3. Маларија у народној медицини у Југославији, * МгзсеИапеа ", 2 (1938), с. 17-19, (лат.).

145. Иванић, Стеван 3. Народна медицина у Србији, СМП, IX (1937), сепарат, с. 1-27, (ћир.).

146. Иванишевић, Франо. Пољица. Народни живот и обичаји, ЗНЖ, X (1905), с. 287-295, (лат.).

147. Ивановић, Војин М. Наше народно бојење, * ГЕМ, XVI (1953), с. 224, (ћир.).

148. Иванчевић, Петар Ст. Српски народни обичаји. Бајање и врачање, * БВ, XVIII (1903), бр. 15-16, с. 291, (ћир.).

149. Иванчевић, П. Стеванов. Уроци или зазори, БВ, VI (1891), бр. 5, с. 75-76, (ћир.).

150. Илић-Мачванин, Влад. Д. Веровање у чини, бајање и виле, * БВ, VII (1892), бр. 19, с. 299, (ћир.).

151. Илић, Теодор. Празновјерје и бапско лијечење, ЖЗ, IX (1955), бр. 1, с. 8-10, (ћир.).

152. Илић, Теодор. Празноћерице и надрилекарсшћо. Издање Главног одбора Црвеног крста Босне и Херцеговине, Сарајево, 1948, с. 12—16, (ћир.).

153. Јагар, Анте. Врачање и 1ашање * Загреб, 1896, 125 с. (лат.).
154. Јаношонић, М|мдам (’. Бдјам.с од подљуго, „Кићи", VIII (191.)), Г»р >. (ћир )

155. Јамошопић, Мцјднм ('. Мрачам.с од „месицо“, „КиИа", VIII (1912), бр. 6, (ћир.).

156. Јањић, Стојан. Народне пееме. (Народне лирске песме), Архив САНУ, ЕЗб бр. 326, (ћир.).

157. Лстребов, И. С. Обичаи и иесни шурецкихЂ Сербобб, Спб., 1886, с. 143-144; друго издање, 1889, с. 475 -476, 478-479.

158. Једвај, Јосип. Гатање и чарање (Бедња у Хрват. Загорју), ЗНЖ, XXVII (1929), св. 1, с. 162-163, (лат.).

159. Јеремић, Ристо. Здрабсшбене приликеу јутслобенским земљама до краја дебетнаесто! бека. Народна меди-цина,'::' Издање Школе народног здравља у Загребу, За-греб, 1935, с. 46-48, (лат.).

160. Јеремић, Ристо. Прилози историје здравствених и медицинских прилика Босне и Херцеговине под Турском и Аустро-Ушрском, Библиотека Српског лекарског друштва 8, „Научна књига“, Београд, 1951, с. 37-42, (ћир.).
161. Јефтић, Милан. Одбрана од града у Поцерини, ГЕМ, XXI (1958), с. 281-292, (ћир.).
162. Јовановић-Батут, М. Страва, „Здравље“, II (1907), бр. 5, с. 129-132, (ћир.).
163. Јовановић, 3. А. Бајање од крупље, „Кића“, VII (1911), бр. 14, (ћир.).
164. Јовановић, Јован М. Гатке о Ђурђевдану, „Кића“, VIII (1912), бр. 18, (ћир.).
165. Јовановић, Милан Ђ. Бајања, „Караџић“, III (1901), с. 134-135, (ћир.).
166. Јовановић, Мил. Ђ. Медицински обичаји у Срба, „Караџић“, III (1901), с. 170, (ћир.).
167. Јовановић, Рад. Б. Од грознице, „Кића“, IX (1913), бр. 6, (ћир.).
168. Јовић, Јов. Лаз. Српске народне бајалице (у источном крају Краљевине Србије), БВ, XXIII (1908), бр. 7, с. 108-109, бр. 8, с. 124-125, (ћир.).
169. Јововић, Лука. Црногорски прилози (из Глухог Дола у Црмничкој нахији), ЗНЖ, I (1896), с. 79-80, (лат.).
170. Јововић, Милош М. Црногорски прилози (из Бара и барске околице у Приморској нахији), ЗНЖ, I (1896), с. 99. 104-105, (лат.).
171. Јоксимовићка, Милева Б. Басна противу русе (краста), „Караџић“, I (1899), с. 245, (ћир.).
172. Јосифовић, Стеван. Раскршћа у античком и модерном веровању,* Прилози, XII (1932), 52-64, (ћир.).
173. Јуришић, Ј. Кад коме што нестане, * ГЕМ, V (1930), с. 140-141, (ћир.).
174. Јуришић, Јован. Неколико народних лекова, бајања и веровања из Баточине (крагујевачке), ГЕМ, VI (1931), с. 35-41, (ћир.).
175. Клдчић, 1». Погир Нока. Одгоиори на њокоја тиам.а дружта. Иа когора Макарскога, Арки1>. V (1859), с. 333, (лаг.).

176. Казимировић, Радовам II. Чарање, шшаш1, ћрачање и ирорицањеу нашем народу, Бсоград, 1940, с. 123-154, (ћир.).

177. Кајмаковић, Радмила. Семберија. Етнолошка моногра-фија*, ГЗМ, НС (етнологија), XXIX (1974), с. 74-75, (лат.).

178. Калчић, Сергије. Бајалице из Великог Извора, РЗ, XIII (1937), бр. 2, с. 70-73, (ћир.).

179. Калчић, Сергије. Потекла вода студена. Народне песме из Великог Извора, Библиотека часописа „Развитак“, Зајечар, 1976, с. 159-173, (ћир.).

180. Карановић, Милан. Молитва св. Сави кад змија „упече“, ГЕМ, IX (1934), с. 100-102, (ћир.).

181. Караџић, Вук Стефановић. В. Вукова грађа.

182. Караџић, Вук Стеф. Српски рјечник, истолкован њема-чким и латинским ријечима, у Бечу, 1818, с. 17, 22, 894, (ћир.).

183. Караџић, Вук Стеф. Српски рјечник, истумачен њема-чкијем и латинскијем ријечима, у Бечу, 1852, с. 12, 16, 83,151, 248, 367, 752, (ћир.).

184. „Касаблија, Брканлија.“ Обичаји у Сарајеву, * „Караџић“, IV (1903), с. 165-169, (ћир.).

185. Катић, Р(еља). В.„ОТБ НЕЖИТА“у српској средњовеко-вној медицини, Зборник за друштћене науке, Матица српска, Нови Сад, 1961, бр. 29, (ћир.).

186. Катић, Реља. Српска медицина од IX до XIX ћека, * САНУ, Посебна издања, књ. СОХУ Одељење медици-нских наука, књ. 21. „Научно дело“, Београд, 1967, с. 38-95, (ћир.).

