Pređi na sadržaj

Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/19

Izvor: Викизворник
Ova stranica je lektorisana

13

upotrebi zemlja sa šanca, o kome sam pre govorio, da je
odma u početku podobnoj celi poslužio. Kad ovde posa-
đena šuma bude jednom izrasla, ona će našoj bašti, osim
sveta drugoga i tim koristiti, što će baštu zaklanjati
od istočnog vetra, koji u Beogradu često duše, a vegetaciji
zbog suše što ga prati jako dosađuje. Nasred te šume
biće naj udesnije mesto za podizanje jednog povećeg kame-
njara ili njih više manjih br. 15 za alpijske biljke, a tu će
biti mesto i jednom makar omanjem basenu za vodu, koja
će tu biti potrebna za hlađenje rečenih biljaka. br. 14.
    Pre nego što bih završio, imam još da napomenem
neke poslove kojima sada još vreme nije, ali koji će u
prirodnom razviću naše botaničke bašte morati kasnije
na red da dođu, a osim toga da se po gde čega dotaknem,
što se odnosi na red i ugled naše botaničke bašte.
    Privatni placevi (u skici br. 12.), za koje sam gore
napomenuo da su ušli u prvobitni plan botaničke bašte,
valja će kad tad da se odkupe već i zato, što će sokak
između bašte i tih placeva morati da se reguliše i u
opšte cela ta partija terena, radi obezbeđenja botaničke
bašte od bujica, da se za koju ped izdigne. Ekspropriacija
tog terena moći će pored mnogih pustih placeva na Dor-
ćolu od česti i razmenom da se obavi, a što bi ostalo
držim nebi zahtevalo velike sume već i zato, što su zgrade
na tim placevima većinom od slabog materijala i što je —
ako sam dobro izvešten — tazdama tih zgrada od vlasti
zakazano, da ništa novo ne podižu, jer se to pri potonjoj
regulaciji neće u račun da uzme. Ako bi se taj teren
bašti ustupio, nekolike tvrđe zgrade moći će da se upo-
trebe za personal bot. bašte, koji će svakako s vremenom
da se umnoži. Ali i ako se ne bi našlo za potrebno da
se to mesto doda bot. bašti, vredno će biti da ta vlada