Росна, росна кошутице (22)

Извор: Викизворник

* * *


[Росна, росна кошутице]

„Росна, росна кошутице,
где си била те си росна?"
Ој, додо, ој, додоле!
„Носила сам брату ручьк
преко реку у ливаде." 5
Ој, додо, ој, додоле!
„Што работе ливађани,
да ли косе детелине?"
Ој, додо, ој, додоле!
„Једу, пију, бога моле 10
да удари летња роса
да пороси наша поља
сас големе пуклотине."
Ој, додо, ој, додоле!
Ми идемо преко поље, 15
а облаци преко небо,
облаци ни претекоше,
жито вино поросише.
Ој, лодо, ој, додоле!

(додолска)


Певач, место записа и напомена

Певала РАДУНКА АНТИЋ, рођ. 1897. године у Округлици код Сврљига. Неписмена. Песме упамтила од мајке Маге. Прикупио Љубиша Рајковић.

Опет додолска. Знатно краћу варијанту (три стиха) забележио је Недељко Богдановић од мајке Раде из Бучума код Сврљига („Кошутице, што си росна?“ („Развитак“, бр. 4—5, 1974, стр. 71).

Референце

Извор

  • Венци за младенци (народне песме из горњег Тимока). Прикупио Љубиша Рајковић. 18/1978, бр. 3, стр. 80.
  • Здравац миришљавац - народне песме и бајалице из Тимочке крајине, сакупио Љубиша Рајковић Кожељац, "Зајечар", Зајечар, 1978., стр. 74.