187. Кларић, Иван. Двије народне љекарије: (а) кад змија запухне; б) проти црвима у животињи), ГЗМ, VIII (1896), с. 523-524, (ћир.).

188. Кларић, Иван. Неколико народних љекарија из околице Ливна, *ГЗМ, XI (1899), с. 176-178, (ћир.).

189. Кнежевић, Миливоје В. АнтолоШја Јоћорних народних умотћорина, Српска књижевност у сто књига, књ. 9, Нови Сад - Београд, 1972, с. 23-25, 176-188, (ћир.).

190. Кнежевић, Миливоје В. Антолошја народних умотћо-рина, Српска књижевност у сто ,књига, књ. 7. „Матица српска“, „Српска књижевна задруга“, Нови Сад - Београд, 1957, с. 179-187, (ћир.).

191. Кнежевић, Миливоје. О народним говорним твореви-нама. Бајалачке басме, (у) Усмена књижећност, избор студија и огледа. Приредила др. Маја Бошковић- 81и1П „Школска књига“, Загреб, 1971, с. 294, (лат.).

192. Кнежевић, Мил. В. Растеривање градобитине у ужичком крају, ГЕМ, XV (1940), с. 176-177, (ћир.).
193. Кнежевић, Срeбрица. Здравствена култура и проблеми народне медицине у Јадру, ГЕМ, XXVII (1%4), с. 459-500, (ћир.).
194. Кнежевић, Срeбрица (и) Милка Јовановић. Јерменовци, СЕЗ, LXXIII (1058), с. 126-130, (ћир.).
195. Кнежевић, Срeбрица. Слава тезкама - архаични ритуал за заштиту здравља, * РЗ, VII (1967), бр. 6, с. 72-77, (ћир.).
196. Ковачсвић, К. Како се лијечи од страве? БВ, III (1888), бр. 17, с. 266-267, (ћир.).
197. Ковачевић, К. Како се осијеца далак, * БВ, II (1887), бр. 24, с. 377, (ћир.).
198. Ковачевић, К. Како се повраћа кравама вареника,* БВ, III (1888), бр. 11, с. 166-167, (ћир.).
199. Ковачевић, К. Мора и вјештица, БВ. V (1890), бр. 18, с. 284-285, (ћир.).
200. Ковачевић, К О Ђурђеву-дне (српски нар. обичај дјевојака мухамедове вјере), БВ, IV (1899), бр. 8, с. 119, (ћир.).
201. Козински, Ј. Сујеверје, мистицизам и медицина, * НО, XII (1937), бр. 42, с. 669-670; бр. 43, с. 682-683; бр. 44, с. 696; бр. 45, с. 712-713, (ћир.).
202. Комосар, Остоја Д. Лијек од змије, БВ, XVII (1902), бр. 9, с. 176-177, (ћир.).
203. Конаковић, Фадил. Очи га зле видјеле,* ЖЗ, VIII (1954), бр. 12, с. 23, (лат.).
204. Кордунаш, Манојло Бубало. Из народне медицине са Огулинског Кордуна, ГЕМ, XV (1940), с. 49-55, (ћир.).
205. Кордунаш, М. Б. Низ српских народних празноверица из Горње Крајине, БВ, X (1895), бр. 15-16, с. 249-250; бр. 18, с. 292, (ћир.).
206. Костић, Никола. Чини, како ће девојка заволет момка, (и обратно), * „Караџић“, III (1901), с. 91, (ћир.).
207. Котарски, Јосип. Лобор. Народни живот и обичаји, ЗНЖ, XXIII (1918), с. 55-57, (лат.).
208. Кошутић, В. Р. Бајалице (из Босанске Крајине), „Расковник“, III (1970), бр. 8, с. 83-85, (ћир.).
209. Кошутић, Владета Р. Чудан миш и змијине кости, КН, бр. 579 (од 24. III 1979), (ћир.).
210. Kraus F S. Volksglaube und Religiõser Brauch der Sūdslaven, Mūnster, 1890, с. 53
211. Кристић, Аугустин. Народно лијечење жељезом, * ГЗМ, нс, XIV (1959), с. 311-313, (лат.).

212. Кристић, Аугустин. Урежњаци из народног лијечења Бо-сне и Херцеговине, Билтен, 3 (1955), с. 133-139, (лат.).

213. Крстић, Боривоје Р. Гатке о Ђурђевдану, „Кића“, VIII (1912), бр. 16; X (1914), бр. 16, (ћир.).

214. Крстић, Боривоје Р. Народне гаталице из среза рача-нског, * „Кића“, X (1914), бр. 11, (ћир.).

215. Кујачић, Јован. Прилози историји здраћстћене културе Црне Горе до краја 1918 \одине, САН, Посебна издања, књ. СБХХ, Одељење медицинских наука, књ. 3, Београд, 1950, с. 61-62, (ћир.).
21(>. Кулимонић, Мухамсд Фој>и Осг. Исппо о мародиом мра »моисрју и лијсчем.у у Мухамсдонаца у 1»оеии м Хсрцсгоними, 1'ЧМ, X (18‘)8), бр. 2, с. 503 530, (лаг.).

217. Кулишић, III., II. Ж. Псгровић, II. Иамгслић. 1»ајам.с,,;‘ (у) Сриски мишолошки речпик, „Иоли г“, Београд, 1970, с. 16-19, (ћир.).

218. Курјаковић, М. Народна вјеровања с бајан>ем (3. наро-дно лијечништво; ц) Врбова), * ЗНЖ, I (1896), с. 286, (лат.).

219. Куцурац, Милица. Врачања и бајања из Баната, „Кића“, VII (1911), бр. 18, (ћир.).

220. Кушар, М. Народно блаЈо.' Издање Народног етногра-фског музеја, Сплит, 1934, с. 210-216, (лат.).

221. Лакићевић, Драган. „Вила вилу преко кома звала“. (Пет народних песама из Црне Горе. Бајалица), „Раско-ћник“, VI (1975), бр. 21, с. 14, (ћир.).

222. Ланг, Милан. Самобор. Народни живот и обичаји,:;: ЗНЖ, XVI (1911), с. 188-189, XIX (1914), 206-212, (лат.).

223. Лексикон Минерва. Практични приручник за модерног човека,* Загреб, 1936, с. 85, (лат.).
224. Лилек, Ем. Вађење живе ватре у Босни и Херцеговини,* ГЗМ, V (1893), с. 35-36, (ћир.).
225. Лилек, Емилиан. Вјерске старине из Босне и Херцеговине. (VII. Гатање и чарање), ГЗМ, VI (1894), бр. 4, с. 655-672, (ћир.).
226. Лилек, Емилиан. Етнолошки пабирци по Босни и Херцеговини,* ГЗМ, XI (1899), с. 710-713, (ћир.).
227. Ловренчевић, Звонко. Биље којим се гата и врача у околини Бјеловара, ЗНЖ, 43 (1967), с. 135-159, (лат.).

