Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у Босни и Херцеговини

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у Босни и Херцеговини  (1991) 


Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на основу Уставом утврђеног права на самоопредјељење, укључујући и право на отцјепљење, на сједници од 24. октобра 1991. године, доноси

Одлуку о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у Босни и Херцеговини

I

Расписује се на територије Босне и Херцеговине плебисцит српског народа ради потврђивања Одлуке Скупштине српског народа Босне и Херцеговине о остајању у заједничној држави Југославији, са Србијом, Црном Гором, САО Крајина, САО Славонија, Барања и Западни Срем, те другим који се за тај останак изјаве.

II

На плебисциту ће се српски народ изјаснити на питање:

»Да ли сте сагласни са Одлуком Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, од 24. октобра 1991. године, да српски народ остане у заједничкој држави Југославији, са Србијом, Црном Гором, САО Крајина, САО Славонија, Барања и Западни Срем, те другим који се за тај останак изјасне.«

III

Плебисцит ће се одржати 9. и 10. новембра 1991. године.

IV

Плебисцит ће провести Главна комисија за провођење плебисцита.

V

Након одржаног плебисцита Главна комисија за провођење плебисцита ће утврдити резултате плебисцита и о томе поднијети извјештај Скупштини српског народа у Босни и Херцеговини.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Листу српског народа »Јавност«.


Број 02-16/91
24. октобра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92