Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/20

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Ova stranica je lektorisana

14

odkupi, jer je to mesto vrlo udesno za podizanje koje
škole, zgrade za svakojake izloge i dr. —
    Južno platno botaničke bašte graniči sa povelikim
komadom zemlje koji se kao baštovandžinica daje pod zakup —
kao što je to nekada bivalo i sa placem koji sada bota-
nička bašta zauzima. Pošto je to mesto jako uvaljeno —
niže od bot. bašte, dobro bi bilo da se ono porâvni i
to zemljom sa obližnjeg šanca, a tome će, po mome mišljenju
da bude najbolja prilika, kad se bude regulisalo ono mesto
što sam malo čas kazao da je namenjeno drveću (br. 11). —
    Ograda botaničke bašte za prvi je početak sa po-
trebnim obzirom na štednju pravljena od srednjâča, a ka-
snije će imati da se zameni živim plotom, čega radi
počele su se već pre dve godine zapaćati sadnice od
glota. Pošao živi plot za rukom ili ne pošao, držim
da će s vremenom trebati da se bot. bašta ogradi gvoz-
denim filaretama, a zar će tada naša industrija biti
toliko napredovala da će se te filarete moći od domaćeg
gvožđa da saliju. —
    U novije se vreme po gdešto uobičajilo da se uz
biljne grupe, a naročito pred ono bilje što daje kojekakve
stvari važne u trgovini, industriji, medicini i dr.,
preparati tog bilja na naročito za to udešenim sta-
tvama izlože, što vrlo korisno dopunjava poznavanje tih
biljaka. U ovom je pogledu osobito čuvena vratislavska bot.
bašta u prajskoj Šleziji pod upravom slavnoga fitopa-
leontologa Göppert-a, te joj osim rečenog i po drugome
čemu nema ravne u Evropi a na ime: što ima vrlo bogatu
teratološku zbirku, što je tu karbonična formacija u ide-
alnom profilu vrlo vešto izvedena i u jednom kraju ba-
šte svakome na pouku izložena i što je sve u toj bašti
neobičnom brižljivošću i tačnošću obeleženo. Da li će
dobro biti, da se i mi na vratislavsku baštu ugledamo,