228. Ловретић, Јосип. Оток. Народни живот и обичаји, ЗНЖ, VII (1902), с. 150-195, (лат.).

229. Лукић, Лука. Варош. Народни живот и обичаји,:;: ЗНЖ, XXIV (1919), с. 114-120, (лат.).

230. Лутовац, Милисав. Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија, ГЕМ, V (1930), с. 109-110, (ћир.).

231. Лутовац, Милисав В. Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу, ГЕИ, 1Х-Х (1960-1961), с. 25-26, (ћир.).

232. Мажуранић, Владимир. Приноси за хрћатски праћно-поћјестни рјечник (I),* ЈАЗУ, Загреб, 1908, с. 13-19, (лат.).

233. Мандић, Славко. Народна вјеровања о грозници и лије-кови против ње, РБЛ, IV (1937), бр. 3, с. 102-103, (ћир.).

234. Марас, Иван. Саливање стравина,*ЖЗ, 1Х(1955),бр. 2,19, (ћир.).

235. Маринковић, Ж. Свети Саво као лекар, ВСЦ, XXX (1925), с. 57-58, (ћир.).
236. Маринковић, Радован М. Бајалице од страве, „Расковник“, V 1972 бр. 16, с. 76-78, (ћир.).
237. Маринковић, Радован М. Викалице (борба против града), „Расковник“, V (1972), бр. с. 78-79, (ћир.).
238. Марић, Љуба М. Јурење вештица, „Кића“, III (1907), бр. 30 (ћир.).
239. Мпркоиић, 1'и»|>Ис. Иражип.о уочи Иоие к>дипс, „Кићи", I ( 1905), ()|> I /, (ћир.).

240. Маркоиић, Марко Р. Иародмо гашњс, ГЗМ, IV (1892), с. 199 200, (ћир.).

241. Марконић, Милисан Д. () мамсшгању(саљевању) струне у ужичком округу, „Караџић", III (1901), с. 130-132, (ћир.).

242. Марковић, Мирослав. Две бајалице, „Расковник", IV (1971), бр. 12, с. 56-57, (ћир.).

243. Мартиновић, Н. С. Чување од змијина уједа, „Венац“, XVI (1931), св. 8, с. 629, (ћир.).

244. Матасовић, Ј. Чини одурока. Примјери из хисторијске и савремене фолклоре, Винковци, 1918, 72 с. (лат.).

245. Мацан, Томислав М. Чарање, гатање (Блато на Мљету), ЗНЖ, XXVIII (1932), св. 2, с. 224-234, (лат.).

246. Медић, Мојо. Медицинскебиљешке,* ЗНЖ,Х1Х(1914),с. 35-38, (лат.).

247. Медић, Мојо, Провлачење као лијек, * ЗНЖ, XVIII

(1913), с. 231-233, (лат.).

248. Медић, Мојо, Четири љекаруше, ЗНЖ, XIV (1909), с. 239, 240, 244, (лат.).

249. Међумурац,М. Народна вјеровања с бајањем (3. народно лијечништво, е) Хлебине у Хрватској), ЗНЖ, I (1896), с. 288, (лат.).

250. Мијатовић, Ст. М. „Ваља се“ и „не ваља се“ у домаћем васпитању, „Учитељ", XVIII (1899), св. 6, с. 498-504; св, 7, с. 614-619; св. 8, с. 707-714; XXI (1902), св. 4, с. 268-274, (ћир.).

251. Мијатовић, Ст. М. Етнографске забелешке из Левча, Темнића, Белице и Ресаве, ГЕМ, XX (1957), с. 177, (ћир.).

252. Мијатовић, Станоја М. Народна медицина Срба сељака у Левчу и Темнићу, СЕЗ, XIII (1909), с. 259-482, (ћир.);
б) Архив САНУ, Етн. Зб. бр. 264.

253. Мијатовић, Станоја М. Обичаји српског народа из Ле-вча и Темнића, СЕЗ, VII (1907), с. 103-105,160-161, (ћир.).

254. М(ијатовић), Ст. М. Ситне белешке. Када дува вихор, „Караџић", II (1900), с. 132, 221-225, (ћир.).
255. Миковић, Дионисије. Из српског љекарства, БВ, V (1890), бр. 19-20, с. 307; XVI (1901), бр. 17-18, с. 305-306, (ћир.).

256. Миленковић, Мил. М. Како се лечи наш народ, * „Лекар“, IV (1930), бр. 66, с. 2-3, (ћир.).

257. Милић, Стеван В. Кад се дете посече, „Кића“, X (1925), бр. 51, с. 2, (ћир.).

258. Милићевић, Јосип. Народни живот и обичаји на отоку Брачу,* НУ, Х1-ХН (1975), с. 459, (лат.).

259. Милићевић, М. Ђ. а) Живот Срба сељака,2)СЕЗ, I (1894), с. 261-335, (ћир.)
б) (Посебно: Београд, 1867 - прештампано из Гласника XXII, с. 90-125.

260. Милојевић, Д. Једна бајалица за ницине,ГЕМ, III (1928), с. 108, (ћир.).

261. Милојевић-Радовић, Добрила. Обичаји о рођењу и одго-ју деце у Поречу. * ГЕМ, XXI (1958), с. 241-253, (ћир.).
262. Мпмојкпмпћ, Гома II Молиципски обичцЈи у СрПа, 1»цЈа ||.о од иадаги, „Караџи!!", III (1901), с. 244, (ћир.).

263. Милосанљемић, Нидосава. 11рило1 мроучанан.у оГшчаја око монороћсмчс1а :, ГМК, IV V (19У) 1960), с. 315 321,

(лат.).

264. Милосављевић, Радојко Д. Днс ресавске гаталицс, „Рас-ко!)ник“, III (1970), бр. 7, с. 79, (ћир.).

265. Милосављевић, Сава Мил. Обичаји српског народа из среза хомољског, СЕЗ, XIX (1913), с. 106-112, 214-237, 347-348, (ћир.).

266. Милошевић-Ђорђевић, Нада. Речник усмених књиже-вних родова и врста (III). Басма*, КИ, VII (1975), бр. 28, с. 651, (ћир.).

267. Милошевић, Милорад Јел. Народне празноверице у копаоничким селима у Ибру, ГЕМ, XI (1936), с. 46-53, (ћир.).
268. Миодраговић, Ј. Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Издање Задужбине Ил. М. Коларца 150, Београд, 1914, (ћир.).
269. Мићић, Љубомир Ж. Златибор. Антропогеографска испитивања, СЕЗ, XXXIV (1925), с. 434-438, (ћир.).

270. Мићковић, Марко. Надриљекари - лијече, ЖЗ, IX (1955), бр. 12, с. 27, (лат.).

271. Мићовић, Љубо. Живот и обичаји Поповаца, СЕЗ, LXV (1952), с. 259-261, (ћир.).
272. Миха. Народне гаталице,* „Кића“, XI (1926), бр. 35, стр. 2. (ћир.).
273. Михаиловић, Ник. Ј. Медицински обичаји у Срба. Лечење зубобоље,* „Караџић", III (1901), с. 166-167, (ћир.).
274. Михајловић, Драг. Нов. Медицински обичаји у Срба. Лек од грознице,* „Караџић“, III (1901), с. 244-245, (ћир.).
275. Мишковић, Јован. Нешто из лекарства Рудничана (II), САЛ, II (1875), с. 211-226, (ћир.).
276. „Момир“. Један лист из народне медицине, * БВ, VI (1891), бр. 4, с. 58, (ћир.).
277. „Момир“. Нешто из народног љекарства у Босни,* БВ, V (1890), бр. 13-14, с. 209-212, (ћир.).
278. Момировић, Петар. Бајање у Јагодини и околини, ГЕМ, XI (1936), с. 64-67, (ћир.).
279. Момировић, Петар. Бајање у нашем народу, ГЕМ, XIII (1938), с. 76-85, (ћир.).
280. Момировић, Петар. Етнолошка грађа из села Слепче у срезу крушевачком, ГЕМ, XIV (1939), с. 97-98, (ћир.).
281. Момировић, Петар. Неколика бајања из Поморавља, Зборник ЕМ, с. 255-260, (ћир.).

282. Мозтупбкј, Ка21гшег2. КиИига Шогоа 8(отаг?, III, Ки1-1ига (Зисћогоа, бУ. 1; Кб1а2ка1 \\1есЈ2а, Шагбга\уа, 1967, с. 175-232.

283. Мургић, Фрањо. Високо у Босни. Народни живот и обичаји,* ЗНЖ, VIII (1903), с. 101-102, (лат.).
284. М. Т. Капа, заштитник од злих погледа, * „Политика“, LХХIV (1977), бр. 22806 (3. IV 1977), с. 12, (ћир.).
285. Невинковић, (?) Народне песме. Скупио их Невинковић у Босни. Дјечија молитва за ведрину „Матица", IV (1869)1 бр. 24, с. 553, (ћир ).
286. Недић, Владан. Антологија народних лирских песама * . СКЗ, Бсоград, 1969, с. 26 27, (ћир.).
287. Николић, Видосава. Прилози из народне медицине у Подрими, ГЕИ, II-III (1953-1954), с. 565-582, (ћир.).
288. Николић, Видосава. Природа у веровањима и обичајима у Сретечкој жупи, * ГЕИ, 1Х-Х (1960-1961), с. 125, (ћир.).
289. Николић, Владимир М. Из Лужнице и Нишаве, СЕЗ, XVI (1910), с. 172-174, 273-278, (ћир.).
290. Николић, Влад. М. Разне етнолошке белешке из околине Пирота и Ниша, ГЕМ, XI (1936), с. 163-165, (ћир.).
291. Николић, Илија. Две рукописне збирке народних песама из источне Србије, РЗ, IV (1964), бр. 1, с. 63-65, (ћир.).
292. Николић, Илија. Рукописна збирка народних бајања из околине Књажевца, РЗ, VII (1967), бр. 1, с. 72-77, (ћир.).
293. Николић, Илија. Усту, уступи ... (Избор народних бајалица из рукописне збирке Стојана Јањића), РЗ, VII (1967), бр. 1, с. 77—81, (ћир.).
294. Николић-Стојанчевић, Видосава. Врањско Поморавље,* СЕЗ, LХХХVI (1974), с. 546-547, 549, (ћир.).
295. Нушић, Бранислав Ђ. Косово. Опис земље и народа (I), „Матица српска“, књ. 6, Нови Сад, 1902, с. 136-137, (ћир.).
296. Остојић, Тих. Чарање и врачање у XVIII веку, * „Караџић“, III (1901), с. 157-158, (ћир.).
297. Павић, Бор. Страва и уроци, „Венац“, XVI (1930), св. 2, с. 162-165, (ћир.).
298. Павићевић, Мићун М. Народно благо из Црне Горе, ВЕМ, III (1937), с. 169-174, (лат.). Исто као посебан отисак: Београд, 1937, с. 2—10, (лат.).
299. Павловић, Јеремија М. Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници и Шумадији, СЕЗ, XXII (1921), с, 137-146, (ћир.).
300. Павловић, Јеремија М. Лекови од сипње, * „Кића“, VII (1911), бр. 9, (ћир.).
301. Павловић, Јеремија М. Медицински обичаји у Срба,* „Караџић", III (1901), с. 166, (ћир.).
302. Павловић, Јеремија М. Српске народне песме - женске, Архив САНУ, ЕЗб, бр. 98, (ћир.).
303. Памучина, Јоаникие. Народни обичаи и приповедке. Разговор о мађионица или чинилицама, * СДМ, XXVI (1867), с. 56-59, (ћир.).
304. Пантелић, Никола. Етнолошка грађа из Буџака,* ГЕМ, XXXVII (1974), с. 221-224, (ћир.).
305. Пауновић, Петар. Материнство и деца у веровањима код народа Тимока, РЗ, VIII (1968), бр. 5, с. 103-104, (ћир.).
306. Пауновић, Петар. Најдужа басма, РЗ, XV (1975), бр. 3, с. 101-106, (ћир.).

307. Мнумопић, Мсгнр, () мидрилскнрсгиу у Тимочкој крнји-ни, РЈ, XIII 1973 бр. 2, с. 86-98, (ћир.).

308. Мауновић, Мстар. Сгу гупггере, челсми гумперс! (() ма-дрилекарству у селима Тимока), РЗ, X (1970), бр. 1, с. 58-67; бр. 2, с. 87-95, (ћир.).

309. Пејкић, Јован и Душан Дрљача. Бајање у кл>учким сели-ма, РЗ, XVIII (1978), бр. 4-5, с. 80-86, (ћир.).

310. Петровић, Александар. Беснило. Етно-хигијенска испитивања, СМП, X (1938), бр. 2, с. 185-189, (ћир.).
311. Петровић, Александар, „Желуци“. Етно-хигијенска испитивања, СМП, X (1938), бр. 4, с. 388-394, (ћир.).
312. Петровић, Апександар. Мора, * ГЕМ, XI (1936), с. 96-101, (ћир.).
313. Петровић, Александар. Народна медицина на Широком Бријегу, СМП, X (1938), бр. 1, с. 21-28, (лат.).
314. Петровић, Алаксандар. Народно бајање у неким селима Крагујевачке Јасенице, ГЕМ, VIII (1933), с. 84-90, (ћир.).
315. Петровић, Александар. Народно схватање болести, Miscellaneaa III (1940), с. 40-53, (лат.).
316. Петровић, Александар. О пореклу неких наших народних лекова, * ГЕМ, XII (1937), с. 111-116, (ћир.).
317. Петровић, Александар. Црни глог у народном веровању,* ГЕМ, XIII (1938), с. 132-137, (ћир.).
318. Петровић, Петар Ж. Живот и обичаји народни у Гружи, СЕЗ, LVIII (1948), с. 350-359, (ћир.).
319. Петровић, Светозар. Одбрајање (бајање) од гујиног уједа, „Караџић“, III (1901), с. 134, (ћир.).
320. Пешић, Надежда. Пчеларство у Призренском пољу, ГМК, IV-V (1959-1960), с. 295-313, (лат.).

321. Познанскии, Н. Зашдорм. Опмтђ изследоданил проис-хожденил и разбитил зашћорнмхЂ формулЂ, Записки Историкофилологического факулвтета Петроградского университета, частв СХХХУ1, Петроградв, 1917, с. 86.

322. Попа, Васко. Од злата јабука. Руковет народних умотворина, „Просвета", Београд, 1971, с. 21,41-43,60-61,96, 115, 129, 148-149, 164, 181, 197-198, 216, 232-233, 250, (ћир.). (Књига има више издања.).
323. Поповић Лазар М. Бајање противу ударца, БВ, VIII (1893), бр. 16, с. 243, (ћир.).
324. Поповић, Нов. В. Народне гаталице. Киши, „Кића“, II (1906), бр. 7, (ћир.).
325. Првуловић, Борислав (и) Светислав Првановић. Уступ уступи, урочишта, почудишта, РЗ, II (1962), бр. 2, с. 37—39, (ћир.).
326. Прибаковић, Хранислав М. Божићне гаталице из Жупе,* „Кића“, IV (1908), бр. 52, (додатак броју 52), (ћир.).
327. Прица, Дан. Јов. Празноверство у Лици, * „Даница“, VII (1866), с. 811, (ћир.).
328. Пујић, Јосиф Б. Народне гатке и врачарије. Лек од сипње, „Кића“, XI (1926), бр. 21, с. 2, (ћир.).
329. Путанец, Валентин, Старохрватски глагољски уклин против змија у рукопису 14. стољећа, ЗНЖ, 40 (1962), с. 409-412, (лат.).
330. Раденковић, Љубинко. Библиографија народних бајања, КИ, XI (1978), бр. 43, с. 545-566, (ћир.).
331. Раденковић, Љубинко. Митско препознавање света у народним бајањима источне Србије, „Градина", VIII (1973), бр. 2-3, с. 257-272, (ћир.).
332. Раденковић, Љубинко. Народна бајања, „Градина“, VII (1972), бр. 3-4, с. 92-98, (ћир.).
333. Раденковић, Љубинко. Народне басме и бајања, КИ, XI (1979), бр. 43, с. 421-427, (ћир.).
334. Раденковић, Љубинко. Народна бајања источне Србије, „Градина“, VIII (1973), бр. 2-3, с. 213-256, (ћир.).
335. Раденковић, Љубинко. Народне бајалице, „Књижевност“, LXII (1976), бр. 3-4, с. 357-364, (ћир.).
336. Раденковић, Љубинко. Простор и време као семиотички класификатори. (На примеру народних бајања), „Градина“, XV (1980), бр. 3. с. 105-126, (ћир.).
337. Раденковић, Љубинко.Структурно-типолошке карактеристике знаковности писаних магијских формула и других бајаличких форми. „Научни састанак слависта у Вукове дане“, МСЦ, књ. VII, св. 1, Београд, 1981, с. 387-404.
338. Раденковић, Љубинко. Урок иде уз поље. Народна бајања, „Градина", Ниш, 1973, с. 1-150, (ћир.). Rec.: Богдановић, Недељко. Записи из предања, „Народне ноћине“, Ниш, (9. фебруар 1974); Делорко Олинко. НУ, 11-12 (1975), с. 571-573; Кошутић, В. Р. Зборник бајалички, „Политика“ (20. октобар 1973.).
339. Радивојевић, Сп. Пришт и далак,* „Караџић“, III (1901), с. 164-166, (ћир.).
340. Радовановић, Борисав Љ. Празноверице и бајања у неколико села југозападног Стига, ГЕМ, III (1928), с. 98-101, (ћир.).
341. Радовић, Босиљка. Женска народна ношња у Мачви и Поцерини,* ГЕМ, XVI (1953), с. 41-44, (ћир.).
342. Радојчић, Остоја. „Запис“ једне бабе којим све болести лечи, „Кића“, III (1907), бр. 17, (ћир.).
343. Радуловић, Илија. Из народне медицине у околини Крагујевца, ГЕМ, X (1935), с. 85-93, (ћир.).
344. Радуловић, Илија. Из народне медицине у околини Подгорице, ГЕМ, VIII (1933), с. 52-58, (ћир.).
345. Раичевић, Светозар. О сточарству и сточарском животу у Васојевићима, ГЕМ, VI (1931), с. 64-66, 71-72, (ћир.).
346. Рајковић, Љубиша. Але, але, аловите. (Бајалице из Кожеља), РЗ, XI (1971), бр. 1, с. 43, (ћир.).
347. Рајковић, Љубиша. Бајалице, РЗ, XV (1975), бр. 2, с. 64-65, (ћир.).
348. Рајковић, Љубиша. Здравац миришљаћац. Народне песме и бајалице из Тимочке крајине, Зајечар, 1978, с. 260-286; 324-326, (ћир.).
349. Рајковић, Љубиша. Код баба Божике, РЗ, XVI (1976), бр. 1, с. 62-69, (ћир.).
350. Рајковић, Љубиша. Психолошка структура тимочких бајалица, РЗ, XV (1975), бр. 2, с. 90 95, (ћир.).
351. Рајковић, Љубиша. Од стра, од але, од уроци. (Народне бајалице из Тимочке крајине), РЗ, XIII (1973), бр. 2, с. 68, (ћир.).
352. Рајковић, Радован. Баба-Анђин лијек, * ЖЗ, VIII (1954), бр. 1, с. 15-17, (лат.).
353. Ракита, Раде. Народна вјеровања у предјелу Јањ, везана за човјеков живот и рад и његов поглед на свијет, ГЗМ, нс, XXVI (1971), с. 73-78, (лат.).
354. Ракић, Мита. Анђа Загорничанка, „Вила“, III (1867), бр. 10, с. 151, (ћир.).
355. Ракић, Слободан Ж. Нека бајања из Тимочке крајине, РЗ, XIII (1973), бр. 2, с. 69-70, (ћир.).
356. Раковић, Марко. Народне гаталице, „Кића“, X (1914), бр. 25, (ћир.).
357. Ранковић, Боривоје М. Народне гаталице, „Кића“, XI (1926), бр. 5, с. 2, (ћир.).
358. Речник српскохрватског књижевног и народног језика (I), Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 1959, с. 248, 319, (ћир.).
359. Речник српскохрватског књижевног језика (I), „Матица српска“, „Матица хрватска", Нови Сад - Загреб, 1967, с. 126, 145, (ћир.; лат.).
360. Ријечник хрватског или српскога језика (I), * ЈАЗУ, Загреб, 1880-1882, с. 155, 156, 193, (лат.).
361. Ровинскии, П. Черношрил ћ& ел прошломЂ и насШоли/емб,

т. II, частБ 2. Санктпетербургт,, 1901, с. 517-518.

362. Рожић, Ватрослав. Пригорје. Народни живот и обичаји,* ЗНЖ, XIII (1908), с. 103-106, (лат.).

363. Рорић, Ивица Вања (и) Шимо Ешић. Молитва против урока, „Раскоћник“, III (1970), бр. 10, с. 62, (ћир.).

364. Рубић, Стојан (и) Анђео Нуић. Дувно (Жупањац). Наро-дни живот и обичаји, ЗНЖ, III (1898) с. 256, (лат.).

365. Ружичић, Милов, Врачања и сујеверије о лову у Боса-нској Крајини, * БВ, III (1888), бр. 7, с. 103 -104, (ћир.).

366. Русић, Б. Хришћанска хамајлија, * ГЕМ, XI (1936), с. 69-75, (ћир.).

367. Савковић, Драгана. Један сточарски обичај - „говеђа богомоља“ у Темнићу*, ГЕИ, XXIV (1975), с. 141-156, (ћир.).

368. Самоковлија, Исак. Страва, * ЖЗ, I (1946), бр. 4-5, с. 60-61, (ћир.).

369. Сћезнање.ОпшШии енциклопедијски лексикон (I). * Под уредништвом П. М. Петровића, „Народно дело“, Инсти-тут за национални публицитет у Београду, 1937. с. 160, (ћир.).
370. „Сељак, Господин“. Лек од болова крста,* „Кића“, III (1907), бр. 19, (ћир.).
371. Соми», ('пш1 II. Ноколико инцо/џшх гпгвп.а, 1.М, XV (1900), бр. 5, с. 97, (ћир ).

372. Сислски, Сгамко. Како су народми л.скари лијсчили умобоЈшс и живчане болесникс, Ж!Ј, V (1951), бр. 11-

12, с. 18 19, (лат.).

373. ('ислски, Станко. Лијсчсње дјетета по народној меди-цини,* ЖЗ, IV (1950), бр. 8, с. 20-21, (ћир.).

374. Симић, Миша Н. Народне гаталице,* „Кића“, IV (1908), бр. 5, (ћир.).

375. Скок, Петар. Ешимолошјски рјечник хрћатскош или срп-скош језпка (I), * ЈАЗУ, Загреб, 1971, с. 93, (лат.).

376. Софко, Дерво. Врачара није помогла, * ЖЗ, IX (1955), бр. 6, с. 22-24* (лат.).
377. Станимировић, Властимир. (Басме), Архив САНУ, ЕЗб бр. 325/13, (ћир.). Rec.: Илија Николић. Властимир Станимировић, скупљач народних умотворина из источне Србије (1879-1904), РЗ, III (1963), с. 44-47).
378. Станимировић, Властимир. Басме из источне Србије. (Приредио Илија Николић), „Расковник“, III (1970), бр. 9, с. 100-103, (ћир.).
379. Станојевић, Владимир. Постанак народне медицине. Српска народна медицина и њена превентива (1-Н). Посебан отисак из Гласника Заћода за здраћстћену заштиту СР Србије, бр. 6,7 и 8, за 1965, год., с. 44-56; 67-91, (лат.).
380. Станојевић, Маринко Т. Заглавак. Антропогеографска проучавања, * СЕЗ, XX (1913), с. 34-36, 36-37, (ћир.).
381. Станојевић, Маринко. Из народне књижевности. (III. Опет о Гори Талалејској), ГЕМ, XIV (1939), с. 92-93, (ћир.).
382. Станојевић, Маринко. Из народног живота на Тимоку, ГЕМ, VIII (1933), с. 59-71, (ћир.).
383. Станојевић, Маринко. Нежит, Прилог познавању апокрифне књижевности, Зборник прилога за познавање Тимочке крајине, Београд, 1929, књ. I, с. 17-22, (ћир.).

384. Станојевић, Ст. Народна енциклопедија српско-хрћа-" тско-слобеначка, IV књига, Библиографски завод, За-

греб, 1929, с. 1149-1150, (лат.).

385. Стевановић, Глигорије. Медицински обичаји у Срба. Бајање од ветра, „Караџић“, III (1901), с. 169-170, (ћир.).

386. 51етег, Каг1. Босанска народна медицина, ГЗМ, XV (1903), с. 563-579, (лат.).

387. Стојановић, Мијат. Одговор на питања. О врачарих, врачарицах и цопрњицах,* Аркић , II (1852), с. 385-386, (лат.).

388. Стојановић, Мијат. Слике из жићота хрћатско! народа по Слаћонији и Сријему, * Загреб, 1881, с. 165-167, 217, (лат.).

389. Стојановић, Светислав Ј. Медицински обичаји у Срба. (Предохрана од редње; Лек против грознице; лек против очобоље), „Караџић“, III (1901), с. 170-171, (ћир.).
3‘Х). ( гојконић, Мирцјаи. Комоиирс,л (ИЖ, XXVII (1‘МО), сн. 2, с. 230 240, (лн I.).

391. Стојкоиић, Марцјаи. С’иго и рсшсго у ннролпом вјсро-вињу, * ЗНЖ, XXVII (1929), сн. I, с. 43-53, (лнт.).

392. Сгрохал, Рудолф. Фолклорисгички прилош и » сгарије хрватске књиге. Различни записи и чарања, 311Ж, XV (1910), с. 120-160; 306-315, (лат.).

393. бсћпее\уе1б, ЕсЈтипсЈ Сгипс1тз с1ез Уо1к8&1аидеп8 ипс1 Уо1кздгаисћ8 с1ег 8егдокгоа1еп, ОгиЉа зу Моћогја V Се-1ји, 1935, с 30-32

394. Тартаља, Хрвоје. Љекаруша из Мађарева, * ЗНЖ, 42 (1964), с. 501, (лат.).

395. Тешић, Момчило. Веровања о болестима, * РБЛ IV (1937), бр. 9, с. 281-283, (ћир.).

396. Тешић, Момчило. Гашење угљевља, РБЛ, V (1938), бр. 6, с. 193-195, (ћир.).

397. Тешић, Момчило. Дете у народним веровањима, * РБЛ, IV (1937), бр. 12, с. 376-379, (ћир.).
398. Тешић, Момчило. Заварчивање, РБЛ, IV (1937), бр. 5, с. 170-171, (ћир.).
399. Тешић, Момчило. Страва, РБЛ, IV (1937), бр. 10, с. 314-315, (ћир.).
400. Тешић, Момчило. Струна, „Венац“, XVI (1931), св. 6, с. 462-463, (ћир.).
401. Тешић, Момчило. Уроци, * РБЛ, V (1938), бр. 3, с. 97-98, (ћир.).
402. Тимотијевић, Божидар. Истрчаше доњоземци, српске народне басме, урицања и врачања, „Народна књига“, Београд, 1978, 157 с. (ћир.). Вес.: Љубинко Раденковић. „Истрчаше доњоземци“, КР, VIII (1979), бр. 131, с. 14 (ћир.).
403. Тимотијевић, Божидар. Секиром те сечем, ватром те горим (I), КР, V (1976), бр. 53, с. 5, (ћир.).
404. Т2 Врачања и бајања из Ниша, * „Кића“, VIII (1912), бр. 15, (ћир.).

405. Т2 Врачања и бајања из Ниша. Бајање „од церму“, „Кића“, VIII (1912), бр. 8, (ћир.).

406. Т2 Нишке бајалице. Од русе, „Кића“, VIII (1912), бр. 4, (ћир.).

407. Тодоровић, Нада. Бајалице. (У) Ноћи заииси народнос песништћа, Изд. Међународни славистички центар, Бео-град, 1974, с. 12-13, (ћир.).

408. Трифковић, Стево. Врачања и гатања у околини сарајевској, БВ, I (1886), бр. 21, с. 329-331, бр. 22, с. 347, (ћир.).
409. Тројановић, Сима. Ватра у обичајима и животу српског народа, * СЕЗ, XLV (1930), с. 55-158, 180-183, 219-223, 232-233, (ћир.).
410. Тројановић, Сима. Главни српски жртвени обичаји, СЕЗ, XVII (1911), с. 35-47, 139-147, (ћир.).
'III Гројанопић, Гмми ПсИХО(|ж М1ЧКО трпжннпн.с* 1'РМСКО) марода могланиго Г>с * рсми, * ('Г' I, 1Л1 (1935), с.

21() 220, (ћир.).

412. Г(рухелки), (1>,). Јсдан шмимљив напис мисам боса-мчицом, Г)М, XVIII (1906), с. 349 354, (ћир.).

413. Трухелка, Ћиро. Лијечнишгво по народној предаји босанској и по једном старом рукопису, ГЗМ, I (1889), св. 4, с. 95-116, (ћир.).
414. Трухелка, Ћиро. Наредбе против празновјерја по једном старом номоканону, * ГЗМ, VI (1894), с. 449-452, (ћир.).
415. Туфегџић, Драг. Ђ. Медицински обичаји у Срба. Лечење крајника у Мачви, „Караџић“, III (1901), с. 167-168, (ћир.).
416. Туцаков, Јован. Етномедицински фосили у источној Србији, РЗ, VII (1967), бр. 6, с. 62-65, (ћир.).
417. Туцаков, Јован. Психосугестивни елементи у народној медицини Сврљишког Тимока, САНУ, Посебна издања књ, СССLХХХ, Одељење медицинских наука, књ. 18, Београд, 1965, с. 4-55, (ћир.).
418. Туцаков, Јован. Трава од стра у сугестивној етномедицини, ГЕМ, XXI (1958), с. 255-263, (ћир.).
419. Туцаков, Јован. Шта је то трава од стра’, * „Политика експрес“, од 21. маја 1976, с. 19, (ћир.).
420. Thaller, Lujo Од врача и чаробњака до модерног лијечника. Повјест борбе против болести и смрти,* „Минерва“, Загреб, 1938, с. 32—38.
421. Угљен, Садик. Олово као народни лијек,* ГЗМ, V (1893), бр. 1, с. 168-170, (лат.).

422. Ш21е1а, Магуап Ет Већта§ гиг Уо1кбГћ1егћеШс:1тс1е 1п Возтеп * 7,еИ$сШјГ јпг дзЈеггешћЈзсће Уо1к8кипс1е, \У1еп, VIII (1902), с 105-118

423. Ујевић, Ј. Народна вјеровања с бајањем. Врхгорац у Далмацији, ЗНЖ, I (1896), с. 246, (лат.).

424. Урошевић, Југослав. Две влашке бајалице, „Раскобник“, III (1970), бр. 7, с. 81-83, (ћир.).

425. Ухлик, Раде (и) Љиљана Бељкашић. Нека вјеровања Цигана чергаша, ГЗМ, н. с., XIII (1958), с. 193-211, (лат.).

426. Фабијанић, Радмила. Народна медицина становништва Дервенте с околином, ГЗМ, н.с., (етнологија), ХХХ/ХХХI (1975/76), с. 89-104, (латг.).

427. Фабијанић, Радмила (и) Радмила Кајмаковић. Про-мене у народним обичајима и веровањима у Жупчи код Брезе,* ГЕИ, Х1Х-ХХ (1970-1971), с. 171-172, (ћир.).

428. Фазлагић, X Бајање. Прилог народног љекарства Босне и Херцеговине, ГЗМ, VII (1895), бр. 1, с. 155-157, (лат.).

429. Филипеску, Теодор (и) Томо Драгичевић. Каравлашка насеља у Босни. Етнографско-антропогеографско про-учавање, ГЕМ, XIX (1907), с. 96-97, 225-228, (ћир.).

430. Филиповић, Миленко С. Височки цигани, НС, XI (1931), с. 42-44, (лат.).

431. Филиповић, Миленко. Галипољски Срби, Београд, 1946, с. 89-90, 100-101, (ћир.).
432. Филипомић, Милоико (’. Жино1 и оОичјџи пародпи у Височкој нпхији, СН4, 1.Х1 (1‘М‘)), с. 14‘), 1К‘), 193, 247 219,300-303, (ћир.).

433. Филиповић, Миленко С. Мајевица с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба, АНУБХ, Дјела, књ. XXXIV, Одељење друштв. наука, књ. 19, Сарајево, 1969, с. 195-196, (лат.).
434. Филиповић, Мил. С. Озрењаци или Маглајци, ГЗМ, нс. VII (1952), с. 372-373, (ћир.).
435. Филиповић, Мил. С. Прилози познавању народног живота у Лесковачкој Морави, ЛЗ, I (1961), с. 106, (ћир.).
436. Филиповић, Миленко С. Различита етнолошка 1рађа из Војводине, * Прилози и грађа 1, Војвођански музеј, Нови Сад, 1962, с. 99-100, (лат.).
437. Филиповић, Миленко С. Различита етнолошка грађа из Црне Горе и Санџака, СЕЗ, БХХХ (1967), с. 199-201, (ћир.).
438. Филиповић, Миленко С. Таковци, СЕЗ, LХХХIV (1972), с. 216-217, 221-222, (ћир.).
439. Филиповић-Фабијанић, Радмила. „Домаћи лиекар“ из 1868. године са Широког Бријега, * ГЗМ, нс. етн. XXVI (1971), с. 117-178, (лат.).

440. Филиповић-Фабијанић, Радмила. Народна медицина и народна веровања (Етнолошко-фолклористичка истраживања у Жепи), ГЗМ, нс. етн. XIX (1964), с. 209-235, (лат.).

441. Филиповић-Фабијанић, Радмила. Народна медицина источне Херцеговине, ГЗМ, нс, етн. XXIII (1968), с. 35-72, (лат.).

442 Нап§1, Ап1оп ИГе Мо8Ит’8 т Возтеп-Негсе^орта. 1пге Веђепзгоегзе, 8Шеп ипс1 СеђгаисНе, АиГошШе пдегзеГ-гип% роп Негтапп Гаизк, багајеуо, 1907, с. 123,130-137

443. Ханги, Антун. Жиђот и обичаји Муслимана у Босни и Херцејођини. Друго знатно повећано и исправљено из-дање, Сарајево, 1907, с. 110, 119-123, (лат.).

444. Ханги, Антун. Живот и обичаји мухамеданаца у Босни и Херцеговини. (Прештампано из „Освита“), Мостар 1900, с. 130-132, 142-148, (лат.).
445. Хасанбеговић, Рабија. Бајање у нашем народу, ЖЗ, VII (1953), бр. 12, с. 22-23, (лат.).
446. Хасанбеговић, Рабија. Дјечји плач и празновјерице, ЖЗ, VIII (1954), бр. 11, с. 18-19, (ћир.).
447. Хасанбеговић, Рабија. Народни обичаји за обезбјеђење плодности у браку,* ЖЗ, VII (1953), бр. 7, с. 21-22, (ћир.).
448. Хасанбеговић, Рабија. Народни обичаји о чувању здравља и заштити од болести, * ЖЗ, VII (1953), бр. 3, с. 18-20, (ћир.).
449. Хирц, Драгутин. Шта прича наш народ о неким животињама, ЗНЖ, I (1896), с. 1-26, (лат.).

450. Hovorka, О V (und) А. Kronfeld. Vergleichende Volksmedizin (II), с 439.
451. Хорииг, Рудолф. Мпродни ијгротт.н с (»нјни.см. Копри нмица, ЧПЖ, I (1Н%), с. 255 256, (днг.).

452. Хоџић, Ибрахим. Враџбине и надриљекарство - наше зло, * ЖЗ, IX (14)55), бр. 4, с. 21-23, (лат.).
453. Хоџић, Мухамед Хилми. Нешто из дјевојачког свијета или: гатке и бајања. (Сличица из муслиманског народног живота), „Бехар", IX (1908), бр. 13, с. 197-208, (лат.).
454. Хран. Бајање, „Кића“, II (1906), бр. 10 (ћир.).
455. Царић Антун Илија. Народни обичаји с острва Хвара, ГЗМ, X (1898), бр. 1, с. 159-160, 172-173, (ћир.).
456. Царић, Антун Илија. Народно вјеровање у Далмацији. (Разна гатања с отока Хвара),* ГЗМ, IX (1897), с. 491-495, 703-717, (ћир.).
457. Царић, Антун Илија. Рудица, кћер Поганице. (Народно вјеровање на отоцима Хвара и Брача), * ГЗМ IX (1897), бр. 2, с. 330-332, (лат.).
458. Цветић, Млад. Народна веровања из митровачког Колашина,* „Кића“, VIII (1912), бр. 28, (ћир.).
459. Цветковић, Милан Ст. Мађије (чини) момка да га заволи девојка, * „Караџић“, I (1899), с. 122-123, (ћир.).
460. Цоцић, Драг. А. Народне гаталице. (На Ђурђев-дан и уочи њега), * „Кића“, XI (1926), бр. 26, с. 2; бр. 32, с. 2, (ћир.).
461. Чајкановић, Веселин, Босиљак,* ГЕМ, X (1935), с. 4-9, (ћир.).
462. Чајкановић, Веселин. Имена од урока, * ГНЧ, XXXV (1923), с. 152-163, (ћир.). Исти рад у: Веселин Чајкановић, Миш и религија у Срба. Изабране студије. Приредио: Војислав Ђурић, Српска књижевна задруга, Београд 1973, с. 57-70, (ћир.).
463. Чурчић, Вејсил. Занимљиви пабирци из народне медицине,* „Гајрет“, XIV (1933), бр. 7-8, с. 127-129, (лат.).
464. Чурчић, Вејсил. Надгробни споменици у народној медицини у Босни и Херцеговини, * „Напредак“, VIII (1933), бр. 11-12, с. 141-145, (лат.).
465. Чурчић, Вејсил. Оружје у народној медицини,* „Напредак“, X (1935), бр. 5, с. 53-58, (лат.).
466. Шкаљић, Абдулах. О обичајима и вјеровањима у срезу јајачком, Билтен, 2 (1953), с. 203, (лат.).
467. Шкарић, Милош Ђ. Врачке. (Липово Поље у Лици), ЗНЖ, XXIII (1918), с. 314-317, (лат.).
468. Шкарић, Милош Ђ. Живот и обичаји „планинаца“ под Фрушком гором, СЕЗ, LIV (1939), с. 141-142, (ћир.).
469. Шкерљев, Јосип Потепан. Одговор на питање Друштва за југосл. повиест и старине. (Из Земона код Словенске Бистрице), * Аркив, XI (1872), с. 258, (лат.).

Референце[уреди]

  1. * Радови у којима нема примера басми обележени су звездицом. Имена аутора се наводе без титула.

Извор[уреди]

  • Раденковић, Љубинко: Народне басме и бајања; Градина, Ниш; : Јединство, Приштина; Светлост Крагујевац, 1982., стр. 442-.